NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI

THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO

URL: http://www.indeco.no  - ISSN 0802-2364 - Org. nr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84 - Oslo - e-mail indeco@online.no


NØI-INDECO foreslår momskutt på 3% som motkonjunkturtiltak

NØI-INDECOs undersøkelser av halveringen av moms på matvarer viste at prisoverveltningen til forbruker var på ca 3/4, dvs at forbrukerne nøt godt av en prisreduksjon på ca 75% av avgiftskuttet. Dette er en ganske høy overveltning til forbruker, og det kan heller ikke være så galt i den nåværende lavkonjunktur med pressede marginer i næringslivet at en del tilfaller selgersiden. Selv om overveltningsgraden på generell moms er noe usikker, ser det ut til at momskutt  kan være et effektivt motkonjunkturtiltak i den nåværende situasjon, og det bør innføres raskt, f.eks. fra nyttår 2009. En kan starte med et generelt kutt på 3%, dvs. senke satsen fra 25% til 22%, og følge på med mer om det er nødvendig for å holde total etterspørsel i volum på et passende nivå med sikte på fortsatt høy sysselsetting. Vi vil ikke anbefale kutt i arbeidsgiveravgiften eller skattelette, da dette sannsynligvis ikke vil ha like stor effekt på etterspørselen og derigjennom sysselsettingen. Når lavkonjunkturen er over kan momssatsen økes gradvis igjen.