NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI
THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO

THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE
Web: http://www.indeco.no - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf. 92 44 28 22 - Oslo - Norway - E-mail: indeco@online.no

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

DIALOG MED MILJØDIREKTORATET

Fra: Miljødirektoratet - Emne: Saken: REQ0003033 - Din sak er registrert.

AD KOSTHOLDSRÅD OG KLIMASAKEN MV...
Forurenser skal betale. Sentraliseringsavgift og desentraliserings-subsidier. Importavgift og eksportavgift. Må innføres straks, først litt og så mer.

Fra: indeco@online.no <indeco@online.no>
Sendt: torsdag 8. juni 2023 04:14
Til: 'Miljødirektoratet' <svartjenesten@miljodir.no>
Kopi: Postmottak Sp <sp.postmottak@stortinget.no>; Senterpartiet epost <epost@senterpartiet.no>; Senterungdommen <senterungdommen@sp.no>; Senterpartiet <senterpartiet@senterpartiet.no>; Landbruks- og matdepartementet <postmottak@lmd.dep.no>; 'Marit.Arnstad@stortinget.no' <Marit.Arnstad@stortinget.no>; Norges Bondelag <post_hk@bondelaget.no>; Nationen <redaksjonen@nationen.no>; 'postmottak@kdd.dep.no' <postmottak@kdd.dep.no>; 'postmottak@kld.dep.no' <postmottak@kld.dep.no>; 'post@miljodir.no' <post@miljodir.no>; 'presse@miljodir.no' <presse@miljodir.no>; 'postmottak@sivilombudet.no' <postmottak@sivilombudet.no>; 'Ap-stortinget' <ap.postmottak@stortinget.no>; SV-stortinget <sv.postmottak@stortinget.no>; venstre.postmottak@stortinget.no; Høyre-stortinget <hoyre.postmottak@stortinget.no>; Nærings- og fiskeridepartementet <postmottak@nfd.dep.no>; Finansdepartementet <postmottak@fin.dep.no>; NRK Nyhetstips <03030@nrk.no>; 'NRK Hjelp' <nrk_hjelp@nrk.no>; NRK KONTAKT <info@nrk.no>; TV2 <tips@tv2.no>; TV2 Nyhetstips <nyss@tv2.no>; debatt dagsavisen <debatt@dagsavisen.no>; Klassekampen debatt <debatt@klassekampen.no>; Debatt VG <debatt@vg.no>; Aftenposten Debatt <debatt@aftenposten.no>; Dagbladet Nyheter <nyhet@dagbladet.no>; tips aftenposten <tips@aftenposten.no>; tips@dn.no
Emne: SV: Saken: REQ0003033 - Din sak er registrert. AD KOSTHOLDSRÅD OG KLIMASAKEN MV.... Forurenser skal betale. Sentraliseringsavgift og desentraliserings-subsidier. Importavgifit og eksportavgift. Må innføres straks, først litt og så mer.

Hei Miljødirektoratet, kopi til flere.

Sosialøkonomiske kostnader som ikke er internalisert ved ren bedriftsøkonomisk tilpasning må generelt internaliseres via avgifts og subsidiesystemet.

Ad: «04.11.2020. Hei Aftenposten. v. K. B. Alstadheim: Innbilte stordriftsfordeler ved sentralisering til storbyer. Ad Alstadheims artikkel om uunngåelig fortsatt sentralisering. Arbeider/forbrukernes/husholdningenes de facto subsidiering av bedriftene ved å betale arbeidsreiser og handleturer inkl. tidskostnader selv, må opphøre. Da vil også sentraliseringen opphøre. Disse subsidiene er ikke Pareto-optimale, dvs. de er ineffektive, jevnfør optimal sosial-økonomisk lokaliseringsteori.

07.11.2020. Litt lokaliseringsøkonomi - Sosial-økonomisk kontra snevert Bedriftsøkonomisk perspektiv som gir feiltilpasning. Det sistnevnte er sosialøkonomisk dysfunksjonelt og gir Pareto-uoptimal lokalisering med sentralisering, mens det optimale er desentralisering. Årsaken til feiltilpasningen er at husholdningene/borgerne de facto subsidierer bedriftene med arbeids- og handleturer inklusive tidskostnader (pendling), som dermed ikke blir internalisert ved snevert bedriftsøkonomisk tilpasning og lokalisering. Sosialøkonomiske kostnader som ikke blir  internalisert, fører til feiltilpasning. Disse subsidiene må bort og bedriftene må internalisere kostnadene ved å betale fullt ut alle vanlige arbeids- og handleturer inklusive tidskostnader (pendling). Ellers blir sentraliseringen uoptimalt sterk, når altså desentraliseringen er den samfunnsmessige optimale løsningen.»

Forurenser skal betale.  Sentraliseringsavgift og desentraliserings-subsidier. Dette må innføres gradvis, så næringsliv og offentlig sektor får tid til å omstille seg. Men bør komme med en start allerede i årets statsbudsjett og nasjonalbudsjett.

Ad: «Verdenshandel og transport basert på fossilt, er en hovedkilde til forurensning bl.a. CO2 utslipp. Verdenshandelen og langtransport må antakelig reduseres en god del, bl.a. grunnet mangel på fysisk mulig batteri-kapasitet for virkelig lang transport på strøm. Går ikke an å fly verden rundt raskt nok på solceller/batteridrift. Batteriene blir for tunge. Fysisk umulig å løse, som å løfte seg etter håret, strider mot tyngdekraften. Brenselsceller er et alternativ til batterier, men man skal ikke være for utvikling-optimistisk her heller. Kanskje det kan gå noe bedre med hydrogen – men det finnes ikke - ikke oppfunnet ennå i hvert fall - brukbar hydrogenteknologi for fly og skip for lang verdens-distanse, og det kommer vel heller ikke. Så man må høyst sannsynlig si raskt farvel til stor verdenshandel og mye import og eksport.

NB! Bruk av avgifter og subsidier for å rette opp dysfunksjoner i markedsøkonomien er velkjent , og må intensiveres. Store avgifter på all transport som er fossilt-basert og subsidier på bl.a. kortreist mat etc. uten nevneverdig bruk av fossilt drivstoff. Det må bli dyrere med import = eksport i verden totalt. Handelen må ned og også syden-reiser må det blie mye mindre av. Fram for kort-reiste løsninger. Å jobbe fra hjemmekontor, med video-konferanser og telefon-møter, må utvikles videre til masseløsning for folk flest. Fabrikker med roboter med Artificial Intelligence, som fjernstyres hjemmefra, er noe en raskt bør se nærmere på. Veiprising (TØI-forslag fra gammel kollega på TØI, Lasse Fridstrøm, ser bra ut) støttes, men transportmengden totalt må også mye ned. Arbeidsplasser må legges i hovedsak der hvor folk bor, pendling bør ned og helst helt bort, som nevnt over. Etc. Etc»

Forurenser skal betale. Importavgifter og eksportavgifter. Utenrikshandelen må ned. Dette må innføres gradvis, så næringsliv og offentlig sektor får tid til å omstille seg. Men bør komme med en start allerede i årets statsbudsjett og nasjonalbudsjett.

Sosialøkonomiske kostnader som ikke er internalisert ved ren bedriftsøkonomisk tilpasning må generelt internaliseres via avgifts og subsidiesystemet.

Mvh Prof. Dr. cand. oecon & cand. oecon. polit. libertar Jens Hermundstad Østmoe (J-HØ)

www.indeco.no


DIALOG MED MILJØDIREKTORATET. AD KOSTHOLDSRÅD OG KLIMASAKEN MV... Sentraliseringsavgift og desentraliserings-subsidier. Den nye Distriktsmeldingen er et lite skritt i riktig retning...

Tysdag la kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik fram regjeringa si distriktsmelding. Distriktsmeldinga byr på ein brei tiltaksmeny for å få folkevekst i norske distrikt. Offentlege arbeidsplassar over heile landet, arealpolitikk tilpassa lokale tilhøve, enklare og rimelegare kommunikasjon og meir bustadbygging er blant tiltaka.– Målet er at folketalet skal auke i distriktskommunane. Alle lokalsamfunn skal kunne utvikle seg og skape verdiar, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Tysdag vitja ministeren Sølvane Gard i Kandal i Gloppen kommune, da han la fram regjeringa si stortingsmelding om distriktspolitikken.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke moralisere over folks matvaner. Han kommer verken til å kutte ned på mengden kjøtt eller øl i tråd med nye kostråd. – Hvis jeg bare skulle spise grønnsaker og drukket vann, så hadde livet vært kjipt, sa Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NTB på partiets oppsummerende pressekonferanse på Stortinget 20. juni. Han er kjent som en kjøttentusiast, og fikk derfor flere spørsmål om de nye nordiske kostholdsrådene da han tirsdag inviterte til sommerpressekonferanse. – Folk er kloke, de tar egne valg. Politikere skal ikke bestemme hva folk skal spise, slo Vedum fast, melder NTB.

De nordiske kostholdsrådene publisert 20.06.2023 er underkjent av NØI-INDECO-OSE og IIFOR-PGU. Formyndermennesker som farer med tull og tøys. Her følger NØI-INDECO-OSEs og IIFOR-PGUs kostholdsråd. Nederst. NÅ MÅ DET BLI MER ENN MUNNSVÆR AV DISTRIKTSMELDINGEN OG VEDUMS KOSTHOLDSRÅD. SP! SAMARBEID MED VENSTRE OM FORSLAG TIL STORTINGET.NB! MYTEN OM AT RENT RØDT KJØTT ER KREFTFREMKALLENDE, SOM ALTSÅ ER EN LØGN FRAMSATT AV FN (WHO) - UTEN DEKNING I SERIØS FORSKNING, BLIR TILBAVIST NEDENFOR.


Fra: Miljødirektoratet <svartjenesten@miljodir.no>
Sendt: onsdag 7. juni 2023 09:11
Til: indeco@online.no
Emne: Saken: REQ0003033 - Din sak er registrert

Hei

Din henvendelse er registrert med saksnummer: REQ0003033 etter at du sendte e-post til post@miljodir.no

Hvis du svarer på denne e-posten, blir svaret automatisk lagt til i saken.

Følgende informasjon er registrert:

Tittel: VS: AD KOSTHOLDSRÅD OG KLIMASAKEN: VI SPISER KJØTT MED GOD SAMVITTIGHET FOR DET BETYR MARGINALT FOR KLIMASAKEN... DET ER KULL, OLJE OG GASS ETTERSPØRSELEN SOM MÅ KUTTES NASJONALT OG GLOBALT FOR Å NÅ 1,5 GRADERSMÅLET.

Beskrivelse:

Se ovenfor. Mvh J-HØ


Fra: indeco@online.no [indeco@online.no]
Sendt: onsdag 7. juni 2023 04:31
Til: Postmottak Sp [sp.postmottak@stortinget.no]; Senterpartiet epost [epost@senterpartiet.no]; Senterungdommen [senterungdommen@sp.no]; Senterpartiet [senterpartiet@senterpartiet.no]; Landbruks- og matdepartementet [postmottak@lmd.dep.no]; Marit.Arnstad@stortinget.no; Norges Bondelag [post_hk@bondelaget.no]; Nationen [redaksjonen@nationen.no]; postmottak@kdd.dep.no; postmottak@kld.dep.no; Postmottak Miljødirektoratet [post@miljodir.no]; Presse [presse@miljodir.no]; postmottak@sivilombudet.no; 'Ap-stortinget' [ap.postmottak@stortinget.no]; SV-stortinget [sv.postmottak@stortinget.no]; venstre.postmottak@stortinget.no; Høyre-stortinget [hoyre.postmottak@stortinget.no]; Nærings- og fiskeridepartementet [postmottak@nfd.dep.no]
Kopi: NRK Nyhetstips [03030@nrk.no]; 'NRK Hjelp' [nrk_hjelp@nrk.no]; NRK KONTAKT [info@nrk.no]; TV2 [tips@tv2.no]; TV2 Nyhetstips [nyss@tv2.no]; debatt dagsavisen [debatt@dagsavisen.no]; Klassekampen debatt [debatt@klassekampen.no]; Debatt VG [debatt@vg.no]; Aftenposten Debatt [debatt@aftenposten.no]; Dagbladet Nyheter [nyhet@dagbladet.no]; tips aftenposten [tips@aftenposten.no]; tips@dn.no
Emne: AD KOSTHOLDSRÅD OG KLIMASAKEN: VI SPISER KJØTT MED GOD SAMVITTIGHET FOR DET BETYR MARGINALT FOR KLIMASAKEN... DET ER KULL, OLJE OG GASS ETTERSPØRSELEN SOM MÅ KUTTES NASJONALT OG GLOBALT FOR Å NÅ 1,5 GRADERSMÅLET.

AD KOSTHOLDSRÅD OG KLIMASAKEN: VI SPISER KJØTT MED GOD SAMVITTIGHET FOR DET BETYR MARGINALT FOR KLIMASAKEN... DET ER KULL, OLJE OG GASS ETTERSPØRSELEN SOM MÅ KUTTES NASJONALT OG GLOBALT FOR Å NÅ 1,5 GRADERSMÅLET.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

LITT OM CO2 FOTAVTRYKK OG MAT

Vi har ca. 0 i CO2 fotavtrykk, har ikke bil og fyrer bare med strøm/elektrisitet. Vi lever i en leilighet fra 1985, som er godt isolert. CO2 utslippsproblemet skyldes i hovedsak bruk av kull, tungolje og lettolje og naturgass, som må reduseres henimot null relativt raskt om vi skal berge kloden fra klimakrisen. Ansvaret for klimakrisen ligger på toppene i samfunnet, det er de som i hovedsak tar beslutningene i privat- og offentlig sektor. Klimakrisen kan ikke løses på individualistisk plan. Vi spiser vanligvis 1. vegetarmåltid i uken, fisk tre ganger i uken og kjøtt 3 dager i uken. Vi spiser kjøtt med god samvittighet.

Kurap og promp har ikke noen signifikant innflytelse på klimautslippene metan og CO2, naturen har en viss selvrensende evne hva metan og CO2 angår, og hadde vi blitt kvitt kull, olje og naturgass, hadde problemet med kurap og promp løst seg selv innenfor rammen av naturlig selvrensing fra naturens side. At alle blir vegetarianer er derfor ikke nødvendig for å løse klimakrisen og CO2 utslipp. Klimakrisen kan ikke løses ved individualistisk aksjon, det må løses kollektivt ved at toppene tar miljøvennlige beslutninger. Vi har som sagt god samvittighet for kjøttforbruket, vi bruker ikke olje, kull og naturgass hos oss. Det lille vi kjører av Taxi har ingen betydning og vil dessuten løse seg når Taxi-næringen går over til elektriske biler. Kurap og promp kan forøvrig reduseres ved et avlsprogram dertil innrettet, signifikant over tid. Det går også an å gjøre noe med foret, bl.a. via fortilsetninger. Metan forsvinner raskt i naturen av seg selv, det er CO2 og bruk av kull, olje og naturgass som må bort, om klimasaken skal løses, og klimakrisen stoppes, og det må skje raskt. CO2-gass akkumuleres i atmosfæren, ikke metan som forsvinner av seg selv som følge av økologien og kjemien i atmosfæren.

Til alle kjøttspisere: Dere kan derfor lempe innpå biffene med god samvittighet. Hør ikke på Skamprofetene med eksfrue Stordalen i spissen. Det er ikke redusert kjøttspising som kan berge kloden, bare at man kvitter seg med fossil energibruk. Å legge skylden på kjøttspiserne for klimakrisen, er som å legge skylden for samfunnsproblemene i Tyskland under Adolf Hitler, på jødene. Håper vi slipper gasskammer på grunn av kjøttspisingen. Gi ikke kjøttspiserne skylden for klimakrisen. Vi er uskyldige, akkurat som jødene under Hitler. Det samme er Dagros (et vanlig kunavn). Bon appétit.

På tide med en motoffensiv mot at kjøtt-spisere får skylden for klimakrisen og blir syndebukker. Dette er rett og slett farlig og desinformasjon. Rent kjøtt er også ikke ultraprosessert mat, og gir ikke kreft. Kjøtt er sundt – året rundt. Fokuset på diett og klimatiltak er tull og tøys, og tar fokuset vekk fra det reelle problemet, som er etterspørselen nasjonalt og globalt av fossil energi mv. Folket blir ført bak lyset av slik løgnpropaganda. Og det tar altså fokuset vekk fra det reelle problemet.

Fra http://www.indeco.no/archive/mat.htm.


Et humoristisk innslag med relevans blant annet til klimadebatten. Klima dreier seg først og fremst om å bli kvitt fossilt brennstoff, kull, olje og gass, dietten har marginal betydning... FABS er kjøtt-spisere med tigergener og som reven, og kan ikke leve godt på grønnsaker = veggis-tull.

Kjøttspisersangen

Den som spiser kjøttmat og pølser hele dagen
Blir så deilig god og mett og veldig god i magen
Men den som spiser gulerøtter, løk og kål og paranøtter
Blir så løs i magen at han ikke kan stå stille…
Går og promper hele dagen, og får veldig vondt i magen
Må på do hver time, det er faktisk ganske ille!
Melodi: Grønnsakspisersangen til Torbjørn Egner

Fra http://www.anarchy.no/fabs-no.html


19.01.2023. CCS, Carbon Catching and Storage? The Anarchist International, AI/IFA er i mot milliardsatsingen på CCS i Norge og verden forøvrig. For det første vil det trolig aldri bli miljøøkonomisk regningssvarende i stor skala, og det er klare sikkerhetsrisikoer. Sikker lagring av CO2 under bakken/havbunnen finnes ikke. Både terrorisme, sabotasje, krig og jordskjelv er en stor fare for spredning/lekkasje av CO2. Det kan også skje ulykker, teknisk og/eller menneskelig svikt. Også selve prosessen er usikker av samme grunner. Man bør heller bruke milliardene på sikker grønn energi, dvs. vann, sol og vindkraft, og en effektiv grid i denne sammenheng.

GREEN GROWTH AND DEFINITION OF GDP = GROSS DOMESTIC PRODUCT
= BRUTTO NASJONAL-PRODUKT - APROPOS STATSBUDSJETTET OG NASJONALBUDSJETT: FINANSDEPARTEMENTET! NÅ MÅ DERE FÅ TIL GRØNN ØKONOMISK VEKST PÅ 5 % OG FULL SYSSELSETTING, MAKS 1,5 % ARBEIDSLEDIGHET!

Green Growth: GAIA and GGS mean it is possible to have environmentally sustainable economic growth in the society, both locally and globally, if we do the right things. This means development of new and realistic (i.e. not fantasies about working CO2 cleaning on large scale, and fusion based nuclear energy) environmentally friendly technology and substitution of old and polluting etc. industry towards more environmentally friendly industry. Via substitution towards green economy in demand, production and distribution an environmentally sustainable growth with full employment, efficient and fair, is possible - on our limited earth. Thus GAIA and GGS oppose certain technological advances which are contributing to ecological and environmental decay. Fossil energy, especially coal, but also oil and gas etc., must be replaced with green energy. Furthermore birth control and very limited population growth, are necessary to achieve environmentally sustainable economic growth. The GDP, Gross Domestic Product, must be based more on services and low-energy products in general, and less on material goods and high-energy products in general. Materials in general must be recycled more than today. Slowly as time goes by introducing less work-time and more holidays, are also a part of the solution. If all the mentioned conditions are fulfilled, high economic growth is possible, GDP per capita will increase significantly over time, and the growth will also be environmentally sustainable. Especially, the problem with manmade global warming will be solved. The Institute of Industrial Economics (INDECO) in Oslo, Norway has developed a general Cogripsmodel, with a realistic plan, that if implemented via Cogripspolicy, will create considerable environmentally sustainable economic growth, at least 3 - 5 percent yearly growth in GDP, i.e. significantly substituted towards green energy and other products, and much based on services, less on material goods.

However, the present economic growth, with the traditional composition of GDP, is too much based on material goods and high-energy products, too little recycling, uncontrolled population growth, coal and other fossil energy as input, too much waste in general, etc. to be environmentally sustainable. If the political economy broadly defined doesn't manage the necessary substitution towards green economy in demand, production and distribution, including development of lots of new and realistic environmentally friendly technology, the economic growth must be reduced or stopped, or else our planet GAIA will be ruined by pollution and climate change including manmade global warming. But this linear approach, without significant substitution, means a very bad situation for the People and also most likely very authoritarian. INDECOs Cogripsmodels and Cogrips-policy, with a lot of substitution towards green in the political economy broadly defined and in the GDP, is a much better including democratic solution for the People. By the way the GDP, the Gross Domestic Product, is defined, explained and discussed very well at the political economy files at anarchy.no, use the anarchist search engine via "Links" below to find the stuff.

What is GDP?

GDP, or Gross Domestic Product, is arguably the most important of all economic statistics as it attempts to capture the state of the economy in one number. GDP represents the value of goods and services produced in the country from all sections of the economy; agriculture, manufacturing, energy, construction, the private service sector and public sector. GDP can be measured in three ways:

1. The value of the goods and services produced; which is known as the output measure
2. The value of the goods and services purchased by households, by public sector, from overseas (export - import) and by business in terms of investment in machinery and buildings. This is the expenditure measure, and measures total demand for GDP.  
3. The value of the income generated mostly in terms of profits and wages; which is known as the income measure.

In theory all three approaches should produce the same number. In most countries the office for national statistics publishes one single measure of GDP, based on a best estimate using all three ways of measuring. Usually the main interest in the GDP figures is in the quarterly [or yearly] change in GDP in real terms - volume, that is after taking account of changes in prices (inflation).

The price level of GDP is measured by the GDP deflator, i.e. price index for GDP. GDP-nominally/GDP-deflator = GDP in real terms - volume. Say, if GDP increases 5% (= 1. 05), and the inflation is 3%, the price level increases 3% (= 1.03), from the previous period; the GDP volume, i.e. in real terms, has increased 1.05/1.03 =  1.0194, about 1.9 %. Thus the real economic growth is 1.9%.

If the GDP measured in real terms is up on the previous three months, the economy is growing. If it is negative it is contracting. And two consecutive three-month periods of contraction mean an economy conventionally is said to be in recession. If the price level is decreasing, i.e. the inflation is negative, it is called deflation. Calculating a GDP estimate for all three measures is a huge undertaking. The output measure alone - which is considered the most accurate in the short term - involves often surveying tens of thousands private firms and public sector.

Usually first an early or "flash", estimate of the real growth in economic activity is published, but this is revised as more information is gathered. Revisions can be made as much as 18 months to two years after the first "flash" estimate. GDP is the principal means of determining the health of the economy and is used widely, nationally and internationally. GDP is used internationally by the various financial bodies such as OECD, IMF, and the World Bank to compare the performance of different economies. The European Union also uses GDP estimates as a basis for determining different countries' contributions to the EU budget.

GDP per capita, the average real income per inhabitant of a country, is also an important measure. This measure is also one among other measures in estimation of the libertarian degree of a country, see Ranking.

Best regards Prof. Dr. cand. oecon. and cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe at NØI-INDECO-OSE and IIFOR-PGU, adviser for GGS & GAIA and anarchy.no in general.

GGS is based on Cogrips-model and -policy!

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

www.indeco.no & www.anarchy.no

http://www.anarchy.no/frisch1.html

http://www.indeco.no/archive/frisch.html

http://www.anarchy.no/iifor.html

http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

http://www.anarchy.no/wec.html

http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

http://www.anarchy.no/green.html

http://www.anarchy.no/ggs1.html

COGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

Links


Translation tool English, to Norwegian French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

CLIMATE CRISIS

Å løse klimakrisen er hovedmålet og overordnet alt annet! To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else!
Folkets krav om grønn planet må nå slå gjennom i systemet globalt. The People's demand for a green planet must now be achieved and passed in the system globally.

Slogans: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!
Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!

Click on: Green Global Spring - GGS & GAIA - Global!

PS. To Greta Thunberg & Co. You must support the green growth policy. Attempts to linear reduction in GDP will make fascism all over and create large unemployment and will not solve the climate crisis. Best regards J-HØ.
Fra Folkebladet www.anarchy.no


LITT LOKALISERINGSØKONOMI: DET MÅ EN RADIKAL ENDRING TIL I RETNING DESENTRALISERING OM KLIMASPØRSMÅLET OG PANDEMISPØRSMÅLET SKAL FÅ ET ADEKVAT SVAR I NORGE OG GLOBALT!

04.11.2020. Hei Aftenposten. v. K. B. Alstadheim: Innbilte stordriftsfordeler ved sentralisering til storbyer. Ad Alstadheims artikkel om uunngåelig fortsatt sentralisering. Arbeider/forbrukernes/husholdningenes de facto subsidiering av bedriftene ved å betale arbeidsreiser og handleturer inkl. tidskostnader selv, må opphøre. Da vil også sentraliseringen opphøre. Disse subsidiene er ikke Pareto-optimale, dvs. de er ineffektive, jevnfør optimal sosial-økonomisk lokaliseringsteori.

07.11.2020. Litt lokaliseringsøkonomi - Sosial-økonomisk kontra snevert Bedriftsøkonomisk perspektiv som gir feiltilpasning. Det sistnevnte er sosialøkonomisk dysfunksjonelt og gir Pareto-uoptimal lokalisering med sentralisering, mens det optimale er desentralisering. Årsaken til feiltilpasningen er at husholdningene/borgerne de facto subsidierer bedriftene med arbeids- og handleturer inklusive tidskostnader (pendling), som dermed ikke blir internalisert ved snevert bedriftsøkonomisk tilpasning og lokalisering. Sosialøkonomiske kostnader som ikke blir  internalisert, fører til feiltilpasning. Disse subsidiene må bort og bedriftene må internalisere kostnadene ved å betale fullt ut alle vanlige arbeids- og handleturer inklusive tidskostnader (pendling). Ellers blir sentraliseringen uoptimalt sterk, når altså desentraliseringen er den samfunnsmessige optimale løsningen.

Disse subsidiene fra borgerne til  bedriftene er nemlig dysfunksjonelle og medfører at lokaliseringen ikke blir Pareto-optimal, dvs. at mange husholdninger kan få det bedre, uten at noen får det verre, ved en mer desentralisert lokalisering, uten disse subsidiene til bedriftene fra husholdningene/borgerne. Pareto-optimal vil si at en innretter seg slik sosialøkonomisk, at ingen borgere kan få det bedre uten at noen får det verre, eventuelt inklusive kompensasjoner. NB! Bedriftene er ikke borgere – husk det. Deres interesser er alltid underordnet husholdningenes/borgernes ve og vel. Alle storbyer er sosialøkonomisk dysfunksjonelle og må bort. De skaper bl.a. smittefeller via for mye kollektivtransport og store forsamlinger (koronarelevant, og relevant for alle epidemier), for mye forurensing ved for mye privatbil-transport både i form av køer og utslipp av klimagasser, og sløsing av tid og penger ved pendling. Dette gjelder også delvis hydrogen og el-biler. Dette uoptimale og dysfunksjonelle må nå BORT AT ONCE. Oslo må fraflyttes en masse!

Sosialøkonomisk optimal løsning er lokalisering desentralisert i kommunale klimavennlige clustere over hele landet, som er ca. 70-80% selvforsynte med energi,  vann og mat samt kultur etc. og ca. alt er i gå/sykkelavstand. Jevnfør Kropotkins "Fields, Factories and Workshops Tomorrow" (1899, rev. 1913). «Tomorrow» er NÅ! Det må bli massive desentraliserte grønne investeringer over hele Norge og globalt. Ellers går det til helvete både ved epidemier og ved klimakrisen og alt for mye pendling. Tiden er kostbar - pendling er uoptimalt.

PS. LITT MER LOKALISERINGSØKONOMI: New York and Oslo with the Barcode = “The Towers of Dystopia”. NEI TIL FLERE HØYHUS!

11.11.2020. Litt kaldtvann på pannebrasken. NB! Kropotkins bok om "Fields, Factories and Workshops Tomorrow" (1899, rev. 1913), kan ikke brukes som et "blueprint" for en desentralisert plan+privat-økonomi. Pjotr Kropotkin var Lamarckist, mente at miljøet påvirket genene i stor grad, noe som er beviselig feil, og boken bærer noe preg av en feilaktig utviklingsoptimisme bl.a. pga. dette. Men den er absolutt et must å lese som et brukbart grunnlag for videre arbeid med Forskning og Utvikling (FoU) på feltet. Kropotkin var ingen tosk, selv om han tok feil vedrørende Lamarckisme, kontra genbiologi. Han har skjønt mye, hovedidéene er ikke dumme, men vi lever i det 21nde århundre, ikke 1899-1913 og litt etterpå. Merk dere det.

Mer om den nye grønne & desentraliserte politiske økonomien. Verdenshandel og transport basert på fossilt, er en hovedkilde til forurensning bl.a. CO2 utslipp. Verdenshandelen og langtransport må antakelig reduseres en god del, bl.a. grunnet mangel på fysisk mulig batteri-kapasitet for virkelig lang transport på strøm. Går ikke an å fly verden rundt raskt nok på solceller/batteridrift. Batteriene blir for tunge. Fysisk umulig å løse, som å løfte seg etter håret, strider mot tyngdekraften. Brenselsceller er et alternativ til batterier, men man skal ikke være for utvikling-optimistisk her heller. Kanskje det kan gå noe bedre med hydrogen – men det finnes ikke - ikke oppfunnet ennå i hvert fall - brukbar hydrogenteknologi for fly og skip for lang verdens-distanse, og det kommer vel heller ikke. Så man må høyst sannsynlig si raskt farvel til stor verdenshandel og mye import og eksport.

NB! Bruk av avgifter og subsidier for å rette opp dysfunksjoner i markedsøkonomien er velkjent , og må intensiveres. Store avgifter på all transport som er fossilt-basert og subsidier på bl.a. kortreist mat etc. uten nevneverdig bruk av fossilt drivstoff. Det må bli dyrere med import = eksport i verden totalt. Handelen må ned og også syden-reiser må det blie mye mindre av. Fram for kort-reiste løsninger. Å jobbe fra hjemmekontor, med video-konferanser og telefon-møter, må utvikles videre til masseløsning for folk flest. Fabrikker med roboter med Artificial Intelligence, som fjernstyres hjemmefra, er noe en raskt bør se nærmere på. Veiprising (TØI-forslag fra gammel kollega på TØI, Lasse Fridstrøm, ser bra ut) støttes, men transportmengden totalt må også mye ned. Arbeidsplasser må legges i hovedsak der hvor folk bor, pendling bør ned og helst helt bort, som nevnt over. Etc. Etc.

I hovedsak – NB! f.eks. 70-80 prosent, ikke 100% prosent – selvbergede, små landsbyer i kommunale clustere, med rikelig med vesentlig lokalt produsert energi, med småskala fiske- og dyre-oppdrett og grønnsak-, frukt- og korn-produksjon, store veksthus, + jakt og fiske, og eventuelt noe større industri  noen steder, og sol-paneler og vindmøller for strøm, + vannkraften, er løsningen på litt lengre sikt. Og adjø til stor-byer. I Norge og Verden over!? Jeg bare spør – tenk sjæl! Nærmere om grønt Brutto-Nasjonal-Produkt (BNP) finnes andre steder på de sentrale linkene i Cogrips-modellen, og vi skal ikke gå nærmere inn på dette her. Hovedtrekkene står på green.html på anarchy.no, klikk på http://www.anarchy.no/green.html.

En liten detalj: Saltvannsbassenger som «batterier» for sol og vindkraft. Pumper opp saltvann i store bassenger nær havet/strand med sol- og vind-kraft i nærheten, og lager strøm via vannkrafts-turbiner (som er laget sånn at de ikke ruster av saltvann), når det ikke er sol og vind. Saltvannsbassengene kan også brukes til fiskeoppdrett og skalldyrsoppdrett og tangproduksjon. Noe jeg har tenkt på en stund. Kan kanskje sendes til øko-ingeniørene på NTNU, har de på mail-listen, først, for å lufte ideen.

Litt om plastforurensning, basert på ting og innpakning, laget av fossilt, dvs. olje etc. Det blir vel til slutt CO2 av alt. Kortreist ferskvare reduserer behovet for plast-innpakning. Mye av dette stoffet noterte jeg ned alt 09.02.2020 Kl. 23.00. Men nå er det blitt høyaktuelt for investerings-programmer for offentlig (vesentlig kommunalt) og privat næringsliv i grønn desentralisert retning i Norge og globalt.

I motsetning til Kropotkin antar jeg at det vesentligste av produksjonen skal foregå privateid, og med vanlige, kanskje storfamilie, private husholdninger. Samvirkebevegelsen kan utvides, men også ordinært grønt privat næringsliv, bl.a. i nettverksorganisasjoner med flate strukturer, har absolutt sin plass i den desentraliserte plan+privat-økonomien. Store hierarkiske statsbedrifter på linje med det fordums Jernverket i Mo i Rana, og store offentlige styrings-byråkratier, har liten til null plass i den nye grønne og effektive samfunnsøkonomien. Det må være fri konkurranse, men toppskatt på stor formue, så det ikke utvikler seg oligopoler og monopoler. Frikonkurransemodellen, med grønne avgifter og subsidier + topp-formuesskatt, er egentlig anarkistisk (sosialisme + autonomi) = liberalt sosial-demokrati = reelt demokrati = det libertære, i motsetning til det autoritære, som skal på historiens skraphaug all over. Der forurenser det autoritære ikke, og forsurer ikke livet til Folket.

LITT OM KAPITALISME VS. SOSIALISME OG ANARKISME...

PS! Digresjon. NB! Skillet mellom kapitalisme og sosialisme går ikke på om bedriftene har fortjeneste (profittmaksimering) som mål eller ikke, men om fortjenesten, eller rettere sagt inntektene, blir signifikant ulikt fordelt når alt kommer til alt, eller ikke; sosialisme er signifikant likhet, frihet, etc. og fortjeneste og frikonkurranse kan utmerket godt være en del av dette, bare det ikke utarter til oligopoler og monopoler med kjempefortjeneste, der dette ikke er hensiktsmessig. Sosialisme har i bunn og grunn egentlig ingenting med statsbedrifter og null fortjeneste å gjøre, bare så dere veit det. Et samfunn hvor det er fy, fy og forbudt å tjene betalingsmidler (penger), strider mot genene til folk flest, og vil aldri og ikke fungere bra pga. bl.a. korrupsjonsloven, som også i stor grad er genbestemt. Men det går an å organisere seg til signifikant likhet, frihet etc. og godt miljø, via avgifter og subsidier og topp-formuesskatt - i vesentlig markedsøkonomi - som nevnt over, med videre... Det er det som er anarkisme i bunn og grunn, ANarkistisk ORGanisasjon (ANORG).

Å løse klimakrisen er hovedmålet og overordnet alt annet! To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else!
Folkets krav om grønn planet må nå slå gjennom i systemet globalt. The People's demand for a green planet must now be achieved and passed in the system globally.

Slogans: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!
Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!

Fra  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm


Økonomisk vekst? Hvor mye er reell vekst og hvor mye er økte systemkostnader? Økosirk. Orwellian "1984" newspeak - om manipulering av språket, semantikk, lingvistikk, navn og begreper og realiteter = hard facts. Psykologisk krigføring.

Økosirken, lovene om den økonomiske sirkulasjon, gjelder som Frisch sa «absolutt sikkert» i en viss forstand, nemlig i at den på konsistente data gir 100% regresjon, 0 % avvik. Altså statistisk absolutt sikkert. Men statistikk kan som sagt av mange lyve. For det første er økosirken basert på prinsippet om dobbelt bokholderi, den er ikke forutsetningsløs, som Haavelmo påpekte. B. D. Brochmann drev med økosirk basert på enkel bokføring. Men økosirken, den er også basert på fysikk. Eksport på verdensplan må være fysisk lik import, når en ser bort fra eller tar med lekkasjer til outer space i regnskapet, samme for en del annet. Dette er absolutt sikkert, forutsatt at man regner i energi, ikke masse. Energi kan absolutt sikkert ikke forsvinne i løse luften. Men så var det dette med selve postene i økosirken.

Her regnet Frisch med systemets kostnader, som er et hard facts – realitet, og fortjener å være et eget begrep i regnskapet. Men min slektning Odd Aukrust fjernet det, og lot systemkostnadene (de offentlige) inngå i «offentlig konsum» som er et nytale-type begrep: «Kostnad = nytte». Der en kostnad, dvs. ulempe for folk, inngår i konsumbegrepet = nytte for folk (konsumentene), dvs. en variant av at «krig = fred» og «anarki = kaos» i beste Orwellske stil. Altså en selvmotsigelse: «kostnad = nytte». Da blir de offentlige byråkratene glade, for jo mer vi har av dem, og jo mer de koster reelt, jo gladere blir Folket, eller Populasjonen (som er en løgn). I følge denne galskapen og manipulasjonen av språket og også vitenskapen. Systemets kostnad må inn igjen for å få en realistisk, og dermed mer sann og vitenskapelig sikker og holdbar sammenheng, i nasjonalregnskap og økosirk. Offentlig konsum må forbeholdes reelle nytte, overhodet ikke samfunnsmessige kostnader.

Nasjonalregnskap og økosirk, dette er for øvrig ikke det samme. Økosirk er også fysiske vare og tjenestestrømmer/sirkulasjon, uavhengig av regnskapstriks og konvensjoner i nasjonalregnskapet. Frisch drev stort sett med økosirk, den økonomiske sirkulasjon fysisk, mens nasjonalregnskap i prinsippet er noe annet. Regnskaper behøver som kjent ikke dekke realiteter, men bør gjøre det, skal de være nyttige annet enn for svindlere. Aukrust var en svindler eller svindleres lakei dvs. for klasseinteressene til offentlige byråkrater. Keynes bidro til samme svindelen. Ikke noen tvil om det. At Aukrust også var nazist, før han ble marxistisk sosialdemokrat, hører også med i bildet. Løgn hører til nazisme = ultra-fascisme, en form for det. Og til ekstremisme på høyre og venstre side av det økonomisk-politiske kartet og i realiteten, dvs. alle totalitære systemer og forkjempere for dette. Kan være genetisk betinget til en viss grad. Maktmennesker kan være født sånn. Men ikke alltid.

USA har en ny variant «Folkevalgt = Svindel (Rigged)», når anarki = kaos varianten sannsynlig ble stoppet av Anarkist-Tribunalet + + og Antioch. Men dette er altså nytale-løgn. Som legitimerer at man skal droppe valg til fordel for førerprinsippet. «Ett folk en fører (Trump) ellers er vi ute og kjører». Valg er tull og tøys og skadelig juks, styring uten valg fra toppen og ned er tingen - i følge dette fusket og løgnen.

Æsj, brun, mørkebrun møkk. Det stinker. Rødbrun, bare brun inklusive mørkebrun, og blå-brun møkk -  stinker! Få det ut og få luftet ut USA. RASKT SOM FAEN.  Hele det Republikanske partiet må i støpeskjeen. NÅ – RASKT.
Man kan også manipulere med navn, nomen, betegnelser. Å kalle handelsnæringens arbeidsgiverorganisasjon «Virke» er et eksempel på dette. «Klart det virker».

Alt dette går inn under begrepet psykologisk krigføring. Demokrati innebærer avlusing av løgn og mer sannhet. Det engelske språket er fullt av manipulasjon sammenlignet med det norske, herskernes psykologiske krigføring mot FOLKET. Koreansk er visst enda verre. Alle språk burde loppes for nytale og annen manipulasjon. Den er legio. Mvh J-HØ. 18.01.2021.

PS. 09.03.2021. Uten å gå videre inn på en diskusjon i detalj på hva som er å regne for offentlige systemkostnader, så må storting, departementer og direktorater samt kommunal administrasjon alt inklusive, opplagt høre hjemme her. Disse systemkostnadene må trekkes fra i det offentlige konsumet for å komme frem til et bedre anslag for verdiskapningen, dvs. BNP fratrukket de offentlige systemkostnadene er et bedre anslag på verdiskapningen enn det ukorrigerte BNP. Dette har betydning for et realistisk anslag på verdiskapningen for by vs. land. Dette betyr at Oslo og de store byene og administrasjons-sentre, hvor systemkostnadene i hovedsak er lokalisert, vil få en justering nedover når det gjelder bidrag til verdiskapningen, og landdistriktene får relativt sett en større andel av verdiskapningen i denne mer realistiske betraktningen, hvor det altså er korrigert for systemkostnader. Overvurderingen av verdiskapningen i by vs. land i ukorrigert BNP dreier seg sannsynligvis om hundrevis av milliarder NOK. - - -

Fra  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm


Hilsen Miljødirektoratet

Du finner informasjon om oss og våre arbeidsområder på www.miljodirektoratet.no


Dette dokumentet: http://www.indeco.no/archive/samgrep2.htm