NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI
THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO
Web: http://www.indeco.no  - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84 - Oslo - E-mail: indeco@online.no

Invitasjon til Ragnar Frisch Seminar tirsdag 26.05.2009:
"En sosial-individualist mot det uopplyste pengevelde"

Foredragsholder Jens Hermundstad Østmoe

Seminaret er bl.a. basert på Forskningsrapport nr 16 fra NØI-INDECO - 2008: Ragnar Frisch - En sosial-individualist, en idéhistorisk rapport om Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch', økonomisk-politiske ståsted og forslag til økonomisk-politisk system for Norge og internasjonalt . Dette er stort sett et glemt kapittel i Frisch' produksjon, som nå er kommet frem i lyset igjen. Man ser nå det Frisch kalte "det uopplyste pengevelde" utspille seg i Norge og internasjonalt i form av finanskrise og økonomisk resesjon. Rapporten og seminaret fokuserer bl.a. på Frisch' meget aktuelle arbeider "Det uopplyste pengevelde" og "Økonomisk demokrati", som også gir innspill til løsning av krisen.

I disse to arbeidene lanserer Frisch bl.a. følgende interessante arbeidshypoteser, siterer: 1. "Det uopplyste pengevelde [kan] bare i korte konjunkturperioder ... føre til noe som ligner full utnyttelse av de materielle ressurer. I det lange løp må det føre til stagnasjon eller iallefall bare til langsom vekst ." 2. "I forhold til problemstillingen i dag er det mer naturlig å klassifisere Keynes-tilhengerne ... sammen med den kompakte masse av tankekonstruksjoner vi har arvet fra fortiden [bl.a. nyklassikerne] ... Det vi har arvet fra dem er ... helt ufullstendig som analyseapparat til å angripe de praktisk-økonomiske problemene i verden slik den ser ut i dag." Som alternativ til dette tankegodset lanserer Frisch samgripingsmodeller. Seminaret vil bl.a. belyse dette i et kritisk-konstruktivt perspektiv.

NØI-INDECO har arbeidet med samgripingsmodeller inspirert av Frisch i mange år. Disse modellene indikerer at det økonomiske resesjonsproblemet bare kan løses ved et bredt sett av virkemidler av etterspørsels- og tilbudsside-økonomisk karakter, og at den tradisjonelle Keynes-inspirerte finans- og pengepolitikken er utilstrekkelig. På  seminaret vil man bl.a. se nærmere på NØI-INDECOs basis samgripingsmodell for analyse og varig løsning av resesjonsproblemet.   

Deltakelse på seminaret/møtet koster kr 500, og prisen inkluderer Forskningsrapport nr 16 fra NØI-INDECO - 2008: Ragnar Frisch - En sosial-individualist, og kaffe/te. Møtet holdes kl 12.00-15.00 i Grendehuset, Korsgt 16, et ca 150 år gammelt trehus i området Ny York sydvest på Grünerløkka, Oslo. Egen røykesalong. Bindende påmelding via e-mail til NØI-INDECO, se e-mailadresse ovenfor, innen 26.04.2009. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper i matematikk.

Målgruppe: Samfunnsvitere inklusive økonomer, historikere, politikere, organisasjoner, privat næringsliv, journalister, lærere og studenter.

Cand. oecon. Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo HiO [nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet]. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert, siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se  European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

Med vennlig hilsen
NØI-INDECO