Hovedside | Rapporter | Om NØI | Linker | Kontakt

N
Click here for English version

Språk/Language


Samfunnsøkonomenes Forening: http://www.samfunnsokonomene.no
Enkelte av forskerne/konsulentene ved NØI/INDECO er medlem av Samfunnøkonomenes Forening.

Forskerforbundet:
https://www.forskerforbundet.no/

Enkelte av forskerne/konsulentene ved NØI/INDECO er medlem av Forskerforbundet.

Statistisk Sentralbyrå:
http://www.ssb.no

Næringsøkonomisk og annen statistikk.

Dagens Næringsliv:
http://www.dn.no
Daglige nyheter om næringslivet.

International Journal of Organization Research - Fb/IJ@:
http://www.anarchy.no
Libertær politisk økonomi bredt definert, inklusive næringsøkonomi.