Hovedside | Rapporter | Om NØI | Linker | Kontakt

N
Click here for English version

Språk/Language

NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI
THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO

THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE

Velkommen til Næringsøkonomisk Institutt/INDECO/OSE
sine hjemmesider.

INDECO ER THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS – OSE

Her finner du lister over - og sammendrag av - aktuelle økonomiske rapporter utarbeidet av NØI/INDECO/OSE og enkelte av våre tidligere publikasjoner.
Og kurs i moderne samfunnsøkonomi.

Spørsmål vedrørende NØI/INDECO/OSE kan sendes til: indeco@online.no

INDECO er også kontakt for den liberale sosialdemokratiske
DnA-SP-V-ALLIANSEN
for Stortingsvalget 2021 og videre.

Kontakt-tlf. 92 44 28 22 og Kontakt-E-mail se over!

AD STORTINGSVALGET 2021:
VI OPPFORDRET TIL Å STEMME PÅ
SENTERPARTIET ELLER VENSTRE!!!
Begge partier gikk frem. Vi ønsker et liberalt sosial-demokratisk sentrums-statsråd, altså uten SV.
29.09.2021. SV sier nei til statsråds-deltakelse.

Mvh. Prof. Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe ved NØI-INDECO-OSE og IIFOR-PGU
NØI-INDECO-OSE, WEB:
www.indeco.no
CONSULTANT FOR FOLKEBLADET – THE PEOPLES’ JOURNAL, WEB:
www.anarchy.no
IIFOR, WEB:
http://www.anarchy.no/iifor.html
PGU, WEB:
http://www.anarchy.no/au.html

OGSÅ UTDANNING I PSYKOLOGI VED UNIVERSITETET I OSLO, UiO, OG KURSING I KOGNITIV PSYKOTERAPI FRA KOGNITIV TERAPAUT MERETE NÆSS.

NØI TILBYR BEDRIFTS-, ADMINISTRATIV OG NÆRINGSØKONOMISK RÅDGIVNING , HERUNDER NÆRING, MATSPALTE OG FORBRUKERØKONOMI - OG HAR OGSÅ KURS I MODERNE SAMFUNNSØKONOMI.

TAR OGSÅ OPPDRAGSFORSKNING INNENFOR FoU OG GENERELT: MIKROØKONOMI, MAKROØKONOMI & INTEGRERT MIKRO-MAKROØKONOMI, PLANLEGGING OG ANALYSE. PLAN, STAT OG KOMMUNE VS MARKED. STATISTIKK & ØKOSIRK. INVESTERINGSANALYSE. SAMGRIPINGSMODELLER, A.K.A. SAMGREPSMODELLER, MARKEDSMAKT OG STRUKTUR. KONKURRANSE, PRIS OG AVANSE & MARGIN-REGULERINGER.
SUBSIDE/TRYGDE- OG AVGIFTS/SKATTE-OVERVELTNINGSANALYSER. BRANSJE- OG BRANSJEKRYSSLØPS-ANALYSER. FORHANDLINGSØKONOMI.
LANDBRUKS- OG FISKERI-ØKONOMI OG LOKALISERINGSLÆRE, FORSVARS- OG SIKKERHETS-POLITIKK OG KULL, OLJE OG GASSNÆRINGEN. BEREGNING AV REALRENTE. BRUK AV ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI), KUNSTIG INTELLIGENS (KI).

OGSÅ KOGNITIV PSYKOTERAPI, PSYKOLOGI, LÆRINGSPSYKOLOGI & PEDAGOGIKK OG DIDAKTIKK & ATFERDSPSYKOLOGI OG ATFERDSANALYSE & GENETISK FORSKNING OG HELSEØKONOMI OG HELSEORGANISASJON, POLITOLOGI & SOSIOLOGISK ANALYSE OG ØKONOMISK-POLITISKE SYSTEMER. OG KOSMOLOGI.

ORGANISASJONSLÆRE OG FoU PÅ FELTET, HERUNDER HORISONTAL OG VERTIKAL ORGANISJON OG GRADER AV DEMOKRATI VS TOTALITÆR STYREFORM MED VARIERENDE GRAD AV OKLARKI, DVS. PØBELVELDE BREDT DEFINERT. 1. MARXISME/KOMMUNISME & MARXISTISK SOSIALDEMOKRATI, 2. FASCISME/POPULISME, 3. LIBERALT SOSIALDEMOKRATI = ANARKISME, OG 4. LIBERALISME/SOSIAL-LIBERALE/KONSERVATIVE, MED VIDERE. YTRE VENSTRE OG YTRE HØYRE OG ULTRA-FASCISME, EXTREMISME. NULL VS 100% DEMOKRATI - IDEALDEMOKRATI - OG DET ØKONOMISK-POLITISKE KARTET. KLIMAFORSKNING & KLIMAKRISE OG MILJØ-ØKONOMI & KVALITETSANALYSE - PRODUKT- OG MILJØ-UTVIKLING.