NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI

THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO

URL: http://www.indeco.no  - ISSN 0802-2364 - Org. nr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84 - Oslo - e-mail indeco@online.no


Ny bok fra INDECO 192 sider. Bestill i dag ved å sende en e-mail til INDECO begrenset opplag. Pris 600 NOK, portofritt tilsendt:

Fotspor i sand og noen i sement

Selvbiografi: Fag, politikk, kunst og kultur

av Jens Hermundstad Østmoe

ISBN 978-82-90748-17-8

Østmoe er INDECOs forskningssjef og litt av en tusenkunstner. Innholdet i boken er: A. Fag samfunnsøkonomi i tverrfaglig perspektiv; B. Politikk sosial-individualisme i ulike varianter, og C. Kunst og kultur kunstmaling, musikk, teater og film.

Boken dreier seg i hovedsak om Østmoes liv i det offentlige rom, slik det fremstår i artikler og lignende, skrevet alene og sammen med andre, presseomtaler, intervjuer, bilder, etc. fra bl.a. NRK, Aftenposten, Dagbladet, VG, Nationen, Dagsavisen, Dagens Næringsliv, Finansavisen, Økonomisk Rapport, Vi Menn og internasjonale media og publikasjoner.

Boken gir også førstehånds referater fra norsk forskning m.v. og konflikter i denne sammenheng. Den er et unikt bidrag til norsk forskningshistorie og arbeiderbevegelsens historie, samt politikk og kunst og kultur.

Når det gjelder A, fag, så er det foreløpig arbeider innenfor 1. landbruksøkonomi , 2. velferds- og miljø-økonomi , både prissetting på miljøfaktorer, makro-scenarioanalyser og teorier for en velferdsoptimal kjerne, 3. industrial organization bredt definert, både subsidie- og avgifts-overveltningsanalyser, markedsmakt og -struktur og bransjekryssløp, samt organisasjonsteori og økonomisk sosiologi, med vekt på flat organisasjon kontra pyramider i lønn og rang, 4. økonometri statistiske metoder for estimering av avgifts/subsidie-overveltningsgraden og krumningsfellen the curvature trap, 5. makro- og integrert mikro-makro økonomi med vekt på planlegging og scenarioanalyse basert på økosirk - fundamentet for en samgripingsmodell etter en idé av Ragnar Frisch - på kommunalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan, 6. sosialøkonomididaktikk 7. kritikk av marxistisk økonomi og 8. økonomisk-politiske systemer og det økonomisk-politiske kartet - i krysningspunktet mellom politologi og samfunnsøkonomi, - som står sentralt.

Boken belyser bl.a. Østmoes til dels originale bidrag til markeds-, distribusjons- og næringsøkonomisk forskning bredt definert, også i mer populariserte former. Den kan være nyttig ikke minst for å unngå å finne opp kruttet på nytt innenfor samfunnsvitenskapelig forskning. Boken gir en foreløpig oppsummering av virksomheten på nevnte felter i tilknytning til at Østmoe runder 60 år i 2008, og en pekepinn om hva som sannsynligvis vil skje framover.

Til interesserte som ikke vil kjøpe boken kan vi opplyse at den er tilgjengelig for utlån bl.a. fra Universitetsbibilotekene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim og Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo, samt Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek i Oslo.