NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI
THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO

THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE
Web: http://www.indeco.no - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf. 92 44 28 22 - Oslo - Norway - E-mail: indeco@online.no

Dette dokumentet: http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.


APROPOS STATSBUDSJETTET - SAMGREPS-MODELL & - POLITIKK - COGRIPS-MODEL & -POLICY

ÅPENT BREV TIL STATS- OG FINANSMINISTER - OG TIL ALLE SOM HAR BARNEBARN!
Scenarioanalyser av utviklingen fremover 50 - 100 år med Samgrepspolitikk* og uten - og dermed med klimakrisen. Scenariet med klimakrisen er veldig skremmende! Også om Korona - nederst - rett over Kurs i moderne samfunnsøkonomi!

*) ELLER NOE LIGNENDE...

IN NORWAY THE ANARCHISTS - I.E. LIBERAL SOCIAL-DEMOCRATS - ARE LEADING THE WAY!
THE ANARCHY OF NORWAY IS STILL GOING STRONG!

Climate crisis: We are travelling at high speed to hell, preliminary at first class!!! The solution is Cogrips-policy, see below!!! Also J-HØ's fight against insane psychiatrists...


Har du et alkoholproblem, har mistet kontrollen? Vi hjelper deg med kognitiv psykoterapi basert på Sannhetsplakater. Kontakt erfaren kognitiv terapeut Prof. Dr. Jens Hermundstad Østmoe på E-mail indeco@online.no eller telefon 92 44 28 22. Diskresjon en selvfølge.

MVH NØI-INDECO-OSE NETTVERKET
Avdelingen for rus og psykologi


DEMOKRATI-IDEALET

Det anarkistiske (= liberale sosial-demokratiske) idealet  - anarkistenes (de liberale sosial-demokratenes) langsiktige økonomisk-politiske mål!

Det anarkistiske idealet er generelt et samfunn såvidt mulig innrettet etter anarkistiske prinsipper, som en ledestjerne for den økonomisk-politiske styringen m.v.. Prinsippene for det anarkistiske idealsamfunnet er: 100% sosialisme og autonomi i vid forstand, effektivitet (Pareto-optimalitet, også med hensyn på miljøfaktorer) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen vil bytte posisjon med noen annen, når alt kommer til alt), minimale rangs- og lønnsforskjeller - politisk/administrativt og økonomisk hierarki, herunder frihet (uten andres frihets berøvelse, slaveri og tyranni), likhet, solidaritet; sosial justis inklusive libertær (frihetlig) lov (vedtatt direkte av folket selv eller via delegater) og optimal orden, rettssikkerhet og menneskerettigheter, frie kontrakter (ikke slavekontrakter), frie initiativer, ateisme (anarkismen er et sekulært prosjekt, men innebærer full religionsfrihet), antimilitarisme (basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse), internasjonalisme (ikke overnasjonalisme, eller nasjonalisme), desentralisme, selvstyre og føderalisme (ikke hierarkisk, EU-aktig), selvforvaltning (autogestion) og frihetlig kommunalisme, dvs. beslutninger tas i hovedsak lokalt av de vesentlig og konkret berørte - fra enhver etter evne - til enhver i følge behov. Dette er essensen av «system og styring uten hersker» = an-ark-i. Dvs. reelt demokrati.

The usual left vs. the right dimension alone is completely insufficient to provide an adequate picture of the economic-political landscape. The two-dimensional economic-political map presented here gives an adequate picture of the economic-political landscape.

Freedom, i.e. the degree of freedom, is measured by the libertarian degree = 100% - the authoritarian degree. The libertarian degree = the degree of democracy. Freedom, i.e. freedom without harming others' freedom, not freedom at others expence, economically and/or political/administrative, in the widest sense! Real freedom = or > 50% libertarian & democratic, i.e. both economic and political/administrative in the widest sense = Anarchy and Anarchism. Real freedom = or > 50% socialism & autonomy broadly defined = Anarchy and Anarchism. Real democracy always includes green policy, i.e. significant. Real democracy means society should be managed and run from the bottom up, i.e. from the People – grassroots, and upwards, not from the top – down, i.e. significant. This is real federalism. This is freedom in societal perspective.


FABS' SUMMER MUSIC. LISTEN TO THE FABS' MONUMENTAL ALBUM: ANARKI I NORGE - ANARCHY IN NORWAY - CLICK ON:
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nQAaOcG9zc7n3KtfWgryN_Mpz_ILClLrQ.

AND LISTEN TO THE SUMMER HIT "FOOTSTEPS IN SAND" - "FOTSPOR I SAND" - CLICK ON:
https://www.youtube.com/watch?v=7n7Tco-0cVs&list=OLAK5uy_m1E7DDe-8xgJonvvIXFz58PvWKoNrsIPc&index=7

FABS’ HJEMMESIDE/HOMEPAGE: http://www.anarchy.no/fabs-no.html


THE FIGHT AGAINST THE CLIMATE CRISIS – THE GREEN GLOBAL SPRING (GGS) – CONTINUES AT FULL SPEED, SEE: http://www.anarchy.no/green.html & http://www.anarchy.no/ggs1.html

KNUS «VELFERDS» STATEN = TOPPTUNG PYRAMIDE I LØNN OG RANG, MED SMULER TIL FOLKET I BUNNEN, FATTIGE OG ANDRE TRENGENDE OG MED AUTORITÆRE AP-TOPPER ++ MED MILLIONLØNN I TOPPEN. JA TIL VELFERD UTEN STATEN.

MVH FOLKERÅDET (NACO)
Fra FOLKEBLADET www.anarchy.no

AD VELFERD UTEN STATEN. Direkte aksjon for lokalsykehus og mot statsmonolitten. Sykehusene - stats-monolitt i KRISE. OG LITT OM HELSEØKONOMI OG HELSEORGANISASJON OG KRIMINALITET I HELSESEKTOREN. AD HELSEØKONOMI OG ORGANISASJON: DET SPILLER INGEN ROLLE OM DET ER PRIVATE ELLER OFFENTLIGE SYKEHUS. LØSNINGEN ER FLAT STRUKTUR OG NÆRHET TIL FOLKET, DVS. DESENTRALISERING, BÅDE I OFFENTLIG OG PRIVAT REGI. Norges Anarkistråd krever at noe blir gjort med elendigheten - NÅ! Se (klikk på): http://www.anarchy.no/direkteaksjonlsh.html.

Vi vil ha ut kommunistene i Rødt, SV og venstresiden i Ap (Marxist-Lysholmistene – ML) med den korrupte Tonje Brenna i spissen – fra topp-politikken, og styringen skal foregå fra Folket (inklusive anarkistene) og opp, ikke fra toppen og ned.

VIKTIG MELDING. DEMOKRATI-IDEALET = 100% ANARKI. OM INNVANDRING OG MAT OG KLIMAKRISEN. OM FORSVARET AV ANARKIET = REALDEMOKRATIET.
SE (KLIKK PÅ): http://www.anarchy.no/afinaisc.html.

OM DEMOKRATI I NORGE - ÅPENT BREV TIL JAN CHRISTIAN VESTRE & ARBEIDERPARTIET.
SE (KLIKK PÅ): http://www.anarchy.no/afinbrev.html.

MAY DAY 2024 MANIFESTO, SEE: http://www.anarchy.no/iwwai.html

06.05.2024. HEI TRYGVE S. VEDUM. NØI-INDECO-OSE-NETTVERKET DISPONERER MANGFOLDIGE MILLONER I SKATTBAR FORMUE. VI VURDERER Å SETTE MER AV PENGENE I AKSJER OM DET BLIR FORMUES-SKATTEFRITAK PÅ DISSE SOM HØYRE FORESLÅR. STØTT DERFOR DETTE FORSLAGET FRA HØYRE! STRAKS!

ANORG GLOBAL: Anarchist International support action for the social-individualist anarchist Julian Assange and WikiLeaks, see (click on):
http://www.anarchy.no/ija151.html, http://www.anarchy.no/ai.html & http://www.anarchy.no/afbpress1.html.
Siste nytt: Julian er fri!!!

International Federation of Anarchist Youth IFAY. Føderasjonen av Anarkistisk Ungdom FAU. We are for a drug-free youth culture, and against drug-liberalism and liberalism in general. Freedom to dope equals slavery! Web: http://www.anarchy.no/ifay.html

Links

The usual left vs. the right dimension alone is completely insufficient to provide an adequate picture of the economic-political landscape.
The two-dimensional economic-political map presented here gives an adequate picture of the economic-political landscape.

Freedom, i.e. the degree of freedom, is measured by the libertarian degree = 100% - the authoritarian degree. The libertarian degree = the degree of democracy. Freedom, i.e. freedom without harming others' freedom, not freedom at others expence, economically and/or political/administrative, in the widest sense! Real freedom = or > 50% libertarian & democratic, i.e. both economic and political/administrative in the widest sense = Anarchy and Anarchism. Real freedom = or > 50% socialism & autonomy broadly defined = Anarchy and Anarchism. Real democracy always includes green policy, i.e. significant. Real democracy means society should be managed and run from the bottom up, i.e. from the People – grassroots, and upwards, not from the top – down, i.e. significant. This is freedom in societal perspective.


ABOUT NATO & GLOBAL - AGAINST THE AUTHORITARIAN ALLIANCE, I.E. MAINLY CHINA, RUSSIA AND IRAN...

30.03.2024. This US state is not covered by the NATO treaty. Some experts say that needs to change, see: https://edition.cnn.com/2024/03/29/us/nato-treaty-hawaii-intl-hnk-ml-dst/index.html. Source: CNN. AI/IFA & AISC: Since threats to NATO countries are global, especially China, the organization must be understood as NATO & GLOBAL. From now on! Source: AIIS.

06.04.2024. West facing 'authoritarian' alliance, says Nato chief, see: https://www.bbc.com/news/uk-politics-68743805. Source: BBC.

FOLLOW THE NEWS AND COMMENTS ABOUT NATO & GLOBAL - AGAINST THE AUTHORITARIAN ALLIANCE, I.E. MAINLY CHINA, RUSSIA AND IRAN AT:

1/21 (51) The Situation in USA 2020-21 and later
1/20 (50) The Situation in China included Hong Kong NB! ALSO COVERING TAIWAN.
2/09 (39) The situation in Iran

AND «OPEN LETTER TO PUTIN» UPDATED AT: www.anarchy.no
AND «ANTITERRORISM 2» AGAINST HAMAS/IRAN ETC. AT: http://www.anarchy.no/antiterrorism2.html

BEST REGARDS... THE AI/IFA = ANORG GLOBAL & AISC, SEE: http://www.anarchy.no/ai.html, AND:

Links

This note/resolution is also published on the Anarchy Debate: http://www.anarchy.no/andebate.html


De liberale sosial-demokratene, anarkistene, er i mot generell bevæpning av politiet.

Dagens ordning, med fremskutt lagring og midlertidig bevæpning ved behov, ivaretar de behovene som politiet har tilstrekkelig. I de færreste tjenesteoppdrag er det faktisk behov for våpen. Da står vi igjen med om politiet skal være bevæpnet i situasjoner som ikke krever det. Generell bevæpning vil kunne øke avstanden mellom borgere og politi, føre til at farlige situasjoner tilspisser og at voldsbruken øker. Det er ingen utvikling i kriminalitetsbildet siden 2017 som skulle tilsi at det foreligger et behov for å revurdere bevæpningsmodellen.

I dag innføres det med ujevne mellomrom generell bevæpning. Det kan skje i forbindelse med trusler mot konkrete steder eller feiringer. I april 2024 varslet Politidirektoratet at politiet i tiden fremover ville være bevæpnet i enkelte perioder, blant annet ved arrangementer, merkedager og høytider som 17. mai. NB! Dette må ikke dras for langt. Ved generell bevæpning av politiet er det andre viktige prinsipper vi utfordrer. Politiet i Norge er et av de få igjen i verden som ikke er generelt bevæpnet, det har høy verdi og er et godt prinsipp og et godt eksempel på tillitssamfunnet vårt.

Mvh Folkerådet – Norges Anarkistråd (NACO). Publisert i Folkebladet: www.anarchy.no

NØI-INDECO-OSE-NETTVERKET SLUTTER SEG ENSTEMMIG TIL DETTE!
SE (KLIKK PÅ): http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.


Korrupte Stortingspolitikere bevilger seg selv millioninntekt: kr 1 107 190 per år. Vi kan ikke ha det sånn!

Folkeranet og Stortingets godtgjørelse. Stortingsrepresentantene er valgt inn på Stortinget, de er ikke ansatt. De får derfor ikke «lønn», men en månedlig godtgjørelse. Dette vedtas av Stortinget selv etter forslag fra Stortingets eget Godtgjøringsutvalg. Fra 1. mai 2023 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 1 107 190 per år. Noen representanter har tilleggsverv som gir dem enda høyere godtgjørelse. Stortingspresidenten tjener det samme som statsministeren: kr 1 945 077 per år. Første visepresident har en tilleggsgodtgjørelse på 14 prosent, øvrige visepresidenter og komitéledere har en tilleggsgodtgjørelse på 7 prosent, regnet av den faste godtgjørelsen. Statsrådets medlemmers godtgjøres med kr 1 580 186. Denne uhørte rikings-godtgjørelsen er en del av Folkeranet. Dette er lovlig korrupsjon, der personer med makt vedtar og gir seg selv egne fordeler. Når skal dette Folkeranet ta slutt? Vi kan ikke ha det sånn! Kilde: Stortinget.

Inntektsutvalget for Stortinget har vedtatt at Stortinget skal ha medianlønnen i godtgjørelse. For 2023 utgjorde dette 608 000 kroner i året.

Folkerådet – Norges Anarkistråd har oppnevnt et utvalg for inntekten til Stortinget, a.k.a. Inntektsutvalget for Stortinget. Utvalget har konkludert med at det er mest rettferdig at Stortingsrepresentantene skal ha Medianlønnen i godtgjørelse. Medianen for 2023 var på 608 000 kroner. Medianlønnen påvirkes ikke på samme måte av de veldig høye lønningene i den ene enden av inntektsfordelingen, og er derfor typisk lavere enn gjennomsnittslønnen. Når vi fordeler alle lønningene fra lavest til høyest, er medianen verdien akkurat på midten. Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2023 var median månedslønn 50 660 kroner per heltidsekvivalent. Det er 5 700 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 608 000 kroner, ifølge SSB. Å gi Stortingsrepresentantene medianinntekten vil motivere dem til å øke denne, og da er de representanter for Folket, ikke en del av overklassen (inntektsmessig). Dette bør vedtas snarest av Stortinget. Dette er et FOLKEKRAV!


DET KOKER I NORGE. TOPP-POLITIKERNE HAR STORT SETT NULL TILLIT FRA FOLKET – DA SETT I MOTSETNING TIL ØVRIGHETEN I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR.
DET ER FOR MANGE AUTORITÆRE MAKTMENNESKER MED PSYKOPATISKE TREKK I TOPP-POLITIKKEN. VESENTLIG AUTORITÆRE MARXISTER OG POPULISTER OG LIBERALISTER! DETTE MÅ BORT!!!

FOKUS PÅ LEDELSEN I NORSK POLITIKK – NEI TIL AUTORITÆRE OG STØTTE TIL RELATIVT FRIHETLIGE; SE: http://www.anarchy.no/neitil.html.

02.04.2024. 1. mai hevder nestleder i Arbeiderpartiet og Sosial- og omsorgs-statsråd Jan Christian Vestre at statsminister Jonas G. Støre er SJEFEN, med store bokstaver, og dette er forsåvidt riktig når det gjelder ansvaret i Statsrådet, men i et reelt demokrati, hvor styringen går signifikant nedenfra fra FOLKET, grasrota og OPP, er det i betydelig grad FOLKET, inkludert anarkistene, som er den egentlige SJEFEN. Det skal Vestre merke seg, ikke antyde at styreformen i Norge er HERSKING, fra TOPPEN OG NED, som i EU, Iran, Russland og Kina.

Styreformen i Norge er reelt demokrati (= anarki) signifikant, med ca. 54 % anarkigrad = demokratigrad, dvs. styringen går mer, fra FOLKET, nedenfra og OPP, enn omvendt, OVENFRA og NED. Skjønner ikke Vestre det, bør han gå ut av politikken med en gang. Han må høre på og ta innover seg det FOLKET inklusive anarkistene sier og mener, ellers er ikke Vestre moden for jobben. Folkets innflytelse på styringen skjer i hovedsak via dialogen i det offentlige rom, via direkte aksjoner inkludert folkeavstemninger og via stortings- og lokalvalg. Mvh Folkerådet, Norges Anarkistråd (NACO). Kilder: Intervju med TV2 1. mai og AIIS.

07.05.2024. VI HOLDER FAST PÅ BYRÅD FOR OSLO - NEI TIL BYREGJERING, OG STATSRÅD FOR LANDET, IKKE REGJERING. I NORGE GÅR STYRINGEN MER NEDENFRÅ, FRA FOLKET OG OPP, ENN OVENFRA OG NED, OG DA PASSER DET SEG IKKE MED REGJERING = FRA TOPPEN OG NED. MVH NACO

11.04.2024. ETTER UTVIKLINGEN I KJERKOLSAKEN ER ARBEIDERPARTIET NÅ KJENT SOM JUKSEPARTIET!

12.04.2024. SISTE NYTT I KJERKOLSAKEN: INGVILD KJERKOL GÅR AV SOM STATSRÅD I HELSE- OG OMSORGS-DEPARTEMENTET.

EU er autoritært, der er det hersking fra toppen og ned, og alle politikere som er JA-til EU er autoritære, og valg-boikottes av Folkebevegelsen,
se (click on): http://www.anarchy.no/boikott.html og  http://www.anarchy.no/eu.html.

Brune Kort på Regjeringen og PST for å fare med løgn om anarkismen og anarkistene, og for brudd på Oslo-konvensjonen, i Ekstremismekommisjonens rapport.
Se: http://www.anarchy.no/apts.html. AnarkistTribunalets, IATs, hjemmeside: http://www.anarchy.no/iat.html. Se også http://www.anarchy.no/apt.html.

The latest news from Folkebladet - The Peoples' Journal, where the NØI-INDECO-OSE-NETWORKS are their main consultants, see (Click on): http://www.anarchy.no/.

Folkerådet (NACO) og Folkebladredaksjonen støtter en aldersgrense på 16 år for å ha smart-telefon. Også NØI-INDECO-OSE-NETTVERKET går inn for en 16-årsgrense.

TIL SENTRALE ORGANISASJONER OG INSTITUSJONER I NORGE - NÅ MÅ DERE FØLGE OPP!!!
DIALOG MED MILJØDIREKTORATET.
Dialogue with the Norwegian Environment Agency. Environmentally sustainable i.e. GREEN political-economic policy for the world. Se: http://www.indeco.no/archive/samgrep2.htm
.
NB! Both in the short run, and in the longer run. USA & Norway must take the lead! Then the rest of the West and the world globally must follow up!

The situation in USA 2020-21 and later
Click on:
http://www.anarchy.no/ija151.html

L'Internationale Anarchoféministe: Women's Day 8 March 2024. Click on: http://www.anarchy.no/iaf.html & http://www.anarchy.no/maf.html.

The situation in Haiti. Click on: http://www.anarchy.no/latina.html. Brown Card to BBC: http://www.anarchy.no/apt.html.

THE SITUATION IN GREECE... Greek revolt - marxist riots and terrorism. Anarchist criticism of the Greek revolt. Never forget: Anarchy is optimal order! For anarchist action! http://www.anarchy.no/greek.html.

Anarchism in Taiwan, which is quite strong, see (Click on): http://www.anarchy.no/ija150.html.

22.04.2024. AD FREMSKRITTPARTIETS LANDSMØTE. FOLKERÅDET - NORGES ANARKISTRÅD, BARE MINNER OM AT FRP ER 100% BOIKOTTET AV FOLKEBEVEGELSEN, FORDI FRP ER ET MEGET AUTORITÆRT, POPULISTISK/FASCISTISK PARTI OG TYPISK ANTI-CLIMATE. HELT USPISELIG FOR DE LIBERALE SOSIALDEMOKRATENE = ANARKISTENE.

02.05.2024. Unge Høyre-leder vil legalisere cannabis. Leder i Unge Høyre, Ola Svenneby, vil at hasj skal selges på Vinmonopolet. Se: https://www.nrk.no/norge/unge-hoyre-leder-vil-legalisere-cannabis-1.16867199. NACO: Dette er vi sterkt imot – vi er mot all narkotika-liberalisme og mot liberalismen generelt. Kilde: AIIS.

Anarkistene har blant annet gått unisont ut mot rusreformen til Venstre & Co: Løsningen angående narkotika er vel både straff og behandling. Enten straff eller behandling er en syk problemstilling, feil spørsmål! Som gir idiotiske svar! Frihet til dop er lik slaveri! Anarkistene er mot narkotika-liberalisme, og mot liberalismen i sin alminnelighet.

18.05.2024. Vil på Stortinget for å få Norge inn i EU. Får dop-liberalisten Ane Breivik en plass på Stortinget, vil hun jobbe for å kutte sykelønnen, tegne norgeskartet på nytt med en voldsom sentralisering til bare 100 kommuner – og ta omkamp om folkets nei i 1994. Ane Breiviks høyre-radikale liberalisme representerer det verste i Venstre. Folkebevegelsen går inn for full boikott av Ane Breivik ved stortingsvalget i 2025. Hun må helt ut av politikken, en livsfarlig representant for det Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch stemplet som det «uopplyste pengevelde». Se: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/vil-pa-stortinget-for-a-fa-norge-inn-i-eu/16686863/. Kilde: TV2. PS. 27.05.2024. Det er flere i Venstre og Unge Venstre som aktivt er Ja til EU. Disse må ikke inn på stortinget i 2025. Folkebevegelsen oppfordrer til valgboikott av Venstre i alle de fylkene som har EU-tilhengere på listetoppene. Boikott Venstre i disse fylkene og stem på Senterpartiet i stedet. Se: http://www.anarchy.no/boikott.html og http://www.anarchy.no/eu.html & http://www.anarchy.no/neitil.html.

09.06.2024. NRK Dagsrevyen melder om at toppleder i Norges Skiforbund, Tove Moe Dyrhaug, får 1,7 millioner NOK i godtgjørelse. Dette er helt uhørt, selv om det er lovlig korrupsjon. Dette er et hån mot alle frivillige som jobber gratis for å fremme masseidretten. I fremtiden må det vises moderasjon.

18.06.2024. Reduser husleiaSer verden brenne fra en «drittleilighet». Vil klimakrisen og bolignøden utslette unges tro på demokratiet? Se: https://www.nrk.no/norge/ser-verden-brenne-fra-en-_drittleilighet_-1.16901915. Kilde: NRK. Folkerådet (NACO): Løsningen er mer demokrati, økt demokratigrad, ikke totalitære systemer. Og vi er motstandere av vold i klimakampen i Vesten. Kilde: AIIS.

23.06.2024. Etter 24 år med debatt: Stortinget vedtok forbud mot søskenbarnekteskap, se: https://www.nrk.no/norge/etter-24-ar-med-debatt_-stortinget-vedtok-forbud-mot-soskenbarnekteskap-1.16931400. Folkerådet (NACO) støtter forbudet. Kilde: AIIS.

24.06.2024. Nå blir aksjesaken til Erna Solberg og Sindre Finnes utpekt som en viktig inspirasjon til en ny film med tittelen «Ingen kommentar». Se: https://www.nrk.no/kultur/aksjehandelen-til-sindre-finnes-er-inspirasjon-til-ny-film-1.16935283. Kilde: NRK. Folkerådet (NACO) hilser filmen velkommen og mener den bør vises før stortingsvalget i 2025. Kilde: AIIS.


28.02.2024. Aksjesaken: Solberg får sterk kritikk, Brenna må gå av, alle korrupte må ut…, se: https://www.nrk.no/norge/aksjesaken_-solberg-far-sterk-kritikk-1.16781592. Kilde: NRK.

05.03.2024. Historisk vedtak på Stortinget: Sterk kritikk mot Jern-Erna Solberg, mens Ap-nestleder Tonje Brenna risikerer nye runder i kontrollkomiteen, se: https://www.nrk.no/norge/historisk-vedtak_-sterk-kritikk-mot-solberg-1.16790577. Kilde: NRK. NACO: Begge bør ta til vettet og gå av, Jern-Erna som Høyreleder og statsminister-kandidat, og Brenna som statsråd og Ap-nestleder. Kilde: AIIS.

TOPPLEDERNE JONAS G. STØRE (AP) OG JERN-ERNA (HØYRE) MÅ GÅ AV, SE ETTER KOMMUNEVALGET (KLIKK PÅ): http://www.anarchy.no/kommunevalget2023.html. DETTE ER ET FOLKEKRAV!!!
DE HAR ANSVARET FOR INHABILITETS-SKANDALENE OG MERE!!!
OG MÅ HOLDES ANSVARLIGE!!! OG TA ANSVARET OG GÅ AV!!! UT , SNART!!!


JENS HERMUNDSTAD ØSTMOES POLITISKE STÅSTED = LIBERAL SOSIAL-DEMOKRAT = ANARKIST (OG MEDLEM I SENTERPARTIET) OG LITT OM TVANG, FRIHET OG FRIVILLIGHET.

MITT POLITISKE STÅSTED KAN SAMMENFATTES I FØLGENDE:

ENTEN ELLER... BORGERLIG ELLER SOSIALIST - HØYRE ELLER VENSTRE? ER EN SYK OG FEIL PROBLEMSTILLING: ANARKISTENE ER BÅDE OG. VI ER LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATER, BÅDE BORGERLIGE OG SOSIALISTER. VI ER DET PROGRESSIVE SENTRUM. DET BESTE FRA BEGGE SIDER I DEN POLITISKE ØKONOMIEN.

Det vesentligste av produksjonen skal foregå privateid, og med vanlige, kanskje storfamilie, private husholdninger. Samvirkebevegelsen kan utvides, men også ordinært grønt privat næringsliv, bl.a. i nettverksorganisasjoner med flate strukturer, har absolutt sin plass i den desentraliserte plan+privat-økonomien. Store hierarkiske statsbedrifter på linje med det fordums Jernverket i Mo i Rana, og store offentlige styrings-byråkratier, har liten til null plass i den nye grønne og effektive samfunnsøkonomien. Det må være fri konkurranse, men toppskatt på stor formue, så det ikke utvikler seg oligopoler og monopoler. Frikonkurransemodellen, med grønne avgifter og subsidier + topp-formuesskatt, er egentlig anarkistisk (sosialisme + autonomi) = liberalt sosial-demokrati = reelt demokrati = det libertære, i motsetning til det autoritære, som skal på historiens skraphaug all over. Der forurenser det autoritære ikke, og forsurer ikke livet til Folket.

LITT OM KAPITALISME VS. SOSIALISME OG ANARKISME...

NB! Skillet mellom kapitalisme og sosialisme går ikke på om bedriftene har fortjeneste (profittmaksimering) som mål eller ikke, men om fortjenesten, eller rettere sagt inntektene, blir signifikant ulikt fordelt når alt kommer til alt, eller ikke; sosialisme er signifikant likhet, frihet, etc. og fortjeneste og frikonkurranse kan utmerket godt være en del av dette, bare det ikke utarter til oligopoler og monopoler med kjempefortjeneste, der dette ikke er hensiktsmessig. Sosialisme har i bunn og grunn egentlig ingenting med statsbedrifter og null fortjeneste å gjøre, bare så dere veit det. Et samfunn hvor det er fy, fy og forbudt å tjene betalingsmidler (penger), strider mot genene til folk flest, og vil aldri og ikke fungere bra pga. bl.a. korrupsjonsloven, som også i stor grad er genbestemt. Men det går an å organisere seg til signifikant likhet, frihet etc. og godt miljø, via avgifter og subsidier og topp-formuesskatt - i vesentlig markedsøkonomi - som nevnt over, med videre... Det er det som er anarkisme = liberalt sosial-demokrati - alltid inklusive grønt, i bunn og grunn, ANarkistisk ORGanisasjon (ANORG).

Korrupsjonsloven er «Makt korrumperer tendensielt [også moralsk], og allmakt korrumperer absolutt.» (Baron Acton)

Mvh Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe alias Timian Sabatini. Ved NØI-INDECO-OSE & IIFOR-PGU.

NØI-INDECO-OSE WEB: www.indeco.no
IIFOR WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
PGU WEB: http://www.anarchy.no/au.html

PS. AD FORMUESSKATTEN. VI KREVER SKATTEFRITAK OPP TIL 7 MILLIONER NOK, MEN TOPPSKATT PÅ MILLIARDFORMUER. HVOR STOR DENNE SKAL VÆRE KAN DISKUTERES. DEN MÅ IKKE VÆRE SÅ STOR AT RIKINGENE FLYTTER TIL SVEITS.

LITT OM FRIHET OG FRIVILLIGHET

Frihet og sosial rettferdighet/justis er to grunnleggende anarkistiske prinsipper. En må her gjøre oppmerksom på at frihet ikke alltid er det samme som frivillighet, som ikke er et like grunnleggende anarkistisk prinsipp. Frivillighet kan nektes dersom tvangen er liten i forhold til friheten som opprettholdes ved hjelp av tvangen. F.eks. er tvungen verneplikt med på å opprettholde et lands frihet fra okkupasjon. Hovedregelen er likevel at frihet og frivillighet går hånd i hånd. Det bør være minst mulig tvang utover det rent nødvendige. Nødvendig tvang har noe med å unngå gratispassasjerer å gjøre. For eksempel er skatter og avgifter en tvang som bør brukes for å få frihet til kollektive goder som er gratis eller sterkt subsidierte. Gratispassasjer problematikken, og 1/n-tedels effekten til pulverisering av ansvaret ved produksjon av kollektive goder, i kombinasjon med spill-lignende effekter a la Fangens dilemma, viser at individuell rasjonalitet ofte fører til kollektiv irrasjonalitet, mindre produksjon av kollektive goder enn det som er velferdsmessig optimalt, dersom finansieringen kun er basert på frivillighet. 

Man kan altså ikke si at et økonomisk-politisk system med mye skatter og avgifter er mindre anarkistisk enn et system med lavere skatter og avgifter, så lenge skatter og avgifter i hovedsak går til dekning av produksjon av kollektive goder, herunder en rettferdig fordeling, eller til å takle eksternaliteter og andre markedsfeil, og i liten grad går til profitt bredt definert til byråkrati og/eller herskere. En forutsetning er at det er bred konsensus om skatte- og avgiftsnivået. Skatten har da ideelt sett en karakter av sosial kontingent, bestemt direkte demokratisk eller via delegater, av folket selv, og er dermed skatt bare i navnet, ikke i gavnet. Her er det snakk om grader av kontingent kontra skatt, da definert som noe som innkreves på udemokratisk vis, over hodet på folket og mot folkets interesser. Under alle omstendigheter er snyteri på skatten å oppfatte som tjueri fra felleskassen, noe som ikke kan aksepteres. Det fullkomne anarkistiske ideal, 100% anarki, med 100% sosialisme og 100% autonomi, er også 100% basert på frivillighet. Dette forutsetter imidlertid at folk har utviklet, via opplærings-systemet bredt definert, en meget høy anarkistisk, inklusive sosial, bevissthet. I dag kan man ikke si at denne forutsetningen er oppfylt.

Man kan kanskje med en viss rett si anarkismen er prinsipielt i mot tvang, og er i hvert fall i mot unødvendig tvang, og satser på frivillighet der dette er optimalt, men vi er ikke prinsipp-ryttere med hensyn på tvang. Anarkistene har blant annet gått unisont ut mot rusreformen til Venstre & Co: Løsningen angående narkotika er vel både straff og behandling. Enten straff eller behandling er en syk problemstilling, feil spørsmål! Som gir idiotiske svar! Frihet til dop er lik slaveri! Anarkistene er mot narkotika-liberalisme, og mot liberalismen i sin alminnelighet.

Anarkistene er i praktisk politikk sosial-individualister, dvs. liberale sosial-demokrater. Vi er selvfølgelig heller ikke mot forsvaret, politi og rettsvesen og fengsler, så lenge fanger behandles humant, med sikte på rehabilitering. Politisk bruk av tvang og politiske fanger og lignende er selvfølgelig uakseptabelt fra anarkistisk hold.

PS. Anarki og anarkisme kort definert er system og styring uten hersking/hersker(e), dvs. samarbeid uten undertrykkelse, tyranni og slaveri - og med minst mulig tvang. Frivillighet kan nektes dersom tvangen er liten i forhold til friheten som opprettholdes ved hjelp av tvangen. Det anarkistiske ideal, 100% anarki, er et system helt uten tvang og kun basert på frivillighet. Idealet krever en meget høy anarkistisk, inklusive sosial, bevissthet, og vi er ikke der i dag. (IIFOR/JHØ)


AD LØNNSOPPGJØRET TIL VÅREN! DET STORE FOLKERANET MÅ TA SLUTT. FOLKET ER DE SOM IKKE HAR NOEN UNDER SEG I STILLINGEN, ALTSÅ I MOTSETNING TIL ØVRIGHETEN.
FOLKETS REALINNTEKT HAR GÅTT NED. BNP HAR ØKT. ØVRIGHETEN HAR FÅTT MER AV BNP. SE NEDENFOR. IWW.

Ad lønns- og inntekts-oppgjørene til våren mer generelt. Folkeranet må ta slutt. FOLKET er alle som ikke har noen under seg i stillingen sin, i motsetning til ØVRIGHETEN = BYRÅKRATIET bredt definert. ØVRIGHETEN inkluderer politikertoppene, LO-toppene og andre overordnede inklusive plutarkene (inntektstoppene) bredt definert, etc., både i privat og offentlig sektor. Nå er det KLASSEKAMP: FOLKET MOT ØVRIGHETEN. Landets inntekt, indikert ved Bruttonasjonalproduktet, BNP øker jevnt og trutt, også regnet i volum, dvs. korrigert for prisstigningen (inflasjonen). BNP regnet i volum er KAKEN i Norge, som skal deles mellom FOLKET og ØVRIGHETEN.

ØVRIGHETEN har forsynt seg grovt og stadig mer av kaken, mens FOLKET, grasrota, har hatt realinntektsnedgang helt siden ca. 2015. Det er dette som er DET STORE FOLKERANET. ØVRIGHETEN har robbet FOLKET. Når det gjelder kompensasjon for prisstigningen må en ta hensyn til at matprisene har steget mer enn den generelle konsumprisindeksen (KPI), og FOLKET har større andel av mat på husholdningsbudsjettet enn ØVRIGHETEN. Inntektsøkningen for FOLKET må derfor være mye større enn den generelle KPI-økningen, for å få til realinntekts-vekst for FOLKET. Det må en være klar over når inntektsforhandlingene kommer i gang til våren. Først lønnsoppgjøret med LO vs NHO i spissen, så jordbruksoppgjøret og pensjonist-oppgjøret. NÅ MÅ FOLKERANET TA SLUTT, OG DET BLIR EN KRAFTIG REALINNTEKTSVEKST FOR FOLKET. FOLKET MÅ FÅ SIN RETTFERDIGE DEL AV KAKEN. OG ØVRIGHETEN MÅ DA FÅ MINDRE AV KAKEN. IWW.

PS. IWW & NØI-INDECO-OSE-NETTVERKET: Vi skal ikke bare få slutt på FOLKERANET i år. Vi krever at FOLKET får tilbake alt som har blitt stjålet siden ca. 2015. Dvs. alt som ØVRIGHETEN har stjålet fra FOLKET i de 9 årene siden 2015, med renter og rentes-rente. 21.02.2024.

PPS. SKAL VI UNNGÅ MYE PRISSTIGNING (INFLASJON) AV ÅRETS INNTEKTSOPPGJØR, MÅ DET IKKE GIS PROSENTILLEGG, MEN KUN KRONETILLEGG OG LITE TIL ØVRIGHETEN, MEST TIL FOLKET. SAMTIDIG BØR DET GIS SKATTELETTE TIL FOLKET, OG SKATTESKJERPELSE TIL ØVRIGHETEN.

IWW = INTERNATIONAL WORKERS OF THE WORLD: http://www.anarchy.no/iwwai.html.

07.04.2024. Resultatet av lønnsoppgjøret i frontfaget 2024. Sju kroner i generelt tillegg og 3,50 kroner i lavlønnstillegg, det er resultatet etter årets forhandlinger i industrien. Totalt er rammen etter årets oppgjør anslått til 5,2 prosent. Med en anslått prisstigning på 4,1 prosent i år, ligger alt an til økt kjøpekraft for store grupper i år. Et av Fellesforbundets hovedkrav i oppgjøret er en etter- og videreutdanningsreform for fagarbeidere. Det har partene blitt enige om, og regjeringen vil bidra aktivt for å få på plass en slik reform. Målet er å sikre kompetanse til omstilling, det grønne skiftet, teknologiutvikling og konkurransekraft. Om dette er tilstrekkelig til å få slutt på Det Store Folkeranet, er vi ganske usikre på, rapporterer International Workers of the World (IWW, seksjon Norge). Kilde: https://www.lo.no/hva-vi-mener/lonn/nyheter-om-lonnsoppgjoret-2024/frontfaget/.

17.04.2024. Bønder demonstrerer mot statsrådet – skal sove utenfor Stortinget. Bønder fra hele landet har tatt plass foran Stortinget onsdag kveld. I morgen 18.04.2024 skal det stemmes over den omstridte inntektsberegningen for landbruket. Se: https://www.nrk.no/innlandet/bonder-demonstrerer-mot-inntektsberekningar-_-skal-sova-utanfor-stortinget-1.16848244. Kilde: NRK. Folkerådet (NACO) støtter bøndenes krav om et normal-årsverk på 1700 timer, som andre av Folket. Kilde: AIIS. 18.04.2024. Timetallet for bondens normal-årsverk redusert fra 1845 timer til 1750 timer etter press fra bøndene og anarkistene med flere. Det er flertall for dette på Stortinget. Kilde: AIIS.

15.05.2024. Staten og jordbruket, Norges Bondelag og Norsk bonde og småbrukerlag har inngått en jordbruksavtale som legger til rette for en inntektsøkning på 85 000 kroner per årsverk. Det betyr at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper kan tettes med 60 000 kroner.  Økt selvforsyning av norsk mat er en viktig prioritering for statsrådet Det viktigste tiltaket for å nå dette målet er å øke lønnsomheten i matproduksjonen og føre en aktiv politikk for å ha et landbruk i hele landet. I stortingsmelding om økt selvforsyning og økte inntektsmuligheter i jordbruket satte statsrådet et mål om å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper innen 2027. Med denne avtalen reduseres godt over en tredel av det beregnede inntektsgapet i 2024. Det betyr at vi ligger foran skjema for å nå målet om tetting av inntektsgap i 2027. Kilde. Sp.

03.06.2024. Ad bonusordningen i Kongsberggruppen. Å belønne spesielt dyktige medarbeidere med en liten bonus, kan være bra, men økt lønnsomhet i Kongsberggruppen skyldes ikke dyktighet, men den generelle opprustningen i NATO, og bonusene er en uting og må bort! Mvh Folkerådet (NACO).

05.06.2024. Ad pensjonistoppgjøret. Pensjonistene har blitt utsatt for Folkeranet, og mange har stort matbudsjett - som har fått mye prisstigning. Nå må pensjonistene få et skikkelig inntektsoppgjør, også med mye skattelette. Mvh Folkerådet (NACO).

AD THE SALARY SETTLEMENTS IN THE SPRINGTIME! THE GREAT ROBBERY OF THE PEOPLE MUST END. THE PEOPLE ARE THOSE WHO HAVE NO ONE BELOW THEM IN THEIR POSITION, IN OPPOSITION TO THE AUTHORITIES. THE PEOPLE'S REAL INCOME HAS DECREASED. GDP HAS INCREASED. THE AUTHORITIES HAVE RECEIVED MORE OF THE GDP. SEE BELOW. IWW.

Ad the salary and income settlements for the spring more generally. The robbery of the people must end. THE PEOPLE are all those who do not have anyone under them in their position, in contrast to the AUTHORITIES = THE BUREAUCRACY broadly defined. THE AUTHORITIES includes the top politicians, LO tops and other superiors including the plutarchs (income tops) broadly defined, etc., both in private and public sector. Now it's a CLASS STRUGGLE: THE PEOPLE AGAINST THE AUTHORITIES. The country's income, indicated by the Gross Domestic Product, GDP is increasing steadily, also calculated in volume, i.e. corrected for the rise in prices (inflation). GDP calculated in volume is the CAKE in Norway, which must be shared between the PEOPLE and the AUTHORITIES.

THE AUTHORITIES has roughly and increasingly supplied itself with more and more of the cake, while the PEOPLE, the grassroots, have had a decline in real income ever since approx. 2015. This is THE GREAT ROBBERY OF THE PEOPLE. THE AUTHORITIES have robbed the PEOPLE. When it comes to compensation for the price increase, one must take into account that food prices have risen more than the general consumer price index (CPI), and the PEOPLE have a larger share of food in the household budget than the AUTHORITIES . The increase in income for the PEOPLE must therefore be much greater than the general CPI increase, in order to achieve real income growth for the PEOPLE. One must be aware of that when the income negotiations get underway in the spring. First the salary settlement with LO vs NHO at the forefront, then the agricultural settlement and the pensioner settlement. NOW THE ROBBERY OF THE PEOPLE MUST END, AND THERE MUST BE A STRONG REAL INCOME GROWTH FOR THE PEOPLE. THE PEOPLE MUST GET THEIR FAIR SHARE OF THE CAKE. AND THE AUTHORITIES MUST THEN GET LESS OF THE CAKE. IWW.

PS. IWW & NØI-INDECO-OSE NETWORK: We must not only put an end to THE ROBBERY OF THE PEOPLE this year. We demand that the PEOPLE get back everything that has been stolen since approx. 2015. That is everything that the AUTHORITIES have stolen from the PEOPLE in the 9 years since 2015, with interest and compound interest. 21/02/2024.

PPS. IF WE ARE TO AVOID A LOT OF PRICE RISE (INFLATION) OF THIS YEAR'S INCOME SETTLEMENTS, THERE MUST NOT BE A PERCENTAGE SUPPLEMENT, BUT ONLY A MONEY (KRONE) SUPPLEMENT AND A LITTLE TO THE AUTHORITIES , MOST TO THE PEOPLE. AT THE SAME TIME, TAX REDUCTION SHOULD BE GIVEN TO THE PEOPLE, AND TAX INCREASES TO THE AUTHORITIES .

IWW = INTERNATIONAL WORKERS OF THE WORLD: http://www.anarchy.no/iwwai.html.


DET ER MYE MOBBING = OKLARKI, I SKOLE OG ARBEIDSLIV OG I PSYKIATRIEN. HER HAR VI TATT OPP DETTE TEMAET. VI LANSERER OFOM SOM TILTAK FOR Å FÅ SLUTT PÅ MOBBINGEN.

Oklarkiske tendenser i Norge, oklarkiets reproduksjon, sykdom og mottiltak: OFOM

1. Som kjent er Norge et anarki av lav grad , ca 54% per nå. Dette betyr imidlertid også at det er klare autoritære tendenser å stri med, dvs. 100% - ca 54% = ca 46% autoritærgrad. «Tendenser henimot oklarki, mobbing og pøbelvelde, i vid forstand, utgjør en  god del av de autoritære tendensene, se http://www.anarchy.no/oslo.html  , som det må prioriteres å bekjempes,» slo S. Olsen, landsråd i Norges Anarkistråd, fast i sin Nyttårstale 2010. Videre sa han "Oklarki kan noe forenklet sammenfattes i et ord: Kue..." Norge er ikke et oklarki sett under ett, men lokalt, på enkelte steder, der og da, kan oklarkiet våre fremherskende.

2. I arbeidslivet er kuende, oklarkiske overordnede og topper, o.l., et stort problem. Kuende lærerere og overordnede og mobbende elever, er et stort problem i skolen. Oklarki ellers, spesielt overfor utsatte grupper (som f.eks. pasienter i psykiatrien), er likeledes et alvorlig problem. Oklarki, inklusive mobbing, i skoler, på arbeidplassene og ellers - bl.a. psykatrien, er utbredt og meget sykdomsfrembringende, og sett under ett en viktig, kanskje den viktigste enkeltårsak til sykdom og uførhet i Norge. Vil også minne om at mobbofre på skolen kan få posttraumatisk stresssyndrom og få ødelagt en normal arbeidskarriere helt fra starten.

3. Mobbing på arbeidsplassene er forbudt, jevnfør Arbeidsmiljøloven av 1976, § 12 om det psyko-sosiale arbeidsmiljøet. Mobbing på skolene er også forbudt, jevnfør Opplæringsloven § 9a-3 andre ledd. Det er også mange paragrafer i straffeloven som forbyr oklarki, pøbelvelde i vid forstand. Når det gjelder oklarki i form av vanlig vinnings- og voldskriminalitet er det mange som blir dømt, men få er dømt for brudd på de nevnte paragrafene i Arbeidsmiljøloven og Opplæringsloven. Man må derfor si at det er nærmest fritt fram og strafffrihet for mobberne. Dette er stort sett sovende paragrafer. Kan de vekkes? Ja, via OFOM, se avsnitt 4-6.

4. Når det gjelder mobbing på arbeidsplassene, kuende overordnede inklusive toppsjefer, så har oklarkiet en sterk tendens til å reprodusere seg. Kuende, oklarkiske sjefer ansetter folk som hundeaktig "sleiker oppover og bjeffer nedover" som sine mellomledere, og når det skal ansettes en ny toppsjef, velges ofte en av disse mellomlederne som etterfølger. Folk på grunnplanet som er av typen "sleiker oppover og [vil] bjeffe nedover" favoriseres, og de kan også mobbe. De kan bli de neste "korporaler". Dermed fortsetter oklarkiet. Varslere blir kuet til taushet eller mobbes ut. Fagforeningene er tannløse, og kan selv ha mobbeproblemer, jevnfør Vallasaken. Kan de få "gebiss" så de kan tygge disse seige sakene? Neppe alene, men via OFOM.

5. Skal det bli en løsning på mobbing/oklarki problemet må det trolig lages en offentlig faglig [fagforeningslignende] organisasjon med mobbekompetanse, OFOM, hvor alle varslere og folk som blir mobbet kan henvende seg, og få fri rettshjelp og annen hjelp, samt at mobberne/oklarkene får personlig økonomisk erstatningsansvar som svir og i tillegg fengsel, via rettssystemet, når de blir avslørt og dømt. Dette vil antakelig kreve litt justering av lovverket og rettspraksis. OFOM bør også kunne se på ansettelser og bl.a. komme med anbefalinger om hvem som ikke egner seg til overordnede fordi de er av den kuende typen, og samarbeide med vanlige fagforeninger.

6. Dette vil måtte innskrenke arbeidsgivers styringsrett noe. Styringsretten er arbeidsgivers rett til å organisere, lede og kontrollere arbeidsoppgaver, samt retten til å ansette og si opp ansatte; negativt begrenset av arbeidsavtaler, lover, tariffavtaler, hovedavtaler og overenskomster. Hjemmel for styringsretten er ulovfestet rett. Styringsretten er imidlertid forutsatt i en rekke dommer i Arbeidsretten. Men man skal ikke med utgangspunkt i styringsretten kunne kue og mobbe arbeidstakere. Dermed, via OFOM, kan man redusere mobbingen mye og hindre påfølgende sykdom og utstøtelse av arbeidslivet og uførhet.

7. NSB (nå Vy), UD, HiO, (nå Oslo Met) og kommuner med høyt sykefravær (og i psykiatrien), er noen få blant mange organisasjoner man kan rette søkelyset på. Vh. for Norges Anarkistråd, Utenriks-, miljø- og justisråd, A. Quist.

Mer informasjon på http://www.anarchy.no/dialog.html.


DET DEMOKRATISKE IDEAL - IDEALDEMOKRATIET - NOE Å STREKKE SEG ETTER BÅDE FOR FOLKET OG ØVRIGHETEN!

Det anarkistiske (= liberale sosial-demokratiske) idealet  - anarkistenes (de liberale sosial-demokratenes) langsiktige økonomisk-politiske mål

Det anarkistiske idealet er generelt et samfunn såvidt mulig innrettet etter anarkistiske prinsipper, som en ledestjerne for den økonomisk-politiske styringen m.v.. Prinsippene for det anarkistiske idealsamfunnet er: 100% sosialisme og autonomi i vid forstand, effektivitet (Pareto-optimalitet, også med hensyn på miljøfaktorer) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen vil bytte posisjon med noen annen, når alt kommer til alt), minimale rangs- og lønnsforskjeller - politisk/administrativt og økonomisk hierarki, herunder frihet (uten andres frihets berøvelse, slaveri og tyranni), likhet, solidaritet; sosial justis inklusive libertær (frihetlig) lov (vedtatt direkte av folket selv eller via delegater) og optimal orden, rettssikkerhet og menneskerettigheter, frie kontrakter (ikke slavekontrakter), frie initiativer, ateisme (anarkismen er et sekulært prosjekt, men innebærer full religionsfrihet), antimilitarisme (basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse), internasjonalisme (ikke overnasjonalisme, eller nasjonalisme), desentralisme, selvstyre og føderalisme (ikke hierarkisk, EU-aktig), selvforvaltning (autogestion) og frihetlig kommunalisme, dvs. beslutninger tas i hovedsak lokalt av de vesentlig og konkret berørte - fra enhver etter evne - til enhver i følge behov. Dette er essensen av «system og styring uten hersker» = an-ark-i. Dvs. reelt demokrati.


Antiterrorism 2

The fight against the terrorist ultra-authoritarian fascist Hamas-regime - for a free Palestine

Crush the ultra-fascist Hamas-regime in Gaza!

Direct action to oust Bibi and his reactionary authoritarian government!

AI/IFA & ACAME

Supplement to IJ@ 4 (31), http://www.anarchy.no/ija431.html , with anarchist point of view.

The document Antiterrorism 2 - click on: http://www.anarchy.no/antiterrorism2.html.
This file is updated when something important happens!

30.01.2024. US, Iran proxy war at turning point after American troops killed, see: https://www.france24.com/en/live-news/20240130-us-iran-proxy-war-at-turning-point-after-american-troops-killed. Source: France 24.
AI/IFA & ACAME: Chrush the priest rulers in Iran. Support the People’s revolution in Iran.
Source: AIIS. More information at IJ@ 2 (39) The situation in Iran, click on: http://www.anarchy.no/ija239.html.


SISTE NYTT: DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) VED MARGRETHE STENSSON OG HALVOR KJELLESVIG HAR FÅTT BRUNE KORT FRA ANARKIST-TRIBUNALET, SE: http://www.anarchy.no/apts.html.

AD LØNNSOPPGØRET TIL VÅREN! DET STORE FOLKERANET MÅ TA SLUTT. FOLKET ER DE SOM IKKE HAR NOEN UNDER SEG I STILLINGEN, ALTSÅ I MOTSETNING TIL ØVRIGHËTEN.
FOLKETS REALINNTEKT HAR GÅTT NED. BNP HAR ØKT. ØVRIGHETEN HAR FÅTT MER AV BNP. SE NEDENFOR. IWW.

NORGE BLIR MER AUTORITÆRT, DVS. LAVERE ANARKIGRAD. DENNE UTVIKLINGEN MÅ STANSES OG REVERSERES RASKT. MER ANARKI NÅ!!!

13.02.2024. Det er knyttet stor spenning til IIFOR’s nye analyse av anarkigraden i Norge. Resultatene kommer torsdag 15.02.2024. Blir det økt, uendret, eller nedgang i anarkigraden?
Effektene av klimakrisen neddiskontert, korrupsjon og Folkeranet bl.a. analyseres. IIFOR’s WEB:
http://www.anarchy.no/iifor.html.

15.02.2024. Anarkigraden har gått ned med om lag et kvart prosentpoeng (ca. 0,25%). Forrige anslag var på ca. 54,45%, og det nye anslaget er således på ca. 54,20%, altså fremdeles ca. 54% avrundet. 
Men utviklingen går i feil retning, økt autoritærgrad. Norge må bli mer horisontalt organisert bredt definert, dvs. mer sosialisme og autonomi i vid forstand, for at anarkigraden skal øke.
Estimatene er noe usikre, men angir en sannsynlig tendens. IIFOR. Kilde: AIIS.

APROPOS IIFORS ANALYSER AV UTVIKLINGEN I ANARKIGRADEN I NORGE. BRUNE KORT FRA ANARKIST-TRIBUNALET BIDRAR I NEGATIV RETNING...
NRK OG TV2 ER VERSTINGER. DE BRUNE KORTENE ER PRESENTERT PÅ FØLGENDE LINKER: http://www.anarchy.no/iat.html; http://www.anarchy.no/apts.html; http://www.anarchy.no/apt.html.

DET KOKER I NORGE. TOPP-POLITIKERNE HAR STORT SETT NULL TILLIT FRA FOLKET – DA SETT I MOTSETNING TIL ØVRIGHETEN I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR.
DET ER FOR MANGE AUTORITÆRE MAKTMENNESKER MED PSYKOPATISKE TREKK I TOPP-POLITIKKEN. VESENTLIG AUTORITÆRE MARXISTER OG POPULISTER OG LIBERALISTER! DETTE MÅ BORT!!!

FOKUS PÅ LEDELSEN I NORSK POLITIKK – NEI TIL AUTORITÆRE OG STØTTE TIL RELATIVT FRIHETLIGE; SE: http://www.anarchy.no/neitil.html.

DET STORE FOLKERANET (SE NEDENFOR) HAR PÅGÅTT I FLERE ÅR. OG FOLKET HAR BLITT FRASTJÅLET MANGE MILLIARDER NOK SOM HAR GÅTT TIL ØVRIGHETEN I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR. NÅR SKAL DETTE TA SLUTT?

Folkeranet fortsetter nok i 2024. Enkelte økonomer tror på realinntektsvekst for husholdningene i 2024. Dette er ikke umulig, men det betyr ikke at Folkeranet stopper.
Realinntektsveksten kommer nok på Øvrigheten, mens Folket blir ranet som før.

09.02.2024. KPI steg med 4,7% fra januar 2023, og matprisene steg med 8,7%. Folket, i motsetning til øvrigheten, bruker relativt mye på mat, og realinntekten til Folket gikk derfor mye ned. Folkeranet fortsetter altså. Se: https://www.nrk.no/nyheter/prisveksten-var-pa-4_7-prosent-i-januar-1.16755965.

06.05.2024. Anette Trettebergstuen (AP) måtte sommeren 2023 trekke seg som kultur- og likestillingsminister etter å ha brutt habilitetsregelverket og utnevnt to venner til styreverv. Hun har sittet på Stortinget siden 2005. Trettebergstuen følger Borten Moe og tar ikke gjenvalg ved stortingsvalget 2025. Enda en steinkorrupt politiker går ut av topp-politikken. Kilde: VG.

Mye å ta tak i. Forståelsen av habilitet har vært for dårlig over tid på toppen av norsk politikk. Det er rett og slett mye å ta tak i. De ulike skandalesakene viser det på hver sin måte. Se: https://www.nrk.no/ytring/mye-a-ta-tak-i-1.16628203. Kilde: NRK.

Sandra Borch, juksemaker, må gå av og følge O. B. Moe og gå ut av politikken, ikke stille til valg til stortinget neste gang. NACO 19.01.2024
PS. Litt senere melder Borch på NRK2 at hun går av som statsråd for forskning og høyere utdanning ved Kunnskapsdepartementet.
(Jukset ble initialt avslørt av E24.)

02.02.2024. Sp-lederen Trygve Slagsvold Vedum vil gi Sandra Borch en ny sjanse. Jukset er for grovt til dette.
Hun må følge O. Borten Moe å gå ut av politikken. Vi kan ikke ha så moralsk korrupte politikere i toppen.
NACO.

14. mars ble det klart at Sandra Borchs masteroppgave annulleres på bakgrunn av fusk. Men Borch står fritt til å skrive en ny masteroppgave når enn hun vil, i motsetning til andre som blir tatt for fusk. Hvorfor det? Kilde: AIIS.

21.01.2024. Ingvild Kjerkol (Ap), Helse- og omsorgs-statsråd, har praktisk talt sikkert begått samme type juks som Sandra Borch, og Folkerådet (NACO) krever at hun følger Borchs eksempel og går av mv. Kilde: AIIS.

11.04.2024. NRK melder at Kjerkols masteroppgave er underkjent for juks. Hun er fratatt mastergraden. Nå må hun gå av og følge Borten Moe og gå ut av topp-politikken. For godt! Kilde: AIIS.

Mer om Kjerkols juks, se (klikk på): https://www.vg.no/tag/ingvild-kjerkol. Kilde: VG.

TROND GISKE ER EN MORALSK KORRUPT POLITIKER. ARBEIDERPARTIET HAR INGENTING LÆRT NÅR HAN NÅ ER REHABILITERT OG PÅ VEI OPP IGJEN. HAN MÅ HELT UT AV POLITIKKEN, JO FØR JO HELLER!!!
HILSEN FOLKEBEVEGELSEN WEB http://www.anarchy.no/boikott.html.

Trond Giske er moralsk korrupt. Han må helt ut av politikken. Vi har ikke glemt sex-skandalene. Dette er Giske-saken. Flere varsler om seksuell trakassering mot nestleder Trond Giske, se: https://www.vg.no/spesial/2018/giske-saken/. Kilde: VG.

FOLKEBEVEGELSEN: VI VIL HA ALLE KORRUPTE POLITIKERE UT AV STORTINGET OG STATSRÅD OG AT DE FØLGER BORTEN MOE OG IKKE STILLER TIL GJENVALG VED DET KOMMENDE STORTINGSVALGET... STØRE, TAJIK, GISKE, SOLBERG, ETC. - ALLE SAMMEN! RYDD OPP NÅ! SNART!

13.11.2023. JERN-ERNA SIER HUN VIL FORTSETTE SOM HØYRELEDER OG STATSMINISTERKANDIDAT. JERN-ERNA ER HELT UTEN DØMMEKRAFT. JERN-ERNA UTVISER NULL DØMMEKRAFT. JERN-ERNA UTVISER TOTAL MANGEL PÅ DØMMEKRAFT...

RYK OG REIS JERN-ERNA OG TA HØYRE MED DEG!!!

FOLKEBEVEGELSENS WEB: http://www.anarchy.no/boikott.html ... ER OPPDATERT!

AD TOLKNING AV AKTUELLE MENINGSMÅLINGER. I VALGET MELLOM "HITLER" & CO = JONAS G. STØRE, OG "MUSSOLINI" & CO = JERN-ERNA, VELGER FOLKET "MUSSOLINI" & CO, DET MINSTE ONDET.
MEN FOLKET HAR EGENTLIG LITEN TILLIT TIL BEGGE!!! BEGGE MÅ GÅ AV!!!!

TOPPLEDERNE JONAS G. STØRE (Ap) OG JERN-ERNA (HØYRE) MÅ GÅ AV, SE ETTER KOMMUNEVALGET (KLIKK PÅ): http://www.anarchy.no/kommunevalget2023.html. DETTE ER ET FOLKEKRAV!!! DE HAR ANSVARET FOR INHABILITETS-SKANDALENE OG MERE!!! OG MÅ HOLDES ANSVARLIGE!!! OG TA ANSVARET OG GÅ AV!!!


ANARKISTENES "SVARTE STJERNE" TIL JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE ALIAS TIMIAN SABATINI FOR ARBEIDET MED SAMGREPS-MODELLEN OG -POLICY

12.01.2024 besluttet IAT enstemmig å tildele en "Black Star", til anarkisten Jens Hermundstad Østmoe alias Timian Sabatini, for arbeidet med Samgreps-modellen (Eng. Cogrips-model) og -policy, etter forslag fra Anna Quist. Modellen og policyen er sannsynligvis den eneste farbare veien for å få løst klima-krisen, som er sak nr. 1 på anarkistenes dagsorden. Modellen og policyen er også vedtatt som resolusjon fra Anarkist Internasjonalens 17. kongress, se http://www.anarchy.no/17aicongress.html. Vedtaket ble gjort med «General Consent», og er anarkistenes viktigste kampsak fremover.

ANARKISTENES "SVARTE STJERNE" TIL JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE ALIAS TIMIAN SABATINI

IAT er det Internasjonale Anarkist-Tribunalet, se http://www.anarchy.no/iat.html og http://www.anarchy.no/apts.html - og den Svarte Stjerne, Black Star, er anarkistbevegelsens høyeste utmerkelse. NØI-INDECO-OSE-nettverket gratulerer J-HØ.


KOMMENTAR TIL STATSBUDSJETTET 2024: IKKE SÅ VERST. BURDE VÆRT LITT MER GRØNT EKSPANSIVT, OG MED MER SKATTELETTE TIL DE MED UNDER 700 000 NOK I INNTEKT. BØR ORDNES UNDER STORTINGS-BEHANDLINGEN. SE MER NEDENFOR I ARTIKKELEN OM "APROPOS STATSBUDSJETTET - AKTUELL NORSK POLITIKK".


DET STORE FOLKERANET HAR PÅGÅTT I FLERE ÅR. OG FOLKET HAR BLITT FRASTJÅLET MANGE MILLIARDER NOK SOM HAR GÅTT TIL ØVRIGHETEN I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR. NÅR SKAL DETTE TA SLUTT?

NB! BNP VOKSER, REAL-LØNNEN SYNKER. GRASROTA = GRUNNPLANET DVS FOLKET - I MOTSETNING TIL ØVRIGHETEN I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR, FÅR MINDRE. ØVRIGHETEN, DVS BYRÅKRATIET I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR FÅR MER. DETTE FOLKERANET MÅ TA SLUTT.
FOLKERANET MÅ TA SLUTT. Alle i Aps nye sentralstyre har millionlønn. Gini-indeksen gikk ned fra 26% til 25% i perioden 2015 til 2020. Inntektsforskjellene gikk altså litt ned. Nå har de sannsynligvis økt igjen, kanskje til 27% i Gini-indeks. Vanstyre.
FOLKERANET MÅ TA SLUTT. KORRUPSJONEN, BÅDE LOVLIG OG ULOVLIG, MÅ BORT. Korrupsjonen på Stortinget og Statsrådet når nye høyder. Husk! Tidligere Stortingspresident Eva Kristin Hansen fra Ap/DnA jukset med pendlerbolig. G. Hernes: Klokkene ringer for Støre.
FOLKERANET MÅ TA SLUTT. I korrupsjonsbegrepet i vid forstand inngår også lovlig korrupsjon der personer med makt bruker makten sin til å lage lover som gir personlige fordeler økonomisk og/eller politisk/administrativt. Dette må bort.
FOLKERANET MÅ TA SLUTT. KORRUPSJONEN PÅ STORTINGET OG I STATSRÅDET, BÅDE ULOVLIG OG LOVLIG. MÅ BORT! STRAKS!

JERN-ERNA MÅ GÅ. NÅ! SNART! OGSÅ J.G. Støre og Anniken Huitfeldt må gå av raskt. DETTE ER SLO AV SAMME SLAGET!!!!

Mvh Folkerådet - Skyggekabinettet - Norges Anarkistråd - The Norwegian Anarchist Council – NACO <fb@anarchy.no>

PS. 16.10.2023. Anniken Huitfeldt får fyken som utenriksminister, etter press fra bl.a. Folkerådet (NACO).

FOLKEBEVEGELSEN: VI VIL HA ALLE KORRUPTE POLITIKERE UT AV STORTINGET OG STATSRÅD OG AT DE FØLGER BORTEN MOE OG IKKE STILLER TIL GJENVALG VED DET KOMMENDE STORTINGSVALGET... STØRE, TAJIK, GISKE, SOLBERG, ETC. - ALLE SAMMEN! RYDD OPP NÅ! SNART!
FOLKEBEVEGELSENS WEB: http://www.anarchy.no/boikott.html ... ER OPPDATERT!

ARTIKKELEN "APROPOS STATSBUDSJETTET - AKTUELL NORSK POLITIKK" ER OPPDATERT (SE NEDENFOR). KOMMENTAR TIL STATSBUDSJETTET 2024. DET STORE FOLKERANET. DET MÅ TA SLUTT. SPESIELT TIL SV SOM BAKGRUNN TIL FORHANDLINGER OM STATSBUDSJETTET, OG AP-BRENNAS ARBEID MED NYTT PARTIPROGRAM. MVH ANNA QUIST (JEG HAR STEMT PÅ AP I MANGE ÅR, OG REGNER MEG DERFOR SOM MENINGSBERETTIGET) & JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE, MEDLEM I SENTERPARTIET.
NB! SAMGREPSFILEN HER HAR FLERE LINKER MED AKTUELT OG RELEVANT STOFF. KLIKK PÅ OG LES DETTE OGSÅ!!!

TOPPLEDERNE JONAS G. STØRE (AP) OG JERN-ERNA (HØYRE) MÅ GÅ AV, SE ETTER KOMMUNEVALGET (KLIKK PÅ): http://www.anarchy.no/kommunevalget2023.html. DETTE ER ET FOLKEKRAV!!! DE HAR ANSVARET FOR INHABILITETS-SKANDALENE OG MERE!!! OG MÅ HOLDES ANSVARLIGE!!! OG TA ANSVARET OG GÅ AV!!!

The Israel-Gaza conflict

The fight against the terrorist, ultra-authoritarian fascist Hamas regime - for a free Palestine
See Antiterrorism 2- click on http://www.anarchy.no/antiterrorism2.html. Latest news at the bottom of this file.

Fra: Folkebevegelsen <fb@anarchy.no>
Sendt: fredag 19. januar 2024 10:28
Til: NRK Nyhetstips <03030@nrk.no>; NRK KONTAKT <info@nrk.no>; NRK KONTAKT <info@nrk.no>; NRK TV Vestfold <nrk.vestfold@nrk.no>; NRK TV Østfold <ostfold@nrk.no>; NRK Alltid Nyheter <alltid.nyheter@nrk.no>; NRK Urix <urix@nrk.no>; TV2 <tips@tv2.no>; TV2 Nyhetstips <nyss@tv2.no>; pressemelding@tv2.no
Emne: Folkebevegelsen støtter at Israel får delta i Melodi Grand Prix. De ble angrepet av Hamas' terror, og mange ble drept. De som vil ha Israel ekskludert fra MGP støtter indirekte Hamas. Israel har heller ikke begått folkemord eller krigsforbrytelser i Gaza!

Folkebevegelsen støtter at Israel får delta i Melodi Grand Prix. De ble angrepet av Hamas' terror, og mange ble drept. De som vil ha Israel ekskludert fra MGP støtter indirekte Hamas. Israel har heller ikke begått folkemord eller krigsforbrytelser i Gaza. De døde dreier seg om Kollateral ødeleggelse, som ikke er folkemord eller brudd på krigens lover. Situasjonen var og er helt annerledes for Russland, som er ekskludert fra EBU og derfor ikke får delta. Teknikalitetene til EBU spiller bare formelt en rolle. Det over er realiteten.

Mvh Folkebevegelsen


SUMMERMUSIC FROM THE FABS - THE FEDERALIST ANARCHIST BEAT SOCIETY - WITH PLAYLISTS TO FIVE ALBUMS AT YOU-TUBE. SUMMER GREETINGS FROM JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE ALIAS TIMIAN SABATINI, PRIMUS MOTOR OF FABS! CALL +47 92 44 28 22 FOR AN INTERVIEW! CLICK ON: http://www.anarchy.no/fabs.html TO LISTEN TO FABS SUMMERMUSIC!


Artikkelen LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI er oppdatert igjen. Tilbakevisning av løgner, også nye, fra psykiater Margrethe Stensson = løgnfullt maktmenneske og psykopat = MONSTER i følge Pericles Feressiadis.


LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI
ÅPENT BREV TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET (HOD)

Sist oppdatert 26.05.2024

Innledning

DET ER FOR MANGE AUTORITÆRE MAKTMENNESKER MED PSYKOPATISKE TREKK I PSYKIATRIEN. VESENTLIG AUTORITÆRE MARXISTER! DETTE MÅ BORT!!!


Kommentar til statsforvalterens, SFOVs, vedtak om tvangsmedisinering av meg J-HØ. Det er fullt av løgn.

Ad medisineringen. Jeg konstaterer at SFOV har økt medisineringen fra 20-60 mg Fluanxol hver 14. dag, hvor det minste tallet som tilsvarer 30 mg hver 3. uke er aktuelt for meg, bivirkningene tatt i betraktning, og inntil 60 mg, dvs .0 – 59 mg hver 3. uke til nå 60 mg «i perioder 55 mg, i forbindelse med oppstemthet 70 mg» hver 3.uke, og «eventuelt med enda høyere medisindose enn du får nå» (som er 70 mg). Dette er uten begrensninger oppover, og det kan bety 90-100 mg Fluanxol hver 3. uke, som er meget skadelig for J-HØ i form av bivirkninger, og er 100% uholdbart.

Og der altså mitt medfødte gode humør = «oppstemthet», nå falskt legges ut som «symptom» på manisk psykose og er gjenstand for «over the top» feilmedisinering. Denne utviklingen er ikke hjemlet i fakta, men basert på løgner fra Margrethe Stenssons side, som SFOV ukritisk slutter seg til. Jeg protesterer på det sterkeste mot denne usaklig baserte utviklingen. Dette kan ikke aksepteres og er sterkt imot min fornuftige vilje. Denne medisineringen er oklarki (= pøbelvelde bredt definert) og grov trakassering, og er sterk tortur i bivirkninger.

Ad atferd. Videre står det at jeg har vært utagerende mot medpasienter, truet min sønn på livet, og er selvskadende og suicidal, som alt er løgn. Dette er 100% tilbakevist nedenfor i denne artikkelen «Litt psykiatri og psykologi» i Folkebladet www.anarchy.no og i notatet http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx (som bl.a. beviser at jeg aldri har vært utagerende). Det er også bare å ringe til min sønn, den nærmeste pårørende: Jon på tlf. xx xx xx xx (tlf.-nummeret er her fjernet av personvernhensyn) for å få bekreftet at jeg aldri har drapstruet ham. 10.04.2024.

Siterer fra http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx. Ad utagerende mot medpasienter. Dette er ren løgn. På LDS henvendte jeg meg til og forsøkte å innlede normale samtaler med enkelte medpasienter i en litt spøkefull tone. Dette ble falsk utlagt som «pågående» overfor andre pasienter. Og dette er igjen av Stensson og SFOV falsk utlagt som «utagerende», som om jeg skulle vært plagsom eller voldelig, som er løgn. Denne manipulasjonen med begreper er helt usaklig og løgnfull.

DOKUMENT OM KLAGE TIL KONTROLLKOMMISJONEN VED LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS FRA PROF. DR. JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE - PÅ VEDTAK OM INNLEGGELSE PÅ SKJERMET AVDELING POST 4A - LDS. JEG VIL TILBAKE PÅ ÅPEN AVDELING. OG JEG VIL HJEM.

JEG ER INNLAGT PÅ SKJERMING PÅ FALSKT GRUNNLAG, DVS. GRUNNLAGET OG BEGRUNNELSEN FOR SKJERMING ER LØGN. BEGRUNNELSEN FOR SKJERMINGEN: PASIENTEN ER MANISK OG HAR BEHOV FOR MER SKJERMING ETC. SANNHETEN ER AT JEG ALDRI HAR VÆRT MANISK OG HELLER IKKE ER DET NÅ, NOE SOM ER BEGRUNNET 100% KORREKT I NEDENSTÅENDE DOKUMENTASJON. JEG ER IKKE PÅGÅENDE OVERFOR MEDPASIENTER OG HAR IKKE «VRANGFORSTILLINGER OM AT JEG DRIVER KOGNITIV BEHANDLING PÅ MEDPASIENTER». JEG DRIVER OVERHODET IKKE MED KOGNITIV PSYKOTERAPI PÅ LDS, MEN PÅ NØI-INDECO-OSE. JEG ER IKKE INTERESSERT I SOMATISK BEHANDLING PÅ LDS, OG NEKTER DETTE  MED GOD GRUNN. JEG HAR FULL KONTROLL PÅ EN SMULE HYPONATREMI I GÅR OG I DAG. BARE LIGG UNNA, JEG FIKSER DETTE MED Å DRIKKE SALTTILSKUDD SELV. PS. JEG J-HØ HAR I DAG 15.11.2022 KL. 09.30 HATT MØTE MED ANSVARLIG LEGE FOR DET SOMATISKE, SIV BROCKMANN, OG ORDNET OPP, OG VI KOM FREM TIL EN RIMELIG AVTALE ANGÅENDE DEN SMULE HYPONATREMIEN.


OPPDATERING. KLAGE PÅ MARGRETHE STENSSON FORDI HUN IKKE FORHOLDER SEG TIL FAKTA - SANNHET - MEN BESTEMMER AT JEG SKAL HA 70 MG FLUANXOL I TVANGSSPRØYTE I DAG. MED DEN ENESTE BEGRUNNELSEN "DET BESTEMMER JEG"!!!! + KRIMINELL LØGN I SFOVS VEDTAK. 09.04.2024.

JEG J-HØ KAN IKKE HA EN SÅNN «BEHANDLER» SOM IKKE FORHOLDER SEG TIL FAKTA – SANNHET – MEN DIKTER OPP «SYMPTOMER» SOM ER LØGN PÅ AT JEG ER MANISK & PSYKOTISK.
OG OVERKJØRER MEG 100% BASERT PÅ LØGNENE. DETTE ER NORSK PSYKIATRI I ET NØTTESKALL. ULTRA-AUTORITÆRT! TOTALITÆRT! OG EKSTREMISTISK! JEG VIL UT AV DETTE HELVETES-SYSTEMET SÅ FORT SOM MULIG!!!!

KLAGE TIL MARGRETHE STENSSON PÅ 70 MG FLUANXOL I TVANGSSPRØYTE. KRAV OM REDUKSJON TIL 30 MG. KLAGEN ER BEGRUNNET I ARTIKKELEN "LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI".

HEI MS.

DU ØKTE MEDISINERINGEN FRA 55 MG TIL 70 MG PÅ USAKLIG GRUNNLAG, I DET DU MENTE FEILAKTIG AT DET AT JEG SENDER UT MANGE PRESSEMELDINGER FOR FOLKEBLADET SENT OG TIDLIG ER ET SYMPTOM PÅ MANISK PSYKOSE. 
DET ER IMIDLERTID EN DEL AV JOBBEN MIN, ET BETALT KONSULENT-OPPDRAG FOR FOLKEBLADET VED ANSVARLIG REDAKTØR HARALD FAGERHUS, OG HAR IKKE NOE MED MANISKHET OG PSYKOSE Å GJØRE.

SIDEN DU HAR ØKT MEDISINERINGEN PÅ FALSK OG FEIL GRUNNLAG, KREVER JEG AT DOSEN SETTES NED IGJEN. I HVERTFALL TIL 55 MG, ELLER BEDRE TIL 30 MG, HELST TIL 0 MG. JEG FEILER INGENTING MENTALT SIDEN 2015,  BORTSETT FRA BIVIRKNINGER AV TVANGSMEDISINERINGEN, OG TRENGER IKKE ANTIPSYKOTISK MEDISIN OVERHODET.

JEG KREVER AT DETTE GJØRES FRA OG MED I DAG 09.04.2024. ALTSÅ MAKSIMALT 30 MG I TVANGSSPRØYTE I DAG KL 11.30

MVH PROF. DR. JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE.

PS. J-HØ FIKK IKKE MEDHOLD I KLAGEN PÅ TVANGSMEDISINERING TIL SFOV VED ØYSTEIN HOLMEDAL.
VEDTAKET ER FEIL FORDI DET ER BASERT PÅ EN GROV LØGN OM AT JEG HAR DRAPSTRUET MIN SØNN JON.
DET ER BARE Å RINGE TIL JON PÅ tlf. xx xx xx xx (tlf.-nummeret er fjernet av personvernhensyn) FOR Å FÅ BEKREFTET AT DET ER LØGN.
ØYSTEIN HOLMEDAL ER EN GROV LØGNER OG KRIMINELL SOM KOMMER MED FALSKE ANKLAGER OM AT JEG (J-HØ) HAR DRAPSTRUET MIN SØNN.
SLIK SAKSBEHANDLING FRA STATSFORVALTERENS SIDE ER HELT UAKSEPTABEL.

Fra: The People's Council <ifa@anarchy.no>
Sendt: søndag 7. april 2024 19:13
Til: 'sfovpost@statsforvalteren.no' <sfovpost@statsforvalteren.no>; 'Marius Nilsen' <Marius.Nilsen@advokat24.as>; 'mn@advokat24.as' <mn@advokat24.as>
Emne: NOTAT TIL TELEFONMØTE MED SFOV 08.04.2024 KL. 10.00. KLAGE TIL SFOV PÅ TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK FRA MARGRETHE STENSSON, DIAKONHJEMMET SYKHUS. KLAGEN ER BEGRUNNET I ARTIKKELEN "LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI"

NOTAT TIL TELEFONMØTE MED SFOV 08.04.2024 KL. 10.00

KLAGE TIL SFOV PÅ TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK FRA MARGRETHE STENSSON, DIAKONHJEMMET SYKHUS. KLAGEN ER BEGRUNNET I ARTIKKELEN "LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI" PUBLISERT I FOLKEBLADET.

TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV). KLAGE PÅ TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK (TMV) FRA MARGRETHE STENSSON, DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS).

JEG, JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE (J-HØ) KLAGER PÅ TMV-ET MOTTATT 15.03.2024 CA. KL 15.15. KLAGEN HAR OPPSETTENDE VIRKNING DA JEG HAR KLAGET INNEN 48 TIMER ETTER MOTTAK AV TMV-ET. KLAGEN ER BEGRUNNET I NEDENSTÅENDE ARTIKKEL PUBLISERT I FOLKEBLADET: www.anarchy.no.

Mvh Jens Hermundstad Østmoe, f. 1948

Adresse: Stolmakergt. 9A, 0551 Oslo

Tlf.: 92 44 28 22

E-mail: indeco@online.no

Web: www.indeco.no

Nærmeste pårørende: Jon xxx tlf. xx xx xx xx. (Fullt navn og tlf. nummer er fjernet av personvernhensyn)

PS. J-HØ klaget først fre. 15.03.2024. NB! Artikkelen i Folkebladet er oppdatert siden dette. Derfor denne nødvendige oppdateringen av klagen.

PPS. J-HØ ønsker Marius Nilsen som advokat.


TIL MARGRETHE STENSSON, DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS). DU MÅ NÅ REDUSERE TVANGS-SPRØYTENE MED FLUANXOL VESENTLIG NED I DOSE.
JEG, J-HØ, ER HELT ØDELAGT OG RISTER SÅ VOLDSOMT AT JEG IKKE KUNNE DRA PÅ MIN SØNN JONS BURSDAG...
DETTE ER ALTSÅ VELDIG PLAGSOMT OG HINDRER NORMALT SOSIALT LIV. SLIK KAN JEG IKKE HA DET.
NÅ MÅ DOSEN NED RASKT, HELST TIL NULL. 70 MG  FLUANXOL HVER 3. UKE ER ALT FOR MYE.
JEG ER HELT FRISK MENTALT, BORTSETT FRA BIVIRKNINGENE AV FLUANXOLEN.

60 mg Fluanxol hver tredje uke betyr tortur av meg på grunn av voldsomme bivirkninger. Bivirkningene er følgende:

70 MG HVER TREDJE UKE ER «OVER THE TOP» I FEILMEDISINERING, OG MÅ OPPHØRE STRAKS.

DET HAR VÆRT 15/55, DVS. CA. 27% ØKNING I BIVIRKNINGENE SIDEN DU UTEN SAKLIG GRUNN ØKTE MEDISINERINGEN FRA 55 TIL 70 MG HVER 3. UKE FRA OG MED 19.02.2024.
JEG TÅLER MAKSIMALT 30 MG FLUANXOL HVER 3. UKE, OG HELST INGEN NERVEMEDISIN I DET HELE TATT!
JEG ER SOM SAGT HELT FRISK MENTALT, BORTSETT FRA BIVIRKNINGENE, OG TRENGER IKKE ANTIPSYKOTISK MEDISIN OVERHODET.
JEG ER BLITT FANGET I PSYKIATRIEN PÅ GRUNN AV MISFORSTÅELSER OG LØGN HVOR ET SCIENCE FICTION EVENTYR OM ROMVESENER JEG HAR SKREVET BLE FEILAKTIG TOLKET OG UTLAGT SOM PSYKOSE I DESEMBER 2019 OG JEG BLE TVANGSINNLAGT.
I OVER 4 ÅR HAR JEG NÅ VÆRT I ET PSYKIATRISK HELVETE AV TVUNGET PSYKISK HELSEVERN (TPH) OG TVANGSMEDISINERINGS-VEDTAK (TMV), MED STORE BIVIRKNINGER OG FEIL OG FLERE TVANGSINNLEGGELSER.
ANDRE NERVEMEDISINER ENN FLUANXOL ER BARE VERRE.
DETTE MÅ NÅ TA HELT SLUTT!!!

MVH JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE  (J-HØ) – 75 ÅR GAMMEL

PS. AT JEG ER EN FREDELIG ANARKIST OG PSYKIATERNE JEG HAR VÆRT «BEHANDLET» AV I HOVEDSAK ER ULTRA-AUTORITÆRE MARXISTER MED SV-EREN MARGRETHE STENSSON (MS) I SPISSEN, GJØR IKKE SAKEN BEDRE.


TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV). KLAGE PÅ TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK (TMV) FRA MARGRETHE STENSSON, DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS).

JEG, JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE (J-HØ) KLAGER PÅ TMV-ET MOTTATT 15.03.2024 CA. KL 15.15. KLAGEN HAR OPPSETTENDE VIRKNING DA JEG HAR KLAGET INNEN 48 TIMER ETTER MOTTAK AV TMV-ET. KLAGEN ER BEGRUNNET I NEDENSTÅENDE ARTIKKEL PUBLISERT I FOLKEBLADET: www.anarchy.no.

Mvh Jens Hermundstad Østmoe, f. 1948

Adresse: Stolmakergt. 9A, 0551 Oslo

Tlf.: 92 44 28 22

E-mail: indeco@online.no

Web: www.indeco.no


HEI MARGRETHE STENSSON (MS). INNSPILL TIL NYTT TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK (TMV) FRA DIN SIDE. JEG SYNS DU SKAL KUTTE UT DIAGNOSEN SCHIZOAFFEKTIV LIDELSE FOR DEN ER BEVISELIG FEIL, OG JEG HAR HELLER ALDRI VÆRT MANISK, BEVIS SE NEDENFOR, MVH J-HØ.

AD AT DET BLIR PÅSTÅTT = LØGN, OM AT JEG HAR DRAPSTRUET MIN SØNN JON.

SFOV RINGTE JON PÅ HANS MOBIL I FJOR (2023) OG FIKK BEKREFTET AT JEG, FAR, ALDRI HAR DRAPSTRUET HAM. LIKEVEL DUKKER DENNE LØGNEN OPP I GJEN FRA SFOV OG MS. DETTE MÅ NÅ TA SLUTT!!!!!!!! MVH J-HØ

I DET FORRIGE TPH-VEDTAKET FRA STENSSON ER DET MYE LØGN. DET STÅR BLANT ANNET AT JEG IKKE ØNSKER INDIVIDUELL PLAN. DETTE ER LØGN. JEG HAR ØNSKET DET HELE TIDEN OG HALVOR KJELLESVIG SKAL ETTER EGET UTSAGN JOBBE MED SAKEN. VI HAR OGSÅ ANSVARSGRUPPEMØTER UNDER DEN INDIVIDUELLE PLANEN. DET ER EN DEL AV DENNE.

VIDERE STÅR DET AT JEG HAR GITT SÆD TIL KVINNER PÅ ALDERSPSYKIATRISK AVDELING DA JEG VAR INNLAGT DER. OG AT DETTE SKULLE VÆRE ET SYMPTOM PÅ MANISK ATFERD. DETTE ER TØYS OG TULL OG LØGN. JEG GA NOEN PAPIRKULER, SOM JEG FOR SPØK SA DE BURDE VITE HVOR DE SKULLE STAPPE DET OPP I SOM EN SPØK. FOR ØVRIG FLØRTET JEG LITT USKYLDIG MED DE PENESTE JENTENE BLANT PERSONALET, OG DET VAR GJENSIDIG. BÅDE PÅ DHS OG LDS. AT DETTE UTLEGGES SOM SEKSUALISERENDE ATFERD, OG MANI, SOM JEG FÅR KRITIKK FOR AV STENSSON, ER HELT BAK MÅL OG URIMELIG. OG LØGN.

Litt om Sigmund Freuds teorier om sex m.v.

Freud mente at all menneskelig adferd og tenkning hadde noe med sex å gjøre, signifikant, jeg vet at det ikke stemmer. Denne koplingen er kunstig og manipulativ. Kan gjennomskues og gis faen i. Men det er klart at vi har noen hanape og hunape gener respektivt, som påvirker oss litt, men vi har også intellektuell kontroll de fleste, som gjør at vi har impuls-kontroll og ikke går i underbuksa på hverandre, unntatt da Trond Giske etc. Jeg har full impuls-kontroll i slik sammenheng, men liker å flørte litt uskyldig, som bl.a. innebærer korona-avstand og -tiltak. Men en må passe seg for sjalusi, som kan gi ulike utslag, også «Me too» relevant, og i siste instans «crime passionell»  i denne sammenheng, men det er lite av det i Norge, dog ille i Frankrike. Noe skikkelig brun møkk. Det uvitenskapelige i Freuds hypotese, dvs. at den ikke er testbar med hypotetisk deduktiv metode, er humoristisk bevist av Piet Hein's berømte aforisme: "Enhver ting er enten konkav eller -veks, så alt hvad men tenker er noget om sex." Ha, ha, ha... Fra:  http://www.anarchy.no/cosmology.html.

ELLERS ER DET FULLT AV LØGN OM PSYKOSE, PARANOIA OG DEPRESJON I TPH-VEDTAKET, SOM JEG ALDRI HAR HATT. DETTE ER FORKLART I DOKUMENTET «LITT PSYKIATRI ETC» NEDENFOR MED REFERANSE TIL DOKUMENTET http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx , HVOR LØGNENE ER TILBAKEVIST, ALT SAMMEN, 100%. I DETALJ!!!!!!!!!!!!!

MED VENNLIG HILSEN PROF. DR. JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE


SISTE NYTT FRA PSYKIATRIFRONTEN. M. STENSSON (MS) KOMMER MED NYTT TVANGSMEDISINERINGS-VEDTAK (TMV).
AD ANSVARSGRUPPEMØTET I MORGEN. INTERNASJONAL STØTTE-AKSJON FOR J. H. ØSTMOE (J-HØ). OG MYE MER. LES OG BLI VIS!

J-HØ HAR FÅTT BESKJED OM AT MS SKAL PÅTVINGE MEG 70 MG FLUNXOL PÅ MANDAG 11.03.2024. DET SKJEDDE. DETTE BETYR FORTSATT GROV TORTUR.
JEG MÅ SPØRRE OM HVILKEN LOVPARAGRAF SOM GIR HENNE MAKT TIL Å OVERKJØRE SFOVS VEDTAK I SÅ NEGATIV RETNING?

FORSLAG TIL DAGSORDEN TIL ANSVARSGRUPPEMØTET ONSDAG 13.03.2024 KL. 10.00 OG DOKUMENTASJON

AD ANSVARSGRUPPEMØTE ONSDAG 13.03.2024 KL. 10.00. FORSLAG TIL DAGSORDEN OG DOKUMENTASJON.

FORSLAG TIL DAGSORDEN.

 1. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE ANSVARSGRUPPEMØTE 14.02.2024 OG AVTALE OM NYTT MØTE.
 2. DOKUMENTASJON, SE NEDENFOR OG ARTIKKELEN «LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI» FRA FOLKEBLADET. DET GÅR FREM AT MARGRETHE STENSSON MÅ SLUTTE Å LJUGE OM AT J-HØ HAR SCHIZOAFFEKTIV LIDELSE OG HAR DRAPSTRUET SIN SØNN. OG MÅ HOLDE AVTALER. HUN MÅ OGSÅ SLUTTE OG LJUGE OM AT J-HØ BLIR SYK AV MINDRE TIL NULL NERVEMEDISIN FLUANXOL. J-HØ BLIR BEVISELIG BEDRE OG BRA AV DETTE.
 3. EVENTUELT.

MVH PROF. DR. CAND. OECON. OG CAND. OECON. POLIT. LIBERTAR. JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE, VED NØI-INDECO OSE OG IIFOR-PGU.

WEB: www.indeco.no og ·  IIFOR & the Democ. Project ·  Peoples' Global University


PÅMINNELSE. HEI MARGRETHE STENSSON. VISER TIL SMS FRA DEG 04.03.2024. DU KAN RINGE MEG PÅ TORSDAG 07.03.2023 ETTER KL 12.00. HUN GLEMTE Å RINGE. RINGER MANDAG 11.03.2024.

J-HØ HAR HATT CA. 15/55 = CA. 27% ØKNING I BIVIRKNINGENE SIDEN FORRIGE SPRØYTE. DETTE REPRESENTERER GROV TORTUR HOS MEG, J-HØ. DET MÅ NÅ BLI REDUKSJON I MEDISINERINGEN I SAMSVAR MED STATSFORVALTERENS VEDTAK. HELST EN KRAFTIG REDUKSJON.

HEI MARGRETHE STENSSON (MS).

VISER TIL SMS FRA DEG 04.03.2024. DU KAN RINGE MEG PÅ TORSDAG 07.03.2023 ETTER KL 12.00. (DET GLEMTE HUN). MEN JEG HAR IKKE NOE Å TILFØYE UTOVER DET SOM ER GJENGITT SKRIFTLIG NEDENFOR,
FOLKEBLADETS ARTIKKEL OM "LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI".

Mvh Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe. Ved NØI-INDECO-OSE & IIFOR-PGU.

NØI-INDECO-OSE-NETTVERKETS WEB: www.indeco.no
IIFOR WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
PGU WEB: http://www.anarchy.no/au.html

Tidligere tilsendt materiale:
http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
Se også artikkelen «Litt aktuell psykiatri og psykologi» og mer i Folkebladet, WEB: www.anarchy.no.


STØTTESKRIV FRA PERIKLIS FERESIADIS

Fra: Periklis Feresiadis <pericles.feressiadis@gmail.com>
Sendt: lørdag 9. mars 2024 10:48
Til: postmottak@helsedir.no; sg@advokatforum.no; post@oslo-universitetssykehus.no; lars.erik.hansen@bga.oslo.kommune.no; post@ombudet.no; info@helsedir.no; post@pasient.no; post@hviteorn.no; post@mentalhelse.no; lpp@lpp.no; post@aurora-stotteforening.no; post@wso.no; post@eldreombudet.no; post@recoveryakademiet.no; TorfinnLodoen.Gaarden@diakonsyk.no; ReidunKoppen.Barstad@diakonsyk.no; eg@larsenco.no; ah@advokatforum.no
Kopi: emb.athens@mfa.no
Emne: SISTE NYTT. J-HØ HAR NETTOPP FÅTT BESKJED OM AT MS SKAL PÅTVINGE MEG 70 MG FLUNXOL PÅ MANDAG 11.03.2024. DETTE BETYR FORTSATT GROV TORTUR. JEG MÅ SPØRRE OM HVILKEN LOVPARAGRAF SOM GIR HENNE MAKT TIL Å OVERKJØRE SFOVS VEDTAK I SÅ NEGATIV RETNING?

Til Margrethe Stenssons overordnede med flere.

Vennligst slutt dere til J-HØ sitt rettferdige krav om at tvangsmedisineringen skal stoppes helt. Dere må forstå at spørsmålet har fått en internasjonal dimensjon, - og at det er nødvendig å forklare hvilken lov som gir Stensson makt til å overkjøre SFOVs vedtak, - og også overkjøre J-HØ sitt krav om at tvangsmedisineringen skal opphøre . Dere må spørre dere selv, hva er den medisinske plikten; behandle eller forårsake et helseproblem til en frisk person? Stenssons avgjørelse er basert på løgn, så hennes intensjon er å undertrykke J-HØ sin mentale funksjon. Jeg tror ærlig talt at Norge ligger foran i flokken av land i demokratiske tankegang og organiseringen, og er et eksempel for resten av verden. Men hvor står en i tilfellet J-HØ? Han lar seg ikke kue, men har det vondt av bivirkningene og får ikke forsket, som han er flink til når han er medisinfri. Vi vil ikke at J-HØ skal være en «martyr». Hva vil dere? Stopp tvangsmedisineringen nå!

Og hør på tre låter med betydningen «vi skal aldri bli kuet».

https://www.youtube.com/watch?v=-tJYN-eG1zk
https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4
https://www.youtube.com/watch?v=w8KQmps-Sog

Hilsen Periklis Feresiadis, talsperson for Anarkistføderasjonen i Hellas (https://αναρχια.ελ/), tilsluttet Anarkist-Internasjonalen (ANORG-GLOBAL)


Brune Kort til Diakonhjemmet sykehus ved Margrethe Stensson og Halvor Kjellesvig

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

Vi vil først kort definere hva vi mener med ekstremisme. Anarkistinternasjonalen slår fast «An extremist, person or organization, is the same as totalitarian on the EP-map, i.e. with more than 666 per thousand, or about 67%, authoritarian degree.» Dette er det samme som ultra-autoritært, dvs. brunt. Dette er nærmere forklart på System theory and economic-political map. Det økonomisk-politiske kartet dreier seg om politikk i vid forstand, dvs. økonomiske og/eller politisk/administrative forhold bredt definert. Vedtakene om Tvangsmedisinering faller derfor under begrepet politikk i vid forstand. Dette understrekes for øvrig av at Margrethe Stensson nevner eksplisitt at Østmoe er anarkist på side 2 nederst i Tvangsmedisineringsvedtaket av 18.12.2023.

Saken mot Diakonhjemmet sykehus (DHS) ved Margrethe Stensson (MS) og Halvor Kjellesvig (HK) dreier seg om forbrytelse mot Oslokonvensjon, se http://www.anarchy.no/oslo_conv.html. Vi tar her utgangspunkt i følgende paragraf: «Especially, persons who harass or otherwise behave in an ochlarkish way towards anarchists will most likely get a Brown Card.” Oklarki er pøbelvelde bredt definert, inkludert kriminalitet og kaos mv.

Vi baserer dommen på følgende dokumentasjon: Østmoes anmeldelse gjengitt nedenfor med linker, pluss pressemelding om «Referat mv.» og referater fra Ansvarsgruppemøter med HK som referent, samt aktuelle vedtak om Tvunget Psykisk Helsevern (TPH), og Tvangsmedisineringsvedtak (TMV) fra MS og henholdsvis Kontrollkommisjonen ved DHS og Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV). Østmoes fremstilling mener vi er sann, mens det øvrige representerer mye løgn.

Østmoe fremhever at alt over 30 mg Fluanxol i tvangssprøyte hver tredje uke representerer tortur og trakassering, som begge deler er en form for oklarki. Jo høyere dosen er, jo kraftigere er torturen og trakasseringen. MS vedtak om 60-75 mg Fluanxol hver tredje uke er derfor klart grov trakassering og tortur, og grovt oklarki. Et klart og grovt brudd på - og, forbrytelse mot - Oslokonvensjonen, og dette er ultra-autoritært (brunt) og  ekstremistisk og totalitært. Dette kvalifiserer til Brunt Kort, som herved blir tildelt. HK får også Brunt Kort for han holder med - og er alltid enig med - og forsvarer MS’ ultra-autoritære vedtak. Videre er vi enige med Østmoe i at sånne «behandlere» i psykiatrien må bort. Dvs. bli sagt opp eller omplassert til en stilling hvor de ikke utgjør en fare for pasienter. Videre krever vi at Østmoe blir friskmeldt snarest og kommer seg ut av dette sinnssyke psykiatri-systemet. Konklusjon: Diakonhjemmet sykehus (DHS) ved Margrethe Stensson og Halvor Kjellesvig får BRUNE KORT, som tegn på ultra-autoritær, ekstremistisk og totalitær atferd.


Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

ANMELDELSE TIL ANARKIST-TRIBUNALET (IAT) AV DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) VED MARGRETHE STENSSON (MS) OG HALVOR KJELLESVIG (HK).

"Persons who harass or otherwise behave in an ochlarkish way towards anarchists will also most likely get a Brown Card."

… STÅR DET PÅ ANARKIST-TRIBUNALETS HJEMMESIDE. 60-75 MG FLUANXOL ER TRAKASSERING OG TORTUR, SE NEDENFOR. SOM DU VIL PÅTVINGE MEG MARGRETHE STENSSON (MS).  J-HØ ANMELDER HERVED MS OG HALVOR KJELLESVIG (HK), SOM HOLDER MED MS I ETT OTG ALT, TIL IAT. ANARKIST-TRIBUNALETS HJEMMESIDE, SE: http://www.anarchy.no/iat.html

Siden desember 2019, hvor jeg Jens Hermundstad Østmoe (J-HØ) ble tvangsinnlagt på falskt grunnlag, da et science fiction eventyr om romvesener jeg skrev ble feiltolket som psykose, til februar 2024 har jeg i litt over 4 år vært i helvete på grunn av feil vedtak om tvunget psykisk helsevern (TPH) og feil tvangsmedisineringsvedtak (TMV). Dette har ødelagt livet mitt på mine gamle dager fra 71-75 år gammel. Hvorfor plage en gammel mann med slikt uvesen? Jeg feiler ingenting og er helt mentalt frisk bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisineringen. Dette må det nå snart bli en slutt på. Dette er verre enn Juklerød- og Gro-saken.

Viser til brev fra SFOV v. Linn Norseth datert 16.05.2023, med vedtak om tvangsmedisinering (TMV). Hovedgrunnen er feilaktige påstander om at J-HØ har schizoaffektiv lidelse, og om manglende sykdomsinnsikt og «samtykkekompetanse». Har følgende foreløpige kommentar: Jeg, J-HØ, har både stor innsikt og kompetanse på hva schizoaffektiv lidelse er, men jeg har sikkert ikke dette, og kan derfor ikke samtykke i at jeg har noe slikt. Se nærmere om hvorfor nedenfor.

Undertegnede Jens Hermundstad Østmoe har av psykiater Anne Tveito i januar 2020 fått diagnosen schizoaffektiv lidelse som både er schizofreni (med paranoide vrangforestillinger) og bipolar (manisk-depressiv med psykose) en diagnose som jeg vil skyte ned med en gang da dette begge deler skyldes genfeil, som viser seg allerede i ungdomsårene fra 15 – 30 år, og jeg var helt mentalt frisk uten et psykiske problem til jeg i en alder av 49 år fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter mangeårig mobbing på arbeidsplassen, NKSH/Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, med påfølgende PTSD og med til dels sterk angst, som ble kurert omkring 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig autoterapi, initiert av sykepleier og kognitiv terapaut Merete Næss, som kurset meg i dette.

Dette er et faktum – sannhet - som ingen psykiater kan rokke ved, selv om de forsøker iherdig. Jeg har vært helt mentalt frisk siden 2015, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisinering.

Tidligere ble det lagt vekt på schizofreni-delen, som er tilbakevist bl.a. i en artikkel i Folkebladet, på www.anarchy.no , men i det siste har jeg fått diagnosen «schizoaffektiv lidelse av bipolar type» av Torfinn L. Gaarden og Margrethe Stensson, ved FACT ELDRE ved Diakonhjemmet sykehus (DHS) , og av Dragama Dimitrijevic og Siv Brockmann ved psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS), som er underlagt DHS. Hoved-referansen er Margrethe Stensson. De andre bygger mye på henne og hun er min «behandler» på Fact Eldre, som jeg er underlagt ved tvang.

Jeg har altså ikke schizoaffektiv lidelse, og i særdeleshet er jeg aldri manisk. Har aldri vært det, og heller ikke nå. Få det inn i skallen tregskaller av noen psykiatere. Og ditto sandpåstrøingsorganer for psykiaterne: Kontrollkommisjonene ved DHS og LDS, som feilaktig straffer meg med vedtak om Tvunget Psykisk Helsevern (TPH)  og Statsforvalteren i Oslo og Viken, SFOV, som stadig vedtar den feilaktige tvangsmedisinering (TMV).

Makt korrumperer tendensielt [også moralsk] og allmakt korrumperer absolutt (Baron Acton). Og du har nesten all makt over meg (J-HØ) på ditt felt Margrethe Stensson, via TPH og TMV som er basert på dine løgner. Og du er helt moralsk korrupt og ljuger en masse og kommer med syke vedtak om tvangsinnleggelser på psykiatrisk anstalt og tvangsmedisinering som representerer tortur av meg, for å plage meg, som er anarkist, = liberal sosialdemokrat (og medlem i Senterpartiet), din marxist og ultra-autoritære SV-er.

60 mg Fluanxol hver tredje uke betyr tortur av meg på grunn av voldsomme bivirkninger. Bivirkningene er følgende:

I Vedtaket fra Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) av 14.03.2022 står det. «I følge vedtaket skal du [JHØ] behandles med Fluanxol depot 20-60 mg annen hver uke». Det er her klart av det ovenstående at jeg skal behandles med 20 mg Fluanxol depot annenhver uke. Dvs. 30 mg hver tredje uke. Noe annet er tortur. (Dette er verre tortur en rent psykisk tortur, men ikke så ille som ekstremt voldelig fysisk tortur, som tortureringen av opposisjonelle i Saudi Arabia, Burma og Kina. Dette ligger et sted i mellom i styrke på torturen, men tortur er det klart. Dette er ille nok tortur. Torturen representerer trakassering av J-HØ fra ultra-autoritært marxistisk hold.)

Jeg bidrar ikke frivillig til min egen tortur. Derfor må politiet settes inn når jeg tvinges til å ta sprøyten. Men jeg tar tvangssprøyten uten fuss av noe slag. Det er tvang nok at politiet står i gangen, for da vet jeg at jeg ikke kan slippe unna torturen. Jeg har ingen interesse i å utfordre statens voldsapparat. Dette er som sagt tvang nok for meg. Men husk at dette ikke er samarbeid, men ren tvang.

Margrethe Stensson vil påtvinge meg 70 mg Fluanxol mandag 19.02.2024. Dette er naturligvis verre tortur enn 60 mg. Når skal denne autoritære galskapen fra Margrethe Stenssons side opphøre? Håper det blir snart!

Til MS ad neste påtvungne møte.

(MS er min påtvungne «behandler» ved Diakonhjemmet sykehus (DHS) etter et feil vedtak om tvunget psykisk helsevern (TPH) for undertegnede.)

Jeg snakker ikke med deg MS, pga. at du ljuger om hva jeg sier og «ser» symptomer på galskap - når jeg er helt normal, men leverer mine synspunkter skriftlig. Av tidligere tilsendte notater fra meg, som representerer sannheten i motsetning til dine løgner, går det frem 1. at jeg ikke har schizo-affektiv lidelse (som både er bipolar og schizofren), 2. at jeg er mentalt frisk bortsett fra bivirkningene av feilaktig tvangsmedisinering, som representerer tortur av meg fra din side, at jeg 3. derfor ønsker å få redusert dosen Fluanxol, helst til null - så raskt som mulig, og 4. at jeg ikke er en fare for meg selv eller andre og 5. at jeg ikke blir dårlig av redusert dose, men at jeg blir bedre, mindre bivirkninger. Det var alt fra min side. Les tidligere tilsendt materiale med linker for detaljer og mer informasjon.

Mvh Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe. Ved NØI-INDECO-OSE & IIFOR-PGU.

NØI-INDECO-OSE WEB: www.indeco.no
IIFOR WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
PGU WEB: http://www.anarchy.no/au.html

Tidligere tilsendt materiale:
http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx

Se også artikkelen «Litt aktuell psykiatri og psykologi» i Folkebladet, WEB: www.anarchy.no.

PS. DET ER FOR MANGE AUTORITÆRE MAKTMENNESKER MED PSYKOPATISKE TREKK I PSYKIATRIEN. VESENTLIG AUTORITÆRE MARXISTER! DISSE MÅ BORT!!! DETTE GJELDER OGSÅ STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) OG KONTROLLKOMMISJONENE VED LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS (KK-LDS) OG DIAKONHJEMMET SYKEHUS (KK-DHS), SOM ER SANDPÅSTRØINGS-ORGANER FOR PSYKIATERNE. JEG VIL UT AV DETTE SINNSSYKE PSYKIATRISKE SYSTEMET SÅ FORT SOM MULIG. DETTE ER VERRE EN JUKLERØD- OG GRO-SAKENE.


AD REFERATET MV. "Persons who harass or otherwise behave in an ochlarkish way towards anarchists will also most likely get a Brown Card."...
STÅR DET PÅ ANARKIST-TRIBUNALETS HJEMMESIDE. 60-75 MG FLUANXOL ER GROV TRAKASSERING. J-HØ HAR ANMELDT MS OG HK TIL IAT.

HEI HK

JEG HÅPER PÅ ET RASKT, OBJEKTIVT, DETALJERT OG FULLSTENDIG REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTET ONSDAG 14.02.2024, FRA DIN SIDE. CELIN KAN TA DET MED NÅR HUN KOMMER MANDAG 19.02.2024 MED TVANGSSPRØYTEN, SOM JEG HÅPER BLIR PÅ MAKSIMALT 50 MG FLUANXOL.
JEG VIL IKKE SE DEG MER HER I HUSET MITT. OG DET SAMME GJELDER MS. DVS. OM DET BLIR MER ENN 50 MG FLUANXOL I SPRØYTEN. GROVE TORTURISTER ER IKKE VELKOMNE HER.

PS. 15.02.2024. JEG ER BLITT MEDDELT AT MS VIL GI MEG 70 MG FLUANXOL I TVANGSSPRØYTE MANDAG 19.02.2024. DETTE ER GROV TRAKASSERING OG REPRESENTERER  GROV TORTUR.

"Persons who harass or otherwise behave in an ochlarkish way towards anarchists will also most likely get a Brown Card."
… STÅR DET PÅ ANARKIST-TRIBUNALETS HJEMMESIDE. 60-75 MG FLUANXOL ER GROV TRAKASSERING.
SOM DU VIL PÅTVINGE MEG MARGRETHE STENSSON (MS).  J-HØ HAR ANMELDT MS OG HALVOR KJELLESVIG (HK), SOM HOLDER MED MS I ETT OG ALT, TIL IAT.

IAT’S HJEMMESIDE http://www.anarchy.no/iat.html

MVH  JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE (J-HØ)
PRESSEMELDING 14.02.2024. OPPDATERT

PS. SFOV HAR VEDTATT AT JEG SKAL BLI PÅTVUNGET INNTIL 60 MG FLUANXOL HVER 3. UKE. DU FÅR HOLDE DEG TIL DET MS. UNDER 60 MG. Å SENDE UT PRESSEMELDINGER ER EN DEL AV JOBBEN MIN. Å SENDE UT FLERE PRESSEMELDINGER ER IKKE TEGN PÅ PSYKOSE ELLER MANI SOM DU LJUGER OM MS. DET ER JOBBEN MIN. JEG FÅR NOK SØVN, OG JOBBER NÅR JEG HAR LYST. DET SKAL DERE MERKE DERE MS OG HK. IKKE DIKTE OPP AT DETTE ER TEGN PÅ MANI OG PSYKOSE. DET ER LØGN. OG DETTE ER IKKE ET LEGITIMT GRUNNLAG FOR Å ØKE MEDISINERINGEN TIL 60-75 MG FLUANXOL PER HVER 3. UKE. DETTE BARE BEKREFTER AT DU ER ET LØGNFULLT MAKTMENNESKE OG PSYKOPAT MS. SLUTT Å PLAGE MEG. JEG FEILER INGENTING, BORTSETT FRA BIVIRKNINGE AV DEN HELT FEIL TVANGSMEDISINERINGEN. SOM DU MEDDELTE J-HØ PÅ ANSVARSGRUPPEMØTET ONSDAG. MER ENN 30 MG FLUANXOL PER 3 UKER ER TORTUR.

PPS. DOMMEN I SAKEN KOM FREDAG DEN 16.02.2024, KL 11.00 OG ER PUBLISERT PÅ http://www.anarchy.no/apts.html. DET BLE BRUNE KORT PÅ DIAKONHJEMMET SYKEHUS VED MARGRETHE STENSSON OG HALVOR KJELLESVIG.

PPPS. ANARKIST-TRIBUNALET BESTÅR AV PERSONER MED JURIDISK INNSIKT KNYTTET TIL AI-SEKRETARIATET. DET ER EN HELT AUTONOM GRUPPE, LØST KNYTTET TIL FOLKEBLADET V/ANORG V/ H FAGERHUS SOM HAR WEBSIDENE DERES PÅ ANARCHY.NO. AV SIKKERHETS OG PERSONVERN-HENSYN ER DET HEMMELIG HVEM SOM ER MED, DVS. DET PUBLISERES IKKE UTAD.


BRUNE KORT TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) VED BJARNE ALEXANDER BERNTSEN OG ØYSTEIN HOLMEDAL OG TIL
KONTROLLKOMMISJONEN FOR DIAKONHJEMMET SYKEHUS (KK-DHS) VED LEDER ASTRID HARAM

Vi vil først kort definere hva vi mener med ekstremisme. Anarkistinternasjonalen slår fast «An extremist, person or organization, is the same as totalitarian on the EP-map, i.e. with more than 666 per thousand, or about 67%, authoritarian degree.» Dette er det samme som ultra-autoritært, dvs. brunt. Dette er nærmere forklart på System theory and economic-political map. Det økonomisk-politiske kartet dreier seg om politikk i vid forstand, dvs. økonomiske og/eller politisk/administrative forhold bredt definert. Vedtakene om Tvangsmedisinering faller derfor under begrepet politikk i vid forstand. Dette understrekes for øvrig av at Margrethe Stensson nevner eksplisitt at Østmoe er anarkist på side 2 nederst i Tvangsmedisineringsvedtaket av 18.12.2023.

Det er videre klart at løgnen om at Østmoe har drapstruet sin sønn,  som kriminaliserer Østmoe (som er anarkist) på falskt grunnlag, er typisk for totalitære stater som f.eks. Russland og Kina. SFOV ved Berntsen er i seg selv kriminell, da det er forbudt å komme med falske beskyldninger om drapstrusler fra Østmoe. Dette er også typisk for totalitære stater som f.eks. Russland og Kina. Det er derfor klart at SFOV ved Berntsen er totalitær referert til det økonomisk-politiske kartet, og derfor ekstremistisk. Konklusjon: SFOV ved Berntsen er ekstremistisk. Og kriminalitet er en form for oklarki (pøbelvelde bredt definert) i henhold til Oslokonvensjonen, som er linket opp på IATs hjemmeside. Han er ultra-autoritær, brun, og dette kvalifiserer til Brunt Kort, som herved utdeles til SFOV ved Berntsen. Det er videre klart at vi kan ikke ha ultra-autoritære ekstremister som bygger vedtak på kriminelle løgner i Statsforvaltningen. Berntsen må bli oppsagt.

SFOV VED BERNTSEN KAN KLAGE PÅ VEDTAKET INNTIL ONSDAG 17.01.2024

Hilsen Anarkist-Tribunalet (IAT).
13.01.2024

PS. Vi slutter oss til Østmoes innlegg og støtter dette 100%:

PPS. J-HØ FIKK IKKE MEDHOLD I KLAGEN PÅ TVANGSMEDISINERING TIL SFOV VED ØYSTEIN HOLMEDAL AV 11.03.2024.
VEDTAKET ER FEIL FORDI DET ER BASERT PÅ GJENTAKELSE AV DEN GROVE LØGNEN OM AT J-HØ HAR DRAPSTRUET SIN SØNN JON.
DET ER BARE Å RINGE TIL JON PÅ tlf. xx xx xx xx (tlf.-nummeret er fjernet av personvernhensyn) FOR Å FÅ BEKREFTET AT DET ER LØGN.
ØYSTEIN HOLMEDAL ER EN GROV LØGNER OG KRIMINELL SOM KOMMER MED FALSKE ANKLAGER OM AT J-HØ HAR DRAPSTRUET SIN SØNN.
SLIK SAKSBEHANDLING FRA STATSFORVALTERENS SIDE ER HELT UAKSEPTABEL. ANARKIST-TRIBUNALET GIR DERMED OGSÅ ØYSTEIN HOLMEDAL BRUNT KORT, ETTER ANMELDELSE FRA J-HØ. 09.04.2024.

PPPS. Østmoe klaget til Kontrollkommisjonen for Diakonshjemmet sykehus (KK-DHS) ved KKs leder Astrid Haram 03.05.2024 på vedtak om Tvunget psykisk helsevern (TPH). KK-DHS er et like stort sandpåstrøings-organ for psykiaterne med Margrethe Stensson i spissen, som SFOV, og Østmoe fikk som ventet ikke medhold i klagen. Stensson har for øvrig endret diagnosen fra «schizoaffektiv lidelese» til «manisk psykose», som er en like stor løgn, ut fra det materialet IAT har blitt forelagt og sett. Av løgnene i vedtaket fra KK-DHS, har vi merket oss følgende. «Han (J-HØ) utviste... voldelig, seksualisert og ukritisk atferd... [og]... utgjør en nærliggende far for eget eller andres liv.» Som alt er løgn, som er tilbakevist 100% i følgende dokumentasjon:

http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

Og artikkelen LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI – ÅPENT BREV TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT (HOD) i Folkebladet www.anarchy.no.

Selv om ikke løgnen om drapstrusler mot hans sønn er nevnt eksplisitt, er ikke de ovenfor nevnte løgnene alt i alt noe bedre enn dette, snarere verre. Det blir derfor BRUNT KORT på KK-DHS ved leder Astrid Haram fra Anarkist-Tribunalet, etter anmeldelse fra Prof. Dr. Jens Hermundstad Østmoe 18.06.2024.


STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN VED BJARNE ALEXANDER BERNTSEN LJUGER OM AT JEG HAR DRAPSTRUET MIN SØNN JON.
DET ER BARE Å RINGE MIN SØNN JON XXX PÅ MOBILEN TLF. XX XX XX XX FOR Å FÅ AVKREFTET DENNE LØGNEN.
(Telefonnummeret og Jons hele navn er her slettet av personvernshensyn)

Politianmeldelse av Margrethe Stensson, Diakonhjemmet Sykehus og Linn Norseth, Statsforvalteren i Oslo og Viken, for falsk anklage om at Jens Hermundstad Østmoe har drapstruet sin sønn Jon.

Siterer fra brev av 07.11.2022 med Saksbehandler Linn Norseth, tittel «STATSFORVALTEREN STADFESTER VEDTAK OM BEHANDLING MED LEGEMIDLER UTEN EGET SAMTYKKE.»

Siterer fra side 3/5:

Hun [Margrethe Stensson] viste blant annet til at du [Jens Hermundstad Østmoe] ved forrige videreutvikling av manien, drapstruet din sønn, som er svært skadelig for relasjonen som har stor betydning for deg.

Sitat slutt, vår uthevning i bold.

Drapstrusler er forbudt i Norge. Margrethe Stensson kriminaliserer meg, Jens Hermundstad Østmoe, derfor, med denne falske anklagen, som viderebefordres av Linn Norseth, som derfor er medskyldig.

Bjarne Alexander Berntsen gjentar løgnen i tvangsmedisineringsvedtak datert 09.01.2024. Dette må gjøre vedtaket ugyldig for det er basert på direkte løgn.

VI KAN IKKE HA EN NOTORISK LØGNHALS SOM BJARNE ALEXANDER BERNTSEN SOM TJENESTEMANN I STATSFORVALTNINGEN. HAN MÅ BLI OPPSAGT!

Min sønn Jon vil bekrefte at denne påstanden om drapstrusler mot ham, er løgn 100%. Det er bare å ringe Jon på hans mobiltelefon, for å få bekreftelse på at påstanden om drapstrusler fra far er 100% falsk, dvs. fra Jon selv og direkte.

Og både Jon, sønn, og Jens, far, er skjønt enige om at Jens aldri har vært manisk, psykotisk eller manisk psykotisk, og dette er sannheten.

Jon er også medlem i Ansvarsgruppen og min nærmeste pårørende, og besøker meg jevnlig og ofte, så når han sier at jeg aldri har vært «manisk, psykotisk eller manisk psykotisk» så må det tillegges betydelig vekt, for dette er SANNHETEN. Dette punktet, løgnen fra MS, sier også mye om hennes troverdighet generelt, som er veldig liten.

Mvh Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe. Ved NØI-INDECO-OSE & IIFOR-PGU.

NØI-INDECO-OSE WEB: www.indeco.no
IIFOR WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
PGU WEB: http://www.anarchy.no/au.html

IAT er det Internasjonale Anarkist-Tribunalet, se http://www.anarchy.no/iat.html og http://www.anarchy.no/apts.html


AVTALEBRUDD FRA MARGRETHE STENSSONS SIDE

Jeg konstaterer at MS har brutt avtalen om nedtrapping av medisineringen med Fluanxol i «bytte» for avtale om møter hver tredje eller sjette uke i forbindelse med tvangssprøytene. Hvilke konsekvenser det blir av dette fra mitt vedkommende er for tidlig og si, men avtalebruddet fra MS’ side svekker tilliten til MS som «behandler» av meg ytterligere. Det er i hvert fall sikkert. Det går ikke an å stole på MS, hun lover og sier en ting og gjør noe helt annet og autoritært. Ad aktuelle konsekvenser fra min side kan det være at det blir færre møter hos meg med MS og utelukkende skriftlig materiale fra meg i tilknytning til møtene. Jeg garanterer 100% at jeg ikke blir manisk og psykotisk av mindre Fluanxol, som MS ljuger om. Jeg har aldri vært manisk og psykotisk, og blir det heller ikke fremtiden, selv med null Fluanxol depot. For min del kunne man kutte ut Fluanxolen helt, fra og med i dag. Da ville jeg bli mindre sløv og skjelven.

I det siste tvangsmedisineringsvedtaket (TMV) står det jeg skal påtvinges 60 mg Fluanxol hver tredje uke. Dette er en økning fra de 55 mg Fluanxol jeg er blitt påtvunget de siste månedene av 2023. Jeg krever at dette snart reduseres til 50 mg Fluanxol og så videre planmessig nedover til null.  60 mg er alt for mye. 

Siden desember 2019 til januar 2024 har jeg i litt over 4 år vært i helvete på grunn av feil vedtak om tvunget psykisk helsevern (TPH) og feil tvangsmedisineringsvedtak (TMV). Dette har ødelagt livet mitt på mine gamle dager fra 71-75 år gammel. Hvorfor plage en gammel mann med slikt uvesen? Jeg feiler ingenting og er helt mentalt frisk bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisineringen. Dette må det nå snart bli en slutt på. Dette er verre enn Juklerød- og Gro-saken. 25.12.2023.

PS. NB! Langtidsgjennomsnittet = steady state, på medisinkonsentrasjonen i blodet, må naturligvis ned, når medisineringen med Fluanxol-en trappes ned, som vi avtalte på forrige Ansvarsgruppemøte. Avtalen må opprettholdes. Bruddet på avtalen fra Margrethe Stenssons side må opphøre.


Til psykiater Dr. margrethe.stensson@diakonsyk.no + Diverse kopier.

Til MS ad neste påtvungne møte.

(MS er min påtvungne «behandler» ved Diakonhjemmet sykehus (DHS) etter et feil vedtak om tvunget psykisk helsevern (TPH) for undertegnede.)

Jeg snakker ikke med deg MS, pga. at du ljuger om hva jeg sier og «ser» symptomer på galskap - når jeg er helt normal, men leverer mine synspunkter skriftlig. Av tidligere tilsendte notater fra meg, som representerer sannheten i motsetning til dine løgner, går det frem 1. at jeg ikke har schizo-affektiv lidelse (som både er bipolar og schizofren), 2. at jeg er mentalt frisk bortsett fra bivirkningene av feilaktig tvangsmedisinering, som representerer tortur av meg fra din side, at jeg 3. derfor ønsker å få redusert dosen Fluanxol, helst til null - så raskt som mulig, og 4. at jeg ikke er en fare for meg selv eller andre og 5. at jeg ikke blir dårlig av redusert dose, men at jeg blir bedre, mindre bivirkninger. Det var alt fra min side. Les tidligere tilsendt materiale med linker for detaljer og mer informasjon.

Mvh Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe. Ved NØI-INDECO-OSE & IIFOR-PGU.

NØI-INDECO-OSE WEB: www.indeco.no
IIFOR WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
PGU WEB: http://www.anarchy.no/au.html

Tidligere tilsendt materiale:

http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx

Se også artikkelen «Litt aktuell psykiatri og psykologi» i Folkebladet, WEB: www.anarchy.no.

PS. DET ER FOR MANGE AUTORITÆRE MAKTMENNESKER MED PSYKOPATISKE TREKK I PSYKIATRIEN. VESENTLIG AUTORITÆRE MARXISTER! DISSE MÅ BORT!!! DETTE GJELDER OGSÅ STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) OG KONTROLLKOMMISJONENE VED LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS (KK-LDS) OG DIAKONHJEMMET SYKEHUS (KK-DHS), SOM ER SANDPÅSTRØINGS-ORGANER FOR PSYKIATERNE. JEG VIL UT AV DETTE SINNSSYKE PSYKIATRISKE SYSTEMET SÅ FORT SOM MULIG. DETTE ER VERRE EN JUKLERØD- OG GRO-SAKENE.


Viser til brev fra SFOV v. Linn Norseth. J-HØ har både stor innsikt og kompetanse på hva schizoaffektiv lidelse er, men J-HØ har sikkert ikke dette, og kan derfor ikke samtykke i noe slikt.

Fra: Folkebladet <fb@anarchy.no>
Sendt: torsdag 25. mai 2023 16:03
Til: 'linn.norseth@statsforvalteren.no' <linn.norseth@statsforvalteren.no>; 'sfovpost@statsforvalteren.no' <sfovpost@statsforvalteren.no>; 'Magnus@advokat-staff.no' <Magnus@advokat-staff.no>; 'jonsederqvist@gmail.com' <jonsederqvist@gmail.com>; margrethe.stensson@diakonsyk.no; 'halvor.kjellesvig@bga.oslo.kommune.no' <halvor.kjellesvig@bga.oslo.kommune.no>; halvor.kjellesvig@diakonsyk.no; 'postmottak@diakonsyk.no' <postmottak@diakonsyk.no>; 'post@lds.no' <post@lds.no>; Helse- og omsorgsdepartementet <Postmottak@hod.dep.no>; Justis- og beredskapsdepartementet <postmottak@jd.dep.no>; Harald Fagerhus <harald@fagerhus.no>; 'indeco@online.no' <indeco@online.no>
Kopi: debatt dagsavisen <debatt@dagsavisen.no>; Klassekampen debatt <debatt@klassekampen.no>; Debatt VG <debatt@vg.no>; Aftenposten Debatt <debatt@aftenposten.no>; tips@dn.no; TV2 <tips@tv2.no>; NRK Nyhetstips <03030@nrk.no>; Nationen <redaksjonen@nationen.no>; Dagbladet Nyheter <nyhet@dagbladet.no>; tips aftenposten <tips@aftenposten.no>; Senterpartiet epost <epost@senterpartiet.no>; 'Marit.Arnstad@stortinget.no' <Marit.Arnstad@stortinget.no>; Senterungdommen <senterungdommen@sp.no>
Emne: Viser til brev fra SFOV v. Linn Norseth. J-HØ har både stor innsikt og kompetanse på hva schizoaffektiv lidelse er, men J-HØ har sikkert ikke dette, og kan derfor ikke samtykke i noe slikt.

Hei alle sammen

Viser til brev fra SFOV v. Linn Norseth datert 16.05.2023, med vedtak om tvangsmedisinering (TMV). Hovedgrunnen er feilaktige påstander om at J-HØ har schizoaffektiv lidelse, og om manglende sykdomsinnsikt og «samtykkekompetanse». Har følgende foreløpige kommentar: Jeg, J-HØ, har både stor innsikt og kompetanse på hva schizoaffektiv lidelse er, men jeg har sikkert ikke dette, og kan derfor ikke samtykke i at jeg har noe slikt. Se nærmere om hvorfor nedenfor.

Jeg fikk for øvrig 80 mg Fluanxol med sprøyte i baken mandag 22.05.2023 og er helt ødelagt av bivirkningene. Dette er tortur. Viser ellers til pressemelding sendt 22.05.2023, like før jeg fikk sprøyten med 80 mg Fluanxol:

Den psykiske situasjonen for Jens Hermundstad Østmoe (J-HØ) og litt om ferien min og en liten politistat i et ellers nokså anarkistisk samfunn. J-HØ er helt rolig og overhodet ikke psykisk syk, og slett ikke manisk, bipolar, psykotisk eller schizofren.

Jeg er helt frisk mentalt, og bivirkningene har vært små siste uke, etter fem ukers medisinfri, så jeg trenger ikke noen sprøyte i baken.

Undertegnede Jens Hermundstad Østmoe har av psykiater Anne Tveito i januar 2020 fått diagnosen schizoaffektiv lidelse som både er schizofreni (med paranoide vrangforestillinger) og bipolar (manisk-depressiv med psykose) en diagnose som jeg vil skyte ned med en gang da dette begge deler skyldes genfeil, som viser seg allerede i ungdomsårene fra 15 – 30 år, og jeg var helt mentalt frisk uten et psykiske problem til jeg i en alder av 49 år fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter mangeårig mobbing på arbeidsplassen, NKSH/Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, med påfølgende PTSD og med til dels sterk angst, som ble kurert omkring 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig autoterapi, initiert av sykepleier og kognitiv terapaut Merete Næss, som kurset meg i dette. Dette er et faktum – sannhet - som ingen psykiater kan rokke ved, selv om de forsøker iherdig. Jeg har vært helt mentalt frisk siden 2015, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisinering.

Tidligere ble det lagt vekt på schizofreni-delen, som er tilbakevist bl.a. i en artikkel i Folkebladet, på www.anarchy.no , men i det siste har jeg fått diagnosen «scizoaffektiv lidelse av bipolar type» av Torfinn L. Gaarden og Margrethe Stensson, ved FACT ELDRE ved Diakonhjemmet sykehus (DHS) , og av Dragama Dimitrijevic og Siv Brockmann ved psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS), som er underlagt DHS. Hoved-referansen er Margrethe Stensson. De andre bygger mye på henne og hun er min «behandler» på Fact Eldre, som jeg er underlagt ved tvang.

Jeg er altså overhodet ikke bipolar, men er siden jeg ble født utstyrt med rimelig godt og stabilt humør, og det er der selv når jeg er forbannet på navngitte psykiatere fordi de farer med løgn om meg, pluss noen til som har sluttet seg til hylekoret (det er åpenbart gått prestisje i dette fra disse psykiaternes side). Dette må naturligvis ikke utlegges som manisk, for det er det ikke. Jeg prater med klar og kraftig stemme, som jeg er utstyrt med fra naturens side, og som jeg bruker når det er viktig at jeg blir forstått. Dette må naturligvis ikke oppfattes som truende eller aggressivt, eller et utslag av mani. Dette er helt normalt.

Jeg har altså ikke schizoaffektiv lidelse, og i særdeleshet er jeg aldri manisk. Har aldri vært det, og heller ikke nå. Få det inn i skallen tregskaller av noen psykiatere. Og ditto sandpåstrøingsorganer for psykiaterne: Kontrollkommisjonene ved DHS og LDS, som feilaktig straffer meg med vedtak om Tvunget Psykisk Helsevern (TPH)  og Statsforvalteren i Oslo og Viken, SFOV, som stadig vedtar den feilaktige tvangsmedisinering (TMV). Dette innlegget er for øvrig tatt med som forord til artikkelen i Folkebladet.

Nå skal du fordømme meg ødelegge ferien min, som er vel fortjent, også - Margrethe Stensson, løgnfullt maktmenneske og psykopat. Psykiatrien din er en liten politistat i et eller nokså anarkistisk samfunn. Nå er det nok. Jeg nekter å snakke med deg mer. Men jeg leverer skriftlig materiale. J-HØ er helt rolig, overhodet ikke psykisk syk, og slett ikke manisk, bipolar, psykotisk eller schizofren.

Makt korrumperer tendensielt [også moralsk] og allmakt korrumperer absolutt (Baron Acton). Og du har nesten all makt over meg (J-HØ) på ditt felt, via TPH og TMV som er basert på dine løgner. Og du er helt moralsk korrupt og ljuger en masse og kommer med syke vedtak om tvangsinnleggelser på psykiatrisk anstalt og tvangsmedisinering som representerer tortur av meg, for å plage meg, som er anarkist, = liberal sosialdemokrat (og medlem i Senterpartiet), din marxist og autoritære SV-er.

Jeg referer til min foreløpig siste klage til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som jeg som ventet ikke fikk medhold i, for SFOV er også helt korrupt moralsk, med mye makt over meg, men jeg fikk meg i alle fall noen uker med medisinfri, og det har vært deilig:

Fra: indeco@online.no indeco@online.no
Sendt: torsdag 11. mai 2023 10:43
Til: 'sfovpost@statsforvalteren.no' sfovpost@statsforvalteren.no
Kopi: 'Magnus@advokat-staff.no' Magnus@advokat-staff.no; 'postmottak@diakonsyk.no' postmottak@diakonsyk.no; Jon Sederqvist Østmoe athas@online.no
Emne: KLAGE TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) PÅ TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK (TMV) FOR JENS HERMUNSTAD ØSTMOE AV 20.04.2023 FRA MARGRETHE STENSSON FACT ELDRE DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) .

Hei SFOV.

Magnus Nylander har ringt meg i dag, og sagt at dere foretrekker en skriftlig behandling av klagen. Det foretrekker jeg også. Les nå nedenstående dokumenter før dere gjør avgjørelsen.

Mvh Jens Hermundstad Østmoe

Fra: indeco@online.no <indeco@online.no >
Sendt: fredag 21. april 2023 11:25
Til: 'sfovpost@statsforvalteren.no' <sfovpost@statsforvalteren.no >
Kopi: Jon Sederqvist Østmoe <athas@online.no >; 'postmottak@diakonsyk.no' <postmottak@diakonsyk.no >
Emne: KLAGE TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) PÅ TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK (TMV) FOR JENS HERMUNSTAD ØSTMOE AV 20.04.2023 FRA MARGRETHE STENSSON FACT ELDRE DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) . OPPDATERING

KLAGE TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) PÅ TVANGSMEDISINERINGSVEDTAK (TMV) FOR JENS HERMUNSTAD ØSTMOE AV 20.04.2023 FRA MARGRETHE STENSSON FACT ELDRE DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS).

Klagen er begrunnet i nedenstående memorandum, med linker. Det går frem at jeg aldri har vært psykotisk, og praktisk talt sikkert aldri vil bli det, og derfor ikke skal ha noe anti-psykotisk medisin. Tvangsmedisineringen har i den senere tid vært langt over det jeg tåler, noe som har gitt fryktelige bivirkninger, så jeg er helt ødelagt. Nå må doseringen reduseres kraftig, helst til null. Jeg ønsker også et telefonmøte med SFOV om saken, bistått av advokat Magnus Nylander/STAFF, eventuelt Jacob Smith Næss/STAFF om ikke Nylander kan stille. Klagen har oppsettende virkning da jeg har klaget innen 48 timer etter mottak av tvangsmedisineringsvedtaket. Jeg ber om at memorandumet med linker leses i forkant av telefonmøtet da det representerer sannheten så langt jeg har kunnet bringe den på det rene, og står i motsetning til løgner fra psykiatere som har vært involvert  i saken, i første rekke Margrethe Stensson.

Mvh. Jens Hermundstad Østmoe. Tlf.: 92 44 28 22. Adresse: Stolmakergt. 9A, 0551 OSLO.

Memorandumet er å finne på følgende link: http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

PS. Nærmere forklaring på hvorfor jeg aldri har hatt psykose, til tross for psykiateres løgner om det motsatte, finnes på følgene notater, hvor løgnene er tilbakevist 100%:

http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx

Les disse også!

Klagen er også sendt som brev i posten til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss - 21.04.2023

Se også artikkelen om psykiatri i Folkebladet www.anarchy.no

Mvh Jens Hermundstad Østmoe (J-HØ)


Støtteskriv til klage på tvungen behandling pva. klient JHØ, f. 21.12.48. BEVIS PÅ AT DET ER SENDT TIL SFOV 11.05.2023

Fra: indeco@online.no <indeco@online.no>
Sendt: mandag 22. mai 2023 12:37
Til: 'sfovpost@statsforvalteren.no' <sfovpost@statsforvalteren.no>; 'linn.norseth@statsforvalteren.no' <linn.norseth@statsforvalteren.no>
Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet <Postmottak@hod.dep.no>; margrethe.stensson@diakonsyk.no; 'jonsederqvist@gmail.com' <jonsederqvist@gmail.com>; 'halvor.kjellesvig@bga.oslo.kommune.no' <halvor.kjellesvig@bga.oslo.kommune.no>; halvor.kjellesvig@diakonsyk.no; 'postmottak@diakonsyk.no' <postmottak@diakonsyk.no>; 'post@lds.no' <post@lds.no>; 'post@pasient.no' <post@pasient.no>
Emne: Støtteskriv til klage på tvungen behandling pva. klient JHØ, f. 21.12.48. BEVIS PÅ AT DET ER SENDT TIL SFOV 11.05.2023

SFOV PÅSTAR I SITT SISTE TMV AT MIN ADVOKAT MAGNUS  NYLANDER IKKE HAR SENDT NOE STØTTESKRIV. DETTE ER LØGN. BEVIS PÅ AT DET ER SENDT TIL SFOV 11.05.2023 SE NEDENFOR. IKKE TIL Å UNDRES OVER AT JEG IKKE FIKK MEDHOLD. NÅ MÅ SAKEN OPP TIL BEHANDLING PÅ NYTT. JEG HAR I DAG FÅTT 80 MG FLUANXOL, OG ER HELT ØDELAGT AV BIVIRKNINGER. DETTE ER TORTUR. SLIK SAKSBEHANDLING GÅR IKKE AN. JEG KLAGER PÅ NYTT PÅ TMV-ET.

MVH JENS HEMUNSTAD ØSTMOE (J-HØ)

Fra: Magnus Thoresen Nylander <magnus@advokat-staff.no >
Sendt: torsdag 11. mai 2023 15:11
Til: 'linn.norseth@statsforvalteren.no' <linn.norseth@statsforvalteren.no>
Kopi: 'indeco@online.no' <indeco@online.no >
Emne: Støtteskriv til klage på tvungen behandling pva. klient JHØ, f. 21.12.48

Hei,

U.t. er kontaktet av seniorkonsulent Line Engen v/Statsforvalteren og bedt innsende støtteskriv til JHØ’s klage på tvungen medisinering. Vedlagt oversendes støtteskrivet samt i skrivet nevnte bilag med videre henvisninger til sentrale merknader fra klienten. Klienten er etter ønske satt som kopimottaker av inneværende forsendelse.  

Med vennlig hilsen/kind regards
ADVOKATFIRMAET STAFF AS

Magnus Nylander
Advokat MNA
(+47) 900 26 658
magnus@advokat-staff.no


 

Siste nytt fra psykiatrifronten: Tvangs-sprøytemøtet mandag 02.01.2023 ble avlyst, da politiet ikke ville komme, og foreløpig utsatt til torsdag 05.01.2023. Mafiabossen Margrethe Stensson har sagt at hun vil øke medisindosen utover 60 mg Fluanxol. Dette betyr økt represjon og økt tortur av J-HØ. Margrethe Stensson har tidligere hatt diagnosen løgnfullt maktmenneske med psykopatiske trekk, men på grunn av den økte represjonen og torturen av J-HØ selv nå har kvalifisert seg til diagnosen løgnfullt maktmenneske og psykopat. Det blir trolig enda mindre gøy for politiet å bistå mafiabossen Margrethe Stensson i tvangs-sprøytemøter fremover enn før, nå som hun også er kjent som psykopat. Forøvrig vet Margrethe Stensson utmerket godt at J-HØ er helt frisk mentalt siden 2015, bortsett fra bivirkningene av nervemedisinen, og det er bare for å plage J-HØ ytterligere at hun vil øke dosen Fluanxol utover 60 mg. 05.01.2023 fikk J-HØ en tvangs-sprøyte på 70 mg Fluanxol og er helt ødelagt av bivirkningene.

FORORD

Undertegnede Jens Hermundstad Østmoe har av psykiater Anne Tveito i januar 2020 fått diagnosen schizoaffektiv lidelse som både er schizofreni (med paranoide vrangforestillinger) og bipolar (manisk-depressiv med psykose) en diagnose som jeg vil skyte ned med en gang da dette begge deler skyldes genfeil, som viser seg allerede i ungdomsårene fra 15 – 30 år, og jeg var helt mentalt frisk uten et psykiske problem til jeg i en alder av 49 år fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter mangeårig mobbing på arbeidsplassen, NKSH/Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, med påfølgende PTSD og med til dels sterk angst, som ble kurert omkring 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig autoterapi, initiert av sykepleier og kognitiv terapaut Merete Næss, som kurset meg i dette. Dette er et faktum – sannhet - som ingen psykiater kan rokke ved, selv om de forsøker iherdig. Jeg har vært helt mentalt frisk siden 2015, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisinering.

Tidligere ble det lagt vekt på schizofreni-delen, som er tilbakevist bl.a. i en artikkel i Folkebladet, på www.anarchy.no, men i det siste har jeg fått diagnosen «scizoaffektiv lidelse av bipolar type» av Torfinn L. Gaarden og Margrethe Stensson, ved FACT ELDRE ved Diakonhjemmet sykehus (DHS) , og av Dragama Dimitrijevic og Siv Brockmann ved psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS), som er underlagt DHS. Hoved-referansen er Margrethe Stensson. De andre bygger mye på henne og hun er min «behandler» på Fact Eldre, som jeg er underlagt ved tvang.

Jeg er altså overhodet ikke bipolar, men er siden jeg ble født utstyrt med rimelig godt og stabilt humør, og det er der selv når jeg er forbannet på navngitte psykiatere fordi de farer med løgn om meg, pluss noen til som har sluttet seg til hylekoret (det er åpenbart gått prestisje i dette fra disse psykiaternes side). Dette må naturligvis ikke utlegges som manisk, for det er det ikke. Jeg prater med klar og kraftig stemme, som jeg er utstyrt med fra naturens side, og som jeg bruker når det er viktig at jeg blir forstått. Dette må naturligvis ikke oppfattes som truende eller aggressivt, eller et utslag av mani. Dette er helt normalt.

Jeg har altså ikke schizoaffektiv lidelse, og i særdeleshet er jeg aldri manisk. Har aldri vært det, og heller ikke nå. Få det inn i skallen tregskaller av noen psykiatere. Og ditto sandpåstrøingsorganer for psykiaterne: Kontrollkommisjonene ved DHS og LDS, som feilaktig straffer meg med vedtak om Tvunget Psykisk Helsevern (TPH)  og Statsforvalteren i Oslo og Viken, SFOV, som stadig vedtar den feilaktige tvangsmedisinering (TMV). Dette innlegget er for øvrig tatt med som forord til artikkelen i Folkebladet.

LITT PSYKIATRI

Oklarkiet (pøbelvelde bredt definert) og torturen mot Jens Hermundstad Østmoe fra psykiater Margrethe Stensson DHS bare fortsetter. Nå må det snart opphøre! + Tilbakevisning av løgner fra SFOV ved Linn Norseth.

Nye tvangssprøyter med 30-40 mg med Fluanxol hver 14. dag er planlagt av min "behandler" Margrethe Stensson, DHS. Jeg vil imidlertid bare ha maksimalt 20 mg Fluanxol i depot med sprøyte i baken. SFOV åpner for dette. Klage til SFOV på tvangsmedisineringsvedtak fra Margrethe Stensson, DHS. Vedtak fra SFOV og tilbakevisning av løgner fra SFOV ved Linn Norseth. Tortur fra psykiater Margrethe Stensson av Jens Hermundstad Østmoe som blir tvangsmedisinert på grunn av løgner. SFOV er Statsforvalteren i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss.

Jeg JHØ er helt frisk mentalt siden ca. 2015, bortsett fra sløvhet i hjernen med bortfall av kreativitet og en del relasjonstenkning pga. nervemedisin (Fluanxol). Jeg blir rett og slett mindre intelligent av tvangssprøytene med nervemedisin, og har fremdeles store negative bivirkninger ellers, se nedenfor. Ellers ønsker jeg ikke å snakke med Stensson, fordi hun vrenger og vrir på det meste av det jeg sier, og så via løgner skriver at jeg er sinnssyk. Henviser ellers til notatet http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx der løgnene er tilbakevist (les dette!), og det blant annet står følgende:

Bivirkninger av 30-40 mg Fluanxol i depot tvangssprøyte i baken. Oppdatert med vedtak om tvangsmedisinering fra SFOV av 14.03.2022.

Mvh. Prof. Dr. Jens Hermundstad Østmoe, 73 år gammel,  Oslo 08.07.2022.

PS. Jeg fikk 30 mg Fluanxol i depot tvangssprøyte i følge Margrethe Stensson 07.09.2021, med en ukes avbrekk pga. oppsettende klage på TMV til SFOV, og deretter igjen 27.09.2021 og kanskje også 11.10.2021 og hver 14. dag fremover. Dette er en for liten reduksjon til å fjerne bivirkningene signifikant og ned til et tilfredsstillende nivå. 10.09.2021 har jeg fremdeles store ristninger av Fluanxol-en eksempelvis. De andre bivirkningene er fremdeles også til stede i signifikant og stor grad. Det samme gjelder nå. Alle andre nervemedisiner som jeg er blitt tvangsforet med er verre enn Fluanxol, så jeg foretrekker Fluanxol når jeg først skal tvinges til å ta nervemedisin, men jeg trenger det overhodet ikke.

PPS. En anarkist (= liberal sosial-demokrat og medlem i Senterpartiet) mot psykiatridelen av STATEN. Jeg vil hverken skade meg selv eller andre eller bli psykotisk om tvangsmedisineringen av meg opphører. Derfor nedtrapping og maksimalt 20 mg Fluanxol tvangs-depotsprøyte i baken. Takk! Anarkisme = liberalt sosial-demokrati, er ikke en paranoid vrangforestilling! Jeg vil hverken skade meg selv eller andre eller bli psykotisk om tvangsmedisineringen av meg opphører. Dette er dokumentert med facts (sannhet) i notatet ovenfor, hvor psykiaterne og SFOVs og KKs vrangforestillinger og løgner om det motsatte, er vel dokumentert. At jeg ikke skulle være beslutningskompetent («samtykkekompetanse») er en fornærmelse. Jeg har vesentlig med kognitiv auto-terapi kurert angst og PTSD ca. 2015 og jeg er nå helt frisk mentalt bortsett fra bivirkningene. Jeg har aldri vært psykotisk, som det går frem av notatet http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx . I tillegg er det fryktelige giftvirkninger – bivirkninger – som på lengre sikt antakelig er livstruende, av tvangsmedisineringen, også dokumentert vel i notatet ovenfor . Se først og fremst avsnittet om bivirkninger hos meg (se over). Jeg mener derfor man må ha en rask nedtrapping av tvangsmedisineringen til null, og maksimalt 20 mg Fluanxol tvangs-depotsprøyte i baken framover Takk! 30 – 40  mg Fluanxol som jeg har blitt tvangsmedisinert med i den senere tid, er for mye.

PPPS. I Vedtaket fra Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) av 14.03.2022 står det. «I følge vedtaket skal du [JHØ] behandles med Fluanxol depot 20-60 mg annen hver uke». Det er her klart av det ovenstående at jeg skal behandles med 20 mg Fluanxol depot annenhver uke. Noe annet er tortur. (Dette er verre tortur en rent psykisk tortur, men ikke så ille som ekstremt voldelig fysisk tortur, som tortureringen av opposisjonelle i Saudi Arabia, Burma og Kina. Dette ligger et sted i mellom i styrke på torturen, men tortur er det klart. Dette er ille nok tortur.)

PPPPS. Torturen fortsetter. Enda mer tortur. Mandag 09.04.2022 ble jeg tvangsmedisinert av psykiater Margrethe Stensson med 40 mg Fluanxol depot-sprøyte i baken. Mitt ønske om maksimalt 20 mg Fluanxol ble ikke fulgt opp av Stensson. Mandag 25.04.2022 kl. 10.00 ble det ny tvangsmedisinering med 40 mg Fluanxol. Torturen fortsatte altså, mitt ønske om maksimalt 20 mg Fluanxol ble ikke etterkommet! Hva skjer mandag 09.05.2022 kl. 10.30? Vil torturen fra Stensson fortsette? Det som skjedde var at Stensson ikke kom, uten å gi beskjed. I stedet kom hun uanmeldt onsdag 11.05.2022, på formiddagen, med en ny tvangssprøyte på 40 mg Fluanxol. Også 23.05.2022 ble jeg tvangsmedisinert med 40 mg Fluanxol. Altså enda mer tortur. Torturen må opphøre! Nå er det nok fra psykiaterne med Margrethe Stensson i spissen! La meg være i fred! Jeg er overhodet ikke sinnssyk!! Jeg trenger ikke antipsykotisk medisin overhodet!!!

PPPPPS. Jeg klager altså til SFOV på tvangsmedisineringsvedtaket (3 sider) fra Margrethe Stensson, levert kl. 16.30 til meg 25.05.2022. Klagen har oppsettende virkning da jeg har klaget på vedtaket innen 48 timer etter at jeg har fått det i hende. Det er ingen klart angitt diagnose i vedtaket fra Stensson, men det er tidligere påstått at jeg har schizoaffektiv lidelse, som er feil, se http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx . Jeg har som nevnt hatt til dels kraftig angst og PTSD, men det er over fra ca. 2015, og har aldri hatt schizoaffektiv lidelse, som både er bipolar og schizofren, dette er tull og tøys. Videre er det tull og tøys at jeg blir syk og dårlig  av mindre antipsykotisk medisin. Jeg er overhodet ikke sinnssyk siden ca. 2015, og har som nevnt over aldri vært psykotisk og trenger overhodet ikke antipsykotisk medisin, se http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx.

I dette notatet går det bl.a. frem at et science fiction eventyr om romvesener jeg skrev om i en pressemelding, som bl.a. ble sendt til daværende fastlege, ble falskt ble utlagt som psykose, og gjenstand for tvangsinnleggelse på Lovisenberg Diakonale Sykehus psykiatriavdeling (LDS) hvor de kort etter på helt falskt grunnlag ga meg diagnosen schizoaffektiv lidelse, som altså både er bipolar og schizofren. Dette skjedde ved års-skiftet 2019/20, og var altså bare tøys og tull fra psykiaternes side. Og siden har dette bare fortsatt med løgner om sinnssykdom hos meg og schizoaffektiv lidelse.

Ad den falske diagnosen schizoaffektiv lidelse, som altså både er bipolar og schizofren. Ekte bipolaritet og schizofreni, og dermed også schizoaffektiv lidelse, er livsvarige psykiske sykommer som begge deler skyldes genfeil. Jeg JHØ var helt psykisk frisk fra jeg var født i 1948 til jeg fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter langvarig mobbing på arbeidsplassen av autoritære marxister, som førsteamanuensis ved NKSH/HiO - nå OsloMet - i en alder av 49 år. Jeg har følgelig ikke disse genfeilene og har aldri hatt bipolaritet og schizofreni, og dermed heller ikke schizoaffektiv lidelse. Etter nervesammenbruddet i 1997 fikk jeg alvorlig angst og PTSD (Post-Traumatisk-Stress-Disorder/lidelse) og var psykisk syk av dette til jeg ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig kognitiv autoterapi, ble helt kurert for all angst og PTSD ca. 2015, og har vært helt frisk mentalt siden dette, bortsett fra mentale bivirkninger/dysfunksjoner og andre bivirkninger, på grunn av feilmedisinering med anti-psykotisk medisin. Jeg har aldri vært psykotisk, bipolar og schizofren og dermed med schizoaffektiv lidelse. Bare hatt angst og PTSD, men dette er altså kurert for lenge siden.

Ad løgnene fra psykiaterne om psykose. Jeg JHØ har aldri vært psykotisk. Psykose kjennetegnes først og fremst ved hørselshallusinasjoner og/eller synshallusinasjoner med tilhørende paranoide vrangforestillinger. Jeg JHØ har aldri hatt hørselshallusinasjoner og/eller synshallusinasjoner med tilhørende paranoide vrangforestillinger. Jeg har aldri vært paranoid redd for noe som helst, og aldri hatt forfølgelses-vanvidd, til tross for enkelte løgner om psykose hos meg fra enkelte psykiatere. Dette er bare løgn. Jeg gjentar: Jeg JHØ har aldri hatt hørselshallusinasjoner og/eller synshallusinasjoner og paranoide vrangforestillinger. Påstander om dette er 100% løgn.

Av Notatet http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx går det fram løgner framsatt vesentlig av psykiater Margrethe Stensson om at jeg skulle ha fått kommandoer fra romvesen (jevnfør science fiction eventyret), og er paranoid redd nynazister. Riktignok har jeg blitt angrepet av og har sloss med nynazister/høyreekstremister, noe som går fram av et intervju med meg som anarkist-aktivist i en artikkel i ukebladet Vi Menn. Men jeg var og er ikke paranoid redd for dem, selv om en svensk anarkist/syndikalist ble myrdet av nynazister for noen år siden. Videre er det løgner om at jeg er paranoid redd for CIA og PST: Dette faller på sin egen urimelighet da jeg har hatt dem på mailinglisten i mange år. Riktignok har jeg et brev fra Lundkommisjonen om at jeg har vært overvåket av POT/PST, men det tar jeg med stor ro, og er ikke paranoid redd for PST. At jeg har vært/blir psykotisk i anledning disse løgnene/anledninger, spesielt i perioder hvor jeg har fått lite til null nervemedisin, er selvfølgelig bare løgner og tøys og tull. Jeg har aldri vært psykotisk, og blir det aldri: Dermed basta. Jeg trenger overhodet ikke antipsykotisk medisin. (NB! SFOV ved Linn Norseth slutter seg til Stenssons løgner om at JHØ får paranoide vrangforestillinger og psykose ved mindre medisin enn 40 mg Fluanxol hver 14. dag og opprettholder Tvangsmedisineringsvedtaket (TMV) fra Stensson 31.08.2022. Fy f..., jeg fikk ikke medhold i klagen min denne gangen heller: SFOV framstår som et rent sandpåstrøingsorgan for psykiaterne med Margrethe Stensson i spissen.)

Jeg ønsker Magnus Nylander/STAFF som advokat. Klagen er også sendt i brevs form fredag 27.05.2022 innen 48-timers fristen, for oppsettende virkning. Ønsker vedtaket til SFOV sendt til Jens Hermundstad Østmoe, Stolmakergt. 9A – 0551 Oslo, og ønsker telefonmøte før vedtaket. Mitt tlf.nr er 92 44 28 22. Maksimalt 20 mg Fluanxol hver 14. dag. Torturen må opphøre!

PPPPPPS. I vedtaket fra SFOV ved Linn Norseth står det «Du er for tiden underlagt tvunget vern med døgnopphold [i institusjon]». Dette er en løgn. Jeg er underlagt tvunget vern uten døgnopphold for tiden. Jeg oppholder med hjemme.

Det blir videre påstått at jeg er «uten samtykkekompetanse». Dette er et løgnaktig «1984» nytalebegrep. Er man uenig med psykiaterne og SFOV er man «uten samtykkekompetanse» og dette blir brukt som falskt grunnlag for tvangsmedisinering. SFOV er ikke en reell klageinstans på tvangsmedisinering. SFOV er et rent sandpåstrøingsorgan for psykiaterne, og holder med psykiaterne i ett og alt. Det er min erfaring etter mange klager, hvor jeg aldri har fått medhold, heller ikke denne gangen. Jeg har åpenbart beslutningskompetanse i sakens anledning, se http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx . Men «samtykkekompetanse» er et begrep som bør ut av bruk, da det er «1984» nytale. «Samtykkekompetanse» har jeg ikke, jeg er uenig med psykiaterne og jeg har sannheten på min side, men represalier med tvangsmedisinering på grunn av dette er helt uhørt feil. Dette må opphøre.

Videre står det at jeg har schizoaffektiv lidelse. Dette er en løgn, se PPPPPS og http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx som begrunner dette godt og grundig og helt saklig og mer i detalj.

Det er også flere løgner i vedtaket fra Linn Norseth, men nå holder det. Dette var de verste.

For øvrig ble jeg tvunget av Margrethe Stensson til å ta 40 mg Fluanxol som sprøyte i baken onsdag 15.06.2022  ca. kl. 15. Torturen fortsetter altså med full styrke, til tross for at jeg gjentatte ganger har krevd maksimalt 20 mg Fluanxol hver 14. dag. Nå er det snart på tide at jeg blir hørt og at mitt ønske blir oppfylt. Men den gang ei: Fikk 40 mg Fluanxol i tvangssprøyte onsdag 29.06.2022. Torturen fortsetter.  Dette er oklarki (pøbelvelde bredt definert) mot meg. Ny tvangssprøyte er planlagt onsdag 13.07.2022 av Margrethe Stensson, oklark og torturist. Da vil jeg ha maksimalt 20 mg Fluanxol. Takk! Men det får jeg neppe, selv om SFOV åpner for dette. Jeg begynner å bli forbannet! Men det hjelper ikke. Nekter jeg å ta tvangssprøyten bare henter oklarken og torturisten Margrethe Stensson politiet, som er helt på hennes parti i denne saken, og så er jeg like langt. Stensson kan til og med få meg tvangsinnlagt på galehus, pga. «uro» og manglende «samtykkekompetanse». Jeg er helt låst for ikke å si lost! Psykiatri my a..!

At dette går an i Norge er nesten ikke til å tro, men det er helt sant, uhyggelig vis. Jeg er som sagt helt frisk mentalt siden ca. 2015, bortsett fra de alvorlige bivirkningene av nervemedisinen, og trenger ikke psykiatrisk «behandling» over hodet. Ryk og reis! Jeg kan ikke en gang knytte nevene i lommene, for da blir jeg tvangsinnlagt på institusjon, fordi jeg virker «truende», eller Stensson øker «medisin»-dosen som repressivt tiltak. Jeg får bare sette opp et smil og satse på at mitt medfødte vanlige gode og stabile humør, tillater meg dette. Fy f… For et liv… Jeg har 100% impulskontroll og sprekker aldri, og bruker bare vold i legitimt selvforsvar, så Stensson kan bare føle seg trygg når hun invaderer leiligheten min med tvangssprøytene, men jeg må innrømme at jeg har et kaldt hat til Stensson og hele psykiatrigjengen som har mishandlet meg siden årsskiftet 2019/20, vesentlig autoritære marxister.

Det eneste våpenet jeg kan bruke mot oklarkiet er ytringsfriheten, og selv den har Stensson forsøkt å bryte inn mot, med repressivt økt tvangsmedisinering med løgnen om at jeg er «ukritisk» og at dette er et tegn på sinnssykdom hos meg. Men det har hun sluttet med etter hvert, foreløpig. Vi får se om denne ytringen medfører represalier i form av økt dose Fluanxol for å få slutt på «uroen». Det må jeg i så fall bare finne meg i – dessverre. Jeg kan imidlertid forsikre alle om at jeg er helt rolig. Kaldt hat skaper en indre ro hos meg. Og jeg er kritisk, aldri ukritisk, men jeg kan slå en spøk. Men dette er ingen spøk!

Oppdatering. Ligningen for bivirkninger av nervemedisin. En tilnærmingsformel, basert på egne erfaringer.

Bivirkningene er tilnærmet = (Proporsjonalitetsfaktor som stiger med alderen)x(dosen med Fluanxol depot per 14 dag) + (lagfaktor som er null når medisinen er gått ut av kroppen, positiv ellers, men normalt ikke så stor som første ledd. Lagfaktoren øker med alderen).

For gitt alder er bivirkningene proporsjonale med dosen hver 14 dag pluss lagfaktoren. Ved økende alder øker proporsjonalitetsfaktoren og effekten av Fluanxol-dosen på bivirkningene stiger proporsjonalt. Ved null dose blir bivirkningene borte etter en tid når medisinen er gått ut av kroppen. Lagfaktoren blir da null. En viss effekt er umiddelbar i inneværende periode, men lagfaktoren gir visse bivirkninger i lengre tid selv om dosen settes til null. Lagfaktoren er avhengig av alderen, og tidligere doser. En reduksjon fra 40 til 30 mg som jeg fikk av Stensson 13.07.2022 vil føre til en reduksjon i bivirkningene med et lag. Jeg vil ikke ha 40 mg om 14 dager, som Stensson har antydet. Nå er det nok med store doser Stensson. En «jo-jo» medisinering med 30 og 40 mg annenhver 14. dag, som Stensson har antydet, vil ikke være bra, men naturligvis noe bedre enn 40 mg hele tiden. Kan ikke se at du har noen god grunn for «jo-jo» medisineringen, Stensson. Det holder med 30 mg hver 14 dag inntil videre, og så skal dosen etter hvert ned til 20 mg. Takk. Jeg vil anta at torturen vil opphøre da og bivirkningene blir til å leve med, dvs. relativt små. Det beste er å kutte ut nervemedisinene helt. Etter en tid vil jeg da bli helt frisk, når lageffekten blir null. Jeg har aldri vært psykotisk og all angst og PTSD er kurert ved vesentlig kognitiv autoterapi fra og med ca. 2015, og kommer ikke igjen. Trenger ikke Fluanxolen egentlig. Men Stensson bare fortsetter med å gi meg 40 mg Fluanxol hver 14 dag med tvangssprøyter i baken, torturen fortsetter altså med full styrke. Når skal dette opphøre og jeg skal bli fri fra denne "sovjetisk-kinesiske" "psykiatrien" mot en opposisjonell anarkist fra vesentlig autoritære marxister?

JHØ.

www.indeco.no

Rådgiver for www.anarchy.no

 • JHØ's fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. Document No. 1. Research report No. 17 - 2020 - INDECO-OSE
 • JHØ's fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. Document No. 2. Supplement to Research report No. 17 - 2020 - INDECO-OSE
 • JHØ's fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. Document No. 3. Supplement to Research report No. 17 - 2020/21/22/23 - INDECO-OSE
 • Hi PF

  Yes, Margrethe Stensson (MS) is a monster. She has got immense power through «TPH = tvunget psykisk helsevern-vedtak» and «TMV-Tvangsmedisineringsvedtak», and that has corrupted her totally - morally. This is a real problem that I really see no solution to in the short run. In the springtime 2023 I and my lawyer shall bring the case for Tingretten, and go to court «rettssak mot STATEN (HOD)», to get free, but a lonly anarchist against the STATE, that is contributing largely to the authoritarian degree of ca. 46 % in Norway, has not much probability to succed, but I will try. If I win, I am free… (Dette er utsatt.)

  J-HØ

  Hi J-HØ

  "Stensson, because she twists and turns most of what I say, and then via lies writes that I'm insane"

  Stensson is a monster and I have met similar and perhaps even worse monsters here in Greece.

  Best regards Pericles Feressiadis (PF), Greece.


  FACT ELDRE – ALDERSPSYKIATRISK KLINIKK - VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS ER EN KRIMINIELL ORGANISASJON , MAFIA, SOM DRIVER MED FAKTURASVINDEL OG FALSKE ANKLAGER OM DRAPSTRUSLER MOT MIN SØNN JON FRA MIN SIDE, J. H. ØSTMOE.  JEG ØNSKER INGEN KONTAKT MED DETTE UVESENET. MEN ER TVUNGET TIL DET PÅ GRUNN AV JEG ER UNDERKASTET GJELDENDE VEDTAK OM TVUNGET PSYKISK HELSEVERN. (PÅ HELT FALSK GRUNNLAG). DETTE MÅ NÅ OPPHØRE SNAREST.
  J-HØ ER HELT FRISK MENTALT SIDEN 2015, BORTSETT FRA ALVORLIGE BIVIRKNINGER PÅ GRUNN AV TVUNGEN FEILMEDISINERING. OG TRENGER INGEN «BEHANDLING» FRA PSYKIATRIEN.

  MANDAG 02.01.2023 VIL FACT-ELDRE MAFIA-BOSSEN MARGRETHE STENSSON GI MEG 60 MG FLUANXOL SOM BETYR TORTUR AV MEG J-HØ I FORM AV STORE BIVIRKNINGER. MEN JEG TAR IKKE DET FRIVILLIG, (FORDI JEG IKKE FRIVLLIG VIL BIDRA TIL TORTUR AV MEG SELV), OG ØNSKER AT POLITIET IKKE BISTÅR MS I DENNE SAKEN FOR Å TVINGE DET PÅ MEG. DET KAN VEL EGENTLIG IKKE VÆRE SÅ GØY FOR POLITIET Å JOBBE FOR MAFIAEN. VIL POLITIET LIKEVEL KOMME HIT OG BISTÅ MAFIA-BOSSEN, SÅ VIL JEG TA SPRØYTEN MED FLUANXOL I BAKEN UTEN NOE FUSS AV NOE SLAG. JEG ER IKKE SÅ DUM AT JEG UTFORDRER STATENS VOLDSAPPARAT, MEN JEG MENER POLITIET BØR DROPPE DETTE, OG I STEDET PRIORITERE NOE ANNET, F.EKS. Å ETTERFORSKE FAKTURASVINDELEN VED FACT ELDRE. ØKOKRIM ER ORIENTERT OM DETTE, DE KAN SAMARBEIDE MED POLITIET I DENNE SAKEN.

  Til Oslo Politistrikt. Har lørdag 12.11.2022 fått sendt anmeldelsen i brevs form. Regner med at dere tar raskt tak i det. Har også sendt til Økokrim.

  Jeg ble forsøkt svindlet for ca. 1000 NOK, før jeg fikk stoppet det for mitt vedkommende. Å forsøke å svindle meg, er ikke rett mann å prøve seg på. Men som det går frem av PS og PPS er det sannsynligvis mye mer omfattende. Ring meg på 92 44 28 22 eller send en e-mail til meg på indeco@online.no
  ved eventuelle spørsmål. Mvh J-HØ.

  Til Oslo politidistrikt.

  Anmeldelse av svindel med falske fakturaer. Jeg anmoder dere om etterforske de falske fakturaene fra Alderspsykiatriske klinikk ved Diakonhjemmet Sykehus, DHS, med henblikk på å avsløre svindel i stor skala. Se nedenfor om faktum/saksforholdet:

  Mvh. Prof. Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe ved NØI-INDECO-OSE og IIFOR-PGU
  NØI-INDECO-OSE, WEB:
  www.indeco.no
  CONSULTANT FOR FOLKEBLADET – THE PEOPLES’ JOURNAL, WEB:
  www.anarchy.no
  IIFOR, WEB:
  http://www.anarchy.no/iifor.html
  PGU, WEB:
  http://www.anarchy.no/au.html

   Til Regnskaps/Faktura-avdelingen ved Diakonhjemmet sykehus, DHS.

  Klage på falske fakturaer fra regnskap/faktura-avdelingen ved Diakonhjemmet Sykehus, DHS.

  Jeg har siden desember 2021 mottatt to falske fakturaer fra Regnskaps/Faktura-avdelingen ved Diakonhjemmet sykehus, DHS, for konsultasjoner jeg ikke har hatt. For den siste av disse fikk jeg et inkasso-varsel som jeg bestridte selvsagt. Siden har jeg ikke hørt noe mere om den. Nå har jeg fått en e-faktura på en angivelig konsultasjon den 25.04.2022, se nedenfor. 25.04.2022 hadde jeg ikke noen konsultasjon på DHS, så denne fakturen er også falsk.

  Jeg er underlagt tvunget psykisk helsevern TPH stadfestet av Kontrollkommisjonen, og tvangsmedisineringsvedtak TMV stadfestet av Statsforvalteren i Oslo og Viken SFOV, etter klage fra meg på dette som jeg altså ikke fikk medhold i, og skal ha helt gratis behandling.

  Jeg får tvangsmedisinering med depotsprøyte i baken hver 14. dag, for tiden mandager og sist 25.04.2021, men det skal jeg ikke betale for.  Det var ikke noen konsultasjon/legetime den 25.04.2022, bare en tvangssprøyte i baken hjemme hos meg.

  Jeg kommer aldri til å ha noen konsultasjon med DHS, da jeg er helt frisk mentalt, og har fått TPH og TMV på falsk grunnlag. Se http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx. Jeg kommer til å anmelde Regnskaps/Faktura-avdelingen ved Diakonhjemmet sykehus DHS til politiet for å sende ut falske fakturaer, dersom de ikke slutter å sende falske fakturaer til meg.

  Se og få slettet meg fra regnskaps-systemet deres, med en gang. Jeg kommer som antydet over aldri til å ha noen kontakt med galehuset Diakonhjemmet sykehus DHS, annet enn med tvang, og da skal jeg ikke betale noe som helst. Man skal ikke betale for fengselslignende opphold/forhold i Norge og det er det jeg er underlagt med TPH og TMV. Nå får dere gi dere med falske fakturaer. Jeg vil ikke høre fra dere med fakturer igjen – FORSTÅTT!

  Jeg vil heller ikke ha noen trussel om inkasso angående denne fakturaen. Se å få stoppet hele prosessen,  for jeg kommer ikke til å betale e-fakturen jeg har fått selvfølgelig. Jeg har heller ikke gitt noen tillatelse til at dere kan sende meg e-fakturaer.

  Hilsen prof. Dr. Jens Hermundstad Østmoe

  www.indeco.no

  Rådgiver for www.anarchy.no

  PS. Den falske fakturaen:

  Jens Hermundstad Østmoe
  Stolmakergata 9 A
  0551 OSLO
  Side: 1 av 1
  Diakonhjemmet sykehus
  Postboks 23 Vinderen
  0319 Oslo
  FAKTURA:
  Fakturanummer 25666867
  Fakturadato 25.04.2022
  Forfallsdato 16.05.2022
  Kontonummer 15065282000
  IBAN NO8015065282000
  BIC/SWIFT DNBANOKK
  KID 1256668672
  Organisasjonsnummer NO982791952MVA
  Telefon 22451500
  FAKTURABESKRIVELSE
  Konsultasjonsdato: 25.04.2022
  Tjeneste/vare Mva Antall Pris Sum
  Egenandel for konsultasjon hos lege eller annen spesialist på sykehus % 1 375,00 375,00
  Sum å betale NOK 375,00
  Mva spesifikasjon
  Prosentsats Sum uten mva Sum mva
  0 % NOK 375,00 NOK 0,00
  Faktura må betales selv om du har mottatt frikort.
  Egenandeler utover frikortgrensen vil automatisk bli tilbakebetalt av HELFO.
  Ved for sen betaling påløper renter og purregebyr etter gjeldende satser.

  PS. 01.11.2022. Det kan være andre gamlinger som har fått falske fakturaer fra DHS-alderspsykiatrisk klinikk for konsultasjoner de aldri har hatt. Og kanskje er så senile og glemske at de betaler. I så fall er dette en kriminell svindel som foregår ved DHS. Jeg synes politiet bør ta en titt på dette. Og revisjonene, om de ikke er med på svindelen da. Hilsen J-HØ.

  PPS. 05.11.2022. Ytterligere opplysninger: De to første falske fakturene var tatt rett ut av det blå, uten noen foranledning, rent fiktive oppdiktede konsultasjoner som det ble krevd penger for. Bare i tilfellet over var det en parallell depotmedisinering. Dette skyldes altså ikke misforståelser. Dette er ren svindel. Om beløpet på den falske faktureringen overstiger frikortgrensen dreier det seg også om trygdesvindel, som er meget alvorlig kriminalitet. Hilsen J-HØ.

  Til Oslo Politidistrikt og Økokrim

  Jeg ber om at denne saken etterforskes med sikte på dom for falsk anklage for Stensson og Nordseth, og ikke henlegges. Fra Stensson og Diakonhjemmet Sykehus sin side, er det spesielt alvorlig da det kan ansees som hevn og repressivt tiltak, fordi jeg har avslørt og anmeldt DHS for fakturasvindel. Bevisene er helt klare, se nedenfor. For Nordseth kan det også ligge et hevnmotiv bak, for jeg har avslørt henne for løgn og fått publisert det i Folkebladet, se www.anarchy.no.  Også Margrethe Stensson er nevnt og avslørt for løgn i denne artikkelen, og har således et ytterligere hevnmotiv.

  Mvh Jens Hermundstad Østmoe, Stolmakergt. 9A 0551 Oslo. Tlf.: 92 44 28 22 

  Politianmeldelse av Margrethe Stensson, Diakonhjemmet Sykehus og Linn Norseth, Statsforvalteren i Oslo og Viken, for falsk anklage om at Jens Hermundstad Østmoe har drapstruet sin sønn Jon.

  Siterer fra brev av 07.11.2022 med Saksbehandler Linn Norseth, tittel «STATSFORVALTEREN STADFESTER VEDTAK OM BEHANDLING MED LEGEMIDLER UTEN EGET SAMTYKKE.»

  Siterer fra side 3/5:
  Hun [Margrethe Stensson] viste blant annet til at du [Jens Hermundstad Østmoe] ved forrige videreutvikling av manien, drapstruet din sønn, som er svært skadelig for relasjonen som har stor betydning for deg.

  Sitat slutt, vår uthevning i bold.

  Drapstrusler er forbudt i Norge. Margrethe Stensson kriminaliserer meg, Jens Hermundstad Østmoe, derfor, med denne falske anklagen, som viderebefordres av Linn Norseth, som derfor er medskyldig.

  Min sønn Jon vil bekrefte at denne påstanden om drapstrusler mot ham, er løgn 100%. Det er bare å ringe Jon på hans mobiltelefon, tlf.nr 41 26 96 69, for å få bekreftelse på at påstanden om drapstrusler fra far er 100% falsk, dvs. fra Jon selv og direkte.

  Anmeldelsen vil også bli sendt i brevs form til Oslo Politidistrikt.

  Og både Jon, sønn, og Jens, far, er skjønt enige om at Jens aldri har vært manisk, psykotisk eller manisk psykotisk, og dette er sannheten.

  Mvh. Prof. Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe ved NØI-INDECO-OSE og IIFOR-PGU
  NØI-INDECO-OSE, WEB:
  www.indeco.no
  CONSULTANT FOR FOLKEBLADET – THE PEOPLES’ JOURNAL, WEB:
  www.anarchy.no
  IIFOR, WEB:
  http://www.anarchy.no/iifor.html
  PGU, WEB:
  http://www.anarchy.no/au.html

  OGSÅ UTDANNING I PSYKOLOGI VED UNIVERSITETET I OSLO, UiO, OG KURSING I KOGNITIV PSYKOTERAPI FRA KOGNITIV TERAPAUT MERETE NÆSS.


  DOKUMENT OM KLAGE I FORM AV UTTALELSE FRA JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE OG ADVOKAT MAGNUS NYLANDER ANGÅENDE FORLENGELSE AV TPH, TIL KK-DHS VED ASTRID HARAM.

  DET ER EN REKKE ASPEKTER VED TPH-EN SOM JEG HAR KLAGET PÅ, SE DOKUMENTET NEDENFOR MED LINKER, MEN ESSENSEN OG SAMMENDRAG ER GITT VED BREV/MAIL FRA MAGNUS NYLANDER:

  Fra: Magnus Thoresen Nylander magnus@advokat-staff.no
  Sendt: tirsdag 15. november 2022 11:29
  Til: 'Astrid Haram' ah@advokatforum.no
  Kopi: 'indeco@online.no' indeco@online.no
  Emne: Kommentar til årsforlengelse av TPH pva. JHØ

  Hei,

  Iht. avtale meddeles følgende kommentar til årsforlengelse av TPH pva. min klient JHØ innhentet fra samtale i dag:

  Ovenstående oversendes Kontrollkommisjonen ved Astrid Haram, og klienten er ordensmessig satt i kopi på oversendelsen.

  Med vennlig hilsen/kind regards
  ADVOKATFIRMAET STAFF AS

  Magnus Nylander
  Advokat MNA
  (+47) 900 26 658
  magnus@advokat-staff.no

  MVH PROF. DR. JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE


   JHØ's fight against "Soviet-Chinese-psychiatry" in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. By Professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe - JHØ - Updated. The whole history. The truth in contrast to the lies of the psychiatrists. Click on and read:

  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
  http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

  OPPDATERT BL.A. MED DOKUMENT MED KLAGER FRA PROF. DR. JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE PÅ TINGENES TILSTAND VED FACT ELDRE, DIAKONHJEMMET SYKEHUS OG AVDELING 4A PÅ LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS, OG LITT OM KOGNITIV PSYKOTERAPI.

  Siste nytt fra psykiatrifronten: Tvangs-sprøytemøtet mandag 02.01.2023 ble avlyst, da politiet ikke ville komme, og foreløpig utsatt til torsdag 05.01.2023. Mafiabossen Margrethe Stensson har sagt at hun vil øke medisindosen utover 60 mg Fluanxol. Dette betyr økt represjon og økt tortur av J-HØ. Margrethe Stensson har tidligere hatt diagnosen løgnfullt maktmenneske med psykopatiske trekk, men på grunn av den økte represjonen og torturen av J-HØ selv nå har kvalifisert seg til diagnosen løgnfullt maktmenneske og psykopat. Det blir trolig enda mindre gøy for politiet å bistå mafiabossen Margrethe Stensson i tvangs-sprøytemøter fremover enn før, nå som hun også er kjent som psykopat. Forøvrig vet Margrethe Stensson utmerket godt at J-HØ er helt frisk mentalt siden 2015, bortsett fra bivirkningene av nervemedisinen, og det er bare for å plage J-HØ ytterligere at hun vil øke dosen Fluanxol utover 60 mg. 05.01.2023 fikk J-HØ en tvangs-sprøyte på 70 mg Fluanxol og er helt ødelagt av bivirkningene.

  PSYKIATERE FARER MED LØGN OM AT J-HØ TILFREDSTILLER FAREKRITERIET. SANNHETEN ER AT J-HØ ALDRI HAR SKADET SEG SELV ELLER OMGIVELSENE. OG IKKE VIL GJØRE DET I FREMTIDEN. FORKLARING PÅ HVORFOR NEDENFOR.

  SANNHETEN OM DET SOM SKJEDDE I 1997. TILBAKEVISNING AV LØGNER FRA DIVERSE PSYKIATERE.

  UTDRAG FRA
  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx OG http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx DETTE KAPITLET ER PUBLISERT PÅ DET SISTNEVNTE.

  III. MIN EGENSKREVNE JOURNAL OPPDATERT 14.11.2020 – KORTVERSJON

  Mobbus Brutalis Collegius ved NKSH/HiO nå Oslo-Met.

  I tilknytning til faglig pregete konflikter om å holde en faglig standard på økonomifaget i utdanningen, der JHØ ville holde en høy standard og var mot utvanning av økonomifaget, ble JHØ tråkket på, trakassert og mobbet brutalt, spesielt av Steinar Stjernø, Per Lillengen, Gerd Engelsrud og Gunnar Jahren, helt fra og med ca. 1988 til 1998 hvor han ble hjemmeværende med uføretrygd, men var fremdeles ansatt fram til han sa opp selv på 2000-tallet. Han var hele tiden imidlertid i arbeid ved siden av og forsket og underviste i kurs i egenskap av Forskningssjef for NØI-INDECO-Nettverket (senere også inkludert OSE), siden 1986.

  Mobbingen og trakasseringen manifesterte seg også nær sagt hele tiden i stressende og skarpe arbeids- og arbeids-miljø-konflikter, hvor også fagforeninger var involvert. Dette er dokumentert i tallrike dokument-fylte brevordner-permer, i JHØs private arkiv. Dette toppet seg våren 1997.

  Nervesammenbrudd 21.05-05.06 1997

  Etter noe trening i Hoxtvedtv. 31 på 1430 Ås, hvor også hans far var involvert, kjørte JHØ til Stolmakergt 9 i Volvoen sin, og jobbet utover natten med noen matematiske modeller da han plutselig fikk angst og helvetes-tanker, og det svartnet helt. Han falt antakelig fra den lille verandaen over inngangen for 9A, i 2. etasje. Og ned på risten foran døren, hvor han senere i våken, men medtatt tilstand, ble tatt hånd om av politiet og kjørt til sykehus. Om han fikk «hjelp» på en eller annen måte av andre til at det svartnet helt og fallet, eller ikke - er ukjent.

  Han var ikke bevisst suicidal eller selvskadende på noen måte. Det har han aldri vært – han er glad i livet og alltid i jevnt godt humør, også når han er sint (som han kan være – avhengig av situasjonen – men aldri aggressiv i betydningen «slår først» eller lignende. Imidlertid kan han selvfølgelig ta igjen voldelig i legitimt selvforsvar!), og aldri vært deprimert eller depressiv og har ikke snev av bipolar (manisk depressiv) lidelse som er påstått i den ca. 330 siders løgnfulle Journalen fra LDS m,v,, heretter bare kalt Journalen.  Han var heller ikke psykotisk og paranoid som det også står i Journalen, ikke snev av dette. Hendelsen kan karakteriseres som et alvorlig nervesammenbrudd og må i hovedsak sees i sammenheng med den langvarige trakasseringen og mobbingen på NKSH/HiO, nå Oslo-Met, og veldig stresset-het i denne sammenheng, og en reaksjon på dette langvarige psykiske presset.

  Nervene var i ulage og skrantne noen tid etterpå, men bedret seg raskt, uten medisiner, og han ble utskrevet fra mentalt sykehusopphold, men noe tid etterpå utviklet det seg en av og til hårdnakket og kraftig Post Traumatisk Stress lidelse – Disorder, PTSD, med bl.a. angst og flashbacks relatert til dette nervesammenbruddet, inkludert den traumatiske mobbingen og trakasseringen fra NKS/HiO fra 1988-1997. Dette fikk, som vi vil ta opp i det videre materialet, også noen negative helse-effekter og -konsekvenser.

  I Journalen står det at hendelsen skjedde «21.05. d.å. . under uklare omstendigheter». det er videre nevnt «fall/hopp fra sin leilighet i 3. etg» som er løgn, den er i 2. etg. JHØ ble «ikke henvist videre til poliklinisk psykiatrisk oppfølging.» står det også, som er sant. Innlagt 29.05.97, utskrevet 05.06.97. Løgn om «mistanke om … psykotisk, alvorligere affektiv eller suicidal tilstand…» … «systematiserte paranoide forestillinger av persekutorisk, … megaloman karakter… suicidal intensjon». Signert av AKP-ml psykiateren Asbjørn Restan 11.12.97.

  Post Traumatisk Stress lidelse (Disorder) PTSD 11.10.1997 - 13.03.1998.

  Arbeidsuhell med høyre pekefinger – høyre øye ble feilaktig fjernet operativt etterpå.

  Løgn om å ha «kuttet opp sitt eget høyre øye» så det måtte fjernes operativt. Sannheten er at jeg følte med høyre pekefinger inn mot øyet innerst ved nesen fordi det kjentes ut som det var noe guffent der, og trykket til noe for hardt. Det kunne sannsynligvis lett blitt operert fullt på plass. Øyet var helt og ikke «oppkuttet». Løgn og bedrag i Journalen. Hadde noe angst grunnet hårdnakket PTSD-anfall. Kom med litt «desinformasjon», som de bygde videre på med fantasifulle løgner om bl.a. at jeg var «anti-krist», NB! jeg er jo ateist, så den får de dra lengre ut på landet med.

  Videre løgn om «Massive paranoide ideer, hørselshallusinasjoner av imperativ karakter som jeg ble styrt av, … dårlig impulskontroll. Vurdert å være suicidal.» Bare 100% tull og løgn alt sammen. Har aldri hørt en Scizhofren stemme opp i hodet, noen gang. Har aldri hatt «hørselshallusinasjoner av imperativ karakter som jeg ble styrt av» noen gang. Jeg er frihetlig og lar meg ikke styre av noen eller noe oven i fra og ned, dersom jeg kan unngå det, er normalt 100% selvstyrt innenfor genetikken min. Har perfekt impulskontroll, og er ikke psykopat eller sociopat, i betydningen maktmenneske, som flere av psykiaterne og psykologene ved LDS og Tåsen FACT og Tøyen DPS de facto synes å være, noen uten impulskontroll ved litt stress. Dette kan om ønskelig dokumenteres nærmere.

  PTSD-en min er ikke nevnt i Journalen, men ulike symptomer på dette, som konsentrasjonsvansker er nevnt. Men har aldri av meg selv vært selvdestruktiv og suicidal. Men for mye nervemedisin kan virke negativt i denne sammenheng. Og tvang, som jeg i egenskap av frihetlig person liker og tåler til dels dårlig, og som kan slå ut negativt på psyken også. Innledningsvis ved tvangsinnleggelser kan jeg protestere åpent på ulike måter, men innser ofte fort at «makta rår» på LDS, FACT-Tåsen og DPS-Tøyen, og knytter neven i bukselommen i stedet for mer åpen protest-atferd.
  Fra: http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx 

  Retting av fakta-feil og tilbakevisning av løgner fra Margrethe Stensson m.fl. i Tvangsmedisineringsvedtak fra Statsforvalteren i Oslo og Viken av 23.06.2021 - m.v. Ref. 2021/18538

  Litt om troverdighet her innledningsvis.

  Som mangeårig forsker II, førsteamanuensis og nå professor Dr. i politisk økonomi, og sannhetssøker med fakta-orientering, mener jeg å ha stor troverdighet. I motsetning til psykiater Margethe Stensson med flere som farer med mye løgn, noe som er behørig dokumentert nedenfor. Når Kontrollkommisjonen ved Diakonsykehuset og Statsforvalteren I Oslo og Viken sluker løgnene til Margrethe Stensson m.v. rått, er det derfor sterkt å beklage. Makten til psykiaterne gir dem rett, uansett om de tar feil. Det er visst ingen grenser for hvor mye de kan ljuge og få rett, for å legitimere falske diagnoser, med sikte på tvangsmedisinering, med bivirkninger som er invalidiserende og helseskadelig for meg. Når psykiaterne unisont ljuger om at «jorden er flat», er den ikke det likevel, men fremdeles rund. Bare det at jeg bare har en stemme for dette sanne standpunktet. Og til stadighet blir helt rått overkjørt. Men sannheten har en tendens til å komme frem etter hvert, uansett unisont ljug fra psykiatrien ved LDS og Diakonhjemmet sykehus. Jeg vil gjerne ha dette notatet vedlagt TMV-et og TPH-vedtaket fra KK-DHS.

  Klage på Margrethe Stensson - JHØ har aldri vært psykotisk og skal ikke ha noe antipsykotisk medisin.

  Mitt mål er klart. Jeg vil primært ha vekk hele medisineringen, sekundært få noe mindre Fluanxol, og piller i stedet for sprøyter. Abilify Maintena, som MS foreslår,  er uaktuelt pga. av sterke kognitive dysfunksjoner (sløvhet) og andre bivirkninger. Har også blitt tvangs-foret med en rekke andre antipsykotiske medisiner, og de har alle gitt verre bivirkninger enn Fluanxol, som er minst plagsomt. Jeg trenger imidlertid ikke noe antipsykotisk medisin, da jeg aldri har vært psykotisk. Noe som er dokumentert behørig nedenfor. 

  Hovedankepunktet mitt er at jeg har feilaktig fått diagnosen schizo-affektiv lidelse, som betyr både schizofren og bipolar, som alt sammen skyldes genfeil. Jeg hadde i 49 år fra jeg var født til jeg fikk et nervesammenbrudd i 1997 etter langvarig mobbing av autoritære marxister på arbeidsplassen (NKSH/HiO, nå Oslo-Met), med påfølgende PTSD, ingen psykisk problemer overhodet. NB! Hadde jeg hatt disse genfeil-betingede sinnssykdommene hadde de slått ut i løpet av disse 49 årene. Jeg har følgelig ikke disse genfeilene og sykdommene og diagnosene er feil. De er i hovedsak satt av autoritære marxister. PTSD en ble kurert ca. 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig selvterapi. Etter det har jeg vært frisk mentalt.  

  Et science-fiction eventyr om romvesener ble feilaktig utlagt som schizo-affektiv lidelse med psykose, og jeg ble tvangsinnlagt på falskt grunnlag i desember 2019. Jeg sendte ut en pressemelding som daværende fastlege Andreas Wedervang-Resell fikk og han misforsto og mistolket science-fiction-eventyret som psykose hos meg, og varslet bydelsoverlegen, som pusset på meg politiet som tvangsinnla meg på LDS, altså helt uten noe saklig - og på helt feilaktig - grunnlag. Alt skjedde bak min rygg, helt til politiet kom. Jeg fikk aldri noen mulighet til å oppklare fastlegens misforståelse, for jeg visste ikke noe om hva han hadde reagert på, før mye senere. Skremmende med uanmeldt politi på døren. Jeg protesterte heftig, men til ingen nytte. Siden har dette bare balt på seg, med det jeg har kalt «sovjetisk-kinesisk-psykiatri», fra autoritære marxisters side, med preg av oklarki (pøbelvelde i vid forstand) der økt medisinering blir brukt som repressivt middel mot verbal protest og bruk av ytringsfriheten. Tvangs-medisineringen skaper invalidiserende bivirkninger, bl.a. i form av sterke skjelvinger og kognitive dysfunksjoner i form av sløvhet i hjernen, også smerter i testiklene, overvekt og pusteproblemer mv.. Siden jeg er mentalt frisk er dette hårreisende feil-behandling av en frihetlig person, liberal sosial-demokrat og Senterpartimedlem, med sikte på å kue meg, fra vesentlig autoritært marxistisk hold.

  Flere løgner.

  I tillegg til løgn om kommando fra romvesen, har MS kommet med løgner om forfølgelsesvanvidd basert på nynazister, som begge deler ble tilbakevist (se dokumentene nedenfor) , og dermed kom en ny løgn om forfølgelsesvanvidd basert på CIA i sistnevnte TPH-vedtak. Ikke noe av dette har det minste med virkeligheten å gjøre, og er blanke løgner fra MS’ side. Ca. 90% av utlegningen til MS,  som KK-DHS’ TPH-vedtak bygger ensidig på, er løgn. KK-DHS kan jo ikke tas seriøst, selv om de representerer tvangsmidler og politi som gjør at de kan misbruke makten sin til å gjennomføre TPH-en. Det samme gjør Statsforvalteren i Oslo og Viken i opprettholdelse av tvangsmedisinerings-vedtak. Og dette er som nevnt, svært uheldig.

  Men det er flere løgner i tvangsmedisinerings-vedtaket fra Statsforvalteren:

  Det mest sentrale er følgende: Fra Journalnotat av 08.06.21: TPH kontrollundersøkelse v/overlege Margrethe Stensson: «episoden [fra 1997] da pas skadet sitt h. øye, beskrives det at pas skal ha hørt en stemme som sa til ham at ha måtte kutte seg i øyet.» Sannheten om det med øyet er beskrevet i  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx. Jeg har aldri hatt hørselshallusinasjoner, og følgelig aldri hørt noen slik stemme. Det er bare tøv og løgn fra psykiaternes side. Videre står det at begrunnelsen for å skade øyet med kniv dels var en ide om å kunne frelse en rekke andre mennesker ved å gjøre dette. Dels også for å fjerne en «chip som han hadde følelse av satt bak øyet.» Dette er også bare løgn.

  Jeg har aldri kuttet opp øyet og aldri brukt kniv på øyet. Dette med «Chip» er også bare tull og tøys. Hvordan skulle noen få plassert en «Chip» bak øyet? Og jeg er ateist, og tror ikke på frelse for noen. Det som skjedde var at jeg brukte en finger fordi jeg hadde noe ubehagelig på siden av øyet, for å undersøke om det var noen kul der. Dessverre trykket jeg fingeren litt lang inn, altså et diagnostisk arbeidsuhell, og øyet bulte ut.  Det var ikke meningen å skade meg selv. Dette har ingenting med psykose og paranoide vrangforestillinger å gjøre. Jeg var uheldig og trykket litt for hardt: Det er alt. Jeg har aldri vært psykotisk, jeg har imidlertid hatt PTSD, med angst: Ikke av paranoid karakter eller psykose, men like fullt plagsomt. Antipsykotisk medisin har overhodet aldri hatt effekt på PSTDen og angsten. Den ble kurert ved kognitiv terapi, vesentlig autoterapi ca 2015. Siden har jeg vært frisk mentalt. Jeg har aldri hatt paranoide vrangforestillinger. Alt tullet om psykose og «tilbakefall» er bare vrøvl. Jeg har aldri hatt psykose, og skal egentlig ikke ha noe antipsykotisk medisin. Samme hvor mye Margrethe Stensson og andre psykiatere ljuger om dette.

  Les for øvrig hele: 
  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx 
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx 
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx 
  http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx
  Disse fire dokumentene står for sannheten, i motsetning til løgnene til MS m. flere, i sakens anledning.


   Fra http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx.

  Sannheten om romvesener (sci-fi-eventyr) og dette med bråk på gangen. 

  NB mer ad psykose! 1. Science fiction eventyr om aliens skrevet av meg og lagt ut på Internett i 2011 og oppdatert, og 2. reaksjoner i form av sterke protester mot tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering uten GRUNN, 3. er ikke psykose, og må ikke utlegges feilaktig i denne retningen. NB! Jeg har overhodet ikke vært psykotisk i 2019 og 2020, og aldri før heller. Merk deg det! Jeg har imidlertid hatt et nervesammenbrudd i 1997 og påfølgende PTSD, men dette opphørte ca. 2015 og har ikke noe slikt nå. Jeg er helt psykisk frisk, bortsett fra negative effekter av nervemedisiner, som jeg overhodet ikke trenger og de er skadelige for meg. Mer om dette nedenfor og i Forskningsrapport nr. 17 fra NØI-INDECO-OSE: http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx . Se også dokument om psykose-definisjon nedenfor. Dette har også betydning for spørsmålet om beslutningskompetanse, som jeg de facto har. Jeg har god sykdomsinnsikt, til tross for at MS hevder det motsatte i TMV-et.

  NB! Stensson: At du selv ikke vil si noe ad hvor mye gener vs. miljø du tror avgjør tilfeller av disse 3 sykdommene, bortsett fra at du feilaktig påstår at «det er individuelt, forskjellig fra person til person», sier sitt om ditt kompetansenivå på feltet. Du er de facto, om enn ikke de jure, uten beslutningskompetanse. Ditt miljø vs. gen-syn er direkte feil. Disse 3. sykdommene skyldes bare gener 100%. Psykose kan man jo få uavhengig av det, bla ved forgiftning, men jeg har overhodet ikke vært psykotisk i 2019 og 2020. Se 1. og 2. over, og nedenfor! 

  Videre står det også i vedtaket fra Stensson: «Pas vurderes også å fylle farekriteriet ettersom han bla har forskanset seg og andre i leiligheten grunnet overbevisning om at det var nynazister utenfor leiligheten.» Dette er løgn. Sannheten er at jeg hørte noen lyder på døren og at noen dro i håndtaket, gjentatte ganger, uten å ringe på. Hørte også noe leven fra gangen Lurte på hva det var. Kunne kanskje være nynazister, hadde provosert dem ved noen pressemeldinger litt tidligere. Da må man være litt forsiktig så det ikke går som med en svensk frihetlig i SAC, som ble myrdet av nynazister. Har også i 1979, blitt angrepet av nynazister selv. Kan godt komme med videre utredning her. Men jeg er ikke paranoid redd for nynazister. Denne saken er for øvrig behørig omtalt i Vi Menn, nr. 23, 3. juli, 1979, som finnes på Universitetsbiblioteket i Oslo.  

  Låste derfor døren til leiligheten og gjorde det klart at kjæresten min ikke skulle gå ut på gangen, før det var klart igjen. Hun har angstnevrose og reagerte inadekvat med panikkangst, og lot det gå utover meg via projeksjon, og fikk sønnen vår til å ringe politiet, på helt tullete «grunnlag». Det må presiseres at jeg er huseier og kjæresten er bare leieboer, så jeg bestemmer lovlig juridisk i slike saker. Men så ble jeg altså tvangsinnlagt på dette feil grunnlaget. Å være litt forsiktig med potensielt morderiske nynazister, etter å ha provosert dem, er ikke paranoia og psykose. Få det inn i skallen. Det er noe som heter å ta alminnelige sikkerhetsmessige forholdsregler. Dette er ikke psykotisk eller paranoia.
   
  (Jeg var ikke truende da jeg i vanvare dro i låseklaffen. Jeg åpnet like etterpå. Kan greie ut mer om dette, men MS har ikke nevnt dette i TMV-et sitt, så det lar jeg være her.) 

  NB! Jeg er således hverken en fare for andre eller meg selv, 100% sikkert! 


  Da jeg ble lagt inn på falskt grunnlag og buret inn i desember 2019 var jeg naturligvis opprørt over dette, men at dette ble utlagt som «manisk-psykotisk» er en ren løgn og feildiagnose av psykiaterne på LDS. Jeg har aldri vært manisk og aldri psykotisk. Dette er ren løgn. Et stunt med en dobørst på samme tid, var en ren protesthandling mot å være buret inn med tvang - uten grunn, og ikke noe seriøst selvmordsforsøk. Jeg har ingen planer om å gjenta stuntet eller foreta noe som helst proteststunt overhodet i fremtiden. Jeg har hatt et alvorlig nervesammenbrudd i 1997, med påfølgende PTSD, som ble kurert med kognitiv terapi, vesentlig autoterapi ca. 2015. I tilknytning til PTSD-en har jeg hatt mye angst, som har vært plagsomt, men ikke har vært av psykotisk eller paranoid karakter, og jeg har aldri vært bipolar og således heller ikke signifikant deprimert. Likevel har jeg i en periode brukt Tolvon (antidepressiva) i et forsøk på om dette kunne påvirke PTSDen og angst i denne sammenheng. Det viste seg at Tolvon ikke hadde noen effekt på PTSDen og angsten, og etter lengre tids forsøk droppet jeg Tolvonen, altså pga. at den ikke hadde noen effekt på den psykiske sykdommen min = PTSD med angst. Tolvonen var ganske enkelt en feilmedisinering, og må ikke tas som et tegn på bipolar lidelse hos meg. Sammen med løgnen om «manisk-psykotisk» har dette blitt misbrukt løgnfullt til å gi meg feildiagnosen bipolar, som er en del av feildiagnosen schizo-affektiv lidelse. Jeg er heller ikke schizofren og har aldri vært det, den andre delen av feildiagnosen schizo-affektiv lidelse. Og jeg har aldri vært paranoid eller psykotisk.

  En annen løgn fra Margrethe Stenssons side er at jeg har vært psykotisk i 2019-2020 og deretter har blitt «stabilisert» ved antipsykotisk tvangsmedisinering. Sannheten er at jeg aldri har vært psykotisk, jeg var imidlertid ganske opprørt over å bli buret inn med tvang når jeg var helt frisk mentalt, men siden har jeg roet det noe ned når jeg har gått over på TPH uten døgnopphold på institusjon. At jeg er blitt stabilisert av antipsykotisk medisin er derfor en klar løgn, jeg har vært stabil hele tiden siden PTSDen med en del angst, ble kurert ca. 2015, med kognitiv terapi, vesentlig autoterapi. Siden 2015 har jeg vært stabil og mentalt frisk, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisineringen.

  Fra: indeco@online.no <indeco@online.no>
  Sendt: torsdag 23. februar 2023 06:02
  Til: 'ah@advokatforum.no' <ah@advokatforum.no>; 'eg@larsenco.no' <eg@larsenco.no>; 'sfovpost@statsforvalteren.no' <sfovpost@statsforvalteren.no>
  Kopi: Jon Sederqvist Østmoe <athas@online.no>; margrethe.stensson@diakonsyk.no; 'halvor.kjellesvig@bga.oslo.kommune.no' <halvor.kjellesvig@bga.oslo.kommune.no>; halvor.kjellesvig@diakonsyk.no; 'postmottak@diakonsyk.no' <postmottak@diakonsyk.no>; 'post@lds.no' <post@lds.no>; Helse- og omsorgsdepartementet <Postmottak@hod.dep.no>; 'Magnus@advokat-staff.no' <Magnus@advokat-staff.no>; 'Magnus.P.Hald@unn.no' <Magnus.P.Hald@unn.no>
  Emne: Ljug og fanteri i TMV-et fra SFOV ved Bjørn Ruud. Oppdatert 2.

  Ljug og fanteri i TMV-et fra SFOV ved Bjørn Ruud. Hei SFOV...

  Jeg konstaterer at argumentene mine, sannheten, ikke er korrekt referert i TMV, mottatt i dag (20.02.2923). Ikke til å undres over at TMV-et fra Stensson, som er fullt av løgn, da ble stadfestet. Jeg har aldri vært manisk eller depressiv, eller hørt schizofrene stemmer i hodet. Det er derfor løgn når Stensson hevder det motsatte, at jeg har symptomer på schizoaffektiv lidelse, og jeg blir bedre, mindre bivirkninger, og blir ikke aggressiv og irritabel ved mindre medisin, som Stensson ljuger om.

  Viser til vedtak/brev med TMV fra SFOV ved Bjørn Ruud datert 10.02.2023. Mye av det jeg sa er underslått i dokumentet, som åpenbart har betydning for konklusjonen. Det er også direkte oppdiktning/løgn om ting jeg ikke sa. F.eks.: Jeg har aldri sagt at jeg «hadde vært innlagt ved psykiatriske avdelinger pga. misforståelser og feiltolkning av symptomer» Det jeg sa var at jeg «hadde vært innlagt ved psykiatriske avdelinger pga. misforståelser og løgner». Jeg har overhodet ikke hatt noen symptomer på psykisk sykdom, siden ca. 2015, men er helt normal, bortsett fra bivirkningene av tvangsmedisineringen. Det løgnfulle maktmennesket og psykopaten Stensson bare ljuger om «symptomer», jeg er helt normal hele tiden, bortsett fra bivirkningene av Fluanxolen.

  Hilsen J-HØ

  JHØ’s fight against «Soviet-Chinese-psychiatry» in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. By Professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe - JHØ - Updated. The whole history. The truth in contrast to the lies of the psychiatrists. Click on and read:
  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
  http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

  Alle som er involvert eller interessert lese disse dokumentene i sin helhet for å finne og innse SANNHETEN i motsetning til psykiaternes løgner, med det løgnfulle maktmennesket og psykopaten Stensson i spissen. Et kort møte med KK-DHS og KK-LDS og SFOV, som dertil fremstår som sandpåstrøings-organer for disse psykiaternes løgner, er ikke tilfredsstillende for å få frem SANNHETEN i sin fulle bredde. Man må lese dokumentene i sin helhet.


  KLAGE 1 - 6 TIL KONTROLLKOMMISJONEN VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS (KK-DHS) VED ELISABETH GRØNDAHL, PÅ VEDTAK OM TVUNGET PSYKISK HELSEVERN FOR JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE

  KLAGE 1 & 2

  Hei EG

  Jeg har mottatt vedtaket fra KK-DHS med avvisning av min klage.  Viser til nedenstående e-mail hvor jeg blant skriver «Jeg forlanger å få med hele dette innlegget i referatet fra klagemøtet torsdag 23.03.2023, jeg er lei av å bli avspist med et par avsnitt» . Så vidt jeg kan erindre godtok du dette på møtet EG. Dette, mailen, er imidlertid ikke med i vedtaket. Jeg er avspist med et par avsnitt. Jeg kan derfor ikke godta vedtaket og klager bl.a. til KK-DHS leder AH, da det bygger på falsk informasjon fra DHS ved MS, uten mine klare og sanne tilbakevisninger av løgnene. KK-DHS er et sandpåstrøingsorgan for DHS ved MS. Men det får være måte på løgner og fusk og fanteri i referatet. Min klare tilbakevisning om løgnen om diagnosen jeg har fått er ikke med i vedtaket/referatet. Det må inn i referatet/vedtaket. Jeg ber lederen AH sørge for at så skjer. AH er ansvarlig for KK-DHS gjøren og laden. Min tilbakevisning av diagnosen er bl.a. følgende.

  «Undertegnede Jens Hermundstad Østmoe har av psykiater Anne Tveito i januar 2020 fått diagnosen schizoaffektiv lidelse som både er schizofreni (med paranoide vrangforestillinger) og bipolar (manisk-depressiv med psykose) en diagnose som jeg vil skyte ned med en gang da dette begge deler skyldes genfeil, som viser seg allerede i ungdomsårene fra 15 – 30 år, og jeg var helt mentalt frisk uten et psykiske problem til jeg i en alder av 49 år fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter mangeårig mobbing på arbeidsplassen, NKSH/Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, med påfølgende PTSD og med til dels sterk angst, som ble kurert omkring 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig autoterapi, initiert av sykepleier og kognitiv terapaut Merete Næss, som kurset meg i dette. Dette er et faktum – sannhet - som ingen psykiater kan rokke ved, selv om de forsøker iherdig. Jeg har vært helt mentalt frisk siden 2015, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisinering.»

  NB! At jeg angivelig skal ha diagnosen schizoaffektiv lidelse er også et sentralt poeng i Margrethe Stensons løgnfulle innlegg på KK-klagemøtet den 23.03.2022. Dette, diagnosen, er hermed tilbakevist som løgn.

  Hilsen J-HØ.

  PS. EG = Elisabeth Grøndahl, nestleder i Kontrollkommisjonen for Diakonhjemmets sykehus (KK-DHS), AH = Astrid Haram, leder i KK-DHS, MS = Margrethe Stensson, psykiater ved DHS og min «behandler» og J-HØ = Prof. Dr. Jens Hermundstad Østmoe, NØI-INDECO-OSE og IIFOR-PGU.

  EGs prioritet for MS løgner vises også i det at MS har fått referert 2 hele sider i vedtaket, mens J-HØ altså er avspist med mindre enn en halv side (to avsnitt). Klagenotatet mitt, se nedenfor, er ikke med i eller sitert  på relevante punkter i vedtaket/referatet. Det er helt urettferdig med en så skjev fremstilling. Det viser bl.a. at KK-DHS er et sandpåstrøingsorgan for DHS.

  KLAGE 1 er for øvrig selve Klagenotatet presentert nedenfor. Det kommer flere klager enn 1 og 2. Det kommer også KLAGE 3, 4, 5 og 6.


  KLAGE 3. Hensikten med Kontrollkommisjonen er å få belyst faktum, få frem SANNHETEN, og ta en korrekt beslutning og avgjørelse basert på faktum. Dette gjør Elisabeth Grøndahl, møteleder og referent, ikke.

  Hensikten med Kontrollkommisjonen er å få belyst faktum, få frem SANNHETEN, og ta en korrekt beslutning og avgjørelse basert på faktum. Hva advokaten eller andre kan ha slurvet med å si under et stresset KK-møte er mindre interessant: Spørsmålet er om det er sant, er dekkende for SANNHETEN eller ikke. Er det ikke dekkende for SANNHETEN, skal det IKKE tillegges noe vekt i avgjørelsen og vedtaket, og skal ikke refereres. En Kontrollkommisjon som ikke klarer dette, klarer ikke jobben sin. Og det klarer Kontrollkommisjonen ved Diakonhjemmet Sykehus, KK-DHS, åpenbart ikke.

  Løgn,  for eksempel i form av «a slip of the tongue», bør rettes opp i vedtaket/referatet, i pakt med SANNHETEN, eller rett og slett droppes i referatet. Det er ikke om å gjøre å «idiotforklare» deltakere på KK-møter, slik referenten Elisabeth Grøndahl (EG), som også ledet møtet, gjør, men å hjelpe til å få frem SANNHETEN. Det gjør EG ikke, men akkurat det motsatte. Det er derfor en rekke løgner i vedtaket/referatet fra EG, som også har signert vedtaket/referatet. Disse løgnene vil jeg, J-HØ, nå bidra til å rette opp, og få frem SANNHETEN, faktum. At avgjørelsen/vedtaket ble fortsatt Tvunget Psykisk Helsevern (TPH) for Jens Hermundstad Østmoe (J-HØ) er derfor ikke til å undres over. Det bør endres, i samsvar med SANNHETEN, når løgnene er tilbakevist.

  Elisabeth Grøndahls referat er så fullt av løgn at hun med dette framstår som et løgnfullt maktmenneske med psykopatiske trekk. Hun er derfor uegnet til å lede møter og være nestleder og referent i Kontrollkommisjons-sammenheng, dersom hun ikke skjerper seg vesentlig i retning av å få frem SANNHETEN.

  Ad klage på vedtak/referat av KK-DHS møte 23.03.2023

  Hei EG

  Siterer advokat Jacob Smith Næss ad referatet/vedtaket:

  «Videre reagere klienten på at det på s. 5 første avs. står «I etterkant har han hatt psykotiske episoder uten at det har skjedd skade på han selv». Da dette er en gjengivelse av det undertegnede har anført på vegne av Østmoe vil det være riktig gjengivelse av det som ble sagt hvis det stod «i følge sykehuset har han i etterkant hatt psykotiske episoder uten at det har skjedd skade på han selv». 

  Dette siste er korrekt EG, du må rette vedtaket/referatet ditt. NB! At denne sykehusets påstand er en løgn skal man også merke seg. Jeg har aldri vært psykotisk, noe som er vel begrunnet og dokumentert på linkene gjengitt nedenfor. Dette må også komme med i vedtaket/referatet.

  I tillegg vil jeg ha Klagenotatet inn i selve vedtaket. Det står klart at jeg krever det i klagenotatet/e-mailen, og du godtok det på klagemøtet EG. Siterer fra Klagenotatet: «Jeg forlanger å få med hele dette innlegget i referatet fra klagemøtet torsdag 23.03.2023, jeg er lei av å bli avspist med et par avsnitt, mens Margrethe Stensson får flere sider med vesentlig løgn, som blir slukt rått av KK-DHS, som fungerer som sandpåstrøingsorgan for psykiaternes løgner. Nå er det på tide å få frem sannheten i vedtaket fra KK-DHS, og få slutt på Tvunget Psykisk Helsevern (TPH) for mitt vedkommende.» Selv om du altså godtok å ta Klagenotatet inn i vedtaket,  gjorde du Elisabeth Grøndahl ikke det, men avspiste meg J-HØ med et par avsnitt. Sånt går ikke an. Det får være måte på å underslå et viktig poeng fra min side og SANNHETEN.

  Det er også flere løgner som er tillagt meg og JSN, i tillegg til løgnene fra MS og deg selv. Det er også viktige ting i det jeg sa, som ikke er kommet med. Jeg kommer til å ta opp de viktigste løgnene og viktige utelatelser av det som ble sagt. Vedtaket må reflektere SANNHETEN, og det kravet tilfredsstiller ikke ditt referat/vedtak.

  Den viktigste utelatelsen er at jeg J-HØ innledningsvis i mitt innlegg, som kom etter DHS redegjørelse fra Margrethe Stensson (MS), sa følgende: «Denne redegjørelsen fra MS er så fullt av løgn at jeg ikke rekker å tilbakevise dem i løpet av klagemøtet. Jeg henviser til linker med dokumentasjon spesielt Memorandumet og frapp17-3.docx og selve klagenotatet». Det var da meningen at du skulle lese og sitere fra disse dokumentene på relevante punkter i vedtaket/referatet fra møtet, men det har du ikke gjort i det hele tatt Elisabeth Grøndahl. Det er ikke et eneste sitat fra dokumentasjonen min i vedtaket/referatet ditt EG. Nå må dette gjøres!

  Videre står det «Han [J-HØ] viste til at han i nesten hele 2019 så å si var medisin fri og at det gikk helt greit, slik klager opplevde det.» tillagt J-HØ av EG. Sannheten, som står i Klagenotatet er: «En kan merke seg at nesten hele året 2019 var jeg helt medisinfri, og det gikk veldig bra, jeg klarte å forske og utrede ting og saker, fordi jeg hadde normal intelligens for meg og var i stand til kreativitet og relasjonstenkning. Dette gikk helt bra som sagt, helt til historien med science fiction eventyret om romvesener ble misforstått som psykose, og jeg ble tvangsinnlagt  helt uten saklig grunn.». Dette må inn i referatet/vedtaket, og den første formuleringen må strykes, EG.  Dette var forøvrig ikke noe som J-HØ subjektivt «opplevde». Det er et 100% objektivt faktum. Og dette står klart i motsetning  til MS løgnpåstand om « det må forventes at en forverring inntreffes i løpet av ca. 1 mnd» etter nedtrapping av «medisinen».

  Den mest horrible løgnen fra MS side, som jeg også nevnte på Klagemøtet, men ikke er referert av EG, er følgende:

  Politianmeldelse av Margrethe Stensson, Diakonhjemmet Sykehus og Linn Norseth, Statsforvalteren i Oslo og Viken, for falsk anklage om at Jens Hermundstad Østmoe har drapstruet sin sønn Jon.

  Siterer fra brev av 07.11.2022 med Saksbehandler Linn Norseth, tittel «STATSFORVALTEREN STADFESTER VEDTAK OM BEHANDLING MED LEGEMIDLER UTEN EGET SAMTYKKE.»
  Siterer fra side 3/5:

  Hun [Margrethe Stensson] viste blant annet til at du [Jens Hermundstad Østmoe] ved forrige videreutvikling av manien, drapstruet din sønn, som er svært skadelig for relasjonen som har stor betydning for deg.
  Sitat slutt, vår uthevning i bold.

  Drapstrusler er forbudt i Norge. Margrethe Stensson kriminaliserer meg, Jens Hermundstad Østmoe, derfor, med denne falske anklagen, som viderebefordres av Linn Norseth, som derfor er medskyldig.
  Min sønn Jon vil bekrefte at denne påstanden om drapstrusler mot ham, er løgn 100%. Det er bare å ringe Jon på hans mobiltelefon, tlf.nr 41 26 96 69, for å få bekreftelse på at påstanden om drapstrusler fra far er 100% falsk, dvs. fra Jon selv og direkte.

  Anmeldelsen vil også bli sendt i brevs form til Oslo Politidistrikt.

  Og både Jon, sønn, og Jens, far, er skjønt enige om at Jens aldri har vært manisk, psykotisk eller manisk psykotisk, og dette er sannheten.

  Jon er også medlem i Ansvarsgruppen og min nærmeste pårørende, og besøker meg jevnlig og ofte, så når han sier at jeg aldri har vært «manisk, psykotisk eller manisk psykotisk» så må det tillegges betydelig vekt, for dette er SANNHETEN. Dette punktet, løgnen fra MS, sier også mye om hennes troverdighet generelt, som er veldig liten.

  Sannheten står i klagenotatet pluss på følgende linker. (Klagenotatet er forøvrig publisert på frapp17-3.docx.)

  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
  http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

  Du får forholde deg til sannheten som står i disse dokumentene, les og kopier og paste til et nytt vedtak/referat som er i pakt med SANNHETEN.

  Hilsen J-HØ

  PS. Selve Klagedokumentet er gjengitt nedenfor, i sin helhet.


  KLAGE 4  PÅ VEDTAK/REFERAT FRA KK-DHS. MARGRETHE STENSSON BRUKER KJENT HERSKETEKNIKK OG KALLER SAKLIG KRITIKK FOR "UKRITISK" FRA J-HØ.

  I et langt avsnitt i innlegget fra Diakonhjemmet sykehus (DHS) ved Margrethe Stensson (MS) påstår hun at jeg er «ukritisk». En kjent hersketeknikk. Dette er ikke av ny dato, MS har brukt hersketeknikken og påstått at jeg har vært «ukritisk» før. I realiteten er dette et angrep på min ytringsfrihet, som er Grunnlovsfestet i Norge. Jeg har imøtegått dette før, og jeg tar med litt fra denne imøtegåelsen. Jeg har også sitert hele Klagenotatet nedenfor, som viser at min kritikk kan være skarp, men velbegrunnet og helt saklig. At J-HØ er ukritisk er derfor en løgn fra MS, 100% løgn.

  Jeg (J-HØ) er kritisk, aldri ukritisk! Ad vedtak/referat fra KK-DHS ved Elisabeth Grøndahl.

  «For øvrig ble jeg tvunget av Margrethe Stensson til å ta 40 mg Fluanxol som sprøyte i baken onsdag 15.06.2022  ca. kl. 15. Torturen fortsetter altså med full styrke, til tross for at jeg gjentatte ganger har krevd maksimalt 20 mg Fluanxol hver 14. dag. Nå er det snart på tide at jeg blir hørt og at mitt ønske blir oppfylt. Men den gang ei: Fikk 40 mg Fluanxol i tvangssprøyte onsdag 29.06.2022. Torturen fortsetter.  Dette er oklarki (pøbelvelde bredt definert) mot meg. Ny tvangssprøyte er planlagt onsdag 13.07.2022 av Margrethe Stensson, oklark og torturist. Da vil jeg ha maksimalt 20 mg Fluanxol. Takk! Men det får jeg neppe, selv om SFOV åpner for dette. Jeg begynner å bli forbannet! Men det hjelper ikke. Nekter jeg å ta tvangssprøyten bare henter oklarken og torturisten Margrethe Stensson politiet, som er helt på hennes parti i denne saken, og så er jeg like langt. Stensson kan til og med få meg tvangsinnlagt på galehus, pga. «uro» og manglende «samtykkekompetanse». Jeg er helt låst for ikke å si lost! Psykiatri my a..!

  At dette går an i Norge er nesten ikke til å tro, men det er helt sant, uhyggelig vis. Jeg er som sagt helt frisk mentalt siden ca. 2015, bortsett fra de alvorlige bivirkningene av nervemedisinen, og trenger ikke psykiatrisk «behandling» over hodet. Ryk og reis! Jeg kan ikke en gang knytte nevene i lommene, for da blir jeg tvangsinnlagt på institusjon, fordi jeg virker «truende», eller Stensson øker «medisin»-dosen som repressivt tiltak. Jeg får bare sette opp et smil og satse på at mitt medfødte vanlige gode og stabile humør, tillater meg dette. Fy f… For et liv… Jeg har 100% impulskontroll og sprekker aldri, og bruker bare vold i legitimt selvforsvar, så Stensson kan bare føle seg trygg når hun invaderer leiligheten min med tvangssprøytene, men jeg må innrømme at jeg har et kaldt hat til Stensson og hele psykiatrigjengen som har mishandlet meg siden årsskiftet 2019/20, vesentlig autoritære marxister.

  Det eneste våpenet jeg kan bruke mot oklarkiet er ytringsfriheten, og selv den har Stensson forsøkt å bryte inn mot, med repressivt økt tvangsmedisinering med løgnen om at jeg er «ukritisk» og at dette er et tegn på sinnssykdom hos meg. Men det har hun sluttet med etter hvert, foreløpig. Vi får se om denne ytringen medfører represalier i form av økt dose Fluanxol for å få slutt på «uroen». Det må jeg i så fall bare finne meg i – dessverre. Jeg kan imidlertid forsikre alle om at jeg er helt rolig. Kaldt hat skaper en indre ro hos meg. Og jeg er kritisk, aldri ukritisk, men jeg kan slå en spøk. Men dette er ingen spøk!»

  Fra http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx og Folkebladet www.anarchy.no

  Dette som står over må inn i vedtaket/referatet fra KK-DHS møtet, da jeg har henvist til http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx bl.a. i innlegget mitt på møtet og dette er relevant i høyeste grad.

  Forøvrig, KK-DHS legemedlem Jan Dobloug spurte på Klagemøtet 23.03.2023 om hvordan det var å være innlagt, dvs. tvangsinnlagt på psykiatrisk klinikk, og jeg svarte som sant er "et helvete", og dette er underslått i referatet fra Elisabeth Grøndahl. Dette er et viktig poeng, for MS bruker innleggelse som represalier for ting hun ikke liker fra J-HØ, uten saklig grunn. At dette er et helvete er vel dokumentert på http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx. Også dette må inn i vedtaket/referatet fra Klagemøtet.


  KLAGE 5 PÅ VEDTAK/REFERAT FRA KLAGEMØTE TIL KONTROLLKOMMISJONEN VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS (KK-DHS). AD "ERKJENNE" MED VIDERE.

  Hei Elisabeth Grøndahl og Astrid Haram, henholdsvis nestleder og leder av KK-DHS, med flere.

  Klage: Ad «erkjenne». Formuleringen «Det er ikke nødvendig å erkjenne diagnosen,…» på s. 5 i vedtaket/referatet, tillagt advokat Smith Næss, kan heller ikke godtas. Dette insinuerer at J-HØ mangler erkjennelsesevne av en realitet. Det blir som å mangle evne til å erkjenne at «jorden er flat». Det er ikke noe å erkjenne fordi det betyr å akseptere en løgn som sannhet, og det skal jo ikke gjøres. Diagnosen er løgn og helt 100% gal , og skal under ingen omstendigheter erkjennes eller godtas av J-HØ.

  Min tilbakevisning av diagnosen er bl.a. følgende:

  «Undertegnede Jens Hermundstad Østmoe har av psykiater Anne Tveito i januar 2020 fått diagnosen schizoaffektiv lidelse som både er schizofreni (med paranoide vrangforestillinger) og bipolar (manisk-depressiv med psykose) en diagnose som jeg vil skyte ned med en gang da dette begge deler skyldes genfeil, som viser seg allerede i ungdomsårene fra 15 – 30 år, og jeg var helt mentalt frisk uten et psykiske problem til jeg i en alder av 49 år fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter mangeårig mobbing på arbeidsplassen, NKSH/Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, med påfølgende PTSD og med til dels sterk angst, som ble kurert omkring 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig autoterapi, initiert av sykepleier og kognitiv terapaut Merete Næss, som kurset meg i dette. Dette er et faktum – sannhet - som ingen psykiater kan rokke ved, selv om de forsøker iherdig. Jeg har vært helt mentalt frisk siden 2015, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisinering.»

  Videre står det på s. 4. i referatet/vedtaket tillagt advokat Smith Næss: «Fra 2015, hadde han noen psykiske problemer, men hadde kognitiv terapi som var bra.» Dette kan heller ikke godtas da det er løgn. Jeg har overhodet ikke hatt noen psykiske problemer etter 2015, bortsett fra bivirkninger av feilmedisineringen. Den kognitive psykoterapien, vesentlig autoterapi, ble avsluttet da jeg ble helt frisk ca. 2015.

  Dette må rettes opp i referatet/vedtaket Elisabeth Grøndahl, f.eks. ved at det som står over tas inn i referatet, eller at løgnformuleringene rett og slett fjernes. Vedtaket/referatet skal nemlig reflektere Sannheten, ikke løgn. Sannheten går frem i hovedsak av Klagenotatet gjengitt nedenfor med linker.

  Hilsen J-HØ.


  KLAGE 6 TIL KONTROLLKOMMISJONEN VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS (KK-DHS) ANGÅENDE KK-DHS’ VURDERINGER, SOM GÅR HELT PÅ DHS’ PREMISSER - DVS. ET RENT SANDPÅSTRØINGSORGAN FOR PSYKIATERNE.

  I sin vurdering fra KK-møtet, ledet av nestleder i Kontrollkommisjonen Elisabeth Grøndhal (EG), slutter KK-DHS seg til Margrethe Stensons (MS) og enkelte andre psykiateres løgner. Min kritikk av MS og disse psykiaterne gjelder derfor også for KK-DHS’ vurderinger. KK-DHS ved EG kommer faktisk med sterkere løgner på enkelte punkter. De verste vil J-HØ ta opp, og tilbakevises nedenfor.:

  Det står på s. 6 av 9 sider følgende: «Kontrollkommisjonen vurderer at klager (J-HØ) har en alvorlig sinnslidelse. Det vises i denne sammenheng til at klager har blitt diagnostisert med schizoaffektiv lidelse som har vart over flere år. Diagnosen ble satt i 1998». Dette er en grov løgn. Jeg, J-HØ, har sjekket journalen min fra Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) fra 1998, som jeg har utskrift fra, og det står ikke et ord om schizoaffektiv lidelse der. I Klagenotatet (mitt med linker), som representerer sannheten står det:

  «Undertegnede Jens Hermundstad Østmoe har av psykiater Anne Tveito i januar 2020 fått diagnosen schizoaffektiv lidelse som både er schizofreni (med paranoide vrangforestillinger) og bipolar (manisk-depressiv med psykose) en diagnose som jeg vil skyte ned med en gang da dette begge deler skyldes genfeil, som viser seg allerede i ungdomsårene fra 15 – 30 år, og jeg var helt mentalt frisk uten et psykiske problem til jeg i en alder av 49 år fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter mangeårig mobbing på arbeidsplassen, NKSH/Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, med påfølgende PTSD og med til dels sterk angst, som ble kurert omkring 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig autoterapi, initiert av sykepleier og kognitiv terapaut Merete Næss, som kurset meg i dette. Dette er et faktum – sannhet - som ingen psykiater kan rokke ved, selv om de forsøker iherdig. Jeg har vært helt mentalt frisk siden 2015, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisinering.»

  NB! At jeg angivelig skal ha diagnosen schizoaffektiv lidelse er også et sentralt poeng i Margrethe Stensons løgnfulle innlegg på KK-klagemøtet den 23.03.2022, som også KK-DHS ved EG har sluttet seg til. Dette, diagnosen, er hermed tilbakevist som løgn. Og den ble ikke satt i 1998, som EG ljuger om, men av Anne Tveito i januar 2020. Hva som skjedde i 1997 (og 1998) og løgner i denne sammenheng er tilbakevist og sannheten presentert i et eget kapittel i http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx. Les det.

  Videre står det: «Han er beskrevet som kommanderende, devaluerende og ukritisk i både adferd og tale overfor andre». Dette er løgn, noe som alle mine venner , kjente og nærmeste pårørende kan bekrefte. Det er også tilbakevist i http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx. Les det.

  Videre påstås det løgnfullt at «han sender til over 1000 mottakere samtidig… Kontrollkommisjonen oppfatter epostene fra klager som svært ukritiske og som et utrykk for hans grunnlidelse.» Dette er en løgn, pressemeldingene mine kan være kritiske – men de er aldri ukritiske. Forøvrig sender jeg til langt under 1000 i regulære pressemeldinger. Og de er ikke noe sykelige. Det får være måte på devaluerende angrep på min ytringsfrihet og J-HØ selv. Å kalle saklig kritikk «ukritisk» er en kjent hersketeknikk som både MS og EG bruker. Jeg har tatt det opp mer i detalj i KLAGE 4. Og vil ikke gå videre med det her.

  Disse løgn-formuleringene styrker for øvrig J-HØs diagnose av EG: Løgnfullt maktmenneske med psykopatiske trekk. Korrupsjonsloven: Makt korrumperer (også moralsk) tendensielt. Og allmakt korrumperer absolutt. EG og MS rammes av korrupsjonsloven, noe som viser seg i alle løgnene for å dupere J-HØ, men han lar seg ikke kue. Men MS og EG har veldig mye makt over J-HØ med TPH (Tvunget psykisk helsevern) og TMV (Tvangsmedisinerings-vedtak), og er stein korrupte moralsk og ljuger en masse, uten blussel. Protester fra J-Høs side blir gjenstand for hersketeknikken med å erklæres «ukritisk». Dette tar J-HØ med stor ro, og bruker ytringsfriheten for å tilbakevise løgnene. Og det kommer J-HØ til å fortsette med. I mange år. J-HØs gener tilsier en levealder på ca. 90 år, og han er ikke selvskadende eller suicidal, og tar ikke sjanser, så han blir nok så gammel, om ikke feilmedisineringen skulle forkorte livet. J-HØ er 74 år for tiden, så det vil bli 90-74= 16 år eldre. Siden KK-DHS kan klages til 2 ganger i året, blir det 32 klager, med protester i etterkant, mer og mer. Jeg, J-HØ, kommer ikke til å gi meg. Jeg har ikke og har aldri hatt schizoaffektiv lidelse, og kommer til å klage to ganger i året til løgn-diagnosen fjernes og TPH oppheves. J-HØ håper naturligvis dette skjer så raskt som mulig. J-HØ er fullstendig frisk mentalt, med unntak for de alvorlige bivirkningene av tvangsmedisineringen som representerer tortur av J-HØ. Men han overlever nok torturen.

  Det jeg, J-HØ, er mest opptatt med for tiden er kampen mot klimakrisen. Det er mitt store engasjement. Kampen mot de løgnfulle psykiaterne og KK-DHS og SFOV med TMV er en biting. Men min kamp mot klimakrisen hadde selvfølgelig gått bedre om jeg ikke var dopet ned mentalt med Fluanxol, og ellers har sterke fysiske, negative bivirkninger. Andre nervemedisiner er bare verre enn Fluanxol, så jeg vil ikke ha noe annet, så lenge jeg er under tvangsmedisinering. Kampen mot TMV med klage til SFOV går 4 ganger i året, så det blir 64 klager før jeg sannsynlig «havner i pennalet». Jeg gir meg aldri!!! Og jeg har SANNHETEN på min side. Før eller siden slår den gjennom. Håper det skjer raskt.

  Klagenotatet til KK-DHS med linker som står for SANNHETEN er gjengitt nedenfor:


  Fra: indeco@online.no <indeco@online.no>
  Sendt: torsdag 23. mars 2023 13:44
  Til: 'eg@larsenco.no' <eg@larsenco.no>
  Emne: Til Kontrollkommisjonen ved Diakonhjemmet sykehus (KK-DHS) ad klage på Tvunget Psykisk Helsevern (TPH) for mitt vedkommende på klagemøtet torsdag 23.03.2023. Med selve klagen. Oppdatert 2. Hilsen Prof. Dr. J-HØ.

  Fra: indeco@online.no <indeco@online.no>
  Sendt: søndag 12. mars 2023 05:21
  Til: 'jacob.naess@advokat-staff.no' <jacob.naess@advokat-staff.no>; 'ah@advokatforum.no' <ah@advokatforum.no>; 'eg@larsenco.no' <eg@larsenco.no>
  Kopi: 'sfovpost@statsforvalteren.no' <sfovpost@statsforvalteren.no>; 'postmottak@diakonsyk.no' <postmottak@diakonsyk.no>; 'post@lds.no' <post@lds.no>; Jon Sederqvist Østmoe <athas@online.no>
  Emne: Til Kontrollkommisjonen ved Diakonhjemmet sykehus (KK-DHS) ad klage på Tvunget Psykisk Helsevern (TPH) for mitt vedkommende på klagemøtet torsdag 23.03.2023. Med selve klagen. Oppdatert. Hilsen Prof. Dr. J-HØ.

  KLAGE TIL KONTROLLKOMMISJONEN VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) PÅ GJELDENDE VEDTAK OM TVUNGET PSYKISK HELSEVERN (TPH) FOR JENS HERMUNSTAD ØSTMOE, FRA DHS.

  Fra: indeco@online.no <indeco@online.no>
  Sendt: søndag 12. februar 2023 10:37
  Til: 'ah@advokatforum.no' <ah@advokatforum.no>
  Kopi: 'eg@larsenco.no' <eg@larsenco.no>; 'post@ombudet.no' <post@ombudet.no>; 'info@helsedir.no' <info@helsedir.no>; 'sfovpost@statsforvalteren.no' <sfovpost@statsforvalteren.no>; Helse- og omsorgsdepartementet <Postmottak@hod.dep.no>; 'postmottak@diakonsyk.no' <postmottak@diakonsyk.no>; 'Magnus@advokat-staff.no' <Magnus@advokat-staff.no>; 'Magnus.P.Hald@unn.no' <Magnus.P.Hald@unn.no>; 'post@lds.no' <post@lds.no>; 'post@pasient.no' <post@pasient.no>; 'post@eldreombudet.no' <post@eldreombudet.no>; Jon Sederqvist Østmoe <athas@online.no>; 'postmottak@sivilombudet.no' <postmottak@sivilombudet.no>
  Emne: KLAGE TIL KONTROLLKOMMISJONEN VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) PÅ GJELDENDE VEDTAK OM TVUNGET PSYKISK HELSEVERN (TPH) FOR JENS HERMUNSTAD ØSTMOE, FRA DHS. (KORRIGERT.)

  KLAGE TIL KONTROLLKOMMISJONEN VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) PÅ GJELDENDE VEDTAK OM TVUNGET PSYKISK HELSEVERN (TPH) FOR JENS HERMUNSTAD ØSTMOE, FRA DHS.

  Viser i denne anledning til brev fra Kontrollkommisjon ved leder Astrid Haram av 21.10.2022 Vedrørende søknad om forlengelse av tvunget psykisk helsevern. Klagen er begrunnet i nedenstående memorandum, med linker. Jeg ber om at memorandumet med linker leses i forkant av telefonmøte da det representerer sannheten så langt jeg har kunnet bringe den på det rene, og står i motsetning til løgner fra psykiatere som har vært involvert  i saken, i første rekke Margrethe Stensson. Jeg ber om at Magnus Nylander bistår meg som advokat. Jeg ønsker naturligvis TPH-vedtaket opphevet.

  Mvh. Jens Hermundstad Østmoe. Tlf.: 92 44 28 22. Adresse: Stolmakergt. 9A, 0551 OSLO.

  Memorandumet er å finne på følgende link: http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx
  PS. Nærmere forklaring finnes på følgene notater, hvor løgnene er tilbakevist 100%:

  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
  Les disse også!


  Magnus Nylander kunne ikke stille som min advokat pga. en pågående rettssak som vil pågå et par måneder. I stedet vil hans kollega ved STAFF Jacob Smith Næss være min advokat.


  Til Kontrollkommisjonen ved Diakonhjemmet sykehus (KK-DHS) ad klage på Tvunget Psykisk Helsevern (TPH) for mitt vedkommende på klagemøtet torsdag 23.03.2023. Hilsen Prof. Dr. Jens Hermundstad Østmoe.

  Jeg forlanger å få med hele dette innlegget i referatet fra klagemøtet torsdag 23.03.2023, jeg er lei av å bli avspist med et par avsnitt, mens Margrethe Stensson får flere sider med vesentlig løgn, som blir slukt rått av KK-DHS, som fungerer som sandpåstrøingsorgan for psykiaternes løgner. Nå er det på tide å få frem sannheten i vedtaket fra KK-DHS, og få slutt på Tvunget Psykisk Helsevern (TPH) for mitt vedkommende.

  Spesielt gjelder det at jeg ikke oppfyller farekriteriet, dvs. er selvskadende eller en fare for andre eller omgivelsene ellers, noe som er godt dokumentert nedenfor og mer utførlig på:

  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
  http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

  DET ER EN REKKE ASPEKTER VED TPH-EN SOM JEG HAR KLAGET PÅ, SE DOKUMENTET NEDENFOR MED LINKER, MEN ESSENSEN OG SAMMENDRAG ER GITT VED BREV/MAIL FRA MAGNUS NYLANDER:

  Fra: Magnus Thoresen Nylander magnus@advokat-staff.no
  Sendt: tirsdag 15. november 2022 11:29
  Til: 'Astrid Haram' ah@advokatforum.no
  Kopi: 'indeco@online.no' indeco@online.no
  Emne: Kommentar til årsforlengelse av TPH pva. JHØ
  Hei,
  Iht. avtale meddeles følgende kommentar til årsforlengelse av TPH pva. min klient JHØ innhentet fra samtale i dag:

  Ovenstående oversendes Kontrollkommisjonen ved Astrid Haram, og klienten er ordensmessig satt i kopi på oversendelsen.

  Med vennlig hilsen/kind regards
  ADVOKATFIRMAET STAFF AS
  Magnus Nylander
  Advokat MNA
  (+47) 900 26 658
  magnus@advokat-staff.no

  MVH PROF. DR. JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE

  FACT ELDRE – ALDERSPSYKIATRISK KLINIKK - VED DIAKONHJEMMET SYKEHUS ER EN KRIMINIELL ORGANISASJON , MAFIA, SOM DRIVER MED FAKTURASVINDEL OG FALSKE ANKLAGER OM DRAPSTRUSLER MOT MIN SØNN JON FRA MIN SIDE, J. H. ØSTMOE.  JEG ØNSKER INGEN KONTAKT MED DETTE UVESENET. MEN ER TVUNGET TIL DET PÅ GRUNN AV JEG ER UNDERKASTET GJELDENDE VEDTAK OM TVUNGET PSYKISK HELSEVERN. (PÅ HELT FALSK GRUNNLAG). DETTE MÅ NÅ OPPHØRE SNAREST.
  J-HØ ER HELT FRISK MENTALT SIDEN 2015, BORTSETT FRA ALVORLIGE BIVIRKNINGER PÅ GRUNN AV TVUNGEN FEILMEDISINERING. OG TRENGER INGEN «BEHANDLING» FRA PSYKIATRIEN.

  Tilbakevisning av løgner, også nye, fra psykiater Margrethe Stensson = løgnfullt maktmenneske og psykopat = MONSTER i følge Pericles Feressiadis.

  Yes, Margrethe Stensson (MS) is a monster. She has got immense power through «TPH = tvunget psykisk helsevern-vedtak» and «TMV-Tvangsmedisineringsvedtak», and that has corrupted her totally - morally. This is a real problem… Dette følger av Korrupsjonsloven: Makt korrumperer tendensielt (også moralsk), og allmakt korrumperer absolutt.

  J-HØ

  Hi J-HØ

  "Stensson, because she twists and turns most of what I say, and then via lies writes that I'm insane"
  Stensson is a monster and I have met similar and perhaps even worse monsters here in Greece.
  Best regards Pericles Feressiadis (PF), Greece.

  Siste nytt fra psykiatrifronten: Tvangs-sprøytemøtet mandag 02.01.2023 ble avlyst, da politiet ikke ville komme, og foreløpig utsatt til torsdag 05.01.2023. Mafiabossen Margrethe Stensson har sagt at hun vil øke medisindosen utover 60 mg Fluanxol. Dette betyr økt represjon og økt tortur av J-HØ. Margrethe Stensson har tidligere hatt diagnosen løgnfullt maktmenneske med psykopatiske trekk, men på grunn av den økte represjonen og torturen av J-HØ selv nå har kvalifisert seg til diagnosen løgnfullt maktmenneske og psykopat. Det blir trolig enda mindre gøy for politiet å bistå mafiabossen Margrethe Stensson i tvangs-sprøytemøter fremover enn før, nå som hun også er kjent som psykopat. Forøvrig vet Margrethe Stensson utmerket godt at J-HØ er helt frisk mentalt siden 2015, bortsett fra bivirkningene av nervemedisinen, og det er bare for å plage J-HØ ytterligere at hun vil øke dosen Fluanxol utover 60 mg. 05.01.2023 fikk J-HØ en tvangs-sprøyte på 70 mg Fluanxol og er helt ødelagt av bivirkningene.

  Bivirkninger av 30-40 mg Fluanxol i depot tvangssprøyte i baken hver 14. dag.

  I Vedtaket fra Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) av 14.03.2022 står det. «I følge vedtaket skal du [JHØ] behandles med Fluanxol depot 20-60 mg annen hver uke». Det er her klart av det ovenstående at jeg skal behandles med 20 mg Fluanxol depot annenhver uke. Noe annet er tortur. (Dette er verre tortur en rent psykisk tortur, men ikke så ille som ekstremt voldelig fysisk tortur, som tortureringen av opposisjonelle i Saudi Arabia, Burma og Kina. Dette ligger et sted i mellom i styrke på torturen, men tortur er det klart. Dette er ille nok tortur.)

  Undertegnede Jens Hermundstad Østmoe har av psykiater Anne Tveito i januar 2020 fått diagnosen schizoaffektiv lidelse som både er schizofreni (med paranoide vrangforestillinger) og bipolar (manisk-depressiv med psykose) en diagnose som jeg vil skyte ned med en gang da dette begge deler skyldes genfeil, som viser seg allerede i ungdomsårene fra 15 – 30 år, og jeg var helt mentalt frisk uten et psykiske problem til jeg i en alder av 49 år fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter mangeårig mobbing på arbeidsplassen, NKSH/Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, med påfølgende PTSD og med til dels sterk angst, som ble kurert omkring 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig autoterapi, initiert av sykepleier og kognitiv terapaut Merete Næss, som kurset meg i dette. Dette er et faktum – sannhet - som ingen psykiater kan rokke ved, selv om de forsøker iherdig. Jeg har vært helt mentalt frisk siden 2015, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisinering.

  Tidligere ble det lagt vekt på schizofreni-delen, som er tilbakevist bl.a. i en artikkel i Folkebladet, på www.anarchy.no, men i det siste har jeg fått diagnosen «scizoaffektiv lidelse av bipolar type» av Torfinn L. Gaarden og Margrethe Stensson, ved FACT ELDRE ved Diakonhjemmet sykehus (DHS) , og av Dragama Dimitrijevic og Siv Brockmann ved psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS), som er underlagt DHS. Hoved-referansen er Margrethe Stensson. De andre bygger mye på henne og hun er min «behandler» på Fact Eldre, som jeg er underlagt ved tvang.

  Jeg er altså overhodet ikke bipolar, men er siden jeg ble født utstyrt med rimelig godt og stabilt humør, og det er der selv når jeg er forbannet på navngitte psykiatere fordi de farer med løgn om meg, pluss noen til som har sluttet seg til hylekoret (det er åpenbart gått prestisje i dette fra disse psykiaternes side). Dette må naturligvis ikke utlegges som manisk, for det er det ikke. Jeg prater med klar og kraftig stemme, som jeg er utstyrt med fra naturens side, og som jeg bruker når det er viktig at jeg blir forstått. Dette må naturligvis ikke oppfattes som truende eller aggressivt, eller et utslag av mani. Dette er helt normalt.

  Jeg har altså ikke schizoaffektiv lidelse, og i særdeleshet er jeg aldri manisk. Har aldri vært det, og heller ikke nå. Få det inn i skallen tregskaller av noen psykiatere. Og ditto sandpåstrøingsorganer for psykiaterne: Kontrollkommisjonene ved DHS og LDS, som feilaktig straffer meg med vedtak om Tvunget Psykisk Helsevern (TPH)  og Statsforvalteren i Oslo og Viken, SFOV, som stadig vedtar den feilaktige tvangsmedisinering (TMV). Dette innlegget er for øvrig tatt med som forord til artikkelen i Folkebladet.

  Jeg har som nevnt hatt til dels kraftig angst og PTSD, men det er over fra ca. 2015, og har aldri hatt schizoaffektiv lidelse, som både er bipolar og schizofren, dette er tull og tøys. Videre er det tull og tøys at jeg blir syk og dårlig  av mindre antipsykotisk medisin. Jeg er overhodet ikke sinnssyk siden ca. 2015, og har som nevnt over aldri vært psykotisk og trenger overhodet ikke antipsykotisk medisin, se http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx.

  I dette notatet går det bl.a. frem at et science fiction eventyr om romvesener jeg skrev om i en pressemelding, som bl.a. ble sendt til daværende fastlege, ble falskt ble utlagt som psykose, og gjenstand for tvangsinnleggelse på Lovisenberg Diakonale Sykehus psykiatriavdeling (LDS) hvor de kort etter på helt falskt grunnlag ga meg diagnosen schizoaffektiv lidelse, som altså både er bipolar og schizofren. Dette skjedde ved års-skiftet 2019/20, og var altså bare tøys og tull fra psykiaternes side. Og siden har dette bare fortsatt med løgner om sinnssykdom hos meg og schizoaffektiv lidelse.

  Ad den falske diagnosen schizoaffektiv lidelse, som altså både er bipolar og schizofren. Ekte bipolaritet og schizofreni, og dermed også schizoaffektiv lidelse, er livsvarige psykiske sykommer som begge deler skyldes genfeil. Jeg JHØ var helt psykisk frisk fra jeg var født i 1948 til jeg fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter langvarig mobbing på arbeidsplassen av autoritære marxister, som førsteamanuensis ved NKSH/HiO - nå OsloMet - i en alder av 49 år. Jeg har følgelig ikke disse genfeilene og har aldri hatt bipolaritet og schizofreni, og dermed heller ikke schizoaffektiv lidelse. Etter nervesammenbruddet i 1997 fikk jeg alvorlig angst og PTSD (Post-Traumatisk-Stress-Disorder/lidelse) og var psykisk syk av dette til jeg ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig kognitiv autoterapi, ble helt kurert for all angst og PTSD ca. 2015, og har vært helt frisk mentalt siden dette, bortsett fra mentale bivirkninger/dysfunksjoner og andre bivirkninger, på grunn av feilmedisinering med anti-psykotisk medisin. Jeg har aldri vært psykotisk, bipolar og schizofren og dermed med schizoaffektiv lidelse. Bare hatt angst og PTSD, men dette er altså kurert for lenge siden.

  Ad løgnene fra psykiaterne om psykose. Jeg JHØ har aldri vært psykotisk. Psykose kjennetegnes først og fremst ved hørselshallusinasjoner og/eller synshallusinasjoner med tilhørende paranoide vrangforestillinger. Jeg JHØ har aldri hatt hørselshallusinasjoner og/eller synshallusinasjoner med tilhørende paranoide vrangforestillinger. Jeg har aldri vært paranoid redd for noe som helst, og aldri hatt forfølgelses-vanvidd, til tross for enkelte løgner om psykose hos meg fra enkelte psykiatere. Dette er bare løgn. Jeg gjentar: Jeg JHØ har aldri hatt hørselshallusinasjoner og/eller synshallusinasjoner og paranoide vrangforestillinger. Påstander om dette er 100% løgn.

  Av Notatet http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx går det fram løgner framsatt vesentlig av psykiater Margrethe Stensson om at jeg skulle ha fått kommandoer fra romvesen (jevnfør science fiction eventyret), og er paranoid redd nynazister. Riktignok har jeg blitt angrepet av og har sloss med nynazister/høyreekstremister, noe som går fram av et intervju med meg som anarkist-aktivist i en artikkel i ukebladet Vi Menn. Men jeg var og er ikke paranoid redd for dem, selv om en svensk anarkist/syndikalist ble myrdet av nynazister for noen år siden. Videre er det løgner om at jeg er paranoid redd for CIA og PST: Dette faller på sin egen urimelighet da jeg har hatt dem på mailinglisten i mange år. Riktignok har jeg et brev fra Lundkommisjonen om at jeg har vært overvåket av POT/PST, men det tar jeg med stor ro, og er ikke paranoid redd for PST. At jeg har vært/blir psykotisk i anledning disse løgnene/anledninger, spesielt i perioder hvor jeg har fått lite til null nervemedisin, er selvfølgelig bare løgner og tøys og tull. Jeg har aldri vært psykotisk, og blir det aldri: Dermed basta. Jeg trenger overhodet ikke antipsykotisk medisin.

  En kan merke seg at nesten hele året 2019 var jeg helt medisinfri, og det gikk veldig bra, jeg klarte å forske og utrede ting og saker, fordi jeg hadde normal intelligens for meg og var i stand til kreativitet og relasjonstenkning. Dette gikk helt bra som sagt, helt til historien med science fiction eventyret om romvesener ble misforstått som psykose, og jeg ble tvangsinnlagt  helt uten saklig grunn.

  Politianmeldelse av Margrethe Stensson, Diakonhjemmet Sykehus og Linn Norseth, Statsforvalteren i Oslo og Viken, for falsk anklage om at Jens Hermundstad Østmoe har drapstruet sin sønn Jon.

  Siterer fra brev av 07.11.2022 med Saksbehandler Linn Norseth, tittel «STATSFORVALTEREN STADFESTER VEDTAK OM BEHANDLING MED LEGEMIDLER UTEN EGET SAMTYKKE.»

  Siterer fra side 3/5:

  Hun [Margrethe Stensson] viste blant annet til at du [Jens Hermundstad Østmoe] ved forrige videreutvikling av manien, drapstruet din sønn, som er svært skadelig for relasjonen som har stor betydning for deg.
  Sitat slutt, vår uthevning i bold.

  Drapstrusler er forbudt i Norge. Margrethe Stensson kriminaliserer meg, Jens Hermundstad Østmoe, derfor, med denne falske anklagen, som viderebefordres av Linn Norseth, som derfor er medskyldig.

  Min sønn Jone vil bekrefte at denne påstanden om drapstrusler mot ham, er løgn 100%. Det er bare å ringe Jon på hans mobiltelefon, tlf.nr 41 26 96 69, for å få bekreftelse på at påstanden om drapstrusler fra far er 100% falsk, dvs. fra Jon selv og direkte.

  Anmeldelsen vil også bli sendt i brevs form til Oslo Politidistrikt.

  Og både Jon, sønn, og Jens, far, er skjønt enige om at Jens aldri har vært manisk, psykotisk eller manisk psykotisk, og dette er sannheten.

  Ljug og fanteri i TMV-et fra SFOV ved Bjørn Ruud.

  Jeg konstaterer at argumentene mine, sannheten, ikke er korrekt referert i TMV, mottatt i dag (20.02.2923). Ikke til å undres over at TMV-et fra Stensson, som er fullt av løgn, da ble stadfestet. Jeg har aldri vært manisk eller depressiv, eller hørt schizofrene stemmer i hodet. Det er derfor løgn når Stensson hevder det motsatte, at jeg har symptomer på schizoaffektiv lidelse, og jeg blir bedre, mindre bivirkninger, og blir ikke aggressiv og irritabel ved mindre medisin, som Stensson ljuger om.

  Viser til vedtak/brev med TMV fra SFOV ved Bjørn Ruud datert 10.02.2023. Mye av det jeg sa er underslått i dokumentet, som åpenbart har betydning for konklusjonen. Det er også direkte oppdiktning/løgn om ting jeg ikke sa. F.eks.: Jeg har aldri sagt at jeg «hadde vært innlagt ved psykiatriske avdelinger pga. misforståelser og feiltolkning av symptomer» Det jeg sa var at jeg «hadde vært innlagt ved psykiatriske avdelinger pga. misforståelser og løgner». Jeg har overhodet ikke hatt noen symptomer på psykisk sykdom, siden ca. 2015, men er helt normal, bortsett fra bivirkningene av tvangsmedisineringen. Det løgnfulle maktmennesket og psykopaten Stensson bare ljuger om «symptomer», jeg er helt normal hele tiden, bortsett fra bivirkningene av Fluanxolen.

  Hilsen J-HØ

  JHØ’s fight against «Soviet-Chinese-psychiatry» in Norway. Worse than the Juklerød and Gro case. By Professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe - JHØ - Updated. The whole history. The truth in contrast to the lies of the psychiatrists. Click on and read:

  http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
  http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
  http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

  Alle som er involvert eller interessert må lese disse dokumentene i sin helhet for å finne og innse SANNHETEN i motsetning til psykiaternes løgner, med det løgnfulle maktmennesket og psykopaten Stensson i spissen. Et kort møte med KK-DHS og KK-LDS og SFOV, som dertil fremstår som sandpåstrøings-organer for disse psykiaternes løgner, er ikke tilfredsstillende for å få frem SANNHETEN i sin fulle bredde. Man må lese dokumentene.

  Hilsen J-HØ

  PS. Ad det med nynazister og Margrethe Stenssons løgner i den anledningen + litt til.

   Fra http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx.

  Sannheten om romvesener (sci-fi-eventyr) og dette med bråk på gangen. 

  NB mer ad psykose! 1. Science fiction eventyr om aliens skrevet av meg og lagt ut på Internett i 2011 og oppdatert, og 2. reaksjoner i form av sterke protester mot tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering uten GRUNN, 3. er ikke psykose, og må ikke utlegges feilaktig i denne retningen. NB! Jeg har overhodet ikke vært psykotisk i 2019 og 2020, og aldri før heller. Merk deg det! Jeg har imidlertid hatt et nervesammenbrudd i 1997 og påfølgende PTSD, men dette opphørte ca. 2015 og har ikke noe slikt nå. Jeg er helt psykisk frisk, bortsett fra negative effekter av nervemedisiner, som jeg overhodet ikke trenger og de er skadelige for meg. Mer om dette nedenfor og i Forskningsrapport nr. 17 fra NØI-INDECO-OSE: http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx . Se også dokument om psykose-definisjon nedenfor. Dette har også betydning for spørsmålet om beslutningskompetanse, som jeg de facto har. Jeg har god sykdomsinnsikt, til tross for at MS hevder det motsatte i TMV-et.

  NB! Stensson: At du selv ikke vil si noe ad hvor mye gener vs. miljø du tror avgjør tilfeller av disse 3 sykdommene, bortsett fra at du feilaktig påstår at «det er individuelt, forskjellig fra person til person», sier sitt om ditt kompetansenivå på feltet. Du er de facto, om enn ikke de jure, uten beslutningskompetanse. Ditt miljø vs. gen-syn er direkte feil. Disse 3. sykdommene skyldes bare gener 100%. Psykose kan man jo få uavhengig av det, bla ved forgiftning, men jeg har overhodet ikke vært psykotisk i 2019 og 2020. Se 1. og 2. over, og nedenfor! 

  Videre står det også i vedtaket fra Stensson: «Pas vurderes også å fylle farekriteriet ettersom han bla har forskanset seg og andre i leiligheten grunnet overbevisning om at det var nynazister utenfor leiligheten.» Dette er løgn. Sannheten er at jeg hørte noen lyder på døren og at noen dro i håndtaket, gjentatte ganger, uten å ringe på. Hørte også noe leven fra gangen Lurte på hva det var. Kunne kanskje være nynazister, hadde provosert dem ved noen pressemeldinger litt tidligere. Da må man være litt forsiktig så det ikke går som med en svensk frihetlig i SAC, som ble myrdet av nynazister. Har også i 1979, blitt angrepet av nynazister selv. Kan godt komme med videre utredning her. Men jeg er ikke paranoid redd for nynazister. Denne saken er for øvrig behørig omtalt i Vi Menn, nr. 23, 3. juli, 1979, som finnes på Universitetsbiblioteket i Oslo.  

  Låste derfor døren til leiligheten og gjorde det klart at kjæresten min ikke skulle gå ut på gangen, før det var klart igjen. Hun har angstnevrose og reagerte inadekvat med panikkangst, og lot det gå utover meg via projeksjon, og fikk sønnen vår til å ringe politiet, på helt tullete «grunnlag». Det må presiseres at jeg er huseier og kjæresten er bare leieboer, så jeg bestemmer lovlig juridisk i slike saker. Men så ble jeg altså tvangsinnlagt på dette feil grunnlaget. Å være litt forsiktig med potensielt morderiske nynazister, etter å ha provosert dem, er ikke paranoia og psykose. Få det inn i skallen. Det er noe som heter å ta alminnelige sikkerhetsmessige forholdsregler. Dette er ikke psykotisk eller paranoia.
   
  (Jeg var ikke truende da jeg i vanvare dro i låseklaffen. Jeg åpnet like etterpå. Kan greie ut mer om dette, men MS har ikke nevnt dette i TMV-et sitt, så det lar jeg være her.) 

  NB! Jeg er således hverken en fare for andre eller meg selv, 100% sikkert! 


  Da jeg ble lagt inn på falskt grunnlag og buret inn i desember 2019 var jeg naturligvis opprørt over dette, men at dette ble utlagt som «manisk-psykotisk» er en ren løgn og feildiagnose av psykiaterne på LDS. Jeg har aldri vært manisk og aldri psykotisk. Dette er ren løgn. Et stunt med en dobørst på samme tid, var en ren protesthandling mot å være buret inn med tvang - uten grunn, og ikke noe seriøst selvmordsforsøk. Jeg har ingen planer om å gjenta stuntet eller foreta noe som helst proteststunt overhodet i fremtiden. Jeg har hatt et alvorlig nervesammenbrudd i 1997, med påfølgende PTSD, som ble kurert med kognitiv terapi, vesentlig autoterapi ca. 2015. I tilknytning til PTSD-en har jeg hatt mye angst, som har vært plagsomt, men ikke har vært av psykotisk eller paranoid karakter, og jeg har aldri vært bipolar og således heller ikke signifikant deprimert. Likevel har jeg i en periode brukt Tolvon (antidepressiva) i et forsøk på om dette kunne påvirke PTSDen og angst i denne sammenheng. Det viste seg at Tolvon ikke hadde noen effekt på PTSDen og angsten, og etter lengre tids forsøk droppet jeg Tolvonen, altså pga. at den ikke hadde noen effekt på den psykiske sykdommen min = PTSD med angst. Tolvonen var ganske enkelt en feilmedisinering, og må ikke tas som et tegn på bipolar lidelse hos meg. Sammen med løgnen om «manisk-psykotisk» har dette blitt misbrukt løgnfullt til å gi meg feildiagnosen bipolar, som er en del av feildiagnosen schizo-affektiv lidelse. Jeg er heller ikke schizofren og har aldri vært det, den andre delen av feildiagnosen schizo-affektiv lidelse. Og jeg har aldri vært paranoid eller psykotisk.

  En annen løgn fra Margrethe Stenssons side er at jeg har vært psykotisk i 2019-2020 og deretter har blitt «stabilisert» ved antipsykotisk tvangsmedisinering. Sannheten er at jeg aldri har vært psykotisk, jeg var imidlertid ganske opprørt over å bli buret inn med tvang når jeg var helt frisk mentalt, men siden har jeg roet det noe ned når jeg har gått over på TPH uten døgnopphold på institusjon. At jeg er blitt stabilisert av antipsykotisk medisin er derfor en klar løgn, jeg har vært stabil hele tiden siden PTSDen med en del angst, ble kurert ca. 2015, med kognitiv terapi, vesentlig autoterapi. Siden 2015 har jeg vært stabil og mentalt frisk, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisineringen.

  J-HØ er glad i livet og alltid i jevnt godt humør, også når han er sint (som han kan være – avhengig av situasjonen – men aldri aggressiv i betydningen «slår først» eller lignende. Imidlertid kan han selvfølgelig ta igjen voldelig i legitimt selvforsvar!). Han har aldri i livet brukt vold annet enn i legitimt selvforsvar. Dette gjelder også noen få små episoder på LDS.  J-HØ er ikke farlig for andre, og naturligvis ikke for seg selv. En av sakene der J-HØ  ble angrepet voldelig av personale på LDS, var så alvorlig at J-HØ anmeldte den til politiet, men saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling.


  JULEFATTIGDOMMEN - THE WORKING POOR

  LIKE AKTUELT I ÅR SOM I FJOR.

  IDEALDEMOKRATIET

  GJØR DØREN HØY OG PORTEN VID FOR IDEALDEMOKRATIET. MENS KØENE VOKSER PÅ FATTIGHUSET, RIKINGENE EMIGRERER OG KLIMAKRISEN TRUER; SÅ BER VI JONAS G.S. VÆRE LITT RAUS OG GI DE FATTIGE ET JULEGRATIALE: GOD JUL OG GODT NYTTÅR FRA DE LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATENE = ANARKISTENE.

  Det anarkistiske idealet  - anarkistenes langsiktige økonomisk-politiske mål

  Det anarkistiske idealet er generelt et samfunn såvidt mulig innrettet etter anarkistiske prinsipper, som en ledestjerne for den økonomisk-politiske styringen m.v.. Prinsippene for det anarkistiske idealsamfunnet er: 100% sosialisme og autonomi i vid forstand, effektivitet (Pareto-optimalitet, også med hensyn på miljøfaktorer) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen vil bytte posisjon med noen annen, når alt kommer til alt), minimale rangs- og lønnsforskjeller - politisk/administrativt og økonomisk hierarki, herunder frihet (uten andres frihets berøvelse, slaveri og tyranni), likhet, solidaritet; sosial justis inklusive libertær (frihetlig) lov (vedtatt direkte av folket selv eller via delegater) og optimal orden, rettssikkerhet og menneskerettigheter, frie kontrakter (ikke slavekontrakter), frie initiativer, ateisme (anarkismen er et sekulært prosjekt, men innebærer full religionsfrihet), antimilitarisme (basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse), internasjonalisme (ikke overnasjonalisme, eller nasjonalisme), desentralisme, selvstyre og føderalisme (ikke hierarkisk, EU-aktig), selvforvaltning (autogestion) og frihetlig kommunalisme, dvs. beslutninger tas i hovedsak lokalt av de vesentlig og konkret berørte - fra enhver etter evne - til enhver i følge behov.

  Fra http://www.anarchy.no/venstre.html

  PS. Til Jonas. Husk du er FOLKETS tjener. Det er FOLKET, grasrota, som eier STATEN, ikke omvendt. Og vi er sikre på at vi har majoriteten av FOLKET på vår side, når vi krever at alle fattige i NORGE, skal få julemat på bordet i juleuken. Da må de få et rundelig julegratiale, i hvert fall 3000 NOK til hver fattig familie og 1500 NOK til enslige fattige. Bare pung ut Jonas, det er FOLKETS penger du disponerer. Ordne det med Trygve i god tid før jul. La NAV foreta utbetalingen. Dette kan du ta på et dekret fra Statsministeren, ordnet gjennom Statsministerens Kontor, gjør det med en gang. Du er ikke julenissen da, bare en administrator for FOLKETS egne penger (Folkets betalte skatter, felleskassen), i denne saken. Vær ikke så gjerrig at du neglisjerer FOLKETS krav. Det har du ingen rett til, og vil straffe seg ved neste valg. Mvh De liberale sosial-demokratene = anarkistene. I denne saken talspersoner for FOLKET. FOLKETS VILJE ER VÅR LOV. Går det ikke med julegratiale får du finne på noe tilsvarende Jonas, som gjør at fattigfolk får julemat på bordet hele juleuken.

  OPPDATERING:
  TIL JONAS G.S.:  FÅ UT FINGERN ANGÅENDE JULEGRATIALE TIL DE FATTIGE. DU ER FOLKETS TJENER, IKKE HERSKER OVER FOLKETS FELLESKASSE OG GÅ I VRANGLÅS.
  ET SÅ STRAMT STATSBUDSJETT AT FATTIGFOLK FÅR VANN OG BRØD I JULEUKEN GÅR IKKE AN!

  La oss lese hva Kari skriver: «Jeg er født og oppvokst blant fattige på Grünerløkka i Oslo. Jeg er alenemor med to barn, et i barnehagen og en på barneskolen. Har et lite nettverk av fattige, noen med rus og/eller psykiatri- problemer. Jeg bor i en trekkfull gammel leiegård her på Løkka, som krever mye strøm for å ha det levelig. Strøm-utgiftene har steget mye, og hushaien har satt opp husleien. Sammen med økte matpriser, og det at jeg har en lavtlønnet deltidsjobb i en vanlig matbutikk, fordi jeg orker ikke full tid på grunn av alt husarbeidet, gjør at økonomien ikke lenger går rundt. Jeg prioriterer ungene framfor meg selv. Det blir derfor kun risgrøt på julaften og brød med geitost og melk på ungene, og vann og brød på meg, i hele juleuken. Om ikke den gjerrige og arrogante Jonas G. Støre, sørger for et julegratiale til meg på 3000 NOK fra mine egne skattepenger i felleskassen. Men det tror jeg lite på. Jeg er liberal sosial-demokrat. Og regner meg blant grasrota i Arbeiderpartiet, men følger parolene til Folkebevegelsen, på http://www.anarchy.no/boikott.html. Det blir sannsynligvis ikke noen god jul for meg og ungene i år… Mvh. Kari.» 

  OPPDATERING 2.

  Øverland: "Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv." Hører du Jonas G.S. Du unner ikke fattige julemat via julegratiale. Du er et arrogant, retthaversk maktmenneske med psykopatiske trekk. Gå av som AP-topp. Du ødelegger alt. Vi tilføyer at du er autoritær og moralsk korrupt og mangler fullstendig empati for fattigfolk som sliter økonomisk. Riktig nok kom det et utspill fra statsrådet fredag 16.12.2022 om at kommunene skulle være «rause» med sosialstønad i julen (1000 NOK), men det er ikke nok! De fattige skal ikke behøve å tigge NAV om penger til julemat. Ansvaret ligger hos STATEN, ved Jonas G. Støre. Det blir masseutsender av denne resolusjonen fra Norges Anarkistråd (NACO) fra og med mandag 19.12.2022 om morgenen, om ikke Jonas G. Støre tar til vettet og kommer med et utspill som garanterer julemat på bordet til fattigfolk i hele juleuken. Men et slikt utspill fra Jonas G. Støre kommer nok ikke og dermed bekrefter han karakteristikken over. Se forøvrig websiden til Folkebevegelsen, klikk på: http://www.anarchy.no/boikott.html

  Hilsen Norges Anarkistråd - The Norwegian Anarchist Council - NACO

  Web: http://www.anarchy.no/naco.html

  12.04.2023. Gudmund Hernes: Klokkene ringer for Støre. Folk er ikke opptatt bare av priser og hverdagsstrev. De vil vite hvor partiet vil ta landet og være sikre på at det ikke kjøres i motsatt retning, skriver Gudmund Hernes –  sentral old timer AP/DnA-mann. Kilde: Morgenbladet.

  26.04.2023. Million-gjengen: Alle i Aps nye sentralstyre har millionlønn, se: https://www.vg.no/nyheter/i/abyj8M/million-gjengen-alle-i-aps-nye-sentralstyre-har-millionloenn. Kilde: VG.
  HOVEDFEILEN VED AP ER AT LEDELSEN TILHØRER OVERKLASSEN I MAKT OG PENGER.


  APROPOS STATSBUDSJETTET FOR 2023 - AKTUELL NORSK POLITIKK - SAMGREPS-MODELL & - POLITIKK - COGRIPS-MODEL & -POLICY. HEI SV-STORTNGET! NÅ MÅ DERE TVINGE TRYGVE OG JONAS G. S. TIL Å FØRE EN ANARKISTISK, DVS. LIBERAL SOSIAL-DEMOKRATISK POLITIKK. SE NEDENFOR! 29.11.2022 KOM STATSRÅDET OG SV TIL ENIGHET OM STATSBUDSJETTET FOR 2023. AVTALEN SER IKKE SÅ ILLE UT FRA LIBERALT SOSIAL-DEMOKRATISK = ANARKISTISK, PERSPEKTIV.

  Fra: indeco@online.no <indeco@online.no>
  Sendt: søndag 9. oktober 2022 06:56
  Til: SV-stortinget <sv.postmottak@stortinget.no>
  Kopi: 'Ap-stortinget' <ap.postmottak@stortinget.no>; Postmottak Sp <sp.postmottak@stortinget.no>; venstre.postmottak@stortinget.no; Høyre-stortinget <hoyre.postmottak@stortinget.no>; krf.postmottak@stortinget.no; Frp-stortinget <frp.postmottak@stortinget.no>
  Emne: APROPOS STATSBUDSJETTET FOR 2023 - AKTUELL NORSK POLITIKK - SAMGREPS-MODELL & - POLITIKK - COGRIPS-MODEL & -POLICY. HEI SV-STORTNGET! NÅ MÅ DERE TVINGE TRYGVE OG JONAS G. S. TIL Å FØRE EN ANARKISTISK, DVS. LIBERAL SOSIAL-DEMOKRATISK POLITIKK. SE NEDENFOR!


  APROPOS STATSBUDSJETTET - AKTUELL NORSK POLITIKK

  HEI NORSKE MEDIA MED NRK OG TV2 I SPISSEN. DERE MÅ KONSENTRERE DERE OM DET SOM ER VIKTIG I AKTUELL NORSK POLITIKK, OG IKKE HENFALLE TIL LOMMERUSK-JOURNALISTIKK. LES DET NEDENFOR OG FÅ INSPIRASJON TIL Å TA OPP DE VIKTIGSTE SAKENE. MVH FOLKERÅDET (NACO

  AKTUELL NORSK POLITIKK ER OPPDATERT. OM DE LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATENES SYNSPUNKTER PÅ NORSK POLITIKK. DE LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATENE = ANARKISTENE. NORGE ER ET ANARKI, AV LAV GRAD RIKTIGNOK. DERFOR ER ANARKISTENES SYNSPUNKTER VIKTIGE! LES OG BLI VIS!

  KOMMENTAR TIL STATSBUDSJETTET 2024: IKKE SÅ VERST. BURDE VÆRT LITT MER GRØNT EKSPANSIVT, OG MED MER SKATTELETTE TIL DE MED UNDER 700 000 NOK I INNTEKT. BØR ORDNES UNDER STORTINGS-BEHANDLINGEN.

  03.12.2023. AP og SP har kommet til enighet med SV om Statsbudsjettet for 2024. Oljepengebruken ligger fast og det er blitt litt mer grønt, men vi savner en signifikant skattelette til de med under 700 000 NOK i inntekt. Formynder-STATEN styrker sitt grep om FOLKET. FOLKET vil ha signifikant mer penger til eget bruk, og mindre STAT. Dette Statsbudsjettet tilfredsstiller ikke dette kravet.

  DET STORE FOLKERANET HAR PÅGÅTT I FLERE ÅR. OG FOLKET HAR BLITT FRASTJÅLET MANGE MILLIARDER NOK SOM HAR GÅTT TIL ØVRIGHETEN I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR. NÅR SKAL DETTE TA SLUTT?

  AD NRK-DEBATTEN 05.10.2023. HER ER VÅRT SYN PÅ JERN-ERNAS FREMTID, OG LITT BAKGRUNNS-STOFF. MVH NACO.
  ETTER DEBATTEN: JERN-ERNA FIKK MYE PEPPER, OG KRAV OM Å GÅ AV I DEBATTEN, OGSÅ FRA FOLK SOM HAR STEMT PÅ HØYRE, OG PARTIET HØYRE SABOTERTE VED IKKE Å STILLE OPP – PLASSEN DERES STO TOM.

  KOMMUNEVALG-NYTT - RESULTATER, SE (KLIKK PÅ:) http://www.anarchy.no/kommunevalget2023.html. MER OM JERN-ERNA PÅ DETTE DOKUMENTET.

  NØI-INDECO-OSE'S DIALOG MED MILJØDIREKTORATET OM NY KLIMAPOLITIKK, SE (KLIKK PÅ:) http://www.indeco.no/archive/samgrep2.htm

  Anarkistene har stort sett "penger på bok", i form av aksjer og bankinnskudd. Vi forlanger nå en normal, lav realrente på 2-3% p.a.. Dvs. Norges Bank må ha en nominell styringsrente - inflasjon på 2-3%, dvs. 8-9% nominelt.

  Hei Norges Bank, Fin. Dep., SMK & Co.

  Anarkistene, de liberale sosial-demokratene, har stort sett "penger på bok", i form av aksjer og bankinnskudd. Vi forlanger nå en normal, lav realrente på 2-3% p.a.. Dvs. Norges Bank må ha en nominell styringsrente - inflasjon på 2-3%, dvs. 8-9% nominelt, med den aktuelle inflasjonen på ca. 6%. Uansvarlige personer og familier som «drar kredittkortet» og legger seg opp gjeld over evne, som de ikke vil klare å betjene, må nå få svi så de lærer seg å sette «tæring etter næring». Vi kan ikke ha det slik at uansvarlige personer og familier som låner over evne blir subsidiert med uansvarlig lave renter. En styringsrente på 1,75% er uansvarlig lav. Her må det komme en rask opptrapping til 8-9% nominelt, så realrenten blir på 2-3%. Vi kan ikke ha et samfunn der uansvarlige folk som «drar kredittkortet» og ikke klarer å sette «tæring ette næring» styrer kredittpolitikken. FÅ STYRINGSRENTEN OPP TIL 8-9% RASKT. Vi som har «penger på bok» er blitt avspist med smuler i mange år, og tapt store beløp på å være ansvarlige. DET FINNER VI OSS IKKE LENGER I.

  Realrenten = (nominellrenten - inflasjonen)/(1+(inflasjonen/100)). Dersom nominell rente = 4 % pro anno og inflasjonen = 6 % pro anno, blir Realrenten = (4 - 6)/(1 + 6/100) = (4 - 6)/1,06 = -2/1,06 = -1,89 % pro anno. Dersom nominell rente pro anno = 9 %, og inflasjonen pro anno = 6 %, blir realrenten = (9 - 6)/1,06 = 3/1,06 = 2,83 % pro anno. Norges Banks styringsrente kan tas som en indikator på nominell rente. Da må styringsrenten opp til 9 %, for at realrenten skal bli på 2,83% pro anno, ved 6 % inflasjon pro anno. Såpass må vi ha av realrente. Det er bare for Norges Bank og skru til på styringsrenten. 6 % inflasjon og 3,75 % nominell rente gir (3,75 - 6)/1,06 = - 2,12 % realrente, altså ganske kraftig negativ realrente. Slik kan vi ikke ha det.

  PS. 22.09.2022. Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent p.a.. Det er et riktig skritt på veien...03.11.2022 setter Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,50 prosent p.a.. Dette er for lite. Nå må Norges Bank dra til skikkelig i 2023. 15.12.2022. Norges Bank er ikke ferdige med renteøkningene. I dag økte de styringsrenten med et kvart prosentpoeng til 2,75. Men det kan bli mer før toppen er nådd. 23.03.2023 setter Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,00 prosent p.a.. 04.05.2023 setter Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent p.a.. 22.06.2023. Norges Bank hever styringsrenten med 0,5 prosentenheter til 3,75 prosent. 17.08.2023. Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 4,00 prosent. 21.09.2023. Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 4,25 prosent. 14.12.2023. Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 4,50 prosent.

  NORGES BANK FORTSETTER Å ØKE STYRINGSRENTEN. DET ER BRA, VI MÅ HA EN POSITIV NORMAL LAV REALRENTE SÅ RASKT SOM MULIG. NEGATIV REALRENTE (SOM VI HAR I NORGE I DAG) = USUNN ØKONOMI.

  DE LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATENE = ANARKISTENE, KREVER AT NORGES BANKS STYRINGSRENTE SKAL VIDERE OPP. VI MÅ FÅ EN POSITV LAV REALRENTE PÅ 3% FOR Å FÅ EN SUNN ØKONOMI MED LØNNSOME REALINVESTERINGER. DVS. STYRINGSRENTE PÅ 7% - 4% INFLASJON = ca. 3% REALRENTE! MVH FOLKERÅDET (NACO) 08.12.2023.

  NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI. THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO. THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE. VÅR PROGNOSE ER AT NORGES BANKS STYRINGSRENTE ØKES MED 0,25 % TIL 4,5% PÅ SENTRALBANKENS RENTEMØTE I NESTE UKE. OG DEN BØR VIDERE OPP. WEB: www.indeco.no. 08.12.2023.

  World Economic Council - WEC: NØI-INDECO-OSE'S PROGNOSE OM 0,25 PROSENTPOENGS ØKNING I NORGES BANKS STYRINGSRENTE TIL 4,5 PROSENT, OG AT DEN BØR VIDERE OPP, SLO TIL FOR FULLT. DE HAR DE BESTE EKSPERTENE!!! 14.12.2023.

  30.01.2023. Litt om Sentralbankens styringsrente og inflasjonen. Et tveegget sverd. Renter har en cost-push effekt ved at økte rentekostnader tendensielt overveltes i form av høyere priser, og en demand pull effekt via redusert etterspørsel, som bidrar tendensielt til lavere priser. Hvilken effekt som er sterkest i et gitt tilfelle er et empirisk spørsmål. I den nåværende situasjonen er antakelig cost-push effekten sterkest, og Norges Bank bare skaper økt inflasjon ved renteøkningene.

  11.04.2023. HEI NRK DAGSNYTT 18. DET DISKUTERES ØKONOMI OG PESSIMISME. DET GLEMMES AT MANGE HAR SPART MYE UNDER PANDEMIEN OG NÅ FÅR DE ØKTE RENTER SÅ KJØPEKRAFTEN ØKER PÅ GRUNN AV DET.

  PPS. 24.09.2022. SV! Realverdien av formuene våre har minsket mye i de senere årene: Det er en løgn at formuene har økt. Vi vil ikke ha mer formuesskatt også. Da krymper formuen mye mer. DETTE ER SPAREPENGENE VÅRE! STJEL IKKE DEM!!! Apropos Statsbudsjettet: Vi ønsker progressiv formuesskatt, høy for store formuer og skattefritak på formue under 7 millioner NOK.

  Mvh Norges Anarkistråd (NACO)

  03.05.2023. HEI TV2. DET ER BARE BRA AT DEN NORSKE VALUTAKURSEN ER LAV... DET ER IKKE NOE PROBLEM. FOLK FÅR FERIERE I NORGE I ÅR. BLIR REALRENTEN POSITIV VED EN KRAFTIG ØKNING I STYRINGSRENTEN VIL KURSEN GÅ NOE OPP.
  MVH WEC - WORLD ECONOMIC COUNCIL.

  Ad dyre, usikrede nybygg i statsrådskvartalet i Oslo. Flytt hele sentraladministrasjonen til en nedlagt militærleir. Der kan sikkerheten bli på topp, og dette er grønt og billig! AISC.

  01.10.2023. Det er borgerkrig mot de kriminelle bandene i Sverige, se http://www.anarchy.no/afis.html. Vi må unngå lignende i Norge. Anarkistene krever både mer forebyggende tiltak og direkte aksjon fra politiets side.

  Hei KMD, KS, Fin. Dep  og SMK

  07.09.2022. Korrupt avgjørelse om fortsatt sammenslått storkommune i kommunestyret i Kinn Kommune. Flertallsdiktatur og storebror hersker over lillebror Vågsøy som vil ut av "fellesskapet" med stort flertall.
  Demokrati måles på hvordan man tar hensyn til minoriteter. Storkommunen må deles i to.

  Mvh Norges Anarkistråd (NACO)

  Click on: 1st Baron Acton: The scientific Law of Corruption & basic ideas etc.

  Kritikk av Kommunebarometeret til NHO fra de liberale sosial-demokratene ved NØI-INDECO-OSE

  «Undersøkelsen» fra NHO bare reflekterer en disoptimal sentralisering som undervurderer den reelle verdiskapningen på land vs. by. Verdiskapningen i byene og andre storkommuner, den reelle økonomiske veksten, er mye mindre enn NHOs Kommunebarometer viser pga. at byråkratiske systemkostnader ikke er trukket fra i BNP-bidraget, men regnes som inntekt/nytte. Kommunebarometeret er derfor verdiløst som grunnlag for en optimal kommunepolitikk og rangeringen er helt feil fra et realøkonomisk perspektiv. I fremtiden må NHO endre Kommunebarometeret så det reflekterer reell vekst og bidrag til velstanden, og trekke fra systemkostnadene når rangeringen gjøres. Rangeringen i NHOs nåværende Kommunebarometer er helt misvisende.

  Mer informasjon på (click on): http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm.

  09.05.2024. Vil ta mer fra de rike og gi til de fattige kommunene, se: https://www.nrk.no/norge/regjeringen-vil-ta-mer-fra-de-rike-og-gi-til-de-fattige-kommunene-1.16875318. Folkerådet (NACO): Dette mener vi er et bra forslag fra Statsrådet. Støttet. Kilder: NRK og AIIS.

  Ad strømstøtte til småbedrifter med store el-utgifter

  Hei Trygve, Marit og Jonas G. S. m. fl.

  Redd "Fiskeriet" på Youngstorget med strømstøtteordning. De hadde 200 000 NOK i strømregning i fjor, og får 1,2 millioner NOK i år. Det blir et solid underskudd med fare for konkurs. Det er den eneste skikkelige fiskebutikken i Oslo Sentrum... For oss på Grünerløkka er dette den eneste muligheten til å få fersk fisk m.v. av ypperste kvalitet, og det vil vi ha. Sørg for at småbedriftene med høye strømutgifter overlever!!!! Mvh. Prof. Dr. cand. oecon.og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe ved NØI-INDECO-OSE og IIFOR-PGU. Medlem av Senterpartiet, lokallaget på Grünerløkka. PS. Jeg lovte innehaveren av «Fiskeriet» og ta det opp med rette vedkommende, da jeg var innom og kjøpte ferske fiskekaker til lunchen i dag. www.indeco.no, rådgiver for www.anarchy.no. PPS. 16.09.2022 kom statsrådet med en strømstøtteordning for næringslivet, som bl.a. skal nå småbedrifter og butikker med store el-utgifter, og være grønn og begrenset. Håper "Fiskeriet" kommer inn under ordningen, så de slipper konkurs!

  28.09.2022. Statsrådet annonserer at det kommer mere grunnrenteskatt, dvs. skatt på bruk av naturressurser/realkapital. Både havbruk og vindmølleparker skal skattleegges med grunnrenteskatt. I tillegg kommer økt beskatning på vannkraften. Norges Anarkistråd (NACO) mener at dette er på høy tid, og støtter framstøtet helhjertet. Spørsmålet er også om ikke olje- og gass-selskapene i Nordsjøen burde beskattes mer. Mere grunnrenteskatt er både effektivt og rettferdig.

  Hei igjen Fin.Dep. + +

  Apropos Statsbudsjettet: Dere må kunne klare 1,5%s målet for arbeidsledigheten (AKU), via desentralisert planøkonomi, hvor en unngår flaskehalser og øker veksten der det ikke er flaskehalser. Dette vil også bidra til å redusere presset i økonomien og inflasjonen. Og det må være grønn vekst, dette er en absolutt bibetingelse. 3-5% grønn vekst i BNP. Statsbudsjettet for 2023 er nøytralt, men burde være litt ekspansivt for å få til dette. Håper stortingsbehandlingen medfører dette! Mvh J-HØ for NØI-INDECO-OSE.

  04.02.2023. Statsrådet med finansministeren i spissen lovte denne uken å kompensere for lønns- og prisveksten i revidert statsbudsjett før sommeren. Dette setter vi tommelen opp for, og det er bedre å være litt for raus enn litt for knipen i denne sammenheng.

  17.10.2022. HEI SV! VI ER REDE TIL ET NÆRMERE SAMARBEID MED SV NÅ ETTER AT DERE HAR SKIFTET NATO-STANDPUNKT TIL JA TIL NATO. FORUTSETNINGEN ER AT SV DROPPER STATSROMANTIKKEN (= MARXISMEN) OG GÅR INN FOR FLAT STRUKTUR.
  DA KAN DERE BLI NORGES MEST ANARKISTISKE PARTI TROR VI, MED LITT RÅD FRA OSS (SOM DERE HØRER PÅ). MVH NACO.

  VI GIR LITT INSPIRASJON TIL EN NY FORSVARSPOLITIKK FOR SV (CLICK ON):
  Antimilitarism - an anarchist approach

  24.10.2022. Vi holder med Kommunalstatsråden. Denne "forskningsrapporten" om EØS og NEI til EU og fare for kupp, fra FFI, er ren synsing og fortjener ikke karakteristikken vitenskap. Mvh Norges Anarkistråd.

  23.11.2022. AD STATSBUDSJETTET = STRAMT = KONTRAKTIVT. BURDE VÆRT LITT EKSPANSIVT.  HVORDAN FÅ BUKT MED INLASJONEN I NORGE? NÅ MÅ AVANSENE PÅ TILBUDSSIDEN REGULERES NED.

  INFLASJONEN I NORGE PÅ OVER 7 % SKYLDES IMPORTPRISØKNING, PRODUSENTPRISØKNING OG ØKTE DISTRIBUSJONSMARGINER. NÅ ER DET TID FOR KONKURRANSE, PRIS OG AVANSE & MARGIN-REGULERINGER. INNFØR PRISLOVEN IGJEN, OG SETT I GANG.

  INFLASJONEN I NORGE PÅ OVER 7% ER I HOVEDSAK COST-PUSH, IKKE DEMAND-PULL. ET FOR STRAMT STATSBUDSJETT ER DERFOR BARE TULL - BARE ØK TOTAL ETTERSPØRSEL LITT. DET HAR IKKE SIGNIFIKANT PRISØKNING SOM FØLGE I DAGENS SITUASJON. MEN DISTRIBUSJONSMARGIN-REGULERINGER MÅ TIL FOR Å FÅ BUKT MED INFLASJONEN, BÅDE PÅ DETALJ- OG ENGROS-SIDEN.

  PROSENTAVANSENE PÅ ENGROS- OG DETALJ-LEDDET ER ANTAKELIG RELATIVT KONSTANTE SIDEN FØR IMPORT- OG PRODUSENT-PRISENE STEG MYE. DETTE BETYR EN VOLDSOM KRONEMARGIN-ØKNING PÅ DETALJ- OG ENGROS-LEDDET, LANGT OVER KOSTNADSØKNINGEN PÅ DISSE OMSETNINGSLEDDENE, OG TILNÆRMET MONOPOLMARGINER I DISTRIBUSJONEN. FOR FÅ KRONEMARGINENE NED PÅ FRIKONKURRANSE-NIVÅ, MÅ AVANSESATSENE REGULERES NED, KANSKJE TIL DET HALVE OMTRENT. 30% AVANSE BLIR DA 15%, FOR Å FÅ BUKT MED INFLASJONEN, MED FULL KOSTNADSDEKNING. DE NÅVÆRENDE SKYHØYE KRONEMARGINENE, GIR ROM FOR DETTE. VI MÅ ALTSÅ FÅ EN AVANSEREGULERING NEDOVER I %. OGSÅ TRANSPORTMARGINENE KAN JUSTERES NOE NED.

  18.01.2023. Det siste året har forbrukerprisindeksen på kjøtt gått opp 13,5 prosent, fisk har økt med 13,6 prosent og meierivarer har gått opp med 10,6 prosent, skriver Nettavisen. Nå spår Kjøttleverandørenes forening (KLF) at prisene på kjøtt skal videre opp. Enkelte medlemsbedrifter spår at prisene skal opp 20 prosent. KLF har 140 medlemsbedrifter og står for rundt 60 prosent av kjøtt- og eggproduktene i dagligvarebutikkene. Prisøkningen kommer ifølge KLF av at det må kompenseres for økningen i bøndenes produksjonskostnader. Her spiller prisveksten på strøm inn ettersom kjøtt- og fjærfebransjen er en svært strømintensiv sektor. Spørsmålet er likevel om det ikke er en del luft i kalkylene, som tilsvarer økt og urimelig profitt. Dette aktualiserer en kontroll og regulering av marginene i kjøtt- og dagligvarebransjen.

  17.09.2023. SSB-analyse gir næringslivet skylden for en stor del av prisveksten. Næringslivet har det siste året skrudd opp prisene mer enn kostnadsveksten skulle tilsi, viser SSB-beregninger. Se: https://e24.no/norsk-oekonomi/i/0QxmQ2/ssb-analyse-gir-naeringslivet-skylden-for-en-stor-del-av-prisveksten?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no. Kilde: E24/Aftenposten.

  02.01.2024. Priskrig på mat hos dagligvarekjedene. Lavpriskjedene starter året med priskampanjer. Se: https://www.nrk.no/norge/dagligvareeksperter-tror-prisene-skal-ned-1.16698700. Kilde: NRK. Marginene i dagligvarebransjen har vært høye, og det er rom for en viss priskonkurranse, men dette vil neppe vare lenge, så snart vil prisene sannsynligvis stige igjen, melder IIFOR. Kilde: AIIS.

  31.01.2023. HEI LO ETC. KUTT AV MATMOMSEN VIL TROLIG BARE GÅ CA. 60% TIL FORBRUKER, CA. 40% GÅR TIL MATBRANSJEN. DET VIL OGSÅ GI MEST TIL RIKE FORBRUKERE. ALTSÅ ET DÅRLIG OG LITE PRESIST PRISTILTAK.

  19.01.2023. Kjernekraft? The Anarchist International, AI/IFA, er mot kjernekraftverk både i Norge og verden forøvrig. Sikker lagring av radioaktivt avfall finnes ikke. Både terrorisme, sabotasje, krig og jordskjelv er en stor fare for spredning av radioaktivitet. Det kan også skje ulykker, teknisk og/eller menneskelig svikt. Også selve atomkraftverkene er usikre av samme grunner. (Godt det ikke var noe atomkraftverk i jordskjelvsområdene i Tyrkia og Syria...)

  07.03.2023. NEI TIL KJERNEKRAFT! TIL SENTERPARTIET. KAST IKKE BORT PENGER OG TID PÅ Å UTREDE KJERNEKRAFT. Har dere glemt Tsjernobyl-ulykken i 1986, som er den mest alvorlige atomkraftverkulykken i verdenshistorien. Ulykken fikk store negative konsekvenser for Norge. Og det skjer stadig uhell med lekkasje av radioaktivt materiale, se f.eks. "Minnesota nuclear power plant leaked 400,000 GALLONS of radioactive water in November...", see: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11870101/Regulators-monitor-tritium-leak-Minnesota-nuclear-plant.html.

  19.03.2023. CCS, Carbon Catching and Storage? The Anarchist International, AI/IFA er i mot milliardsatsingen på CCS i Norge og verden forøvrig. For det første vil det trolig aldri bli miljøøkonomisk regningssvarende i stor skala, og det er klare sikkerhetsrisikoer. Sikker lagring av CO2 under bakken/havbunnen finnes ikke. Både terrorisme, sabotasje, krig og jordskjelv er en stor fare for spredning/lekkasje av CO2. Det kan også skje ulykker, teknisk og/eller menneskelig svikt. Også selve prosessen er usikker av samme grunner. Man bør heller bruke milliardene på sikker grønn energi, dvs. vann, sol og vindkraft, og en effektiv grid i denne sammenheng.

  05.10.2023. CCS, Carbon Catching and Storage, på Melkøya vil antakelig koste mer enn 100 milliarder NOK... I tillegg vil elektrifiseringen antakelig koste det dobbelte av det statsrådet har anslått hittil. Altså bare galskap på Folkets regning. Mvh NACO.

  27.02. 2023. Vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, må rives. Statsrådet må ikke overkjøre høyesterett, overkjøring betyr at rettssamfunnet og demokratiet = anarkiet, er i fare. Når privatpersoner oppfører noe som er ulovlig, må de rive. Slik må det også være for sentraladministrasjonen. Mvh Norges Anarkistråd/NACO.

  06.03.2024. Fosen-saken: Enighet mellom Nord-Fosen siida og staten. Nord-Fosen siida har i dag akseptert et tilbud som er utarbeidet av Staten og Roan Vind DA. Tilbudet innebærer ikke at noen av vindturbinene fjernes. Se: https://www.nrk.no/trondelag/enighet-om-mellom-nord-fosen-og-roan-vind-1.16792292. Kilde: NRK. Norges Anarkistråd/NACO: Ingen kommentar. Kilde: AIIS.

  28.02.2023. Ad narkotika-liberalisme. De liberal sosialdemokratene = anarkistene, er i mot «rusreformen», også i Oslo. Alt som smaker av narkotika-liberalisme er vi i mot. Mer om anarkistenes = de liberal sosialdemokratenes narkotika-politikk, klikk på http://www.anarchy.no/ija145.html. Mvh Norges Anarkisråd/NACO.

  28.02.2023. Ad Politisk Kvarter i NRK: Jeg Prof. Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. J-HØ støtter Senterparti-ordførerne i kravet om makspris på 45 øre per kWh på strømmen forutsatt et nullsum-vedtak i støtte.

  12.04.2023. Gudmund Hernes: Klokkene ringer for Støre. Folk er ikke opptatt bare av priser og hverdagsstrev. De vil vite hvor partiet vil ta landet og være sikre på at det ikke kjøres i motsatt retning, skriver Gudmund Hernes –  sentral old timer AP/DnA-mann. Kilde: Morgenbladet.

  25.04.2023. AI/IFA/ANORG, GAIA/GGS og AFIN: Klassiske sneversynte naturverninteresser må vike i kampen mot klimakrisen. AI/IFA/ANORG, GAIA/GGS and AFIN: Classic narrow-minded nature conservation interests must give way in the fight against the climate crisis.

  27.04.2023. Ad korrupsjon på stortinget. NACO: Nå må det ryddes opp. - Riksrevisjonen: Stortingets økonomiske ordninger til representanter. Vår undersøkelse av de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter avdekker betydelige feil. Overordnet vurdering  - Sterkt kritikkverdig. Se  https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2022-2023/stortingets-okonomiske-ordninger-til-representanter/. Kilder: Riksrevisjonen og AIIS.

  09.02.2024. Brukte over 18,2 millionar kroner på representasjon, se: https://www.nrk.no/norge/brukte-over-18_2-millionar-kroner-pa-representasjon-1.16756942. Kilde: NRK. Folkerådet – Norges Anarkistråd: Dette er grov korrupsjon i privat sektor. Kilde: AIIS.

  28.04.2023. Ad grov politivold. NACO: Dette må straffe seg noe alvorlig. Aftenposten: Politivold sjokkerer: Video viser at politiet slår ung mann minst 21 ganger - skal ha slettet bevis, se: https://www.aftenposten.no/norge/i/bge3Pe/politivold-sjokkerer-video-viser-at-politiet-slaar-ung-mann-minst-21-ganger-skal-ha-slettet-bevis. Kilder: Aftenposten og AIIS.

  01.05.2023. KOSMOLOGI. GUDER HAR ALDRI EKSISTERT. GUDETROENDE ER LØGNERE, SOM IKKE KAN SKILLE LØGN FRA SANNHET. VI KAN IKKE HA SLIKE PÅ TOPPENE I STATEN, HVERKEN I STATSRÅDET ELLER I STATSFORVALTNINGEN M. V.. DETTE GJELDER BL.A. JONAS G. S. OG V. S. HAUGLAND. AD KOSMOLOGI, KLIKK PÅ: http://www.anarchy.no/cosmology.html.

  AD "UNIVERSET" SENDT PÅ NRK 03.05.2023. BRIAN COX ER EN LØGNER. KOSMOLOGI: VERDENSROMMET ER IKKE SKAPT. DET HAR VÆRT DER ALLTID OG ER UENDELIG GAMMELT... MED STJERNER, GALAKSER OG PLANETER. UENDELIG I UTSTREKNING OGSÅ...

  05.05.2023. Ad APs Landsmøte: IWW works for 1. Citizen remuneration above the powerty line. 2. A significant higher minimal salary - it must pay to work! The purpose of this is to do away with relative slave-contracts, i.e. "wage slavery"..., see: http://www.anarchy.no/iwwai.html.

  06.02.2024. IWW krever 7-timers normal-arbeidsdag, med full lønnskompensasjon, ved årets lønnsoppgjør. Dette som utgangspunkt for lønnsforhandlingene, og med trussel om streik om det ikke går igjennom helt eller delvis. http://www.anarchy.no/iwwai.html.

  06.05.2023. Til APs landsmøte. ANARCHISM ... SO FAR - ANARCHISM = LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY - The Anarchy of Norway is still going strong. THE HISTORY OF NORWAY AND THE ANARCHY... See: http://www.anarchy.no/a_nor.html.

  06.05.2023. Direkte aksjon for lokalsykehus og mot statsmonolitten. Sykehusene - stats-monolitt i KRISE. OG LITT OM HELSEØKONOMI OG HELSEORGANISASJON OG KRIMINALITET I HELSESEKTOREN... Til APs landsmøte, se: http://www.anarchy.no/direkteaksjonlsh.html. 16.01.2024. SYKEHUS FREDET. Helsestatsråd Ingvild Kjerkol (Ap) bekrefter tirsdag 16.01.2024 at akuttilbudet ved sykehusene i Narvik og Lofoten ikke skal svekkes. Dette skjer etter omfattende direkte aksjoner og protester. Kilde: AIIS.

  13.05.2023. Den venstrepopulistiske sekten MDG har hatt landsmøte og sier JA til EU. Norges Anarkistråd (NACO) er imidlertid klart NEI til EU, og oppfordrer folk til å boikotte MDG ved kommunevalget til høsten og ved senere valg. MDG er et reaksjonært parti.

  30.05.2023. Hei NRK, ad Kompass i dag tidlig. Nå får dere gi dere med løgner. Kontakt med "den hellige ånd" og "helbredende virkning". FAKE NEWS! SLUTT MED SÅNN LØGNPROPAGANDA FOR LJUGEKRISTENDOMMEN! MVH FOLKEBLADREDAKSJONEN.

  30.05.2023. AI industry and researchers sign statement warning of ‘extinction’ risk, see: https://edition.cnn.com/2023/05/30/tech/ai-industry-statement-extinction-risk-warning/index.html. Source: CNN. Norges Anarkistråd (NACO): Norge må nå få en politikk angående AI – Artificial Intelligence.

  04.06.2023. Vi krever at NORSK RIKSKRINGKASTING, NRK, slutter å sende løgnpropaganda for LØGNKRISTENDOMMEN og alle andre religioner med gudetro. Dette er FAKE NEWS. Guder eksisterer ikke, og har aldri eksistert. MVH ANORG – ANarkistenes ORGanisasjon, i Norge, Norden og Globalt.

  08.06.2023. NØI-INDECO-OSE'S DIALOG MED MILJØDIREKTORATET OM NY KLIMAPOLITIKK, SE (KLIKK PÅ:) http://www.indeco.no/archive/samgrep2.htm.

  04.07.2023. Moksnes, sjefen i Rødt, har tilstått tjueri av solbriller og fått en bot. Dette er bare et lite glimt av kleptarkiet som ville herske, dersom Rødt fikk makt. 24.07.2023. Moksnes går av som partileder i Rødt.

  08.08.2023. Går inn for elektrifisering av Melkøya – ber Sp vurdere statsråds-exit, se: https://www.dagsavisen.no/nyheter/politikk/2023/08/08/vil-elektrifisere-melkoya-ber-sp-vurdere-regjerings-exit/. Kilde: Dagsavisen. NACO: Støre må ta med seg AP-millionærene sine og gå av. Dette blir bare å flytte på utslippene av klimagasser.

  11.08.2023. Krangel i Senterpartiet etter Melkøya-avgjørelse: – Alle er lynforbanna. Det koker innad i Senterpartiet etter at planene om elektrifisering av Melkøya ble kjent. Medlemmer i nord krever at partiledelsen enten gjør om vedtaket eller går ut av regjering. Se: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/full-strid-i-senterpartiet-etter-melkoya-avgjorelse-_-mener-ledelsen-odelegger-valgkampen-1.16512847. Kilde: NRK.

  11.09.2023. Prisstigningen, inflasjonen målt med økningen i Konsumprisindeksen (KPI) til Statistisk Sentralbyrå (SSB) dempes: Fra August 2022 til August 2023, økte KPI med 4,8 prosent. 10.10.2023. Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,3 prosent fra september 2022 til september 2023, noe som er 1,5 prosentpoeng mindre enn tolvmånedersveksten måneden før. KPI-JAE steg 5,7 prosent fra september i fjor til september i år. Kilde: SSB.

  10.11.2023. Hopp i prisveksten: Inflasjonen i Norge økte til 4 prosent i oktober. Prisveksten i Norge øker igjen. Det trekker klart i retning av rentehopp, sier sjeføkonom. Se: https://e24.no/norsk-oekonomi/i/VP7M64/hopp-i-prisveksten-inflasjonen-i-norge-oekte-til-4-prosent-i-oktober og https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen. 11.12.2023. Endringen i KPI fra november 2022 til november 2023 var på 4,8 prosent. KPI-JAE steg 5,8 prosent. Kilde: SSB. Endring i KPI Desember 2022 - Desember 2023 4,8 prosent. Kilde: SSB.

  10.01.2024. Kraftig prisvekst i 2023, se: https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/konsumprisindeksen/artikler/kraftig-prisvekst-i-2023. Kilde: SSB.

  09.02.2024. KPI steg med 4,7% fra januar 2023, og matprisene steg med 8,7%. Folket, i motsetning til øvrigheten, bruker relativt mye på mat, og realinntekten til Folket gikk derfor mye ned. Folkeranet fortsetter altså. Se: https://www.nrk.no/nyheter/prisveksten-var-pa-4_7-prosent-i-januar-1.16755965.11.03.2024. KPI-økningen Februar 2023 - Februar 2024 er 4,5 prosent. Matvareindeksen steg med 6,3 prosent. 16.05.2024. KPI økningen April 2023 - April 2024 er på 3,6 prosent. Matvareindeksen steg med 6,8 prosent. Det spøker for realinntektsvekst for fattige med stort matbudsjett.10.06.2024. KPI økte med 3,0 % fra mai 2023 til mai 2024, og matvareprisene steg med 5,4 %. 10.07.2024. KPI økte med 2,6 % fra juni 2023 til juni 2024, og matvareprisene steg med 4,9 %. Kilde: SSB.

  09.11.2023. Solid lønnsvekst i 3. kvartal. Tall for 3. kvartal viser en lønnsvekst på 6,4 prosent. Lønnsveksten var høyest for de som var i samme jobb to år på rad. Veksten i antall lønnstakere var 1,0 prosent. Se: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/antall-arbeidsforhold-og-lonn/artikler/solid-lonnsvekst-i-3.kvartal. Kilde: SSB.

  16.09.2023. Tilliten til politiker-toppene er nå nær null. Partiene må få mer liberale sosial-demokratiske = anarkistiske, programmer, og Jonas G. Støre og Jern-Erna må ut av ledelsene i AP og Høyre, for å gjenopprette tilliten. Vi kan ikke ha det slik som nå med mye korrupsjons-skandaler. Mvh Norges Anarkistråd (NACO). 19.09.2023. Vi er vant med at politikere ljuger, jevnfør valgflesk. Vi tror derfor ikke en tøddel på at Jern-Erna og de andre korrupte politikerne både til høyre og til venstre snakker sant om familienes aksjekjøp og innsidehandler, som de er skyldige i alle sammen. Mvh de liberale sosial-demokratene = anarkistene.

  23.09.2023. Korrupsjons-jeger Eva Joly krever at Økokrim må etterforske Erna Solberg, i habilitets og aksjeskandalen, melder NRK TV1. De liberale sosialdemokratene = anarkistene er helt enige med Eva Joly i denne saken.

  24.09.2023. AKTUELL NORSK POLITIKK - GÅ AV SOM PARTILEDER I HØYRE JERN-ERNA, OG OGSÅ SOM STATSMINISTER-KANDIDAT. VI KOMMER ALDRI TIL Å GI OSS PÅ DETTE... DU HAR ABSOLUTT NULL TILLIT. DET SAMME GJELDER JONAS G. STØRE. HILSEN ANARKISTENE.

  01.10.2023. Ber Støre gå av som leder for Det internasjonale havpanelet. Miljøorganisasjoner over hele verden aksjonerer mandag utenfor norske ambassader. Se: https://www.nrk.no/norge/ber-store-ga-av-som-leder-for-det-internasjonale-havpanelet-1.16576354. Kilde: NRK.

  08.12.2023. Direktør for Nasjonalt tryggingsorgan (NSM), Sofie Nystrøm, går av på grunn av ein ulovleg låneavtale på 200 millionar kroner. Se: https://www.nrk.no/norge/direktoren-for-nasjonalt-tryggingsorgan-gar-av-etter-ulovleg-laneavtale-1.16670800. Kilde: NRK.

  14.12.2023. Apropos ny abortlov: Anarkofeministene, de liberale sosialdemokratene, er enig stort sett med WHO. Vi kvinner skal bestemme selv. Vi tar naturligvis hensyn til fosteret. Bort med alle nemnder og ukestengsler i lovs form. Kilde: AIIS.

  01.12.2023. INGEN VET HVA FOLKET I MOTSETNING TIL ØVRIGHETEN TJENER. STATISTISK SENTRALBYRÅ SKILLER BARE PÅ KAPITAL- VS LØNNS-INNTEKTER, OG FØRER IKKE STATISTIKK OVER HVA FOLKET - GRUNNPLANET - GRASROTA - TJENER.

  DETTE MÅ TA SLUTT. HEMMELIGHOLDET OM HVA FOLKET TJENER MÅ TA SLUTT.

  FOLKET, DET ER DE SOM IKKE HAR NOEN UNDER SEG I STILLINGEN SIN, OG BESTÅR AV SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE SOM BØNDER OG FISKERE, OG GRUNNPLANET I HIERARKIET. VI MÅ VITE HVA DE TJENER FOR Å KUNNE FØRE EN SKIKKELIG FOLKEPOLITIKK. OG AVSLØRE DET STORE FOLKERANET MER I DETALJ.

  FOLKERÅDET – NORGES ANARKISTRÅD (NACO) KREVER AT STATISTIKK OVER FOLKETS INNTEKTER FØRES OG PUBLISERES NÅ – SNART!!!!


  SPORT ER LORT

  "SPORT ER LORT", PÅ TV OG I AVISENE. KUTT UT SÅ MYE SOM MULIG AV SPORTEN. DET ER ALT FOR MYE SPORT PÅ NRK BL.A.

  MVH. ANARKISTENE = DE LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATENE. 17.09.2023

  PS. SPORT BØR DRIVES SOM MASSEIDRETT. IKKE SITTE I SOFAEN OG SE DET PÅ TV. ALL SPORTEN I MEDIA BIDRAR TIL FOLKETS DUMHET. KJØR MERE POLITIKK OG ØKONOMISK-POLITISK STOFF OG DEBATT.

  DET STORE FOLKERANET

  DET STORE FOLKERANET. KORRUPSJON! DET PÅGÅR ET RAN AV FOLKET. BYRÅKRATIET STJELER FRA FOLKET. DETTE MÅ TA SLUTT!!! MAKT KORRUMPERER, BÅDE ØKONOMISK OG POLITISK/ADMINISTRATIV MAKT. KORRUPSJONSLOVEN GJELDER UANSETT, BÅDE LOVLIG OG ULOVLIG KORRUPSJON. MAKTKONSENTRASJONEN MÅ BORT OG ERSTATTES MED FLAT STRUKTUR…

  12.07.2023. DET STORE FOLKERANET. DET PÅGÅR ET RAN AV FOLKET. BYRÅKRATIET STJELER FRA FOLKET. DETTE MÅ TA SLUTT!!! NACO HAR ANMELDT BYRÅKRATIET = OVERKLASSEN, TIL POLITIET FOR PLYNDRING AV FOLKET = UNDERKLASSEN.

  10.07.2023. DET PÅGÅR ET RAN AV FOLKET. BYRÅKRATIET STJELER FRA FOLKET. DETTE MÅ TA SLUTT!!! NACO ANMELDER HERVED BYRÅKRATIET = OVERKLASSEN, TIL POLITIET FOR PLYNDRING AV FOLKET = UNDERKLASSEN.

  GRUNNPLANET, DVS FOLKET - I MOTSETNING TIL ØVRIGHETEN = BYRÅKRATIET  I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR, BLIR RANET. DET PÅGÅR ET RAN AV FOLKET. BYRÅKRATIET STJELER FRA FOLKET. DETTE MÅ TA SLUTT!!!

  NB! BNP VOKSER, REAL-LØNNEN SYNKER. GRASROTA = GRUNNPLANET DVS FOLKET - I MOTSETNING TIL ØVRIGHETEN I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR, FÅR MINDRE. ØVRIGHETEN, DVS BYRÅKRATIET I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR FÅR MER. DETTE MÅ DET BLI SLUTT PÅ!

  22.09.2023. AD SKATTEBETALT SKOLEMAT: DET ER LITT DELTE MENINGER OM DETTE I ANARKISTBEVEGELSEN, MEN ET KLART FLERTALL ER MOT. SKATTEPENGENE BØR BRUKES PÅ BEDRE FORMÅL. MVH NORGES ANARKISTRÅD (NACO)

  22.09.2023. MARTIN KOLBERG, AP-VETERAN, VIL HA MED KOMMUNISTENE I SV I STATSRÅDET. IKKE TALE OM - DA STEMMER ANARKISTENE PÅ VENSTRE. VI VIL HA ET LIBERALT SOSIALDEMOKRATISK SENTRUMS-STATSRÅD. IKKE EN STATS-KOMMUNISTISK "SAMLING PÅ VENSTRESIDEN". Kilder: NRK og NACO.

  04.10.2023. DET KOM FREM AV DEBATTEN PÅ NRK I GÅR AT STATEN OG KAPITALISMEN FORSYNER SEG GODT AV KAKEN (NASJONALPRODUKTET), MED DnB I SPISSEN. FOLKET= GRASROTA, BLIR AVSPIST MED MINDRE. OVERKLASSEN FORSYNER SEG MED MER AV KAKEN. DETTE BARE BEKREFTER DET STORE FOLKERANET SOM FOREGÅR I NORGE FOR TIDEN. MVH NACO - NORGES ANARKISTRÅD.

  STAT = TOPPTUNG PYRAMIDE I LØNN OG RANG. VELFERDSSTATEN ER ET ORWELLSK 1984 NYTALE BEGREP, VI ER FOR VELFERDSSAMFUNNET OG EN BEGRENSET OFFENTLIG SEKTOR SOM ER FLATT ORGANISERT. ALTSÅ ET VELFERDSSAMFUNN - NEI TIL VELFERDSSTAT. BORT MED DEN! MVH NACO - NORGES ANARKISTRÅD.

  20.03.2024. Belgiske Ventyr vant den første havvind-konkurransen: – Dette er ein gledesdag. Se: https://www.nrk.no/vestland/klokka-09_00-startar-den-forste-norske-havvindauksjonen-nokosinne.-vinnaren-blir-annonsert-seinare-1.16806893. Kilde: NRK. En signifikant utbygging av grønn el-kraft, den første i en serie av vindmølleparker på den norske hav-sokkelen, melder GAIA & GGS og Folkerådet – Norges Anarkist råd. Kilde: AIIS.

  02.04.2024. Hei NRK Debatten. De liberale sosialdemokratene slår fast at tvungen samfunnstjeneste er autoritært og underbetalt arbeidskraft, noe vi er sterkt imot. Kommunistisk vrøvl. Mvh NACO. Kilde: AIIS.

  Links


  GREEN GROWTH AND DEFINITION OF GDP = GROSS DOMESTIC PRODUCT
  = BRUTTO NASJONAL-PRODUKT - APROPOS STATSBUDSJETTET OG NASJONALBUDSJETT: FINANSDEPARTEMENTET! NÅ MÅ DERE FÅ TIL GRØNN ØKONOMISK VEKST PÅ 5 % OG FULL SYSSELSETTING, MAKS 1,5 % ARBEIDSLEDIGHET!

  Green Growth: GAIA and GGS mean it is possible to have environmentally sustainable economic growth in the society, both locally and globally, if we do the right things. This means development of new and realistic (i.e. not fantasies about working CO2 cleaning on large scale, and fusion based nuclear energy) environmentally friendly technology and substitution of old and polluting etc. industry towards more environmentally friendly industry. Via substitution towards green economy in demand, production and distribution an environmentally sustainable growth with full employment, efficient and fair, is possible - on our limited earth. Thus GAIA and GGS oppose certain technological advances which are contributing to ecological and environmental decay. Fossil energy, especially coal, but also oil and gas etc., must be replaced with green energy. Furthermore birth control and very limited population growth, are necessary to achieve environmentally sustainable economic growth. The GDP, Gross Domestic Product, must be based more on services and low-energy products in general, and less on material goods and high-energy products in general. Materials in general must be recycled more than today. Slowly as time goes by introducing less work-time and more holidays, are also a part of the solution. If all the mentioned conditions are fulfilled, high economic growth is possible, GDP per capita will increase significantly over time, and the growth will also be environmentally sustainable. Especially, the problem with manmade global warming will be solved. The Institute of Industrial Economics (INDECO) in Oslo, Norway has developed a general Cogripsmodel, with a realistic plan, that if implemented via Cogripspolicy, will create considerable environmentally sustainable economic growth, at least 3 - 5 percent yearly growth in GDP, i.e. significantly substituted towards green energy and other products, and much based on services, less on material goods.

  However, the present economic growth, with the traditional composition of GDP, is too much based on material goods and high-energy products, too little recycling, uncontrolled population growth, coal and other fossil energy as input, too much waste in general, etc. to be environmentally sustainable. If the political economy broadly defined doesn't manage the necessary substitution towards green economy in demand, production and distribution, including development of lots of new and realistic environmentally friendly technology, the economic growth must be reduced or stopped, or else our planet GAIA will be ruined by pollution and climate change including manmade global warming. But this linear approach, without significant substitution, means a very bad situation for the People and also most likely very authoritarian. INDECOs Cogripsmodels and Cogrips-policy, with a lot of substitution towards green in the political economy broadly defined and in the GDP, is a much better including democratic solution for the People. By the way the GDP, the Gross Domestic Product, is defined, explained and discussed very well at the political economy files at anarchy.no, use the anarchist search engine via "Links" below to find the stuff.

  What is GDP?

  GDP, or Gross Domestic Product, is arguably the most important of all economic statistics as it attempts to capture the state of the economy in one number. GDP represents the value of goods and services produced in the country from all sections of the economy; agriculture, manufacturing, energy, construction, the private service sector and public sector. GDP can be measured in three ways:

  1. The value of the goods and services produced; which is known as the output measure
  2. The value of the goods and services purchased by households, by public sector, from overseas (export - import) and by business in terms of investment in machinery and buildings. This is the expenditure measure, and measures total demand for GDP.  
  3. The value of the income generated mostly in terms of profits and wages; which is known as the income measure.

  In theory all three approaches should produce the same number. In most countries the office for national statistics publishes one single measure of GDP, based on a best estimate using all three ways of measuring. Usually the main interest in the GDP figures is in the quarterly [or yearly] change in GDP in real terms - volume, that is after taking account of changes in prices (inflation).

  The price level of GDP is measured by the GDP deflator, i.e. price index for GDP. GDP-nominally/GDP-deflator = GDP in real terms - volume. Say, if GDP increases 5% (= 1. 05), and the inflation is 3%, the price level increases 3% (= 1.03), from the previous period; the GDP volume, i.e. in real terms, has increased 1.05/1.03 =  1.0194, about 1.9 %. Thus the real economic growth is 1.9%.

  If the GDP measured in real terms is up on the previous three months, the economy is growing. If it is negative it is contracting. And two consecutive three-month periods of contraction mean an economy conventionally is said to be in recession. If the price level is decreasing, i.e. the inflation is negative, it is called deflation. Calculating a GDP estimate for all three measures is a huge undertaking. The output measure alone - which is considered the most accurate in the short term - involves often surveying tens of thousands private firms and public sector.

  Usually first an early or "flash", estimate of the real growth in economic activity is published, but this is revised as more information is gathered. Revisions can be made as much as 18 months to two years after the first "flash" estimate. GDP is the principal means of determining the health of the economy and is used widely, nationally and internationally. GDP is used internationally by the various financial bodies such as OECD, IMF, and the World Bank to compare the performance of different economies. The European Union also uses GDP estimates as a basis for determining different countries' contributions to the EU budget.

  GDP per capita, the average real income per inhabitant of a country, is also an important measure. This measure is also one among other measures in estimation of the libertarian degree of a country, see Ranking .

  Best regards Prof. Dr. cand. oecon. and cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe at NØI-INDECO-OSE and IIFOR-PGU, adviser for GGS & GAIA and anarchy.no in general.

  GGS is based on Cogrips-model and -policy!

  Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

  www.indeco.no & www.anarchy.no

  http://www.anarchy.no/frisch1.html

  http://www.indeco.no/archive/frisch.html

  http://www.anarchy.no/iifor.html

  http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

  http://www.anarchy.no/wec.html

  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

  http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

  http://www.anarchy.no/green.html

  http://www.anarchy.no/ggs1.html

  COGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

  The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

  Links


  Translation tool English, to Norwegian French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

  CLIMATE CRISIS

  Å løse klimakrisen er hovedmålet og overordnet alt annet! To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else!
  Folkets krav om grønn planet må nå slå gjennom i systemet globalt. The People's demand for a green planet must now be achieved and passed in the system globally.

  Slogans: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!
  Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!

  Click on: Green Global Spring - GGS & GAIA - Global!

  PS. To Greta Thunberg & Co. You must support the green growth policy. Attempts to linear reduction in GDP will make fascism all over and create large unemployment and will not solve the climate crisis. Best regards J-HØ.


  NØI-INDECO-OSE støtter OED-Aaslands framstøt for en storstilt vindmølle-utbygging på land. Men kommunene må få mer støtte for dette.
  Kommunene må få bestemme. De må lokkes – ikke trues.


  Kritikk av Kommunebarometeret til NHO fra de liberale sosial-demokratene ved NØI-INDECO-OSE

  «Undersøkelsen» fra NHO bare reflekterer en disoptimal sentralisering som undervurderer den reelle verdiskapningen på land vs. by. Verdiskapningen i byene og andre storkommuner, den reelle økonomiske veksten, er mye mindre enn NHOs Kommunebarometer viser pga. at byråkratiske systemkostnader ikke er trukket fra i BNP-bidraget, men regnes som inntekt/nytte. Kommunebarometeret er derfor verdiløst som grunnlag for en optimal kommunepolitikk og rangeringen er helt feil fra et realøkonomisk perspektiv. I fremtiden må NHO endre Kommunebarometeret så det reflekterer reell vekst og bidrag til velstanden, og trekke fra systemkostnadene når rangeringen gjøres. Rangeringen i NHOs nåværende Kommunebarometer er helt misvisende.


  LITT LOKALISERINGSØKONOMI: DET MÅ EN RADIKAL ENDRING TIL I RETNING DESENTRALISERING OM KLIMASPØRSMÅLET OG PANDEMISPØRSMÅLET SKAL FÅ ET ADEKVAT SVAR I NORGE OG GLOBALT!

  04.11.2020. Hei Aftenposten. v. K. B. Alstadheim: Innbilte stordriftsfordeler ved sentralisering til storbyer. Ad Alstadheims artikkel om uunngåelig fortsatt sentralisering. Arbeider/forbrukernes/husholdningenes de facto subsidiering av bedriftene ved å betale arbeidsreiser og handleturer inkl. tidskostnader selv, må opphøre. Da vil også sentraliseringen opphøre. Disse subsidiene er ikke Pareto-optimale, dvs. de er ineffektive, jevnfør optimal sosial-økonomisk lokaliseringsteori.

  07.11.2020. Litt lokaliseringsøkonomi - Sosial-økonomisk kontra snevert Bedriftsøkonomisk perspektiv som gir feiltilpasning. Det sistnevnte er sosialøkonomisk dysfunksjonelt og gir Pareto-uoptimal lokalisering med sentralisering, mens det optimale er desentralisering. Årsaken til feiltilpasningen er at husholdningene/borgerne de facto subsidierer bedriftene med arbeids- og handleturer inklusive tidskostnader (pendling), som dermed ikke blir internalisert ved snevert bedriftsøkonomisk tilpasning og lokalisering. Sosialøkonomiske kostnader som ikke blir  internalisert, fører til feiltilpasning. Disse subsidiene må bort og bedriftene må internalisere kostnadene ved å betale fullt ut alle vanlige arbeids- og handleturer inklusive tidskostnader (pendling). Ellers blir sentraliseringen uoptimalt sterk, når altså desentraliseringen er den samfunnsmessige optimale løsningen.

  Disse subsidiene fra borgerne til  bedriftene er nemlig dysfunksjonelle og medfører at lokaliseringen ikke blir Pareto-optimal, dvs. at mange husholdninger kan få det bedre, uten at noen får det verre, ved en mer desentralisert lokalisering, uten disse subsidiene til bedriftene fra husholdningene/borgerne. Pareto-optimal vil si at en innretter seg slik sosialøkonomisk, at ingen borgere kan få det bedre uten at noen får det verre, eventuelt inklusive kompensasjoner. NB! Bedriftene er ikke borgere – husk det. Deres interesser er alltid underordnet husholdningenes/borgernes ve og vel. Alle storbyer er sosialøkonomisk dysfunksjonelle og må bort. De skaper bl.a. smittefeller via for mye kollektivtransport og store forsamlinger (koronarelevant, og relevant for alle epidemier), for mye forurensing ved for mye privatbil-transport både i form av køer og utslipp av klimagasser, og sløsing av tid og penger ved pendling. Dette gjelder også delvis hydrogen og el-biler. Dette uoptimale og dysfunksjonelle må nå BORT AT ONCE. Oslo må fraflyttes en masse!

  Sosialøkonomisk optimal løsning er lokalisering desentralisert i kommunale klimavennlige clustere over hele landet, som er ca. 70-80% selvforsynte med energi,  vann og mat samt kultur etc. og ca. alt er i gå/sykkelavstand. Jevnfør Kropotkins "Fields, Factories and Workshops Tomorrow" (1899, rev. 1913). «Tomorrow» er NÅ! Det må bli massive desentraliserte grønne investeringer over hele Norge og globalt. Ellers går det til helvete både ved epidemier og ved klimakrisen og alt for mye pendling. Tiden er kostbar - pendling er uoptimalt.

  PS. LITT MER LOKALISERINGSØKONOMI: New York and Oslo with the Barcode = “The Towers of Dystopia”.

  11.11.2020. Litt kaldtvann på pannebrasken. NB! Kropotkins bok om "Fields, Factories and Workshops Tomorrow" (1899, rev. 1913), kan ikke brukes som et "blueprint" for en desentralisert plan+privat-økonomi. Pjotr Kropotkin var Lamarckist, mente at miljøet påvirket genene i stor grad, noe som er beviselig feil, og boken bærer noe preg av en feilaktig utviklingsoptimisme bl.a. pga. dette. Men den er absolutt et must å lese som et brukbart grunnlag for videre arbeid med Forskning og Utvikling (FoU) på feltet. Kropotkin var ingen tosk, selv om han tok feil vedrørende Lamarckisme, kontra genbiologi. Han har skjønt mye, hovedidéene er ikke dumme, men vi lever i det 21nde århundre, ikke 1899-1913 og litt etterpå. Merk dere det.

  Mer om den nye grønne & desentraliserte politiske økonomien. Verdenshandel og transport basert på fossilt, er en hovedkilde til forurensning bl.a. CO2 utslipp. Verdenshandelen og langtransport må antakelig reduseres en god del, bl.a. grunnet mangel på fysisk mulig batteri-kapasitet for virkelig lang transport på strøm. Går ikke an å fly verden rundt raskt nok på solceller/batteridrift. Batteriene blir for tunge. Fysisk umulig å løse, som å løfte seg etter håret, strider mot tyngdekraften. Brenselsceller er et alternativ til batterier, men man skal ikke være for utvikling-optimistisk her heller. Kanskje det kan gå noe bedre med hydrogen – men det finnes ikke - ikke oppfunnet ennå i hvert fall - brukbar hydrogenteknologi for fly og skip for lang verdens-distanse, og det kommer vel heller ikke. Så man må høyst sannsynlig si raskt farvel til stor verdenshandel og mye import og eksport.

  NB! Bruk av avgifter og subsidier for å rette opp dysfunksjoner i markedsøkonomien er velkjent , og må intensiveres. Store avgifter på all transport som er fossilt-basert og subsidier på bl.a. kortreist mat etc. uten nevneverdig bruk av fossilt drivstoff. Det må bli dyrere med import = eksport i verden totalt. Handelen må ned og også syden-reiser må det blie mye mindre av. Fram for kort-reiste løsninger. Å jobbe fra hjemmekontor, med video-konferanser og telefon-møter, må utvikles videre til masseløsning for folk flest. Fabrikker med roboter med Artificial Intelligence, som fjernstyres hjemmefra, er noe en raskt bør se nærmere på. Veiprising (TØI-forslag fra gammel kollega på TØI, Lasse Fridstrøm, ser bra ut) støttes, men transportmengden totalt må også mye ned. Arbeidsplasser må legges i hovedsak der hvor folk bor, pendling bør ned og helst helt bort, som nevnt over. Etc. Etc.

  I hovedsak – NB! f.eks. 70-80 prosent, ikke 100% prosent – selvbergede, små landsbyer i kommunale clustere, med rikelig med vesentlig lokalt produsert energi, med småskala fiske- og dyre-oppdrett og grønnsak-, frukt- og korn-produksjon, store veksthus, + jakt og fiske, og eventuelt noe større industri  noen steder, og sol-paneler og vindmøller for strøm, + vannkraften, er løsningen på litt lengre sikt. Og adjø til stor-byer. I Norge og Verden over!? Jeg bare spør – tenk sjæl! Nærmere om grønt Brutto-Nasjonal-Produkt (BNP) finnes andre steder på de sentrale linkene i Cogrips-modellen, og vi skal ikke gå nærmere inn på dette her. Hovedtrekkene står på green.html på anarchy.no, klikk på http://www.anarchy.no/green.html.

  En liten detalj: Saltvannsbassenger som «batterier» for sol og vindkraft. Pumper opp saltvann i store bassenger nær havet/strand med sol- og vind-kraft i nærheten, og lager strøm via vannkrafts-turbiner (som er laget sånn at de ikke ruster av saltvann), når det ikke er sol og vind. Saltvannsbassengene kan også brukes til fiskeoppdrett og skalldyrsoppdrett og tangproduksjon. Noe jeg har tenkt på en stund. Kan kanskje sendes til øko-ingeniørene på NTNU, har de på mail-listen, først, for å lufte ideen.

  Litt om plastforurensning, basert på ting og innpakning, laget av fossilt, dvs. olje etc. Det blir vel til slutt CO2 av alt. Kortreist ferskvare reduserer behovet for plast-innpakning. Mye av dette stoffet noterte jeg ned alt 09.02.2020 Kl. 23.00. Men nå er det blitt høyaktuelt for investerings-programmer for offentlig (vesentlig kommunalt) og privat næringsliv i grønn desentralisert retning i Norge og globalt.

  I motsetning til Kropotkin antar jeg at det vesentligste av produksjonen skal foregå privateid, og med vanlige, kanskje storfamilie, private husholdninger. Samvirkebevegelsen kan utvides, men også ordinært grønt privat næringsliv, bl.a. i nettverksorganisasjoner med flate strukturer, har absolutt sin plass i den desentraliserte plan+privat-økonomien. Store hierarkiske statsbedrifter på linje med det fordums Jernverket i Mo i Rana, og store offentlige styrings-byråkratier, har liten til null plass i den nye grønne og effektive samfunnsøkonomien. Det må være fri konkurranse, men toppskatt på stor formue, så det ikke utvikler seg oligopoler og monopoler. Frikonkurransemodellen, med grønne avgifter og subsidier + topp-formuesskatt, er egentlig anarkistisk (sosialisme + autonomi) = liberalt sosial-demokrati = reelt demokrati = det libertære, i motsetning til det autoritære, som skal på historiens skraphaug all over. Der forurenser det autoritære ikke, og forsurer ikke livet til Folket.

  LITT OM KAPITALISME VS. SOSIALISME OG ANARKISME...

  PS! Digresjon. NB! Skillet mellom kapitalisme og sosialisme går ikke på om bedriftene har fortjeneste (profittmaksimering) som mål eller ikke, men om fortjenesten, eller rettere sagt inntektene, blir signifikant ulikt fordelt når alt kommer til alt, eller ikke; sosialisme er signifikant likhet, frihet, etc. og fortjeneste og frikonkurranse kan utmerket godt være en del av dette, bare det ikke utarter til oligopoler og monopoler med kjempefortjeneste, der dette ikke er hensiktsmessig. Sosialisme har i bunn og grunn egentlig ingenting med statsbedrifter og null fortjeneste å gjøre, bare så dere veit det. Et samfunn hvor det er fy, fy og forbudt å tjene betalingsmidler (penger), strider mot genene til folk flest, og vil aldri og ikke fungere bra pga. bl.a. korrupsjonsloven, som også i stor grad er genbestemt. Men det går an å organisere seg til signifikant likhet, frihet etc. og godt miljø, via avgifter og subsidier og topp-formuesskatt - i vesentlig markedsøkonomi - som nevnt over, med videre... Det er det som er anarkisme i bunn og grunn, ANarkistisk ORGanisasjon (ANORG).

  Å løse klimakrisen er hovedmålet og overordnet alt annet! To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else!
  Folkets krav om grønn planet må nå slå gjennom i systemet globalt. The People's demand for a green planet must now be achieved and passed in the system globally.

  Slogans: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!
  Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!

  Mvh. Prof. Dr. cand. oecon. og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe ved INDECO-OSE og IIFOR-PGU.


  Økonomisk vekst? Hvor mye er reell vekst og hvor mye er økte systemkostnader? Økosirk. Orwellian "1984" newspeak - om manipulering av språket, semantikk, lingvistikk, navn og begreper og realiteter = hard facts. Psykologisk krigføring.

  Økosirken, lovene om den økonomiske sirkulasjon, gjelder som Frisch sa «absolutt sikkert» i en viss forstand, nemlig i at den på konsistente data gir 100% regresjon, 0 % avvik. Altså statistisk absolutt sikkert. Men statistikk kan som sagt av mange lyve. For det første er økosirken basert på prinsippet om dobbelt bokholderi, den er ikke forutsetningsløs, som Haavelmo påpekte. B. D. Brochmann drev med økosirk basert på enkel bokføring. Men økosirken, den er også basert på fysikk. Eksport på verdensplan må være fysisk lik import, når en ser bort fra eller tar med lekkasjer til outer space i regnskapet, samme for en del annet. Dette er absolutt sikkert, forutsatt at man regner i energi, ikke masse. Energi kan absolutt sikkert ikke forsvinne i løse luften. Men så var det dette med selve postene i økosirken.

  Her regnet Frisch med systemets kostnader, som er et hard facts – realitet, og fortjener å være et eget begrep i regnskapet. Men min slektning Odd Aukrust fjernet det, og lot systemkostnadene (de offentlige) inngå i «offentlig konsum» som er et nytale-type begrep: «Kostnad = nytte». Der en kostnad, dvs. ulempe for folk, inngår i konsumbegrepet = nytte for folk (konsumentene), dvs. en variant av at «krig = fred» og «anarki = kaos» i beste Orwellske stil. Altså en selvmotsigelse: «kostnad = nytte». Da blir de offentlige byråkratene glade, for jo mer vi har av dem, og jo mer de koster reelt, jo gladere blir Folket, eller Populasjonen (som er en løgn). I følge denne galskapen og manipulasjonen av språket og også vitenskapen. Systemets kostnad må inn igjen for å få en realistisk, og dermed mer sann og vitenskapelig sikker og holdbar sammenheng, i nasjonalregnskap og økosirk. Offentlig konsum må forbeholdes reelle nytte, overhodet ikke samfunnsmessige kostnader.

  Nasjonalregnskap og økosirk, dette er for øvrig ikke det samme. Økosirk er også fysiske vare og tjenestestrømmer/sirkulasjon, uavhengig av regnskapstriks og konvensjoner i nasjonalregnskapet. Frisch drev stort sett med økosirk, den økonomiske sirkulasjon fysisk, mens nasjonalregnskap i prinsippet er noe annet. Regnskaper behøver som kjent ikke dekke realiteter, men bør gjøre det, skal de være nyttige annet enn for svindlere. Aukrust var en svindler eller svindleres lakei dvs. for klasseinteressene til offentlige byråkrater. Keynes bidro til samme svindelen. Ikke noen tvil om det. At Aukrust også var nazist, før han ble marxistisk sosialdemokrat, hører også med i bildet. Løgn hører til nazisme = ultra-fascisme, en form for det. Og til ekstremisme på høyre og venstre side av det økonomisk-politiske kartet og i realiteten, dvs. alle totalitære systemer og forkjempere for dette. Kan være genetisk betinget til en viss grad. Maktmennesker kan være født sånn. Men ikke alltid.

  USA har en ny variant «Folkevalgt = Svindel (Rigged)», når anarki = kaos varianten sannsynlig ble stoppet av Anarkist-Tribunalet + + og Antioch. Men dette er altså nytale-løgn. Som legitimerer at man skal droppe valg til fordel for førerprinsippet. «Ett folk en fører (Trump) ellers er vi ute og kjører». Valg er tull og tøys og skadelig juks, styring uten valg fra toppen og ned er tingen - i følge dette fusket og løgnen.

  Æsj, brun, mørkebrun møkk. Det stinker. Rødbrun, bare brun inklusive mørkebrun, og blå-brun møkk -  stinker! Få det ut og få luftet ut USA. RASKT SOM FAEN.  Hele det Republikanske partiet må i støpeskjeen. NÅ – RASKT.

  Man kan også manipulere med navn, nomen, betegnelser. Å kalle handelsnæringens arbeidsgiverorganisasjon «Virke» er et eksempel på dette. «Klart det virker».

  Alt dette går inn under begrepet psykologisk krigføring. Demokrati innebærer avlusing av løgn og mer sannhet. Det engelske språket er fullt av manipulasjon sammenlignet med det norske, herskernes psykologiske krigføring mot FOLKET. Koreansk er visst enda verre. Alle språk burde loppes for nytale og annen manipulasjon. Den er legio. Mvh J-HØ. 18.01.2021.

  PS. 09.03.2021. Uten å gå videre inn på en diskusjon i detalj på hva som er å regne for offentlige systemkostnader, så må storting, departementer og direktorater samt kommunal administrasjon alt inklusive, opplagt høre hjemme her. Disse systemkostnadene må trekkes fra i det offentlige konsumet for å komme frem til et bedre anslag for verdiskapningen, dvs. BNP fratrukket de offentlige systemkostnadene er et bedre anslag på verdiskapningen enn det ukorrigerte BNP. Dette har betydning for et realistisk anslag på verdiskapningen for by vs. land. Dette betyr at Oslo og de store byene og administrasjons-sentre, hvor systemkostnadene i hovedsak er lokalisert, vil få en justering nedover når det gjelder bidrag til verdiskapningen, og landdistriktene får relativt sett en større andel av verdiskapningen i denne mer realistiske betraktningen, hvor det altså er korrigert for systemkostnader. Overvurderingen av verdiskapningen i by vs. land i ukorrigert BNP dreier seg sannsynligvis om hundrevis av milliarder NOK. - - -


  Anarkistene har stort sett "penger på bok", i form av aksjer og bankinnskudd. Vi forlanger nå en normal, lav realrente på 2-3% p.a.. Dvs. Norges Bank må ha en nominell styringsrente - inflasjon på 2-3%, dvs. 8-9% nominelt.

  Hei Norges Bank, Fin. Dep., SMK & Co.

  Anarkistene, de liberale sosial-demokratene, har stort sett "penger på bok", i form av aksjer og bankinnskudd. Vi forlanger nå en normal, lav realrente på 2-3% p.a.. Dvs. Norges Bank må ha en nominell styringsrente - inflasjon på 2-3%, dvs. 8-9% nominelt, med den aktuelle inflasjonen på ca. 6%. Uansvarlige personer og familier som «drar kredittkortet» og legger seg opp gjeld over evne, som de ikke vil klare å betjene, må nå få svi så de lærer seg å sette «tæring etter næring». Vi kan ikke ha det slik at uansvarlige personer og familier som låner over evne blir subsidiert med uansvarlig lave renter. En styringsrente på 1,75% er uansvarlig lav. Her må det komme en rask opptrapping til 8-9% nominelt, så realrenten blir på 2-3%. Vi kan ikke ha et samfunn der uansvarlige folk som «drar kredittkortet» og ikke klarer å sette «tæring ette næring» styrer kredittpolitikken. FÅ STYRINGSRENTEN OPP TIL 8-9% RASKT. Vi som har «penger på bok» er blitt avspist med smuler i mange år, og tapt store beløp på å være ansvarlige. DET FINNER VI OSS IKKE LENGER I.

  Mvh Norges Anarkistråd (NACO)

  PS. 22.09.2022. Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent p.a.. Det er et riktig skritt på veien...

  PPS. 24.09.2022. SV! Realverdien av formuene våre har minsket mye i de senere årene: Det er en løgn at formuene har økt. Vi vil ikke ha mer formuesskatt også. Da krymper formuen mye mer. DETTE ER SPAREPENGENE VÅRE! STJEL IKKE DEM!!!


  STORTINGSVALGET 2021: VI OPPFORDRET TIL Å STEMME PÅ SENTERPARTIET ELLER VENSTRE!!!

  Begge partier gikk frem. Vi ønsker et liberalt sosial-demokratisk sentrums-statsråd, altså uten SV.

  Trygve Slagsvold-Vedum og Marit Arnstad! Vi er ikke interessert i et halv-kommunistisk statsråd med statskommunistene i SV og dominert av ML-fraksjonen i Ap/DnA (ML=Marxist-Lysholmistene). Dropp SV i statsrådet!!! Ellers blir SP snart halvert...

  Nærmere informasjon om den Kommunistiske Marxist-Lysholmismen (ML) og ML-Fraksjonen i AP/DnA, se (klikk på:) http://www.anarchy.no/folkebladet2.html

  Trygve og Marit! Å gå i statsråd med SV betyr halvering av Senterpartiet ved stortingsvalget i 2025.... Dropp det!!!
  Det er mange liberale sosial-demokrater i Høyre. Disse kan man samarbeide med. Det eksisterer ingen "rødgrønn BLOKK"! Løsningen er i sentrum! Trygve! Ikke tale om å gå i noe statsråd med SV!
  STORTINGSVALGET I SEPTEMBER 2021! NYTT STATSRÅD MED DnA/AP-SP-V! KNUS STATSKOMMUNISTENE I RØDT OG SV. NULL INNFLYTELSE TIL DISSE!

  29.09.2021. SV sier nei til statsråds-deltakelse.

  18.11.2021. Korrupsjonen på Stortinget når nye høyder, der også Stortingspresidenten Eva Kristin Hansen fra Ap/DnA har jukset med pendlerbolig. Nå må det ryddes opp, ellers forsvinner tilliten til stortingspolitikerne en masse. Senere: Stortingspresident Eva Kristin Hansen trekker seg etter det ble kjent at politiet vil etterforske pendlerbolig-sakene. Våren 2022 gikk Hadia Tajik (Ap/DnA) av som statsråd pga. økonomiske misligheter og Odd Roger Enoksen (SP) gikk ut av statsrådet etter sex-skandaler. Korrupsjonen i vid forstand når stadig nye høyder. Tilliten til politiker-toppene blir mindre. Det ser ut til at det er vanskelig å få ryddet opp i korrupsjonen. Dette er ikke greit. I korrupsjonsbegrepet i vid forstand inngår også lovlig korrupsjon der personer med makt bruker makten sin til og lage lover som gir personlige fordeler økonomisk og/eller politisk/administrativt.


  APROPOS STATSBUDSJETTET - SAMGREPS-MODELL & - POLITIKK - COGRIPS-MODEL & -POLICY

  ÅPENT BREV TIL STATS- OG FINANSMINISTER - OG TIL ALLE SOM HAR BARNEBARN!
  Scenarioanalyser av utviklingen fremover 50 - 100 år med Samgrepspolitikk og uten - og dermed med klimakrisen. Scenariet med klimakrisen er veldig skremmende! Også om Korona-krisen - nederst - rett over Kurs i moderne samfunnsøkonomi!


  Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. always including green Democracy - to
  save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up - pro-democracy - Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and its Cogrips-model and -policy in general - See more below!

  SLOGANS: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences! Down with the Gini-index to 20%! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!

  Listen PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE!

  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. FNs krav om kutt på tilbudssiden har ingen effekt på klimaet.

  Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. Tilbudet er allerede så stort at det vil ødelegge klimaet på kloden totalt, om det etterspørres og forbrukes. FNs krav om kutt på tilbudssiden, som å stoppe å lete etter mere olje, har ingen effekt på klimaet, men kan i noen tilfeller representere mindre sløsing med ressurser, men ikke alltid. Å erstatte kull og tungolje med lettolje, som finnes i Nordsjøen, og lete etter mer her, vil være positivt for klimaet.  Dette representerer altså heller ikke sløsing med ressurser. Etterspørselen bør vris bort fra kull, tungolje, lettolje og naturgass, i den rekkefølgen, og erstattes med grønn energi-etterspørsel, for optimal klimapolitikk. De store investeringene bør komme i tilbudet av grønn energi, dvs. sol, vind og vann-energi-anlegg og grid for distribusjonen samt grønn teknologi ellers.

  Kull-tilbudsoverskuddet er enormt og prisen vil derfor falle, og jo mer grønn energi som produseres. Ultra-fascistiske stater er på grunn av korrupsjonsloven og fare for opprør tvunget til å velge billigste energi - kull (og fossilt ellers). Kina vil derfor aldri stoppe med kull-produksjon og bruk frivillig. Derfor er 3WW mot Kina et must for å løse klimakrisen. Det må Biden forstå, at 3WW mot Kina og andre ultra-fascistiske stater er helt nødvendig og jo raskere jo bedre. Diplomati og konkurranse holder ikke i det hele tatt. Det er ingen vei utenom 3WW, om vi skal berge planeten. Alternativet er en enorm global og økende subsidiering av nedleggelse av kull-kraft og fossilt ellers, og støtte til grønn energi + teknologi ellers. Det blir alt for dyrt, og vil bare forsterke autoritærianismen. Det er ikke en farbar vei. USA og NATO må derfor straks sette i gang 3WW på full styrke.

  The State Budget for 2022 is too little 1. expansive, 2. green and for 3. decentralization and 4. Real, i.e. always including green, Democracy!

  Muligheter i hele landet, flere i jobb i et tryggere arbeidsmarked, bedre fordeling og mer rettferdig klimapolitikk er hovedprioriteringene i SP/AP-statsrådets forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. Men det er bare marginale endringer i forslaget. Det verste er økningen i formuesskatten.


  STORTINGSVALGET I SEPTEMBER 2021

  BLI MED I ***FOLKEBEVEGELSEN*** FOR VALGBOIKOTT AV R, SV, Frp OG ANDRE AUTORITÆRE - STEM NOE ANNET! STØTT DEN LIBERALE SOSIALDEMOKRATISKE DnA-SP-V-ALLIANSEN!

  Krig mellom topp og bunnplan i AP fordi APE-toppen vil ha med SV i statsråd!

  Valginformasjon: Nå er det krig mot Kommunistene i AP/DnA. Marxist-Lysholmistene (ml-fraksjonen i AP/DnA) skal ut av Stortinget. Partisekretær Kjersti Stenseng bør sies opp etter å ha fastholdt at APE-toppen vil ha med SV i statsrådet til høsten på NRK-Kveldsnytt 03.08.2021. Grunnplanet, i motsetning til AP/DnA-toppen, vil ikke ha med SV i statsrådet. Dette gjelder også stortingskandidatene for AP/DnA i ditt fylke/valgdistrikt. Mange i grasrota til AP/DnA kommer nå til å stemme taktisk på Senterpartiet.

  For øvrig: Myten om "forskjells-Norge" og økte forskjeller.

  Forskjellene har minsket siden 2015 i følge SSB.  Ryktet/myten om "forskjells-Norge" og økte forskjeller er satt ut av (stats-) Kommunistene i Rødt, SV og ml-fraksjonen I AP/DnA. Men det er løgn! Inntektsforskjellene måles med Gini-indeksen, som er 1 (100%) når en person har all inntekt og alle andre null, og lik 0 (0%) når alle har lik inntekt. I Norge har Gini-indeksen ligget på rundt 0, 25 (25%) + -, i mange år. Fra og med 2015 har faktisk Gini-indeksen gått ned jevnt og trutt fra 0,26 (26%) til 0,25 (25%). Inntektsforskjellene måles etter skatt, altså netto utbetalt inntekt. Gini-indeksen viser hvor topptung inntektspyramiden er. Sett internasjonalt er Norge et meget egalitært samfunn. (At formuesfordelingen er blitt litt mer skjev er en annen ting, men det er stort sett irrelevant i denne sammenheng. Det må være lov og spare og investere i et land. Det er bare Kommunistene som vil stjele folks sparepenger! ) Mvh  Anna Quist.

  PS.  

  AD STORTINGSVALGET 2021

  BLI MED I ***FOLKEBEVEGELSEN*** FOR VALGBOIKOTT AV R, SV, Frp OG ANDRE AUTORITÆRE - STEM NOE ANNET! =
  DEN LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATISKE ALLIANSEN! STEM PÅ DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021!
  NB! MEN APE-LEDELSEN ER KUPPET AV MARXIST-LYSHOLMISTENE (ML-FRAKSJONEN I AP/DnA) OG SKAL OGSÅ BOIKOTTES 100% OVER HELE NORGE!!!
  DnA-SP-V-ALLIANSEN HOLDER KUN KONTAKT MED GRASROTA – GRUNNPLANET i AP/DnA.

  Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget i 2021 er fastsatt til mandag 13. september 2021. Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 12. september 2021.
  Du kan forhåndsstemme hvor som helst i landet fra 10. august til 10. september.

  http://www.anarchy.no/boikott.html
  http://www.anarchy.no/stortingsvalget2021.html
  http://www.anarchy.no/
  http://www.indeco.no/

  PPS. Blant "andre autoritære" er Ap/DnAs Trine Lise Sundnes fra LO-byråkratiet i Oslo. Hun vil "ha et stort SV" og vil ha med SV i det nye statsrådet etter valget. Hun skal derfor strykes fra Ap-listen for Oslo. Også flere skal strykes. Det gjelder alle stortingskandidatene for AP/DnA over det ganske land. Det  gjelder altså også ditt fylke/valgdistrikt! AP/DnA skal kort og godt boikottes over hele Norge!!! Grasrota i AP/DnA oppfordres til å stemme på Senterpartiet!!!

  Om DnA-SP-V-Alliansen.

  DnA-SP-V-Alliansen er en grasrots-organisasjon som jobber for å få til et liberalt sosialdemokratisk sentrums-statsråd etter Stortingsvalget i høst, uten Kommunistene i Rødt, SV og ml-fraksjonen (marxist-lysholmistene) i AP/DnA (som vil ha med SV i statsråd), blant annet ved ulike stryknings- og valgboikotts-aksjoner.

  INDECO er kontakt for den sosialdemokratiske
  DnA-SP-V-ALLIANSEN
  for Stortingsvalget 2021.

  Kontakt-tlf. 22 37 65 84 og Kontakt-E-mail indeco@online.no

  http://www.indeco.no/

  Nærmere informasjon om den Kommunistiske Marxist-Lysholmismen (ML) og ML-Fraksjonen i AP/DnA, se (klikk på:)
  http://www.anarchy.no/folkebladet2.html


  John Dalberg-Acton, 1st Baron Acton. He is perhaps best known for the remark, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority.", which he made in a letter to an Anglican bishop.

  John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton: The scientific Law of Corruption.

  English social-individualist historian and ethics philosopher
  John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton of Aldenham, 8th Baronet

  John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton, in full John Emerich Edward Dalberg Acton, 1st Baron Acton of Aldenham, 8th Baronet, (born January 10, 1834, Naples [Italy]—died June 19, 1902, Tegernsee, Bavaria, Germany), English Liberal historian and moralist, the first great modern philosopher of resistance to the state, whether its form be authoritarian, democratic, or (state-)socialist. A comment that he wrote in a letter, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,” today has become a familiar aphorism. He succeeded to the baronetcy in 1837, and he was raised to the peerage in 1869.

  Life

  Acton was the only son of Sir Ferdinand Richard Edward Acton (1801–37) by his marriage to Marie Louise Pelline von Dalberg, heiress to a very respectable German title. In 1840 his widowed mother married Lord Leveson, the future Lord Granville and Liberal foreign secretary, an alliance that brought Acton early into the intimate circle of the great Whigs. Educated at Oscott College, Warwickshire, he went to Munich to study under the Catholic church historian Johann Joseph Ignaz von Döllinger, who grounded him in the new German methods of historical research.

  Having spent much time in the United States and Europe, he returned to England, settled at the family seat in Aldenham, Shropshire, and was elected to the House of Commons for Carlow, Shropshire, in 1859. In the same year he became editor, following John Henry Newman, of the Roman Catholic monthly the Rambler, but he laid down his editorship in 1864 because of papal criticism of his rigorously scientific approach to history as evinced in that journal. After 1870, when the First Vatican Council formulated the doctrine of papal infallibility, Acton was all but excommunicated for his opposition to that doctrine. In 1865 he married Marie von Arco-Valley, daughter of a Bavarian count, by whom he was to have one son and three daughters.

  His parliamentary career had ended in 1865—he was an almost silent member—but he was an influential adviser and friend to William Gladstone, the Liberal leader and prime minister. Acton was raised to the peerage on Gladstone’s recommendation in 1869, and in 1892 Gladstone repaid his services as adviser by having him made a lord-in-waiting to Queen Victoria.

  Acton wrote comparatively little, his only notable later publications being a masterly essay in the Quarterly Review (January 1878), “Democracy in Europe”; two lectures delivered at Bridgnorth in 1877 on The History of Freedom in Antiquity and The History of Freedom in Christianity (both published in 1907)—these last the only tangible portions put together by him of his long-projected “History of Liberty”; and an essay on modern German historians in the first number of the English Historical Review, which he helped to found (1886). In 1895 the prime minister Lord Rosebery had him appointed to the regius professorship of modern history at Cambridge. His inaugural Lecture on the Study of History (published in 1895) made a great impression in the university, and his influence on historical study was felt. He delivered two valuable courses of lectures on the French Revolution and on modern history, but it was in private that the influence of his teaching was most marked.

  In 1899 and 1900 he devoted much of his energy to coordinating the project of The Cambridge Modern History, a monument of objective, detailed, collaborative scholarship. His efforts to secure, direct, and coordinate contributors for the project exhausted him, and he died from the effects of a paralytic stroke that he had suffered in 1901.

  Legacy

  Acton was a stern critic of nationalism; his liberal social-individualist ideas, similar to Ragnar Frisch’, was to some extent rooted in religion, but had a more neo-liberalist approach, more to the rigth of the social-individualist sector of the Anarchist Quadrant of the Economic-Political Map (EPM) than Ragnar Frisch. For him, conscience was the fount of freedom, and its claims were superior to those of the state.  If democracy could not restrain itself, liberty would be lost. The test of a country’s freedom was the amount of security enjoyed by minorities. For Acton, in his judgment of politics as of history, morality was fundamental. He was the first great modern philosopher of resistance to the evil state. Civilized, cosmopolitan, rich, learned, and widely connected, he is remembered as much for his few historical writings as for his prescient concern with the problems of political moral. The Law of Corruption also implies moral corruption, as in China in recent years. Extreme moral corruption, such as with the Taleban top hierarchs, means many lose religious belief for power economic and political/administrative and many become atheists. Many aret thus not afraid of religious hell-ideas, and «heavenly judgement». This is valid for top rulers in general, i.e. unless special cases. NB! Also the will to power and potential power economic and/or political/administrative broadly defined corrrupts. Sources: Enc Britannica and INDECO-OSE.


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Saturday, October 17, 2020 8:51 AM
  To: 'post.okokrim@politiet.no'; post@konkurransetilsynet.no; postmottak@ok.ntnu.no; post@forskningsradet.no; post.oslo@politiet.no; 'politidirektoratet@politiet.no'; Klassekampen politikk; PST
  Cc: NHO; tips aftenposten; tips@dn.no; TV2; tipsa@etc.se; Tips@dagsavisen.no; NRK Nyhetstips; debatt dagsavisen; Dagens Næringsliv Redaksjonen; tips@nationen.no; CNN - YWT@CNN.COM; CNN BACKSTORY ; CNN Q&A; The Economist; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; haveyoursay@bbc.co.uk
  Subject: Aftenposten, Høyre og Erna har ikke skjønt at CO2 rensing og lagring (CCS) ikke er klima-lønnsomt. Aftenposten og Høyre burde ikke kaste seg på og delta i svindelen. INDECO-OSE avslører alt sammen... Se "It’s time to accept carbon capture has failed..."

  INDECO-OSE anmelder SINTEF for grov svindel med forskningsresultater knyttet til profitt & økonomi, etc.
  NB! Dette er ren svindel! MAFIA! VERDENS-OMSPENNENDE!

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Saturday, October 17, 2020 8:16 AM
  To: Aftenposten Økonomi; Aftenposten Debatt; tips aftenposten; Høyre; Høyre-stortinget; Unge Høyre; Statsministerens kontor; Statsministeren - Folkets tjener?
  Cc: tips@dn.no; tips@nationen.no; TV2; tipsa@etc.se; NRK Nyhetstips; Tips@dagsavisen.no; debatt dagsavisen; debatt@etc.se; Dagens Næringsliv Redaksjonen; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks ; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; The Economist; haveyoursay@bbc.co.uk; CNN - YWT@CNN.COM; CNN BACKSTORY ; CNN Q&A
  Subject: Aftenposten, Høyre og Erna har ikke skjønt at CO2 rensing og lagring (CCS) ikke er klima-lønnsomt. Aftenposten og Høyre burde ikke kaste seg på og delta i svindelen. INDECO-OSE avslører alt sammen... Se "It’s time to accept carbon capture has failed..."

  From: Folkebevegelsen
  Sent: Friday, October 02, 2020 5:55 AM
  To: Folket - media og øvrigheten
  Cc: GretaThunbergMedia@gmail.com
  Subject: DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 HAR STARTET VALGKAMPEN VIA FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE.

  DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 HAR STARTET VALGKAMPEN VIA
  FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE.

  Dette er en bredt basert direkte aksjon e-mail-kampanje bygd på en samlet utsendelse av viktige deler av følgende to dokumenter:

  ·  Folkebevegelsen for valgboikott av Frp, R, SV og andre autoritære - og for DnA-SP-V-ALLIANSEN!
  ·  Stortingsvalget 2021 - Mer om DnA-SP-V-ALLIANSENS PROGRAM & PROGRAM-ARBEIDE!

  Fra programarbeidet: Korona Antiklima-konkurs vs. Klima-vekst-strategi! Som skal startes opp så smått… En bør nå la antiklima-bedrifter og slike avdelinger i storbedrifter (som Equinor f.eks.) gå konkurs, og ikke la de få en krone i korona-støtte subsidier, og bare subsidiere klima-vekst-bedrifter og sådanne avdelinger i storkonserner. Samtidig må etterspørselen stimuleres noe kraftig, så man får ned ledigheten, men man må holde fast på koronareglene mot smitte, ev. også bruke munnbind. I denne forbindelse kan en merke seg at CO2 rensing og lagring ikke er miljø- og samfunns-økonomisk lønnsomt i stor skala, og pengebruk her bør stoppes. Erna Solbergs nye 2 milliarder NOK til dette per 03.10.2020 er penger kastet ut av vinduet, likt med den mislykte "månelandingen" til Jens Stoltenberg. Det er lov å tro på Julenissen, men det er dumt å betale 2 milliarder for slik urealistisk tro... Å fange en [CO2] fjært å få den opp i rumpa til Erna er teknisk mulig, men ikke regningssvarende miljø- og klima-økonomi.

  Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
  Sendt: onsdag 14. oktober 2020 20:06
  Til: tips aftenposten <tips@aftenposten.no>; Aftenposten Debatt <debatt@aftenposten.no>; 'Statsministerens kontor' <postmottak@smk.dep.no>; 'Statsministeren - Folkets tjener?' <statsministeren@smk.dep.no>; Olje- og energidepartementet <postmottak@oed.dep.no>
  Kopi: 'tips@nationen.no' <tips@nationen.no>; 'tips@dagsavisen.no' <tips@dagsavisen.no>; Norges Bank <central.bank@norges-bank.no>; Finansdepartementet <postmottak@fin.dep.no>; 'finans@stortinget.no' <finans@stortinget.no>; Debatt VG <debatt@vg.no>; 'Dagens Næringsliv Redaksjonen' <redaksjonen@dn.no>; debatt dagsavisen <debatt@dagsavisen.no>; 'Jonas Bals' <jonasbals@gmail.com>
  Emne: …

  Til (se over)

  Beklageligvis har ikke dere skjønt at CO2 rensing og lagring ikke er klima-lønnsomt i stor skala. Falske påstander om det motsatte fra IEA, SINTEF og andre propaganda-institusjoner for olje & kull-lobbyen og/eller som tjener penger på falskneriet, er allerede klart dokumentert som svindel i seriøs litteratur på området. Aftenposten og Høyre burde ikke kaste seg på og delta i svindelen. INDECO-OSE kommer til å avsløre alt sammen i forskningsrapporter. Bare vent! Dere blir skandalisert! [Se blant annet artikkelen: "It’s time to accept carbon capture has failed..." nedenfor".

  Det går jo ikke an å gi seg angående klimakrisen, alvoret og barnebarn tatt i betraktning og en følelse av samfunnsansvar.  Man kan jo ikke bare gi seg når man har den sannsynligvis eneste brukbare, om enn vanskelige å få til,  løsningen på klimakrisen. Men det er liten grunn til å tro at det kommer en ny «Albert Einstein» som lett fikser dette. Teknologi-optimistene er «livsfarlige» i denne sammenheng. Husk Jens Stoltenbergs «månelandings» fiasko. CO2 rensing i tilstrekkelig skala er like håpløst tøv som fusjons-atomkraftverk basert på hydrogen. Bare tøv a la jomfru-fødsel og oppstandelse fra de døde, og  farlig tro i tillegg, da det tar fokuset vekk fra reelle løsninger, det som kan gjennomføres, og lager falske urealistiske håp som bidrar til å hindre nødvendig aktivitet angående reelle løsninger i dag og fremover. Dette er en hilsen til øko-ingeniørene, og teknologi-optimistene,  i Trondheim (NTNU) og world wide. - Forskere tar jo av og til feil, og INDECO-OSE håper  veldig vi  har  gått  helt i baret med dette, og at andre kan fikse en klimaløsning som vil virke i tide, og at vår  vanskelige løsning å implementere ikke er en nødvendig og den eneste farbare vei til å løse klimakrisen likevel.  Men det er bare det at vi dessverre er veldig kompetente og helt åndsfriske og oppegående, og kanskje i verdenstoppen på feltet, så vi har høyst sannsynlig ikke gått i baret, men faktisk funnet den eneste farbare veien til å forhindre klimakrisen (sånn i hovedsak sett), så vi får bare fortsette kampen…

  AD CO2 RENSNING OG LAGRING.
  SINTEF har ikke kost-effektiv løsning for CO2-rensing (CCS) i stor skala.

  Til SINTEF. Hei mona.j.molnvik@sintef.no + Div. kopier. Se spørsmål til SINTEF nedenfor angående CCS (carbon capture and storage)! Viser til tlf.-samtale med Eirik Lian (Communications Director for SINTEF) fredag 14.02.2020 om temaet, hvor han sa han «visste ikke noe om dette» og henviste til «fagpersoner på Websiden» til SINTEF. Merkelig at Kommunikasjons-direktøren på SINTEF ikke vet noe om dette, men tok en ny visitt på SINTEFs hjemmeside. Der SINTEF fant jeg deg som kontaktperson for CCS mona.j.molnvik@sintef.no . NB! Se spørsmål nedenfor! Kan du gi en kort oppsummering (se altså spørsmål nedenfor) av forskningsfronten på CCS, og om dette er regningssvarende i stor skala? Jeg er som du ser skeptisk i utgangspunktet, men er lydhør for andre argumenter. Det er om å gjøre å få klarhet i dette viktige spørsmålet angående hva man skal satse på av tiltak mot kull, olje og gass og CO2 utslipp fra dette, så raskt som mulig. Svar utbes derfor snarlig. Mvh. Jens Hermundstad Østmoe 16.02.2020.

  PS. Har ikke fått noe svar per 20.02.2020, gjentar derfor spørsmålet til mona.j.molnvik@sintef.no , og får jeg ikke noe skriftlig svar i løpet av denne uken, ringer jeg henne i neste uke for en prat! Dette spørsmålet må nå raskt avklares! Hilsen JHØ. PPS 28.02.2020; har ringt flere ganger denne uken til Mona J. Mølnvik, og bare fått tlf.-svarer, lagt igjen beskjed til henne om å ringe meg og om saken, og det samme til sentralbordet, som skulle gi beskjed til Mølnvik, uten å ha fått noe svar. Konkluderer med at SINTEF har sannsynligvis ikke kost-effektiv løsning for CO2 rensing (CCS) i stor skala, og det er det heller ingen andre som har så langt jeg har kunnet bringe på det rene. Det er bare å kaste bort penger å satse på dette, og det bør det bli en slutt på. Altså parolen er NEI TIL mer CCS-Tull! Ikke fem øre til det!

  13.02.2020: Hei eirik.lian@sintef.no . Hvordan står det til på CO2-rensingsfronten? Kan det noen gang bli lønnsomt i stor skala, eller er det like umulig som fusjonsenergi basert på hydrogen? Raskt svar utbes. Se for øvrig der hvor dette bl.a. diskuteres, klikk her:  Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar . Har søkt på Internett om dette temaet, det ser ut som forsøk på CO2 fangst og –lagring (carbon capture and storage, CCS, f.eks. ved aminanlegg) nå bør stoppes for godt, som alt for – hinsides - dyrt i forhold til effekten. Men Sintef opererer fortsatt med dette som en stor og viktig greie for klimaet. Er det dekning for dette,  bør det nå offentliggjøres, er det i hovedsak bløff må det innrømmes! NÅ! SNART! Å kaste blår i øynene på Folket og Øvrigheten i Norge og internasjonalt på dette viktige punktet er i så fall helt uakseptabelt. Dette må du nå greie å svare på i klartekst. Følger du ikke opp raskt så ringer jeg deg i løpet av uken for en alvorsprat. NB! Men siden jeg ikke fikk noe svar etter henvendelser med spørsmålet 10-12.02.2020 så går jeg nå foreløpig ut fra at SINTEF ikke vil svare skriftlig, og også at de ikke kan forsvare CCS - CO2-rensings-prosjektene sine som forsvarlige miljøtiltak.

  Statsrådet presenterte fredag 07.02.2020 nye klimamål. Det bestemte å stramme inn målene for utslippskutt i 2030. Som første vestlige land meldte Norge inn forsterkede utslippskutt: CO2-utslippene skal ned med 50-55 prosent innen 2030. Før hadde Norge som mål at utslippene av klimagasser skal reduseres med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030, i samarbeid med EU. Norge meldte dette målet inn til FN i juni 2016 og lovfestet det året etter. Dette målet skjerpes nå til minst 50 prosent, med mulighet for å skjerpe det ytterligere til opp mot 55 prosent. «Ambisiøst og realistisk», kommenterer Marius Holm, leder for miljøstiftelsen Zero: «Norge melder inn forsterket klimamål for 2030 til FN: 50-55 prosent utslippsreduksjon innen 2030, i samarbeid med EU. Det er ambisiøst og realistisk. I tillegg bør vi utvikle teknologimål for sektorer, og mål for norske tiltak internasjonalt, som utfasing av kull i vekstøkonomier», skriver Holm på Twitter. Dette er helt i tråd med Green Global Spring – GGS-aksjonen: «China, USA & EU! Drop Coal!» Kilder: INDECO-OSE & Folkebevegelsen.

  It’s time to accept carbon capture has failed – here’s what we should do instead

  August 23, 2017 3.50 pm BST.  For years, optimists have talked up carbon capture and storage (CCS) as an essential part of taking emissions out of electricity generation. Yes, build wind and solar farms, they have said, but they can’t be relied on to produce enough power all the time. So we’ll still need our fleet of fossil-fuel-burning power stations; we just need to stop them pumping carbon dioxide (CO₂) into the atmosphere. Most of their emphasis has been on post-combustion capture. This involves removing CO₂ from power station flue gases by absorbing them into an aqueous solution containing chemicals known as amines. You then extract the CO₂, compress it into a liquid and pump it into a storage facility – the vision in the UK being to use depleted offshore oil and gas fields. One of the big attractions with such a system is it could be retrofitted to existing power stations.

  The big let-down. But ten years after the UK government first announced a £1 billion competition to design CCS, we’re not much further forward. The reason is summed up by the geologist Lord Oxburgh in his contribution to the government-commissioned report on CCS published last year: The problem is that the process is [extreme] costly and energy intensive. For a gas-fired power station, you typically have to burn 16% more gas to provide the capture power. Not only this, you end up with a 16% increase in emissions of other serious air pollutants like sulphur dioxide, nitrogen oxides and particulate matter. Concerns have also been expressed about the potential health effects of the amine solvent used in the carbon capture.  You then have to contend with the extra emissions from processing and transporting 16% more gas. And all this before you factor in the pipeline costs of the CO₂ storage and the uncertainties around whether it might escape once you’ve got it in the ground. Around the world, the only places CCS looks viable are where there are [extreme] heavy state subsidies or substantial additional revenue streams, such as from enhanced oil recovery from oilfields where the CO₂ is being pumped in. 

  Well, say the carbon capture advocates [= liers], maybe another technology is the answer [b. s.]. They point to oxy-combustion, a system which is close to reaching fruition at a plant in Texas [lies, it turned out to be a total fiasco]. First proposed many years ago by British engineer Rodney Allam, this involves separating oxygen from air, burning the oxygen with the fossil fuel, and using the combustion products – water and CO₂ – to drive a high-pressure turbine and produce electricity. The hot CO₂is pressurised and recycled back into the burners, which improves thermal efficiency. It has the additional advantage that CO₂is also available at pressures suitable for pipeline transportation. It is, accoring to some [over-optimistic] enthusiasts, the “holy grail” of CCS. Admittedly it looks promising, but I wouldn’t go that far. It’s not suitable for retrofitting existing power stations. With many existing stations viable for several decades, this will do little for immediate emissions. And you are still obtaining and moving fossil fuels in large quantities, with the resultant emissions along the way. Finally, my experience would indicate that there is always very significant cost growth with new technology scaled up to industry. [NB! The oxy-combustion has later turned out to be a total fiasco.]

  Number crunching. One UK post-combustion CCS project that was cancelled earlier this year was the joint-venture between SSE and Shell at the Peterhead gas-fired ation in northeast Scotland. It aimed to capture 10m tonnes of CO₂ over a 10-year period and store it 2km under the North Sea. Let’s put this saving into context. But in short, it is time for governments to stop wasting time and money on technologies like CCS that aren’t working. They need to finally get serious about leading a major drive for energy efficiency instead. [Which has de facto a very little potential for real pro-climate policy.]

  Author: Senior Lecturer in Chemical Engineering, University of Aberdeen Tom Baxter does occasional oil and gas consultancy work for Genesis Oil and Gas Consultants, but the ideas in this piece are entirely his own. Source: https://theconversation.com/its-time-to-accept-carbon-capture-has-failed-heres-what-we-should-do-instead-82929.

  PS. 15.10.2021. "Langskipet" og CO2 rensing og lagring er ikke miljø- og samfunnsøkonomisk lønnsomt i stor skala. It’s time to accept carbon capture has failed – here’s what we should do instead. Pressemelding fra INDECO og AISC.

  From: Folkebevegelsen
  Sent: Saturday, October 03, 2020 4:39 AM
  To: Folket - media og øvrigheten
  Subject: WEEKEND-OPPDATERING! DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 FORTSETTER VALGKAMPEN VIA FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE!
  DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021 FORTSETTER VALGKAMPEN VIA FOLKEBEVEGELSEN FOR BOIKOTT AV AUTORITÆRE OG FOR RELATIVT FRIHETLIGE!
  Hei igjen Folket – media og øvrigheten en masse…
  Det er nå foretatt en weekend uke 40 oppdatering av Forsiden/Index-siden til Folkebladet: www.anarchy.no  og Weben om Stortingsvalget 2021 http://www.anarchy.no/stortingsvalget2021.html samt flere sider på www.indeco.no, som har kontaktfunksjonen til ALLIANSEN.
  Bare klikk på linkene over, de er garantert uten virus. Følg med!
  Mvh. Mona Solberg, talsperson for Folkebevegelsen
  PS. Kampanjen fortsetter uavbrutt videre i uke 41 og fremover.


  For Real, i.e. including green Democracy = Anarchy & Anarchism - and more of it!
  Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality!

  OM FORSVARET AV REAL-DEMOKRATIET = ANARKIET NORGE - OG HVORDAN VI SKAL KNUSE TALIBAN

  17.10.2020. Forsvaret av Anarkiet må nå legges om. Bøndene inkludert småbrukerne, samt fiskerne - er godt rodebasert organisert omtrent som Taliban i Afghanistan. Taliban er tilsynelatende uovervinnelige i kapasitet av en ekstremt godt organisert og ledet geriljabevegelse. De har ikke engang flyvåpen, men en del raketter, omtrent som Hamas. Veibomber og improviserte strids-bomber (ISB) generelt er sentralt. NB! En stor vogntog-trailer med en dobbelt "Breivik-bombe" tar hele regjeringskvartalet uten problemer. Har vi et Heimevern på 600 000 menn + bonde-fiskar-organisasjonen er vi uslåelige uten flyvåpen også. Heimevernet har selvfølgelig et effektivt Sjøheimevern, med anti-ubåt-forsvar. Pluss egne ubåter. Også drone-ubåter. Uslåelig, som Taliban, bare relativt mye sterkere og en geografi som hjelper oss. Har vi et solid flyvåpen i tillegg er vi over-uovervinnelige, men det kan skytes ned. Men vi trenger det egentlig ikke, jevnfør Taliban. + H-bomber naturligvis!

  Taliban overtar nå hele Afghanistan med all makt og penger til islam-hierarkene som er ateister. De er både sociopater og psykopater genetisk ca. 100% og får full kontroll med ultra-fascismen sin. Sharia er effektiv lovgivning til kontroll av Folket fra ultra-fascistisk hold. Det vet ateist-islam-hierarkene. NB! Men deres Akilles-hæl er at de mangler H-bomber...

  De får det nå snart som de vil, om man ikke bruker H-bomber på dem i tilstrekkelig grad. Det er politisk vanskelig og utrydder også deler av Folket, men kan gjøres om man er litt tøff og sikter seg inn på kommandosenteret og hovedorganisasjonen som er i et begrenset område. AISC anbefaler at vi bruker H-bomber om de ikke gir seg helt og avvæpner fullstendig på en uke etter de facto ultimatum (Realpolitik!). Sosial-demokratene (Bakuninistene + +) er lei av sulikk-angrep etter modell av annen verdenskrig med USA i spissen, Russerne fikset heller ingen ting. Generaler kjemper alltid siste forrige krig, og taper. Gerilja + H-bomber er alt som trengs egentlig for forsvar. + ørlite av annet konvensjonelt. Billig og effektivt!!!

  I tillegge til Bonde-fiske-HV-gerilja-bevegelsen trenger Norge et H-bombeforsvar som er til å stole på - ved Allierte?, ellers får vi skaffe oss tilstrekkelig full pakke for avskrekking selv, på norske ubåter. + Noe landbasert H-b langt nede i granittfjell - må også brukes, med kraftigere raketter og mega-store H-bomber, til hovedavskrekking. Behøver bare ha ca. 1000 stykker masseproduserte. Det fikser norsk forsvarsindustri på fire - fem år. Og anti-rakett skyts mot fi, og supplerende raketter (intelligente droner) som styrker våre H-bombe-raketter så de 100% sikkert treffer mål over hele kloden uten å bli skutt ned. Må være satelitt-uavhengig. Alle satelitter kan skytes ned uten problemer. Dette koster ikke mye, men holder i massevis. Litt marine og kystvakt trengs også, men ellers bare masse ubåter med små H-bomber og drone-torpedoer. Regulær hær, bortsett fra spesialstyrker, anti-terror-militærpoliti, og et PST + et NB! Anstendig!!! politi/lensmenn over hele landet, underlagt Forsvaret som en autonom enhet + en effektiv E-tjeneste som kan ta ut (likvidere), ikke den søppla vi har nå, er neppe nødvendig. Og et sammenslått J&BD + FD & UD til Anti-militarisme-Departementet (AMD) og med diplomati med lobbyer over alt, som i denne sammenheng er effektivt. Den driten vi har nå kan vi ikke ha. Dyrt og ca. null verdt. Visergutter for nasjonal-fascisten Trump. Drit og DRA! V-h. AISC. Fra ANARKIDEBATT: http://www.anarchy.no/andebatt.html.


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Saturday, October 10, 2020 10:22 PM - Updated.
  To: Folket - media og øvrigheten
  Cc: Post@lds.no; post@ombudet.no; 'fmovpost@fylkesmannen.no'; 'andreaswedervangresell@gmail.com'; 'postmottak@helsedir.no'; Helse- og omsorgsdepartementet; 'lars.erik.hansen@bga.oslo.kommune.no'; 'siri.nergard@bga.oslo.kommune.no'; 'Psykiatrisk Legevakt'; maria.sperre@samfunnsokonomene.no; 'Marit.Arnstad@stortinget.no'; JFSØ; PST; postmottak@mil.no; post@sp.no; tips@nationen.no; tips aftenposten; TV2; tips@dn.no; NRK Nyhetstips; debatt dagsavisen; 'oslo@sjooff.no'; Forsvaret og E-tjenesten; KHØ; Ole-Jacob Edna; Harald Fagerhus; Didrik Modal; Samfunnsøkonomenes Forening; post@forskerforbundet.no; post@samfunnsokonomene.no; Sivilombudsmannen; Justis- og beredskapsdepartementet; Statsministerens kontor; 'sg@advokatforum.no'; 'kommunikasjon.oslo@politiet.no'; 'post.oslo@politiet.no'; 'post.ost@politiet.no'; 'politidirektoratet@politiet.no'; 'Magnus@advokat-staff.no'
  Subject: Libertarian Association of Teetotallers INTERNATIONAL - Anarkistisk Avholdslag - Frihetlig Rusfritt Forbund - WORDS OF WISDOM – FYNDORD - Om Kognitiv Psykoterapi og GAIAN spiritualitet & religion i rus-omsorgen med videre.

  Libertarian Association of Teetotallers
  INTERNATIONAL

  Anarkistisk Avholdslag - Frihetlig Rusfritt Forbund

  MOT ALKOHOL OG ALLE FORMER FOR DOP - INKLUDERT HASJ OG EXTASY ETC.

  FRF GODTAR EN LITEN MÅTEHOLDSBRUK AV ALKOHOL - MEN HAR NULL-TOLERANSE OG ER STERKT MOT ALLE FORMER FOR NARKOTISK DOP - INKLUDERT HASJ, FLEINSOPP OG EXTASY ETC. OG ALLE STERKERE STOFFER. TIL HELVETE MED ALT DET DER!!!


  WORDS OF WISDOM - FYNDORD

  Om Kognitiv Psykoterapi og GAIAN spiritualitet & religion i rus-omsorgen med videre.


  The second Nordic Anarchist Congress / IFA-congress in Oslo, June 1983:

  "The following decisions were made as regards, direct nordic action in practice: - an action on nordic level will be organized in behalf of a life style without intoxication of any kind, and in behalf of the expansion of the Norwegian Anarchist Teetotallers (AAL) to a Nordic Libertarian Association of Teetotallers (Frihetlig Rusfritt Forbund - FRF). The great engagement of the anarchist movement in behalf of teetotalism in history should be called serious attention to. The campaign is to be realized through the nordic section of the IFA." (Bulletin CRIFA No 46 1983, p 11.)

  "-Det settes i verk en aksjon på nordisk nivå for en rusfri livsstil, og for en utvidelse av det norske Anarkistisk Avholdslag (AAL) til et internordisk Frihetlig Rusfritt Forbund (FRF). Anarkistbevegelsens store engasjement i avholdssaken i historisk perspektiv trekkes fram. Kampanjen kjøres gjennom IFA's nordiske seksjoner."

  "- Men det som gjør, at vi maa stille os som drikkens avgjorte fiende, er, som før nævnt den sløvhet og interesseløshet, som den bevirker. Ti sløvhet er vor værste fiende. Og derfor: kamp mot drikkeondet!" (av J. Ø-y, Storm nr. 2 1909) .... OG MOT HASJ ETC. LEGGER VI TIL.

  "Ingen forbrytelse er mer antisocial enn den som utføres av den som under profittens motiv, kapitalismens motiv, smugler og selger narkotisk gift hvormed han skaper uforbederlige slaver under denne last." (J.M.D., Alarm 1926)

  "Hvis man iaktar virkeligheten...vil man slå fast at for eksempel en alkoholiker - på dette punkt - har mindre av viljens frihet enn en ikke-alkoholiker....Viljen er mer eller mindre fri, mer eller mindre ufri. På mange måter kan man si at anarkismens problem er det samme som frihetens problem." (J. B. i Anarkismen i dag, 1971)

  "Elis Johansson gick med i SAC 1936 och bildade en SUF-klubb 1941. ... 1941 bildade han Liljendals Syndikalistiska Ungdomsklubb: - Nisse Lätt (en klassisk anarkistisk agitator och SUF-medlem) var och pratade hos oss på festplatsen... Elis (m.fl.) har varit aktiva i nykterhetsrörelsen." (SUF betyr Syndikalistiska Ungdomsförbundet og må ikke blandes sammen med det norske SUF som var forløperen til AKP-ml, maoistene. Rødbrun møkk! red.) (Kilde: Direkt Aktion nr 3 mars-April 1997)

  "Det er bedre å være en del av løsningen enn en del av problemet!" (Replikk fra anarkistuka i Oslo 1980)

  "Da afholdsspørgsmålet er av stor vigtighed for arbejderklassens fremarch, formaner forbundet sine medlemmer at pålægge sig og virke for almindelig afholdenhed fra spiritus." (FRF-AFID 1983)

  "The statements from the Northern IFA-congress in 1983 about the fight against drugs broadly defined, will now be widened throughout the world via the reorganized Libertarian Association of Teetotallers - International." (The 1st International Anarchist Biennial in Oslo 1990)

  "Fakta om alkohol

  I sitt angrep på avholdsbevegelsen hevder dr.philos. Ellen Schrumpf i KK 1. nov. at "Alkoholhistorien må skrives fra et kulturhistorisk perspektiv." Hun forsøker å "demaskeree noen av mytene, som for eksempel at folk lå grøftelangs og drakk seg til døde i store hopetall på 1800-tallet. Faktum er at nordmenn i 1850 drakk like mye som vi gjør i dag."

  Faktum er at

  1: Forbruket av alkohol nådde toppen i årene 1816-44, da hjemmebrenning var tillatt og avgiftsfritt. I 1833, med kanskje 150 000 husstander, fantes 10 000 registrerte brennerier. Forbruket av brennevin begynte å gå ned i 1844, da hjemmebrenningen ble avgiftsbelagt, og særlig fra 1850 da den ble forbudt... Nedgangen i alkoholforbruk har utvilsomt sammenheng med at kaffen seilte opp som den nye folke- og kosedrikken. Kanskje også folk begynte å drikke mer melk fordi nyvinninger i husdyrholdet førte til større melkeproduksjon.

  2: Det finnes ingen alkoholstatistikk fra 1850. Den kom først året etter, dvs. samme år som hjemmebrenning ble forbudt. Vi må derfor anta at forbruket gikk ned det året.

  3: Gjennomsnittlig var folk mindre og lettere på 1800-tallet enn nå, antagelig fordi ernæringen gjennomgående var dårligere. Derfor var alkoholskadene pr. liter sikkert større da enn nå."

  Pål Jensen, som er avholdsmann og mot all dop, og støtter FRF og LAT-I.

  "ANARKI KONTRA DOP: Nok en Brunt kort advarsel går til Betty Johnsen og NRK TV1 onsdag 26.09.2001 i programmet "V30: Bettys tårer", hvor en tidligere narkoman hevder om en kriminell ungdomsklikk at: "Det ble anarki der til slutt", og "det ble helt utflytende - med dop". - Anarki er horisontal organisasjon, hvor folk på like fot deltar i et samvirke uten undertrykkelse og slaveri, herunder narkotikaslaveri. Det er for det første ikke noe "utflytende" ved en slik organisasjonsform. For det andre har anarkistene enstemmmig vedtatt Oslo-konvensjonen av 1990, hvor det blir fastslått at narkotika og dop representerer en autoritær tendens, som ikke har noe med anarki, anarkister og anarkisme å gjøre. Anarkistene og anarkismen er derfor mot narkotika-liberalisme, og har null-toleranse overfor dop." Anarkisttribunalet IAT-APT september 2001.

  AFIN - Anarkistføderasjonen i Norge, har null toleranse vis-a-vis hasj og annen narkotika, og Anarkistisk Avholdslag har mange medlemmer. Det noe mer liberale Frihetlig Rusfritt Forbund har imidlertid en fraksjon som går inn for måtehold når det gjelder tobakk og alkohol, det hender derfor at noen AFIN-medlemmer tar seg et glass vin eller en pils til middag og en god sigar. Fyll er det imidlertid nulltoleranse mot. OG HASJ ER HELT UTELUKKET!

  Direkte aksjon mot kong Alkohol for NN - Til verdens mange alkoholmisbrukere i faresonen - Sannhetsplakat mot alkoholisme

  Med "kong Alkohol" menes a) hele det syndromet oppe i hodet som er knyttet til alkoholrus og de psykologiske og psykiatriske forhold som gjør seg gjeldende i denne sammenheng, som b) gir alkoholen makt over en person og at personen viser avmakt, slaveri i forhold til alkoholen, og c) det at man da er underlagt alkoholens makt som bestemmer over ens liv i større eller mindre grad.

  2. Alkoholen har to primære behovstilfredstillende funksjoner: A. Lyst på rus. B. Som "angstfordriver".

  NB! Digresjon. Dette har sammenheng med gener - arvelighet, men ogå noe miljø, det sosiale systemet. I ditt tilfelle har alkoholmisbruket sannsynligvis klar sammenheng med en liten gendefekt, som gjør deg disponert for alkohol-slaveri, og en tendens til depresjon med angst, men langt fra så alvorlig som ved bipolar - manisk/depressiv - lidelse. Dette kan motvirkes ved mye relevant kognitiv psykoterapi, inkludert etter hvert kognitiv-selv-terapi, og ørlite medikamentell behandling med anti-depressiva, men man skal være forsiktig med slike piller da disse på lengre sikt kan være angstbefordrende og psykisk avhengighets-skapende. Den nevnte gendefekten er sannsynligvis spesielt utbredt i Finland og Russland samt nabo-områder med genetisk beslektethet. At du NN er finsk betyr at du er i risikogruppen, og en høyst foreløpig gensjekk viser at du har denne gendefekten signifikant, og at det er arvelig - ikke en mutasjon på deg. Du vil således også kunne bringe det videre til avkom, som også blir i risikogruppen for alko-slaveri. Om det også er en overgang til disposisjon for annet rusmisbruk, er ikke avklart, men for deg er dette ikke noe problem, du er bare alkoholist NN, ikke pille- og narkotika-misbruker. Digresjon slutt.

  3. Det første A. er knyttet til en lyst på rus som alkoholen kan tilfredstille - lystprinsippet. Dette kan både alkoholikere og ikke-alkoholikere føle. Dersom lysten blir for sterk kan det representere et problem, men det er punkt B. som "angstfordriver" - som er mest farlig.

  4. Det andre B. er altså alkoholens funksjon som "angstfordriver". For langkomne alkoholmisbrukere skaper kong Alkohol angst når man skal gjøre noe, og så påtar han seg rollen som "angstfordriver", da angsten forsvinner når promillen går opp. For virkelig langtkomne alkolholikere lager kong Alkohol angst når man skal stå opp om morgenen, og man må ha alkohol for å stå opp. Og så videre for alle gjøremål utover dagen. Du NN er kanskje ikke kommet så langt, men du er i faresonen. Du har problemer med visse dagligdagse eller andre oppgaver i livet uten promille som "angstfordriver". Som f.eks. problemer med å gå ut og på butikken etc. - det slår ut som agora-fobi.

  5. Det er a) mangelen på promille i blodet pluss det at man skal gjøre noe som krever mental og fysisk energi, som b) skaper angsten via psykologiske og psykiatriske mekanismer inne i hodet, noe som har sin årsak i langvarig alkoholmisbruk. Det er altså kong Alkohol som skaper angsten, for så å påta seg jukserollen som "angstfordriver". Dette er imidlertid ikke en medisin, alkoholen virker som å "pisse i buksa" for å bli varm, som bare gjør vondt verre, jevnfør a) og b). Når promillen går opp etter å inntatt alkohol forsvinner angsten for en stakket stund, man "pisser i buksa" og blir varm en kort stund, og man kan fungere "normalt" med alkohol i blodet, men mekanismen under a) og b) bare forsterker seg jo mer man drikker over tid, så det blir en ond sirkel. Spesielt ved langvarig - dekader langt - alkoholmisbruk...

  6. Dette er det sentrale problemet for deg NN angånde angsten. Den skyldes i hovedsak alkoholen og bare i liten, usignifikant, grad traumatiske opplevelser i barndommen etc. Dette må du innse og gå til direkte aksjon mot kong Alkohol. Det beste hadde vært om du kuttet ut tvert, for det er veldig vanskelig for en alkoholiker som deg å drikke "normalt", jevnfør at a) og b) gjør seg gjeldende hele tiden når du har kommet så langt i alkoholismen som du faktisk er NN. Alternativet er å prøve å drikke "normalt". Dvs. to ganger i uken og ikke mer enn fire enheter, dvs. 8 i uken, i gjennomsnitt. Uansett, jo mindre du drikker jo bedre er det, men husk at du har kommmet langt som alkolholiker, jevnfør a) og b). Du har ikke mye å gå på. Husk at å være helt avholds er helt normalt.

  7. NB! Å spe på med beroligende piller i noen større målestokk, vil bare gjøre galt verre og skape pille- og narkotika-slaveri i tillegg til alkohol-problematikken, og er ingen løsning. Du må satse mye på kognitiv terapi - og husk et angstanfall, selv om man tror man skal dø og har hjerteklapp og negative puste-effekter - er 100% helt ufarlig, nokså på linje med hypokondri og andre toskete fobier som kan skape til og med panikk-angst. Man må prøve å skjære gjennom og tenke positivt basert på kognitiv psykoterapi, gjerne med litt spiritualitet og religion, det hjelper erfaringsvis også. GAIAN Freedomly Zen Buddhism f.eks. er et utmerket alternativ i så måte, da den også er 100% ateistisk, bidrar den ikke til usunn 100% sikkert løgnbasert gudetenkning, som ofte skaper fanatisme og vondt verre, som er nesten like ille som alkoholismen. Kristendom og Islam er ikke noen god løsning på alkohol- og narkotika-problemer og ditto slaveri, men GAIAN-filosofien har ikke slike negative bivirkninger, og kan godt brukes i oppheving av rus-slaveriet ganske generelt - ANBEFALES HERVED!

  8. At du NN sannsynligvis kaller denne praktisk talt sikre sannheten mas og reagerer med å bli sur, bare viser hvor langt kommet du er som alkoholiker og hvor godt tak på deg kong Alkohol har. Du skulle være glad for å bli minnet på ca. 100% sannheten, ikke ljuge for deg selv. Du kommer ingen vei med å reagere negativt på den høyst sannsynlige sannheten. Nå er det på tide å ta tak i dette vi her har skrevet. Ta det gjerne opp med andre og diskuter dette. Praktisk talt sikkert betyr ikke absolutt 100% sikkert. Men NÅ er det tid for direkte aksjon mot kong Alkohol for NN. I denne kampen er du mest sentral selv NN. Men du bør også søke støtte i nærmiljøet og få profesjonell hjelp. Ned med kong Alkohol! Tilsvarende gjelder for "lykkepiller" som valium etc. og mye annen narkotika. NB! HUSK: DEN SOM IKKE VIL HJELPE SEG SELV - KAN INGEN HJELPE! STÅ PÅ SELVDREVET MOT KONG ALKOHOL!

  Mvh. Frihetlig Rusfritt Forbund, FRF, i samråd med IIFOR - Avdeling for psykologi og psykiatri, inklusive anti-dop og anti-rus vitenskap.
  Forfattet av rådgiver for IIFOR: Professor Dr. cand. oecon. og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe, Forskningssjef for INDECO-Nettverket.
  Samfunnsøkonom og spesialist i libertær politisk økonomi bredt definert, inkludert genforskning og psykologi, herunder også psykiatri og helse-økonomi med -organisasjon & -miljø vidt definert.

  PS. Dysfunksjonell preferanse/nytte-funksjon:  Case narkotika: En vanlig nyttefunksjon, hvor rusmiddel inngår, for en periode, maksimeres under bibetingelse - neddiskontert verdi av negative konsekvenser for fremtidig nytte. Er diskonteringsfaktoren stor ( høy internrente) undervurderer man suget etter knark senere, og blir narkoman.

  PPS. Har du rusproblemer utenom alkohol? Lag din personlige Sannhetsplakat mor rusbruk. Last dette dokumentets nederste del (Sannhetsplakaten) inn i Word, og bruk "søk-erstatt" opsjonen og bytt "Alkohol" med "Cannabis", "Heroin" el. l. dvs. til ditt rusproblem, og juster i tillegg litt på teksten relevant for deg, eventuelt i samarbeid med FRF eller lege/psykiater, eller annen behandler. Har du et generelt rusproblem, gjør det samme, men bytt til "Rusmiddel" eller bare "Rus" i stedet, dvs. Sannhetsplakaten blir mot "Kong Rusmiddel" eller alternativt "Kong Rus".

  Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality & Religion!


  Contact LAT/AAL/FRF! Click here!

  Links

  www.anarchy.no


  folkebladet
  www.anarchy.no
  HER ER POLICYEN TIL SOSIAL-DEMOKRATENE SETT SAMLET DVS.
  HOVEDPROGRAMMET TIL DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021!

  Mer info? Kontakt ALLIANSEN:
  tlf.: 22 37 65 84, e-mail:
  indeco@online.no
  www.indeco.no


  SISTE NYTT:

  DnA-SP-V-ALLIANSEN: START PÅ VALGKAMPEN TIL STORTINGSVALGET 2021 OM MORGENEN FREDAG 02.19.2020 - UKE 40!
  DET GJELDER OM Å KOMME I GANG TIDLIG FOR Å VINNE VALGET OG OVERTA STATSRÅDET HØSTEN 2021!

  "The full blown climate crisis" vil sikkert resultere i ca. 3 milliarder flyktninger fra ørkenlignende strøk vidt omkring ekvator og fra øyer som drukner på grunn av stigende havnivå, mange væpnet til tennene for LEBENSRAUM A LA HITLER i nord og sør = RAGNAROKK!!! OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN.

  NB! Invitasjon til DnA om støtte til GGS m.v.
  "Vi er alle en slags Sosialdemokrater..."
  DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021

  Report - No 1.

  Se nedenfor...


  Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. always including green Democracy - to
  save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up - pro-democracy - Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!

  An important report - No 1 - below:

  Harald Fagerhus, cand. anarch. Ph D - Managerial editor of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & GGS © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, and also responsible editor for the economy broadly defined of Fb, and all the divisions of Fb, including all anarchy.no-organizations, the GGS, GAIAN, AISC etc. as well as the global Secretariat – Fagerhus is also honorable Research Fellow at - and official spokesperson for - IIFOR. www.anarchy.no. Støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN.

  Anna Quist, cand. anarch. and elected and official spokesperson for the Green Global Spring (GGS) http://www.anarchy.no/ggs1.html & http://www.anarchy.no/green.html and The Anarcha-Feminist International (http://www.anarchy.no/iaf.html). Also Consultant of the INDECO-Network and spokesperson for SDIA and SDIA-GLOBAL, as well as activist for, and supporter of - and voting for - DnA, the Norwegian Social-Democrats, following the tradition of Mikael Bakunin’s Social-Democratic Alliance in the 1. International. DnA cooperates with Senterpartiet. Kontaktperson for DnA-SP-V-ALLIANSEN.

  Ole-Jacob Edna, cand. oecon. and DnA-member & member of the INDECO-Network. Cand. oecon. Jacken Edna, earlier Underdirektør i Olje- og Energi-Departementet, has a.o.t. published a book/research report in Industrial economics, the case of petroleum, together with JHØ. Støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN.

  Jens Hermundstad Østmoe, Professor Dr. cand. oecon. and cand. anarch. - Research Manager at the Institute of Industrial Economics, The INDECO-Network at www.indeco.no, that is also responsible editor group of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & GGS © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, and consultants to www.anarchy.no in general. E-mail for The INDECO-Network a.m.: indeco@online.no. Member and activist of the Norwegian agrar-socialist party - Senterpartiet, a.o.t. with decentralization on the agenda. Cooperates with DnA. Kontaktperson for DnA-SP-V-ALLIANSEN.

  Mona Solberg, har bestått grunn- og videregående kurs i libertær politisk økonomi hos ØPS-AU/AUIF ved Universitas Osloensis (UiO) og IIFOR. Mangeårig AI-sekretær og generalsekretær i AFIN-ANORG samt talsperson og aktivist for «den tredje vei», Ragnar Frisch’ «det tredje alternativ» og Pierre J. Proudhons «den tredje samfunnsform», dvs. sosial-individualisme = Bakunistisk sosialdemokrati. Stemmer på, og er aktivist for partiet Venstre, og for Nei til EU fløyen i partiet. Generalsekretær i Libertære mot EU, siden oppstarten i 2002. Støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN.

  This report is also published at the top of http://www.anarchy.no/ggs1.html plus distributed globally via e-mail.


  Invitasjon til DnA om støtte til GGS m.v.
  "Vi er alle en slags Sosialdemokrater..."
  DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021
  Report - No 1.

  Invitasjon til Arbeiderpartiet om å slutte opp om the Green Global Spring (GGS), fra flere frihetlige som stemmer på og/eller er medlemmer av – Ap, med meg,  Anna Quist, i spissen og som talsperson for Sosial-Demokratene i AFIN (SDIA), Anarkist-nettverket i Norge, som også har Sekretariatet for de frihetlige i Norden og GLOBALT, dvs. Anarkist-Internasjonalen AI/IFA med tilhørende organisasjoner, inkludert de bredere Folkebevegelsene GGS- og GAIAN-,  samt AISC-Nettverket. SDIA jobber også  internasjonalt i SDIA-GLOBAL.

  NØI-INDECO-Nettverket er rådgiver for SDIA, SDIA-GLOBAL og ANARCHY.NO generelt, og opererer også kontakt-telefonen 22 37 65 84 og kontakt-E-mail: indeco@online.no for SDIA, INDECO.NO- og ANARCHY.NO-Nettverkene. Cand. anarch. Anna Quist er også konsulent i NØI-INDECO-NETTVERKET, og passer kontakt-telefonen sammen med Professor Dr. cand. oecon. og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe, som også er forskningssjef inkludert forlagssjef for NØI-INDECO-Nettverket, og er aktivt medlem i Senterpartiet. Vi håper alle på valgseier for Sp-DnA-alliansen - med overtakelse av Statsrådet, med Venstre inkludert, ved neste Stortingsvalg, og et skikkelig grønn-frihetlig skifte av norsk politikk, inklusive utenrikspolitikk, og stor støtte til GGS-økonomisk-politikk = Cogrips-model & - policy. DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021 ble etablert 28.09.20120. Hovedprogrammet for ALLIANSEN ligger på index-siden til www.anarchy.no.

  Det norske Arbeiderparti  (DnA) har i de senere årene utviklet seg mer og mer i frihetlig retning, særlig grunnplanet og lavere lag i parti-hierarkiet, men deler av Toppen henger litt igjen i fortiden, med marxistisk, sentralistisk, topptungt Gro, Håkon Lie og Einar type -velde.

  Men mange, også i Toppen, har utviklet seg noe i frihetlig retning - med Jens Stoltenberg i spissen, som allerede «merket» seg den anarkistiske Ragnar Frisch’ &  Frischian Cogrips/Samgripings-modellen og politikken til INDECO-NETTVERKET, i et brev  fra Statsministerens Kontor med Statens Løve på, og hilsen på vegne av J. S.,  til NØI-INDECO, i 2009. Vi siterer: "Dato 19.mai 2009. Diverse innspill. På vegne av statsminister Jens Stoltenberg vil jeg takke for e-post av 11. og 12. mai i år. Vi har merket oss innspillene. Med hilsen Hilde Singsaas (e.f.) statssekretær."

  GGS is based on Cogrips-model and -policy!

  Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

  www.indeco.no & www.anarchy.no

  http://www.anarchy.no/frisch1.html

  http://www.indeco.no/archive/frisch.html

  http://www.anarchy.no/iifor.html

  http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

  http://www.anarchy.no/wec.html

  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

  http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

  http://www.anarchy.no/green.html

  http://www.anarchy.no/ggs1.html

  COGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

  The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

  Best regards

  Jens Hermundstad Østmoe

  Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har militær utdanning som fenrik i marinen (Sjøheimevernet – Haakonsvern) 1974, og doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet.

  Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert, inklusive industrial organization og miljø- og klima-økonomi,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

  NB! Han har også publisert i statsvitenskap (politologi), og skrevet notater om kognitiv psykoterapi (psykologi), og har generelt en bred natur- og spesielt samfunns-vitenskapelig vinkling i forskning og rådgivning samt undervisning på høgskole- og universitets-nivå. JHØ har bl.a. vært opptatt av genforskning i mange år, noe som har både natur- og samfunns-vitenskapelige aspekter. Han har også vært redaktør av Folkebladet Anarkistorganet i flere år, etter at Andreas Hompland, grunnleggeren av Fb-A, la inn årene og skiftet til Dagbladet, men før cand. anarch., Ph. D. Harald Fagerhus tok over stafettpinnen.

  JHØ har også jobbet på Universitetet i Oslo, UiO, med matematikk & statistikk, pedagogikk og for Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag; Norges Landbrukshøgskole (NLH), nå Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB); og i Prisdirektoratet, nå Konkurransetilsynet; samt en del for Transportøkonomisk Institutt (TØI). Via NØI-INDECO har han hatt varierte oppdrag for norsk nærings-og samfunns-liv, som strekker seg fra Norsk Hydro Aluminium, via NSB - nå VY, til FIVH - Framtiden i Våre Hender, bl.a. I oktober 2020 utnevnt til Professor Dr. cand. oecon.og cand. anarch. med stillinger ved NØI-INDECO, og som konsulent for - og veileder ved - IIFOR og ØPS ved UiO - dvs. ved Peoples' Global University PGU.


  NB! Det norske Arbeiderparti (DnA) har nå – stort sett og sett under ett – blitt for Reelt  Demokrati (= Det Frihetlige) forhåpentligvis, og er dermed ikke lenger marxistisk sosialdemokratisk, men i hovedsak frihetlig sosialdemokratisk, jevnfør anarkisten Mikael Bakunins Sosialdemokratiske Alllianse i den 1. Internasjonale, og senere. Denne tradisjonen er i dag i varetatt og videreført av SDIA og SDIA-GLOBAL støttet av INDECO.NO og ANARCHY.NO NETTVERKENE EN MASSE. NÅ SENDER VI BALLEN OVER TIL DnA og orienterer Sp og Venstre - om denne høyst aktuelle politikken i det progressive sentrum av norsk politisk-økonomi.

  Mvh. cand. anarch. Anna Quist for SDIA og SDIA GLOBAL & DnA-SP-V-ALLIANSEN, samt GGS.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  PS. Ta en titt på:

 • Folkebevegelsen for valgboikott av Frp, R, SV og andre autoritære!
 • Stortingsvalget 2021

 • Presisering av begrepet Revolusjon i tilknytning til det Økonomisk-Politiske kartet (ØP-kartet) - og GGS, GAIAN & GRETA THUNBERG m.v.

  Et hvert skift i et økonomisk-politisk systems koordinater på ØP-kartet er per definisjon en revolusjon. Revolusjoner kan være av varierende størrelse, noen små, og av og til noe større. Revolusjon står i motsetning til reform, som er økonomisk-politiske endringer uten skift i system-koordinatene, dvs. endringer innenfor systemets rammer, uten å gå utover disse.

  Et hvert skift i et økonomisk-politisk systems koordinater på ØP-kartet skjer nesten alltid ved en kontinuerlig prosess via infinitesimale skift i systemets koordinater, som integreres dynamisk over tid, til et signifikant samlet skift i systemkoordinatene, dvs. til en signifikant revolusjon. NB! En serie usignifikante revolusjoner kan altså resultere etter en tid, i en samlet signifikant revolusjon. Er revolusjonen en bevegelse nedover på ØP-kartet, kaller man den også en kontra-revolusjon.

  Revolusjoner kan også skje ved diskontinuerlige, eventuelt store  - skift i system-koordinatene, uten at vi skal gå videre inn på dette her, utover å bemerke at slike ofte går fryktelig gærent, oftest på grunn av mangel på relevante oppfølgende organisasjons-strukturer.

  GGS, The Green Global Spring Revolution, bl.a. støttet av GAIAN Freedomly Zen-Buddhists, andre frihetlige, Greta Thunberg & Co og flere, satser ikke på denne gærne strategien. Men på opplegget nevnt under «NB!» over, som skulle bli en suksess, forutsatt trigging av tilstrekkelige folkemasser til støtte for opplegget (til GGS). Og det det bli i tide til å avverge full blown climate-crisis, with Ragnarokk = FULLT HELVETE PÅ GAIA, A.K.A. TELLUS OG JORDEN, OG KANSKJE MER. JHØ.

  Best regards and real democratic greetings from the networks of NØI-INDECO at www.indeco.no and IJOR/IIFOR at www.anarchy.no.

  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality and Atheist Religion!

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  "

  Fig. 1. Picture of the Anarchist Economical-Political Map

  A mathematical precisation of the map is presented at the Formula of anarchism .
  For practical statistical methods of estimation of the authoritarian degree etc. see the chapter V.B.
  NB! We usually have used " , ", the European standard instead of American/UK standard, i.e. " . " as decimal separator. The term "ca" is an abbreviation for the latin circa, which means about or approximately.


  The Green Global Spring (GGS)

  Official website of GGS & GAIA: http://www.anarchy.no/green.html

  Web of the GGS-action-website: http://www.anarchy.no/ggs1.html

  Postal address: GGS c/o Folkebladet P.B. 4777 Sofienberg N – 0506, Oslo – Norway

  Join the GGS - a bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis - Contact GGS via e-mail - Click here!

  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!


  THE DEMAND OF THE PEOPLE GLOBALLY IS A GREEN PLANET, PUSHED FROM THE BOTTOM UP. NO MORE THAN 1.5 DEGREES CELSIUS WARMING.
  FOLKETS KRAV GLOBALT ER EN GRØNN PLANET, PRESSET FRAM NEDENFRA OG OPP. IKKE MER ENN 1,5 GRADER CELSIUS OPPVARMING.

  The People's economic-political demands and how they can be met.

  The People's global demands related to the Cogrips-model and -policy, the Green Global Spring (GGS) and in general, for each country and global, are the following: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. GGS's aim, and also for the People in general, is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800).

  As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at the official website of GGS & GAIA.

  The Gini-index for income should be lower than 20 percent, and the society should have also small rank-differences. The Gini-index is 100 percent when one person has all societal income,  and  0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is.

  The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined.

  The probably best way to fulfill these demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar a.k.a. the PLAN - PLANEN in Norwegian.

  Because

  1. superior and overriding power practically always corrupts economical and political/administrative, in direction concentration of money & the practiced will to cow & subdue the People including anti-climate policy, on and from the Top of the societal pyramid in private and public sector = The Bureaucracy broadly defined; (See http://www.anarchy.no/acton.html for more about the Law of Corruption.)

  2. the Bottom of the societal pyramid = the People's DEMANDS will only be met in a more democratic - real democratic world, i.e. sufficient Real, i.e always including green Democracy - in each country and global and

  3. never achieved based on strong and stronger rule from the Top = the Bureaucracy (Why? - see point 1. about the Law of Corruption).

  The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it. This must be sufficiently high to meet the People's Demands, > 50%, i.e. Real, i.e. always including green Democracy, as in Norway, the Swiss Confederation and Iceland, and a little higher.

  To save the planet, scientists have already identified what we have to do, that is to say implementing a much higher price for human emissions that are changing the climate, particularly carbon ones. More than 11,000 scientists, who agree that we are experiencing a climate emergency, have asserted that a higher price is needed on carbon. Furthermore, 27 Nobel Prize winners, along with more than 5,000 other scientists, claim that a price on carbon emissions (a sufficiently high carbon tax, i.e. on CO2 emissions) is the most effective way to reduce emissions at the scale and speed needed to prevent the temperature rising by 1.5 °C. The income generated by the carbon tax may be used for subsidies on green solutions, i.e. wind and solar electric power, etc.

  Much more about how the People's demands can be met, that is what to do to save the planet in due time to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk, see some below, and even more at the general large Cogrips-model and -policy linked up above.

  Link til PLANEN - Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! by NØI-INDECO. NB! Rapporten - PLANen - er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige, på flere punkter. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Sunday, June 07, 2020 8:34 PM
  To: The Economist; redaktionen@arbetaren.se; Samfunnsøkonomenes Forening; Finansdepartementet; Senterpartiet epost; Noam Chomsky; Norges Bank; anarkis69@gmail.com
  Cc: International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: The latest Cogrips-scientific research results. If established in due time before full blown climate-crisis, sufficient and real democracy globally automatically also will be sufficient green.

  The latest Cogrips-scientific research results. If established in due time before full blown climate-crisis, sufficient and real democracy globally automatically also will be sufficient green.

  1. All brown shit: blue-brown, red-brown, only brown and dark brown ultra–fascist, systems, are always anti-climate because these systems cannot work otherwise, it is automatically build in them, all these more or less extreme ultra-authoritarian systems, world wide. They ca. 100% certain cannot in anyway make green policy, even if the rulers want to – it is impossible. [Why it is so, is explained ca. 99% certain, with China as a typical example, see the next three articles about China and more below.]

  2. On the other hand sufficient democratic systems, i.e. both economically and political/administrative, i.e. with sufficiently a) high degree of democracy as defined in the Cogrips-model and b) real scientific based information to the People and their relevant demands, i.e. always including  sufficient green and pro-climate, because a green world is necessary to survive as mankind on earth, and also based on the Cogrips-model and -policy, will automatically be green and pro-climate.

  3. So the battle is all about sufficient democracy vs authoritarian regimes, and nothing else!

  4. NB! The green movement is of no importance at all – totally irrelevant, and just a waste of money and time. With sufficient democracy globally soon enough, the climate-crisis will automatically be solved. The question is only how to make sufficient democracy globally in due time before full blown climate-crisis.

  5. It is only by the Top of the societal pyramid - in the democratic countries, the Bureaucracies broadly defined in public and private sector, that mainly make all of the important societal decisions, to follow up the ca. 100%  scientific true advice based on the Cogrips-model and –policy, in due time before full blown climate-crisis, to fix this problem. It is all very simple really.

  NB! It is about time this very little but ca 100% true scientific knowledge is known globally. It is about time for the news-media to tell this simple truth globally to the People, the Bottom of the societal pyramid, as well as to the Top of the pyramid, i.e. the Bureaucracy broadly defined, economically and/or political/administrative, in public as well as private sector. Feel free to make your own reports based on the Cogrips-model and -policy on indeco.no and anarchy.no. You don’t need to quote anarchy.no or indeco.no and use the exact material from the Cogrips-model and –policy. Use the model to make your own relevant reports, preferably popularized.

  The Cogrips-model and –policy, as presented at anarchy.no and indeco.no, has a.o.t. mathematical formulas and a rather heavy scientific language, and is not sufficiently popularized to reach and enlighten the People en masse and in general, a very likely necessary condition for development of Real Democracy, automatically also green, of sufficient high degree of democracy in due time to avoid full blown climate-crisis. And you don’t need to tell you found the ideas by us – the Cogrips-model and -policy is not copyrighted material but 100% free to use for all that want to. NB! Real ca. 100% true social scientific research and laws, as the Cogrips-model and –policy consist of, is always available to use for free for anyone who want to, without reference to any source, similar to use of the laws of natural science! Just steal the results at anarchy.no and indeco.no as much as you like and can, without necessary telling anybody about the source, especially if you don’t like to quote anarchy.no, an anarchist source, and indeco.no, i.e. much scientific mathematical economics broadly defined!

  If the news-media want to report from the Cogrips-model and –policy’s research results, that they should 100% do and do quick, especially the small basic research results 1. – 5. above, they should feel free to use it in own reports, and not necessary quoting results at indeco.no or anarchy.no. NB! The Cogrips-model and –policy represents about full oversight globally of relevant social scientific research, analysis and research results, most practically certain and true scientific laws and relations, based on all disciplines of social sciences, including general military strategy on societal level, seen all together, plus all relevant natural sciences. NB! This research never go into confusing details – only look at the global picture on general level, based on the Cogrips-model and –policy, as well as practical research and advice based on the model and policy, all presented and published at indeco.no and anarchy.no and via press releases.

  Best regards and real democratic greetings from the networks of NØI-INDECO at www.indeco.no and IJOR/IIFOR at www.anarchy.no.

  Join the GGS - a bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis - Contact GGS via e-mail - Click here!

  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!


  En kortfattet analyse av det økonomisk-politiske systemet i Kina, inklusive Hong Kong, med vekt på dysfunksjoner.

  Bidrag nr. 1 til Hjernekraftprisen 2020.

  Av Jens Hermundstad Østmoe

  Innledning

  I egenskap av å være forskning-sjef for NØI-INDECO-nettverket er jeg også offisiell talsperson, og jeg skriver her på vegne av hele nettverket, og benytter da vi-form, og ikke jeg-form, i  begge de to bidragene til Hjernekraftprisen 2020, signert av undertegnede. Endelig noen seriøse forskere, i Forskerforbundet hvor jeg er pensjonist-medlem, som har lest det sentrale i Cogrips-model og –policy og synes det er bra, i følge e-mail fra Kari Folkenborg, Spesialrådgiver i Forskerforbundet. Kommer til å følge opp oppfordringen fra Folkenborg med to korte bidrag, som kreves for å delta i konkurransen om Hjernekraftprisen i år. Da tar jeg som nr. 1 analysen av Xi & Co, fra Hong Kong anarkistene, «The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China», hvor NØI-INDECO har bidratt sterkt som konsulent, og bearbeider det litt videre til et forsknings-paper undertegnet av meg. Og som nr. 2 tar jeg “New AISC-report about China, with updated strategic analysis.” Som altså er et konsulent arbeide for Folkebladets delgruppe AISC, og også det finpusser jeg til et forsknings-paper signert av meg, og sender begge paperne  til Forskerforbundet. Denne innledningen er lagt til i det førstnevnte paperet.

  Så får vi se hva juryen sier, tror ikke jeg vinner Hjernekraftprisen i år, for Forskerforbundet har mye « rødbrun møkk» fra Rødt, tidligere SUF og AKP-ml og SV, og marxismen får det glatte lag i disse notatene fordi de ikke har med korrupsjonsloven i ideologien/teorien sin med fatale følger i praksis. Undertegnede er nå overhodet ikke interessert i slikt æres-tull, er ikke som morfar Knut Hermundstad som var fryktelig stolt fordi han fikk Kongens Fortjenestemedalje i gull for all folkeminne-granskningen sin og tallrike bøker om dette, inkludert en økonomi-bok om Valdres handelssoga, og var personlig på slottet og hilste på Kongen, noe jeg blankt ville avvist selv som knapper og glansbilder fra øvrigheten (Byråkratiet) om noen skulle finne på å ville få til noe slikt,  men det er nå positivt for undertegnede og NØI-INDECO-nettverket å bli lest av noen seriøse forskere i pris-komiteen til Forskerforbundet.

  Det vanker vel også en vurdering og kommentarer. De er jo allerede positive til Cogrips-model og –policy i stort, i følge e-mail med kommentar fra Kari Folkenborg, så jeg regner med at noen små sentrale godbiter fra Cogrips-prosjektet, med vekt på demokrati og korrupsjonsloven, som er ca. like sikker som tyngdeloven, blir godt og seriøst mottatt, det er ikke bare ml-kommunister og venstre-marxister i Forskerforbundet – det er litt av hvert av ideretninger der. Kan hende priskomiteen ikke har ideologiske skylapper i år, men er opptatt av bidrag til ca. 100% sann samfunnsvitenskapelig-forskning, som er objektiv og gjelder helt uavhengig av politisk retning akkurat som naturvitenskapen. Og det er det Cogrips-model og –policy er ca. 100%.

  At demokratigrad er lik libertærgrad, og også er lik anarkigrad for Reelt dvs, alltid inklusive grønt, Demokrati, er ikke politisk ideologi og propaganda, men er et objektivt ca. 100 % sikkert samfunnsvitenskapelig faktum. Dette er det bare å ta det innover seg mine damer og herrer. Å nekte å ta innover seg objektiv ca. 100% sann vitenskap, bare fordi det mye misbrukte ordet anarki forekommer, som Cogrips-model og –policy de facto er, er like dumt som å tro på Storebrors Nytale i Orwells «1984» dvs. krig = fred og helt analogt: anarki = kaos, og dette er like dumt som å tro man kan neglisjere tyngdeloven i praksis. Bare så dere vet det.

  Cogrips-model og –policy kommer ganske sikkert til å resultere i et stort paradigme-skifte i samfunnsvitenskapen inklusive økonomi, sosial-økologi, og politologisk demokrati-forskning med videre, selv om det kan ta lang tid. Cogrips-model og –policy integrerer nær sagt alle samfunnsvitenskapene generelt, og omfatter både samfunnsøkonomi, politologi (statsvitenskap), sosial-økologi, sosiologi & sosialantropologi og militær-strategiske analyser, og til og med litt human-biologi, realfaglig økologi, meteorologi og psykologi trekkes inn. Spørsmålet er om ikke oppdelingen på ulike fag-disipliner i de samfunnsvitenskapelige fakulteter er et foreldet perspektiv, man bør se alle delfagene sammen i sammenheng, integrert som i Cogrips-model og –policy, og ikke som separate disipliner, for da skjønner man jo lite av de store sammenhengene og det faktum at alt henger betydelig sammen. Man får ikke skikkelig oversikt og analyse av det store bildet nasjonalt og globalt når alt bare oppsplittes. Det integrerte samfunnsvitenskapelige perspektivet i Cogrips-model og –policy, tar hensyn til det store bildet og at alt henger betydelig sammen, på en etter vårt skjønn god måte, og kan trolig stå som modell for fremtidens samfunnsvitenskap, angående både teoretisk grunnforskning, anvendt forskning og praktisk konsulentvirksomhet basert på forskningen, dvs. samfunnsvitenskaps-basert rådgivning, som også er utgangspunktet for våre to papers som bidrag til Hjernekraftprisen 2020.

  Det er  mye bedre å ta inn over seg nye vitenskapelige fakta basert på Cogrips-model og –policy raskt, analogt med å akseptere i praksis at jorden er rund, enn å tvi-holde på foreldete verdensbilder og sterkt mangelfulle teorier og tankekonstruksjoner som vi finner i marxismen, liberalistiske økonomi-bøker, og populistisk/fascistisk tankegods, analogt med å tviholde på påstander om at jorden er flat! Spesielt det førende økonomi-magasinet og hittil kun liberalist-organet The Economist bør merke seg dette, og ikke avvise ny og ca. 100% sann samfunnsvitenskap inklusive samfunnsøkonomi, som Cogripsmodel og –policy er, og ikke rapportere om dette nye vitenskapelige stoffet i det hele tatt. Redaksjonen  i The Economist bør skjerpe seg, raskt. Det norske Samfunnsøkonomen er ikke mye bedre enn The Economist. Den som i praksis i gjøren og laden gir blaffen i ny og ca. 100% sann vitenskap, blant annet forskningsresultater fra  Cogrips-model-prosjektet, som Donald Trump og i hittil The Economist, bidrar bare til at det bærer galt av sted og ofte riktig galt av sted. Ved å neglisjere ca. 100% sann  og viktig ny samfunnsvitenskap, som Cogrips-model og –policy de facto er, - og det er det dessverre mye av, bidrar man til at det kan bære fryktelig galt av sted her på planeten. Og det kommer det til å gjøre dersom myndighetene i de demokratiske land, inklusive den væpnede ving NATO, med videre - fortsetter med å neglisjerer de nye forskningsresultatene fra NØI-INDECO, og som konsulent for IIFOR, og ikke følger opp i praksis. Det var bare det jeg ville ha sagt. NB Cogrips-model og –policy er ikke anarkistisk propaganda, men ca. 100% sann og objektiv ny vitenskap, og må ikke neglisjeres. Det er direkte farlig å neglisjere de nye vitenskapelige fakta i dette tilfellet.

  Ad mitt livsverk så langt - har her innledningsvis også tatt med linker til den store generelle Cogrips-modellen. De som vil sette seg nærmere inn i teorien, kan klikke på linkene. Linkene representerer hovedtrekkene i mitt livsverk så langt. Det dreier seg i hovedsak om videreføring og utdyping av Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch’ Samgripingsmodell (Kortform: Samgrepsmodell – Eng.: Cogripsmodel), medregnet demokrati og miljøaspekter, inklusive den praxeologiske delen mot miljøkrisen, GGS. Det er også litt om Koronakrisen, se linkene nederst. Det dreier seg dels om forskningsarbeider ved NØI-INDECO (indeco.no), dels om konsulentarbeider for International Journal of Organization Research/Fb/IJ@ © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, ved redaktør Harald Fagerhus, på anarchy.no. NB! Både på indeco.no og på anarchy.no har flere bidratt, undertegnede har imidlertid gjort alt det meste på de filene som er linket opp nedenfor, det utgjør det meste av livsverket mitt (medregnet da også ytterlige linker på de angitte web-sidene nedenfor). Les og bli vis! NB! Dette dreier seg bare om en opsjon til videregående stoff for de som er interesserte. Det er ikke nødvendig å sette seg inn i alt dette stoffet for å forstå innholdet i de to paperne med bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Disse kan leses alene som de står, og står helt på egne bein. Modell-linkene er bare med til orientering, for de som vil vite mer. The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model. Etter modell-linkene så følger den ovenfor omtalte forskningsbaserte konsulent-rapporten, i form av en resolusjon fra Hong Kong anarkistene. Resolusjonen er også publisert i flere dokumenter på indeco.no og anarchy.no.

  Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

  www.indeco.no & www.anarchy.no

  http://www.anarchy.no/frisch1.html

  http://www.indeco.no/archive/frisch.html

  http://www.anarchy.no/iifor.html

  http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

  http://www.anarchy.no/wec.html

  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

  http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

  http://www.anarchy.no/green.html

  http://www.anarchy.no/ggs1.html

  The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China.

  From the Real Democracy Debate at: http://www.anarchy.no/andebate.html, with the large article «China's place on the economic-political map». Read the whole article to get the full context and to understand the development of the in the name only communist regime, from de facto left-fascism in 2009, to ultra-fascism in 2020, and the present Chinese war-theater and scenario, and the strategic and other situation in general, also much from Hong Kong. To all that receives this report, at least read it, it has ca. 100% correct social scientific analysis and conclusions. And also report about it in your papers and on the web, and to your principals. We have ca. 100 % right, but we will also like to get ca. 100% right, in due time before full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China and an ochlarchical, evil Coal-Monarch, and his ultra-fascist and extreme ultra-authoritarian “communist” party and regime. Ochlarchy is mob rule broadly defined, including evil repression, corruption and destruction of the climate. Economical and political/administrative power corrupts, and the more power, the more corrupt. Remember the Gini-index, which clearly shows greater income disparities, more top-heavy income pyramid, in China than even in the stronghold of capitalism, the United States. At the same time, Xi Jinping promises to equalize the income differences and get rid of the rampant regime corruption, in the interest of the People, i.e. the grassroots. This is probably reinforced and combined with Orwell's "1984" double-thinking, i.e. psychological dysfunction including a large portion of self-deception. Xi imagines as ruler of the Central Committee "the proletariat's vanguard" that he will "serve the People", reinforced by the fact that his "thinking" is now incorporated into the Constitution in line with Mao's thoughts. Both are unscientific marxist dialectical bullshit, something Kropotkin already showed as non-scientific about 1900. This is imbecility + power put into system.

  And then since his large corrupt Bureaucracy, based on the “communist” party (and de facto ultra-fascists & Hitlerism) steals a lot and more and more of the societal cake, according to the Gini-index, based on updated statistics, he has to use the cheapest type of large economic growth in old-fashioned (not green) Gross Domestic Product (GDP), so the cake gets bigger - so also the People at the bottom of the societal pyramid get a bit too of the cake, otherwise the People are rebelling - something he fears like the plague, and more and more. Therefore, more and more use of coal and fossil energy in general, even though he realizes it's going to hell with the climate crisis - he won't fix it. And this only reinforces and reinforces itself in a vicious circle, which is now also combined with increased repression (based on Artificial Intelligence face-control), which only reinforces the madness even more + Gulags and lots of political prisoners. All of this makes Xi & Co act like Sociopaths in this evil circle! This must now end soon, preferably at once! The social-scientific law of corruption, i.e. power corrupts broadly defined, and more power the more corrupt, always beats his system’s campaigns for the climate and less income disparities and less economic corruption and less corruption in the meaning of misuse of political/administrative power to ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, and de facto anti-climate policy, by his Bureaucracy. His system can’t fix these problems because of the power concentration and following always corruption broadly defined.

  Xi and his very large top-heavy repressive Bureaucracy in private and public sector, are totally trapped in his own game of this totally dysfunctional and very corrupt broadly defined - and over time even more corrupt - ultra-fascist and very hierarchical Hitlerism regime. Xi and his regime is very unpopular by the People, and to stay in power, that he wants at all costs because he and his Bureaucracy are totally corrupt, and because he is truly enough afraid of rebellion, he only increases his and his Bureaucracy’s power over time, by more and more repression, that makes the system even more corrupt broadly defined, including more anti-climate, and even more dysfunctional. He know it will go to hell because of the climate crisis, also for China, in the  terrible World War IIII, the global  Fugitive War, and he don’t like it, but the system is so dysfunctional corrupt & and from his place on the top, necessary repressing, that he can’t fix it, and make the necessary change towards Real, i.e. including green Democracy. Xi = Hitler II, will crush totally the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, if he is allowed to. Thus it is necessary with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to support the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, and do away with Xi and his ultra-fascist regime (similar to Hitler’s Germany) and introduce and produce together with the opposition a sufficient Real, i.e. including green Democracy in China.

  This should be based on Cogrips-model and -policy, which are both 1. integrated micro-macro models, including based on ecocirc, and 2. have elements of decentralized planning economy again based on MBO & freedom within a framework + a bottom up approach, plus 3. a generally flatter structure, somewhat like in Norway, Switzerland and Iceland (and perhaps even some more democratic including green) i.e. sufficient Real, including green Democracy to a.o.t. contribute to stop the climate crisis, quickly, is the way to go forward for China. Hong Kong should be the first to introduce Real, i.e. including green Democracy, and should be a model for main-land China in Real, i.e. including green, Democratic direction, be the spearhead in a General Green Chinese Pro-Democracy Movement and soon after a general Chinese [Green] Spring Revolution (CSR), a part of the The Green Global Spring Revolution (GGS) - and with a Green Economy, ca. 100% without Coal, Oil and Gas. First drop the Coal in China included Hong Kong! Remember the GGS "Action No 1: China, USA and EU! Drop COAL". But these, at present mostly embryotic, People’s popular pro-democracy including green oppositions and movements, already rather brutally repressed, need significant military support, with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to succeed. This must happen soon. The Xi-Chinese ultra-fascist repression is soon crushing all opposition in Hong Kong and main-land China, like Hitler, effectively ca. 100%.
  Resolution by The Anarchist Confederation of Asia and the Middle East - ACAME - Chinese Section (Hong Kong). Sources: GGS, AISC, ACAME and AIIS. 25.05.2020.

  Med vennlig hilsen cand. Oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, forskningssjef i NØI-INDECO-nettverket.


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Sunday, June 07, 2020 6:24 PM
  To: The Economist
  Cc: Samfunnsøkonomenes Forening; Finansdepartementet; Norges Bank; Statistisk Sentralbyrå; Aftenposten Økonomi
  Subject: The Economist and liberalism vs Cogrips-science and NØI- INDECO's contributions to Hjernekraftprisen 2020.The Cogrips-model and -policy can be seen as a development of Adam Smith's ideas in Real, i.e. always including green Democratic direction.

  The Economist and liberalism vs Cogrips-science and NØI-INDECO's contributions to Hjernekraftprisen 2020. The Cogrips-model and -policy can be seen as a
  development of Adam Smith's ideas in Real, i.e. always including green Democratic direction.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc. click here: Google Translate.

  The Economist har igjen begynt å svare at mail fra NØI-INDECO og undertegnede blir mottatt (se innkopiert svar-mail fram dem nedenfor), og kanskje også de blir lest. Burde skrevet på engelsk selvsagt, men har ikke tid til å oversette. Men oversettelses-toolen jeg bruker virker ganske bra, så de er vel ikke helt hjelpeløse til norsk stoff. Alt haster. Dette gjelder spesielt mitt bidrag nr. 1. til Hjernekraftprisen, hvor The Economist er nevnt, sammen med Donald Trump, som eksempler på institusjoner/personer som baserer seg på falsk tro/ideologi, og ikke vitenskapelige analyser som Cogrips-model og –policy (kanskje litt urettferdig mot The Economist, men det trengs hard lut - hele tiden, ellers går alt ganske sikkert rett til helvete med klimakrisen, og kanskje ganske raskt også.)

  Jeg abonnerer på The Economist, som hittil bare promoterer liberalismen, men det betyr også at de tar standpunkt mot mørkebrun stats-møkk, som er bra. De hadde en knallgod analyse om korrupte ultra-autoritære diktatur-virkninger av Koronakrisen nylig blant annet. Veldig bra – det skal de ha takk for. Men de kan ikke korrupsjonsloven fullt ut, nemlig at den også virker plutarkisk, i retning blå-brun erke-konservativ liberalisme, og videre over mot bare brunt og senere mørkebrun ultra-fascisme, om ikke dette stoppes av signifikante demokratiske opposisjons-bevegelser. Dette skjønner dessverre ikke The Economist foreløpig. Og liberalismen deres er også alt for  mye pro uregulerte markeder, selv om bladet heldigvis ikke er blant de mest ultra-liberalistiske her.

  Uregulerte markeder skaper enormt stor topptung inntektspyramide, høy Gini-indeks, og er helt håpløse når det gjelder klima. Alt blir gjort på billigst mulig måte, og derfor basert på mye kull, men også mye øvrig fossilt, pga. uhemmet profitt-motiv, og det bare øker og øker på. Dessuten er The Economist for teknologi-utviklings-optimister, og har blant annet satset stort på CO2-rensing og -lagring som en farbar vei mot full blown climate-crisis, men dette er helt miljø-økonomisk umulig dyrt og ineffektivt i stor skala, og penger og sysselsetting brukt på slikt tull må derfor stoppes umiddelbart, til fordel for realistiske grønne prosjekter. Har mer om The Economist og liberalismen nedenfor. Les det alle sammen!.

  Ekte liberalister er for autonomi, og dermed mot statisme, og for flat samfunns-pyramide i offentlig sektor og mot topptung stat generelt og sterkt mot ultra-fascisme spesielt, jevnfør Winston Churchill som gikk til krig mot det ultra-fasistiske systemet til Adolf Hitler (men de er alt for glade i uregulerte markeder til å være tilstrekkelig demokratiske og dermed også automatisk tilstrekkelig grønne). Ekte liberalister kan man samarbeide med mot ultra-fascismen, men de klarere ikke å stoppe klimautslippene, liberalismen er ikke noe tess til det, de må akseptere litt mer reelt, inklusive grønt demokrati, for å bidra til klima-fiks. Men ekte liberalister, som the Economist som jeg sender mye til og abonnere på, er ikke så vitenskaps-fiendtlige som Trump. De er glade i samfunnsvitenskap, økonomi og blant annet biologi – håper de kan lære litt Cogrips-model og -policy over tid og bli med i alle fall delvis på Reelt, som alltid er inklusive grønt Demokrati, og av tilstrekkelig høy grad til forhindre full blown climate-crisis.

  De kan bli allierte i 3, verdenskrig, men kanskje for sent og for glade i kull-penger, men jobber som sagt med the Economist. Håper de kan tilegne seg Cogrips-modellen til Frisch, videreutviklet av meg med noen flere. Men de liker ikke anarkisme, selv om det egentlig bare betyr reelt demokrat – men de liker nå demokrati likevel, men ikke sosialisme heller, men de oppfatter det kun som statssosialisme og kommunisme, ikke sosialismen til Frisch og meg. Det er altså noe begrepsforvirring her som det må ryddes opp i før man kan nå frem til de ekte liberalistene (autonome sådanne), så de skjønner at tilstrekkelig mer Reelt, som automatisk også blir grønt Demokrati, er nødvendig og ikke dumt og markedsfiendtlig, men også at markedets tendenser til uopplyst pengevelde inkludert anti-climate, nå må tuktes med offentlig styring og reguleringer, spesielt grønne sådanne.

  Cogrips-model og -policy kan oppfattes som en videreutvikling av Adam Smiths tenkning i mer demokratisk retning, dvs. at det markedsbaserte systemet utvikles til nok Reelt Demokrati, som automatisk også vil være tilstrekkelig grønt, til å forhindre full blown climate-crisis. NB! NØI-INDECO er ikke mot markeder i likhet med P. J. Proudhon, men de må reguleres grønt og styres for Folket, ikke bare tjene øvrigheten i privat og offentlig sektor. Her fjerner NØI-INDECO-nettverket seg litt fra sentral Frisch som var noe for mye for planøkonomi, men markedene i det økonomisk-politiske systemet må være grønne og basert på frie kontrakter – ikke slavekontrakter for bl.a. kullgruve-slit. Cogrips-modell og –policy kan som nevnt oppfattes som en videreutvikling av Adam Smiths tenkning i tilstrekkelig demokratisk og dermed automatisk grønn retning til å unngå full blown climate-crisis. Og får man de autonome liberalistene til å tenke i slike baner, kan de komme med tilstrekkelig tidlig i kampen for nok demokrati, til å bidra til løsningen som automatisk også vil være tilstrekkelig grønn til  nettopp å avverge full blown climate-crisis. Men blå-brun erke-konservativ liberalisme, er alltid anti-klima - og er håpløst uforbedrelig blå-brun møkk - og er klar ultra-autoritær fiende, som man selvfølgelig ikke kan samarbeide med. Slike blå-brune systemer og tendenser må bekjempes av pro-demokrati folkebevegelser med støtte fra nyhetsmediene.

  Best regards cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, research manager at the NØI-INDECO-network.

  From: Letters Mailbox [mailto:lettersmailbox@economist.com]
  Sent: Friday, June 05, 2020 5:55 PM
  To: Jens Hermundstad Østmoe
  Subject: Re: En kortfattet analyse av det økonomisk-politiske systemet i Kina, inklusive Hong Kong, med vekt på dysfunksjoner. Bidrag nr. 1 til Hjernekraftprisen 2020.

  The Economist thanks you for your letter, which has been passed to the author of the article. All letters are edited if selected for publication either in print or online. We will need to know where you are writing from, so please ensure you have supplied the name of the city, town or village and the country if that is not obvious. If you do not wish your letter to be published send an e-mail promptly to letters@economist.com.

  From: Letters Mailbox [mailto:lettersmailbox@economist.com]
  Sent: Sunday, June 07, 2020 6:24 PM
  To: indeco@online.no
  Subject: Re: The Economist and liberalism vs Cogrips-science and NØI- INDECO's contributions to Hjernekraftprisen 2020.The Cogrips-model and -policy can be seen as a development of Adam Smith's ideas in Real, i.e. always including green Democratic direction.

  The Economist thanks you for your letter, which has been passed to the author of the article. All letters are edited if selected for publication either in print or online. We will need to know where you are writing from, so please ensure you have supplied the name of the city, town or village and the country if that is not obvious. If you do not wish your letter to be published send an e-mail promptly to letters@economist.com.


  Kort rapport om situasjonen globalt, inkludert Kina, med oppdatert militær-strategisk analyse og økonomisk-politisk systemanalyse, også dysfunksjoner.

  Bidrag nr. 2 til Hjernekraftprisen 2020.

  Av Jens Hermundstad Østmoe

  Innledning

  I egenskap av å være forskning-sjef for NØI-INDECO-nettverket er jeg også offisiell talsperson, og jeg skriver her på vegne av hele nettverket, og benytter da vi-form, og ikke jeg-form, i  begge de to bidragene til Hjernekraftprisen 2020, signert av undertegnede. Endelig noen seriøse forskere, i Forskerforbundet hvor jeg er pensjonist-medlem, som har lest det sentrale i Cogrips-model og –policy og synes det er bra, i følge e-mail fra Kari Folkenborg, Spesialrådgiver i Forskerforbundet. Kommer til å følge opp oppfordringen fra Folkenborg med to korte bidrag, som kreves for å delta i konkurransen om Hjernekraftprisen i år. Da tar jeg som nr. 1 analysen av Xi & Co, fra Hong Kong anarkistene, «The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China», hvor NØI-INDECO har bidratt sterkt som konsulent, og bearbeider det litt videre til et forsknings-paper undertegnet av meg. Og som nr. 2 tar jeg “New AISC-report about China, with updated strategic analysis.” Som altså er et konsulent arbeide for Folkebladets delgruppe AISC, og også det finpusser jeg til et forsknings-paper signert av meg, og sender begge paperne  til Forskerforbundet. Denne korte innledningen er lagt til i det andre nevnte paperet.

  Så får vi se hva juryen sier, tror ikke jeg vinner Hjernekraftprisen i år, for Forskerforbundet har mye « rødbrun møkk» fra Rødt, tidligere SUF og AKP-ml og SV, og marxismen får det glatte lag i disse notatene fordi de ikke har med korrupsjonsloven i ideologien/teorien sin med fatale følger i praksis. Undertegnede er nå overhodet ikke interessert i slikt æres-tull, men det er nå positivt for undertegnede og NØI-INDECO-nettverket generelt å bli lest av noen seriøse forskere i pris-komiteen til Forskerforbundet. Det vanker vel også en vurdering og kommentarer. De er jo allerede positive til Cogrips-model og –policy i stort, i følge e-mail med kommentar fra Kari Folkenborg, så jeg regner med at noen små sentrale godbiter fra Cogrips-prosjektet, med vekt på demokrati og korrupsjonsloven, som er ca. like sikker som tyngdeloven, blir godt og seriøst mottatt, det er ikke bare ml-kommunister og venstre-marxister i Forskerforbundet – det er litt av hvert av ideretninger der. Kan hende priskomiteen ikke har ideologiske skylapper i år, men er opptatt av bidrag til ca. 100% sann samfunnsvitenskapelig-forskning, som er objektiv og gjelder helt uavhengig av politisk retning akkurat som naturvitenskapen. Og det er det Cogrips-model og –policy er ca. 100%.

  Ad terminologien: Det skrives mye om brun møkk i ulike avskygninger og det bannes litt i AISC-rapporten, som er basert på rådgiving fra NØI-INDECO, igjen basert på Cogrips-model og -policy. Dette er ikke verdinøytralt selvfølgelig, men dreier som ultra-autoritære systemer og partier, så da må de være ok å dra til litt verbalt, og kalle en spade for en spade, og bruke møkk-begrepet og banne litt, når det er relevant. Utrykket brun møkk har sin opprinnelse i det militære, og militær-strategisk teori og praksis, for å betegne ultra-autoritære fiender på en for soldater motiverende måte og for å vekke Folket og øvrigheten i sin alminnelighet. Vanlig sjargong bl.a. i Heimevernet, hvor undertegnede tjenestegjorde som troppsassistent (korporal) i mange år og selv brukte uttrykket en del. Det ble også brukt i marinen (Sjøheimevernet) hvor undertegnede i sin tid fullførte utdannelse til fenrik på forsyningssiden (intendanturet), men ble så overført til land-HV, og da passet ikke denne utdanningen og undertegnede ble troppsassistent i stedet, noe som passet bra, for dette er klart mindre arbeidskrevende enn å være fenrik, og den frigitte tiden ble brukt til mer forskning, som er og var bra.

  Nedenfor følger AISC’s rapport i sin helhet. NB! Den inneholder ikke bare analyser av Kina, som tittelen skulle tilsi, men også analyse av ultra-fascistiske land generelt, pluss andre land med høy autoritærgrad = 100% - demokrati-grad, og tar også opp situasjonen i de demokratiske landene, med lav autoritærgrad og dermed høyere demokratigrad - altså  både militær-strategisk analyse og økonomisk-politisk systemanalyse globalt.

  New AISC-report about China, with updated strategic analysis

  From the Real Democracy Debate at: http://www.anarchy.no/andebate.html, with the large article «China's place on the economic-political map». Read the whole article to get the full context and to understand the development of the in the name only communist regime, from de facto left-fascism in 2009, to ultra-fascism in 2020, and the present Chinese war-theater and scenario, and the strategic and other situation in general, also much from Hong Kong. To all that receives this report, at least read it, it has ca. 100% correct social scientific analysis and conclusions. And also report about it in your papers and on the web, and to your principals. We have ca. 100 % right, but we will also like to get ca. 100% right, in due time before full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  03.06.2020. New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc. click here: Google Translate. Ingen terrorister historisk har vært anarkister, se http://www.anarchy.no/apt.html. De sentrale anarkistiske talspersonene Proudhon, Bakunin, Kropotkin og Malatesta tok alle avstand fra terrorismen. Men det må være lovlig å bruke vold i legitimt og proporsjonalt selvforsvar mot attakkerende og morderiske rødbrun, blå-brun, bare brun og mørkebrun møkk, og det med harde midler og lut, og det har det vært mye av nå og historisk. Anarkister er generelt ikke idioter og pasifister som Jesus. Merk dere det. Vi tar igjen med det vi har, selv om  det ofte kan være lite for suksess, i legitimt selvforsvar. Jevnfør AISC-strategien ved angrep av killer-ochlarchs, se bl.a. http://www.anarchy.no/ggs1.html, om det skulle bli riktig ille. Vi er ikke der i dag heldigvis i demokratiske land. Men i Saudi-Arabia, Iran, Sudan, Egypt, og vel også Kina main-land, pluss flere mørkebrune møkkaland, er det lang tids tortur, ofte med dødsstraff etter lang tid med helvete, for opposisjonelle pro-demokrater med eller mindre grønn profil, som tør å si noe kritisk om regimet, og ikke lar seg kue 100%. Fy faen for noe mørkebrun møkk.

  Men så over til the report “Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy –  to save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!” publisert på http://www.anarchy.no/ggs1.html - med essensen av GGS & Cogrips-model & -policy, helt uten noe om anarkisme og anarki, bare demokrati, også Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati. (= anarki og anarkisme, men det kan man generelt bare glemme. NB! Det er ikke nødvendig å koble på anarkisme-delen av Cogrips-model og –policy i det hele tatt for resonnementet inkludert strategisk analyse og policy-en generelt. Denne anarkisme-delen er et helt unødvendig (men vitenskapelig ca. 100% sant likevel) tillegg til demokrati-analysene, inklusive korrupsjonsloven, som gjelder like sikkert som tyngdeloven og annen naturvitenskap, men innenfor samfunnsvitenskapen.

  Korrupsjonsloven har også sin rot i biologi og gen-poolen til menneskene (men ikke bare – vil også avhenge noe av sosialt, dvs. økonomisk og politisk/administrativt, system), som er veldig beslektet med bavian-genene. Ikke alle har det i samme grad, noen er litt arvelig beslektet med tre-apene, som genetisk er ganske non-autoritære, og ikke er så autoritære som bavianer er av natur. AISC-nettverket kan være litt der, men med makt hadde også vi blitt korrupte, helt sikkert, er klart mennesker og derfor bavianlignende også  vi, og ikke treape-lignende, som er genetisk non-autoritære. Så korrupsjonsloven gjelder også for oss, men ikke i så alvorlig grad, som for genetiske sociopater, arvelig mørkebrun møkk, som er veldig mye lik bavianene, bare verre – de er destruktive: Makt for enhver pris, inklusive anti-climate. Det er lite forskjell på samfunnsvitenskap og naturvitenskap, begge deler har med gener og arv og biologi å gjøre - ganske mye, men menneskene påvirkes også av sosiale systemer. Demokrati og lite maktkonsentrasjon betyr at effektene av korrupsjonsloven virker svakere. Men at overordnet makt korrumperer, og mer desto mere makt, gjelder like sikkert som tyngdeloven, det er bare det at systemet blir mindre korrupt i vid forstand, når det er lite maktkonsentrasjon – lite topptung pyramide og flat pyramide. I et reelt, dvs. inklusive grønt demokrati, av tilstrekkelig høy demokratigrad, vil selvoppholdelsesdriften til Folket, slå gjennom.

  Folkets interesse, dvs. the People's Demands, publisert nær øverst på http://www.anarchy.no/ggs1.htm, av å unngå full blown climate crisis with Ragnarokk og for barnebarnas ve og vel i fremtiden, vil automatisk føre til at reelt demokrati også blir grønt, når Folkets innflytelse på toppens beslutninger øker tilstrekkelig, og forutsatt at Folket er seg bevisst problemet og har klare krav og mål. GGS har publisert klare mål (demands) i denne sammenheng, se nær øverst på http://www.anarchy.no/ggs1.htm, og ved større folkelig oppslutning og bidrag til opplysning av Folket generelt, bl.a. via  støtte fra nyhetsmedia og store organisasjoner, kan GGS’ The People’s demands, publisert på GGS & anarchy.no, og i Cogrips-model og-policy, også på indeco.no, danne basis for gjennomslag på toppenes beslutninger, og Cogrips-model og -policy generelt, nasjonalt og globalt. Men alt dette går veldig tregt hittil og tilsynelatende med liten til null påvirkning foreløpig fra indeco.no og GGS og anarchy.no generelt. Folket - massene - er lite opplyste både om klimasaken og løsningsforslaget på indeco.no og anarchy.no, får håpe det retter seg tilstrekkelig på lengre sikt, men før det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk. Tiden er ganske knapp for Cogrips-policy tar også tid å gjennomføre i tilstrekkelig grad til å unngå at det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  Det som skjer nå er at selve selvoppholdelses-driften (som forutsetter grønt reelt demokrati verden over i tilstrekkelig grad globalt, for å opprettholdes og tilfredsstilles) blir undertrykt fryktelig mye av blå-brun, rødbrun og bare brun, og tendensielt over i mørkebrun møkk, dvs. ultra-fascisme, inkludert anti-klima (som Trump, men han er ikke diktator i USA ennå, som andre mørkebrune herskere er i sine respektive land, dvs. mange i landene bredt rundt ekvator som vil rammes av klimakrise om den slår til for fullt, alle Araber-landene, inklusive Hemedti i Sudan, Iran, mye i Asia og Sør-Amerika og så videre og videre, se resultatene av IIFOR’s demokrati-undersøkelse på anarki.no om demokratigrad = 100% - autoritærgrad – NB! foreløpige tall for nesten alle land i verden og med noen oppdateringer ellers på anarchy.no.) Det er veldig mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-systemer/land på kloden, men de står alle på leirføtter med lite motiverte tropper for tiden – som lett kan slås om de ikke gir seg ved militære trusler, inkludert krav om omlegging til reelt, inklusive grønt demokrati, og  de  har alle pro-demokrati, mer eller mindre grønne opposisjons-bevegelser, åpent der det går an (foreløpig også i Hong Kong, men der går det mot slutten på dette og opposisjonen må snart gå helt under jorden) og latent, der represjonen er fryktelig brutal som i Kina main-land, og snart også i Hong Kong, i Egypt etc. og mange andre steder, dvs. det er svært mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-land/systemer. 

  Selv om ikke alle toppene/herskerne der behøver å være ca. 100%  genetiske sociopater, så fungerer de ca. 100% sociopatiske likevel, se analysen av Kina på http://www.anarchy.no/andebate.html om hvorfor, dette skyldes i hovedsak veldig stor maktkonsentrasjon og korrupsjonsloven, som trumfer alt, og desto mer korrupt jo mere makt, og slike systemer, som i Kina, er selvforsterkende over tid og blir bare verre og verre, med stadig mere bruk av kull og fossilt ellers, og stadig mere korrupsjon bredt definert og mere represjon og mer og mer topptung  sosial pyramide og maktkonsentrasjon, når de kommer over en viss autoritærgrad og blir mørkebrune a la Hitler, og kanskje enda mere autoritære. Blåbrune (erke-konservativ liberalisme, inkludert anti-climate) og rødbrune  (ml-kommunistiske o.l. inkludert anti-climate) systemer er lite stabile hybrider, som på grunn av korrupsjonsloven, når den får virke over lang tid uten tilstrekkelige demokratiske, inklusive grønne, motkrefter, tenderer til bare brune (populistisk/fascistiske), og siden via selvforsterkende mekanismer går de over til ultra-fascistiske mørkebrune systemer, som Kina har gjort nylig, og Trump gjerne vil ha i USA, men neppe får til på grunn av sannsynlig tilstrekkelige demokratiske inklusive grønne motkrefter (Joe Biden & Co og mange flere, i opposisjon til Trumps & Co’s veldig ultra-autoritære og ultra-fascistiske inkludert anti-climate og rasisme-politiske tendens, som nok vil stoppes før diktaturet er et faktum). 

  Og så har vi «free rider» fascismen, som saboterer vanligvis demokratisk systemer, og som fungerer like autoritært og dysfunksjonelt som topptunge maktsystemer, og forhindrer selvoppholdelses-driften til å slå gjennom, som vi har analysert og publisert på http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc (se pressemeldingsarkivet) og på http://www.anarchy.no/ggs1.html. Helt destruktiv er «free rider» fascismen også. Den hersker i toppen i alle de mer eller mindre demokratiske land for tiden, og dessverre blant flere som tror alt er håpløst angående klimakrisen  – noe det langt fra er fysisk-sosialt, men holder dette seg over lang tid, kan det medføre full blown climate-crisis with Ragnarokk om noen ganske få 10-år, fordi demokratiet ikke fungerer, men får ca. 100% autoritærgrad og null % demokratigrad, i det The People’s demands ikke når gjennom i systemet i det hele tatt, dvs. de facto null innflytelse for Folket på de viktige samfunnsmessige beslutningene i hovedsak tatt av Toppene, med påfølgende null realisering av the People's demands (gjengitt på http://www.anarchy.no/ggs1.html, ganske høyt oppe på websiden), altså som nevnt resulterende i null demokratigrad og 100% autoritærgrad, og dermed full ultra-fascisme, uten diktator riktig nok, men pga. dysfunksjon og «free riding» inkludert de facto pasifisme, militær vegring og nekting av nødvendig væpnet påtrykk, i hvert fall seriøse trusler om væpnet støtte, til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, så de ultra-fascistiske diktatur-systemene inkludert anti-climate policy, blir avviklet til fordel for tilstrekkelig Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, raskt nok til å unngå full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  Straffebataljoner basert på alle «free rider» pasifister og de facto fungerende som fascister i de demokratiske landene, for nødvendig innsats i «3. verdenskrig» kan komme, som godt botemiddel, men kanskje for sent til å unngå 4. verdenskrig – Ragnarokk og full blown climate-crisis, som trolig vil tapes for demokratiene, som det er forklart både på indeco.no og publisert på GGS’ http://www.anarchy.no/ggs1.html. Man må i hvert fall true seriøst med væpnet støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, for å få til tilstrekkelig grønt demokrati globalt til å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk i tide. Og man må nok trå til med litt væpnet kamp-støtte også av og til og noen ganger. Har godt litt tøft ut i rapportene om 3. og 4. verdenskrig for å skremme demokratiene og deres Topper til aksjon, men det er opplagt mye som kan gjøres ved trusler om væpnet intervensjon med støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, og trusler om å bruke H-bomber, uten at det blir nødvendig å gjøre det som regel. I hvert fall om man gjør et par avskrekkende statuerende eksempler ganske raskt, så alvoret siger inn i de mørkebrune anti-climate diktaturene.

  Opposisjonen i Kina, det er mest skjult opposisjon, ikke så mye åpen opposisjon, i det veldig repressive økonomisk-politiske Kina, bare øker og øker. Så NATO/USA har ikke vanskelig med å ta Xi & Cos tropper ved å støtte opprør. Truer man seriøst med massiv væpnet støtte og også massiv bruk av H-bomber tror AISC at «kommunist-partiet» i Kina vil oppløse seg som i Sovjet Unionen. Systemet til Xi er mye jævligere enn Stalin og Sovjet-unionen, for den var bare brunrød, og mot ultra-fascismen til Hitler. Kineserne er klart ultra-fascister som Hitler, og med rasisme bl.a. mot muslimene i nordvest, og som nevnt tidligere, med stadig mer kull og anti-climate. Men vi tror de bare fungerer som sociopater pga. systemet, som er så jævlig repressivt, korrupt og autoritært at de ikke klarer å styre det lenger i det hele tatt. De er imidlertid trolig ikke genetiske socipopater, som Hitler og Hemedti, derfor tror AISC at de vil gi opp uten mye bråk, i hvert fall tør de ikke utfordre NATOS/USAs store H-bombearsenal med det lille de har av atomvåpen. Og troppene deres har lav moral, og vil trolig desertere og slutte seg til Folkets opprør en masse når det topper seg. Og altså sannsynlig vil de gjøre som i Sovjet-Unionen, oppløse regimet sitt, når de blir utsatt for tilstrekkelig press og trusler om væpnet intervensjon fra NATO/USA, til støtte for åpen og latent pro-demokrati opposisjon, som nok lett kan overtales til å bli grønn, om den ikke alt er lei kullfyringen pga. smog. Det er mulig man må gi fly/rakett støtte, og må få ut våpen og litt spesial-soldater og E-folk, og skape litt militær organisasjon/militia, ut fra rådgivning, så en kan nok ikke bare sitte på røven og true, men tror ikke man trenger mye militær direkte intervensjon fra NATO/USA. Det blir ventelig lite blod og andre grusomheter.

  I motsetning til nazister og andre ultra-fascister så tror ml-statskommunistene at de skal gjøre det godt for proletariatet og Folket, men det går ikke an å få det til med diktator pluss sentralkomite i toppstyrt, topptung og repressiv sosial-pyramide pga. korrupsjonsloven som ødelegger alt for dem, bortsett fra at det lovmessig fører til at de stjeler stadig mer og mer og beriker seg ditto i makt og penger til toppene selv, og har anti-klima-politikk som sikker bivirkning. Vi tror egentlig ikke Xi & Co liker seg noe særlig med tanke på barnebarnas fremtid, men systemet er alt for korrupt til at han får lagt det om og løse problemene med ulikheter, klima/kull etc. Systemet gjør at de får til svært lite positivt for Folket generelt. Ml-kommunistene kan ikke korrupsjonsloven, og tror ikke den virker, men den gjelder like sikkert som tyngdekraften og kan ikke oppheves ved idealisme i toppen særlig lenge. Det går bare ikke i praksis. Aldri! Det er mye biologi og genetikk, som gjør at mennesket, som er ganske baviansk, er biologisk bestemt til korrupsjon i vid forstand når det får overordnet makt økonomisk og politisk/administrativt. Men det lille som er igjen av idealisme hos Xi & Co, vil gjøre at de gir lett opp under sterk opposisjon støttet av NATO/USA med signifikant press på Xi & Co. De, inklusive diktatoren Xi, er neppe som Hitler som setter inn ungene sine til å slåss, selv når det åpenbart bare er destruktivt og det er helt håpløst. Xi er neppe like ille som Hitler var, selv om korrupsjonsloven skaper brutalitet og moralsk korrupsjon også.

  Man får ikke løst klimaproblemet med Xi & Cos system, det er et stort og voksende problem der – Kina er digert med mye folk, og klimaproblemet der blir bare større og større pga. total mangel på styring ut fra Folkets inkludert barnebarnas interesser. «Kommunistenes» ultra-fascistiske med anti-klima system i Kina, må altså bort ganske raskt om vi skal unngå «full blown climate-crisis with Ragnarokk». Hvordan de sannsynlig vil te seg i et eventuelt Ragnarokk, har AISC analysert strategisk tidligere og konklusjonen var at da kan de være et veldig alvorlig og uhyre farlig sikkerhets-problem med atomvåpen og motiverte tropper, sammen med, og alliert med, andre ultra-fascister/anti-klima diktaturer lokalisert til de ubeboelige områdene vidt omkring ekvator m.m, som de neppe vil holde seg i særlig lenge, men prøve Lebensraum-krigføring nordover og sørover på kloden. Og alle ultra-fascister over hele kloden vil trolig rotte seg sammen, for å erobre verdensherredømme, ikke bare diktaturer fra rundt ekvator. Preventivt må Kineserne, tropper og Top, nå tas ut snarlig, Chamberlain-isme og pasifisme holder ikke, da får man det i fleisen meget ubehagelig og fatalt i voldsom grad senere i Ragnarokk, pluss helvete med ødelagt klima og miljø generelt i den anledning. Resolution by AISC, The Anarchist International Security Council.

  Med vennlig hilsen cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, forskningssjef i NØI-INDECO-nettverket.

  PS. 08.02.2021. NB! Resonnementet om nødvendigheten av å vinne 3. WW for å løse klima-krisen, bygger på den forutsetning at kull og annet fossilt er billigere og foreligger i tilstrekkelig mengde, i forhold til grønn energi. Forutsetter at fisjonsenergi er utelukket pga. av ulykkesrisiko. Blir imidlertid grønn energi, dvs. vind, sol og vannkraft, inklusive infrastruktur og omstillingskostnader, signifikant billigere og foreligger i tilstrekkelige mengder/volum til denne lave prisen, globalt, vil ultra-autoritære regimer, inkludert det i Kina, sannsynligvis velge grønt i stedet for fossilt. Skjer dette i god tid før Ragnarokk og full blown climate-crisis, så er 3. WW ikke nødvendig for å berge barnebarnas ve og vel.

  Men så langt er dette bare utopi, og fremstår ikke som en særlig aktuell løsning. Men en må naturligvis forsøke å satse på teknologi-utvikling her for å gjøre grønn energi og løsninger billigere, og kanskje de blir billigere nok, på tilstrekkelig kort tid, til  å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk og 4. WW. Men man må være realist og ikke falsk utviklingsoptimist i denne saken. Jeg er realist og har ikke overtro på tilstrekkelig  grønn teknologisk fremgang og da er 3.WW et must, og seier i den anledning. V-h. A. Stalin for AISC.

  PPS. 09.02.2021. Ad «Men en må naturligvis forsøke å satse på teknologi-utvikling her for å gjøre grønn energi og løsninger billigere, og kanskje de blir billigere nok, på tilstrekkelig kort tid, til  å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk og 4. WW.» så er det en  løsning a) for å få det billig nok på kort tid, uten tilstrekkelig, men med noe - teknologisk fremgang, at b) de rike industri-landene i Vest, dvs. USA, Canada og UK, EU + EØS-landene og Sveits samt Japan, går sammen og c) subsidierer de beste grønne løsningene for verdensmarkedet, dvs. globalt, til almen benyttelse for alle land og systemer, dvs. subsidierer i tilstrekkelig grad, og raskt nok, til at de beste (men av seg selv ikke billige nok) grønne oppleggene blir kjøpt og installert, + subsidier til skrotning av fossil industri, til d) å unngå mer enn embryoet av 3. WW og å helt unngå 4. WW, og full blown climate-crisis. Subsidiene kan finansieres raskt ved kvantitative lettelser, dvs. «trykke ferske penger». Dette kan muligens bli billigere enn 3. WW, og helt uten blod. Men det haster. 4. WW kommer snikende, kanskje raskt. En bør vel forfølge alle signifikante strategiske spor, innledningsvis. Det blir trolig billigere med 3. WW generelt enn et massivt subsidieprogram. Og så blir det fringe benefits i form av mer demokrati alt inklusive, som er verdt å ta med seg. V-h. A. Stalin for AISC.


  Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy - to
  save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up - Pro-democracy - Actions! Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and - policy in general!

  An important report!

  This report is published on the index-site of www.anarchy.no, on http://www.anarchy.no/ggs1.html and htttp://www.indeco.no/archive/samgrep.htm & http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc plus distributed globally via e-mail .


  The Green Global Spring (GGS)

  Official website of GGS & GAIA: http://www.anarchy.no/green.html

  Web of the GGS-action-website: http://www.anarchy.no/ggs1.html

  Postal address: GGS c/o Folkebladet P.B. 4777 Sofienberg N – 0506, Oslo – Norway

  Join the GGS for Saving The Planet with Bottom - Up Climate-Actions against manmade global warming - Contact GGS via e-mail - Click here!

  Join The Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  GGS is based on Cogrips-model and -policy!

  Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

  www.indeco.no & www.anarchy.no

  http://www.anarchy.no/frisch1.html

  http://www.indeco.no/archive/frisch.html

  http://www.anarchy.no/iifor.html

  http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

  http://www.anarchy.no/wec.html

  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

  http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

  http://www.anarchy.no/green.html

  http://www.anarchy.no/ggs1.html

  COGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

  The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

  Best regards

  Jens Hermundstad Østmoe

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.


  We repeat - The People's economic-political demands and how they can be met.

  The People's global demands related to the Cogrips-model and -policy, the Green Global Spring (GGS) and in general, for each country and global, are the following: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. GGS's aim, and also for the People in general, is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800). As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at the official website of GGS & GAIA. The Gini-index for income should be lower than 20 percent. The index is 100 percent when one person has all societal income,  and  0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is. The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined.

  The probably best way to fulfill these demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar a.k.a. the PLAN - PLANEN in Norwegian. Because 1. superior and overriding power practically always corrupts economical and political/administrative, in direction concentration of money & the practiced will to cow & subdue the People including anti-climate policy, on and from the Top of the societal pyramid in private and public sector = The Bureaucracy broadly defined ; 2. the Bottom of the societal pyramid = the People's DEMANDS will only be met in a more democratic - real democratic world, i.e. sufficient Real, i.e always including green Democracy - in each country and global and 3. never achieved based on strong and stronger rule from the Top = the Bureaucracy.

  The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it. This must be sufficiently high to meet the People's Demands, > 50%, i.e. Real, i.e. always including green Democracy, as in Norway, the Swiss Confederation and Iceland, and a little higher.

  To save the planet, scientists have already identified what we have to do, that is to say implementing a much higher price for human emissions that are changing the climate, particularly carbon ones. More than 11,000 scientists, who agree that we are experiencing a climate emergency, have asserted that a higher price is needed on carbon. Furthermore, 27 Nobel Prize winners, along with more than 5,000 other scientists, claim that a price on carbon emissions (a sufficiently high carbon tax, i.e. on CO2 emissions) is the most effective way to reduce emissions at the scale and speed needed to prevent the temperature rising by 1.5 °C. The income generated by the carbon tax may be used for subsidies on green solutions, i.e. wind and solar electric power, etc.

  Much more about how the People's demands can be met, that is what to do to save the planet in due time to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk, see some below, and even more at the general large Cogrips-model and -policy linked up above.

  Link til PLANEN - Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! by NØI-INDECO. NB! Rapporten - PLANen - er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige, på flere punkter. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!


  Call for GGS-actions! A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS. Plus a note from NØI-INDECO.

  The note from NØI-INDECO. Forwarding a call for more GGS-actions and some other relevant information, from Anna Quist, official spokesperson for the Green Global Spring (GGS) to the international GGS-network, including lots of anarchists broadly defined and the quite large Fridays For Future of Greta Thunberg, and many more, mainly in the democratic countries. It is high time for more GGS-actions according to AQ, so get your asses in gear – and put pressure on the authorities (that are far too slow and reluctant left only to themselves, in fact it all get worse and faster with the climate crisis, although there is a temporary dip in CO2 emissions because of the Corona-crisis’ economic depression, the climate problem will not be solved without much more pressure on the authorities), in your respective countries with actions, for quite necessary and sufficient Real, i.e. including green Democracy, to avoid  “full blown climate-crisis with Ragnarokk” – a) first in each democratic country, and b) world wide via a.o.t. GGS-pressure on the democratic authorities, including the main military wing NATO, and more, to follow the only workable green democratic global strategy based on the Cogrips-model and -policy of NØI-INDECO, plus their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world.

  There must from now on be a lot of GGS actions for pressure on the authorities in democratic countries, mainly direct actions, but also indirect actions (say, campaigning for the green and democratic Joe Biden in the next president election in the USA, and against the very ultra-authoritarian and ultra-fascist, including anti-climate and racist, Donald Trump, and his ultra-fascist, including anti-climate, followers in the “Grand” Old (i.e. totally outdated) Party, the Republicans), but NB! without ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined. Say, the present ochlarchy in USA is not acceptable. However no anarchists participate in or are behind the ochlarchy. Donald Trump’s horrible statement that “professional anarchists” participate in and are behind the ochlarchy is 100% a lie. Marxist-extremist provocateurs, sometimes falsely posing as “anarchists”  and doing ochlarchy including criminality, to put the blame on the anarchist movement, are NOT ANARCHISTS. NB! The influence of the GGS may be small today, but it is not zero, and may increase. Get more people to join, and make more and more actions, and there is still hope to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk” in due time. This is NØI-INDECO’s best advice.

  NB! NØI-INDECO is consultant for the GGS, and also GGS is based on some of the Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO network, but we have not time to participate in the GGS-actions our self, but only to give advice and do research. We have many clients and are very busi. And we have our own campaigns including press releases, distributed globally, and the web-site www.indeco.no. As a part of our work as consultants for GGS, we however can forward GGS press releases including calls for actions globally, due to NØI-INDECO’s fast and effective mass-mail distribution system from my private e-mail account. It is far better than the very slow GGS’ own distribution system from anarchy.no, at present. And the distribution system for indeco@online.no, based on Telenor/Online is even worse, very, very limited although rather fast. NB! However keep my private sender-address secret, to avoid spam and bully-mails. Best regards, cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO network.

  PS. If you don’t know what to do, click on Direct Action defined and explained, at: http://www.anarchy.no/directaction.html. There are a lot you can do, many forms of Direct Actions. Get your asses in gear and do actions NOW and in the future, more and more. For the future of our grand-children! 100% NO TO “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

  Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 9:26 PM
  To: The Economist
  Cc: 'redaktionen@arbetaren.se'; Noam Chomsky; The Green Global Spring Revolution; International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: Call for GGS-actions! A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS. Plus a note from NØI-INDECO.

  Forwarding to the liberalist Economist (I am a subscriber, and will like some more about the climate crisis and Real, i.e. including green Democracy to read in the journal). NB! Liberalism, the unenlightened plutarchy, according to Ragnar Frisch, is 100% unable to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”, only Cogrips-model and –policy with Real, i.e. including green Democracy, can solve the problem. This is a scientific ca. 100% true fact. If you don’t believe me at face value read all at www.indeco.no with links. Also sending copy to the libertarian socialist Arbetaren plus the US-anarchist Noam Chomsky, and some other international and Norwegian news-media plus some more in blind-copies. To the press: This is all worth while reporting about! To the others: a call for action and further forwarding to your own network. Best regards, cand. oecon. Ph.D. Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO network.

  01.06.2020. A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS.

  From: Periklis Feresiadis
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 1:25 PM
  To: Anarchist International Information Service - AIIS
  Subject: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand the GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

  Perhaps the more or less democratic countries and the military wing NATO should not fight on their own and understand the GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

  PS. I mean, because after all we are only ordinary simple domestic consumers demanding just fair price economic circulation from the public wealth distribution, that's all.

  GGS-network greetings and best wishes. PF.

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 4:04 PM
  To: 'Periklis Feresiadis'
  Subject: RE: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid "full blown climate-crisis with Ragnarokk"

  Hi PF.

  As spokesperson for GGS I invited the real and semi-democratic countries via their embassies in Oslo, and NATO, and more, to join the GGS and take it over, but nobody answered, so this does not work. The GGS now support the strategy of NØI-INDECO put forward by JHØ, see below:

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Monday, June 01, 2020 11:09 AM
  To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

  Forwarding for Anna Quist and Harald Fagerhus, main spokespersons for the anarchy.no-organizations, to the GGS-network included anarchists broadly defined, and many more, see “To/Til”. Best regards Jens Hermundstad Østmoe for NØI-INDECO, consultant for Folkebladet/IJ@/IJOR-IIFOR and anarchy.no in general, but not members. But also the NØI-INDECO-network denounces Donald Trump. We don’t like very ultra-authoritarian, ultra-fascists including anti-climate and racists, as Donald Trump and his followers among US-authorities are, and their contribution in this wrong direction to the usually rather democratic and freedom loving, economic-political system, of the USA. We are Real, including green Democrats.

  And we hope to trigger the more or less democratic countries, also USA, including the main military wing NATO and more, to fight for, achieve and establish Real, i.e. including green Democracy, of sufficient high degree globally in due time to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk», on their own - without joining the GGS, and based on Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO-network, and with the help of their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world.

  We really don’t care about anarchism and the Green Global Spring, GGS, we are only interested in securing a good future for our grand-children, 100% without «full blown climate-crisis with Ragnarokk». However perhaps the GGS-network can make some small pressure on the authorities in democratic countries, to support the aim of the NØI-INDECO-network and all People that care about the grand-children’s future. The GGS has of course very little influence, but probably not absolute zero. So keep on with all the GGS-actions, direct and indirect, for Real, i.e. including green Democracy, in your country and globally, to help a little to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk».

  Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  PF, we see you have read a bit from the Cogrips-model, but you seem a little bit confused regarding the GGS, your demands above are strictly economic, not green. The Demands of the People related to the Cogrips-model, include ca. full employment, and thus not going on the dole: Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  Hva må gjøres: Hovedtrekkene i løsningen av den globale klimakrisen - Cogrips-policy!

  Man jo prøve å stoppe den  negative  utviklingen  i  retning  klimakatastrofe – herunder fryktelige konsekvenser, mens det ennå er tid, dvs. raskt. NB! Det dreier seg jo 1. ikke om en vanskelig og kostbar territoriell krig om grenser og land, som i 2. verdenskrig, denne «3. verdenskrig» dreier seg bare - i all hovedsak - om 2. en del mer demokrati, altså en del større innflytelse fra Folket, nedenfra, på Toppenes beslutninger (NB! Byråkratiet må nok krympes litt her og der for å få til ønskede effekter) i hvert enkelte land, så i) Folkets krav om under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), som igjen innebærer ii) at pengene i dag globalt brukt til etterspørsel (kjøp av) av kull, olje og gass etc. ca. i sin helhet i stedet blir anvendt til a) etterspørsel (betaling) for investering i grønn energi og andre produkter og b) til økt kjøpekraft til fattigfolk globalt som nå bruker mye kull (som er billig), så de får råd til å etterspørre (kjøpe) den dyrere grønne energien og andre produkter, iii) blir fulgt opp og gjennomført. Ellers får man ikke faset ut kull, olje og gass m.v. som er hovedsaken i klima-krise løsningen. Det betyr at fattigdoms-krisen globalt i hovedtrekk må løses samtidig med, og som en forutsetning for, løsning av klima-krisen. Kanskje det er nødvendig med enda mer penger til grønn økonomi, som er relativt dyr, enn bare beløpet brukt til fossilt for tiden..

  Å slutte å spise kjøtt og annen individuell livsstilsendring, for ikke å si selvplaging og askese, har i beste fall kun helt marginal effekt på klimaet og kan derfor droppes helt. Kloden har nemlig en viss selvrensende effekt som kan stimuleres ved ulike tiltak og miljøinvesteringer, og som kan ta seg av mer marginale klima-problemer. Hele Folket på kloden skal nemlig etter NØI-INDECOs realistiske plan leve godt og lenge og ha det trivelig, bl.a. spise normal og naturlig mat, inkludert og kjøtt og fisk til den som ønsker det. Det har heller ingen effekt  på klimaet å stenge oljekranene i Nordsjøen, for det har null effekt på den globale etterspørselen, som her styrer tilbudet ca. 100%, da det er nok kull, olje og gass m.v. på lager i kloden til å ødelegge planeten fullstendig, og tilbyder-landene står i kø for å ta ut mer – tilsvarende den globale etterspørselen.

  Altså - det er bare å pumpe på med Nordsjøolje, til kutt og fall i etterspørselen globalt, ned til ca. null over en nødvendigvis ikke for lang  tidsperiode, gir en naturlig avslutning på det norske olje-eventyret. Å stoppe før det kan til og med ha en liten negativ effekt på klimaet, fordi Norge har en relativt ren olje sett globalt, f.eks. sammenlignet med Venezuela. Kull, som er verstingen, og deretter den mest forurensende  tunge oljen, så den lettere, inkludert Nordsjøolje og til slutt gass etc. må ca. 100% fases ut som angitt over, via kutt i global etterspørsel, og i den angitte rekkefølgen. Da blir den negative klima-effekten under utfasingen minst. Man skal altså ta det verste først, og så videre på samme vis.

  Og samtidig man må begrense veksten i folketallet globalt (bl.a. ved et sterkt subsidiert prevensjonsprogram for de landene hvor befolkningen vokser  uoptimalt), og samtidig få til tilnærmet full sysselsetting (f.eks. ikke mer enn 1,5 % arbeidsledighet AKU) og skikkelig økonomisk vekst i denne nye grønne økonomien, (dvs. med  aktuelle miljømessige rammebetingelser, se PS-et bak i http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc for nærmere utredning om disse, utredningen er også publisert på http://www.anarchy.no/ggs1.html) via en tilstrekkelig ekspansiv finans-, fordelings & miljø- og penge-politikk. Fordelings  & miljø-politikken består a) dels i styrking av fagbevegelsen (en del av «mer demokrati» perspektivet) og økte lønninger til Folket i arbeidsmarkedet, samt bedre arbeidsmiljø (bl.a. flat struktur), dels b) av offentlig overføringspolitikk - via skatte/stønader og avgifts/subsidie-politikken, herunder også miljø-økonomisk styring. Gini-indeksen i alle  land  bør  ned mot 20% tallet. I Norge er den i dag rundt 25%, dvs. for høy, men det er i utgangspunktet mye verre i mange land, f.eks. klart høyere i USA, og enda høyere inntektsulikhet målt med Gini-indeksen enn i USA, er det i Kina. Gini-indeksen er 100%  når en person har all inntekt, og lik 0 % når alle har lik inntekt. Denne indeksen måler hvor topptung inntektspyramiden er.

  Hvordan man skal fikse dette i teori og praksis står allerede i hovedtrekk i Cogripsmodel-Notatet + linker, se http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc, som nok likevel må videreutvikles en god del i detaljer både i bredde og dybde – men dette er en relativt enkel og mer rutinemessig sak som ikke krever særlig mye ny og grensesprengende kreativitet – det går i hvert fall trolig fint og tilstrekkelig raskt om Finansdepartementet og universitetene i Norge og eventuelt noe globalt slår sammen de kloke hodene og jobber videre i Ragnar Frisch’ ånd og tenkning – og kutter ut «lommeruskforskningen» (les: utredning & saksbehandling for Staten og privat næringsliv) og konsentrerer seg om de store linjene i samfunnet, også globalt, samt ser alt i sammenheng, som NØI-INDECO har gjort hittil i dette prosjektet.

  Cogrips-modeller og -policy, som er både 1. integrerte mikro-makro modeller, bl.a. basert på økosirk, og 2. har innslag av desentralisert planøkonomi igjen basert på målstyring (MBO & freedom within a framework), nedenfra og opp, pluss 3. en generelt flat struktur, noe i retning av systemene i Norge & Sveits, med reelt og grønt demokrati, men med enda litt høyere demokratigrad, raskt, er veien å gå. Litt mer om Byråkratiet, organisasjon og styring m.v. se Pressemeldings-arkivet bakerst for 18.01.2019, i http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc. Denne artikkelen er også publisert på http://www.anarchy.no/wec.html.

  Best regards Anna Quist for GGS.

  From: Periklis Feresiadis
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 4:11 PM
  To: The Green Global Spring Revolution
  Subject: Re: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid "full blown climate-crisis with Ragnarokk".

  Understood, about the updated strategy of GGS. I think also I have got it regarding economics: that with reasonable high, about full employment, People's Cogrips-model demands are not to be going on the dole, i.e. parsimony sharing, benefits from unemployment social security including "idleness-profits", but to earn real money by working, based on free contracts, not slave contracts, in the green economy broadly defined, with much environmentally sustainable economic growth, with a green and climate friendly GDP, and increasingly higher green GDP per capita in the coming years and later, and later. 

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Wednesday, June 03, 2020 7:11 AM
  To: The Economist
  Cc: 'redaktionen@arbetaren.se'; Noam Chomsky; The Green Global Spring Revolution; International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy - to save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and - policy.

  Posted to the liberalist Economist (I am a subscriber, and will like some more about the climate crisis and Real, i.e. including green Democracy to read in the journal). NB! Liberalism, the unenlightened plutarchy, according to Ragnar Frisch, is 100% unable to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”, only Cogrips-model and –policy with Real, i.e. including green Democracy, can solve the problem. This is a scientific ca. 100% true fact. If you don’t believe me read the report below. Also sending copy to the libertarian socialist Arbetaren plus the US-anarchist Noam Chomsky, and some other international and Norwegian news-media plus some more in blind-copies. To the press: This is all worth while reporting about! To the others: a call for action and further forwarding to your own network. Best regards, cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO network.


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Friday, June 05, 2020 3:20 AM
  To: Forsvaret og E-tjenesten; PST; USAs Ambassade terrortips
  Cc: redaktionen@arbetaren.se; The Economist; Samfunnsøkonomenes Forening; Finansdepartementet; Noam Chomsky; Senterpartiet epost
  Subject: Ad Jens Hermundstad Østmoes bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt. Og om oppfølging i to forsknings-papere til deltakelse i årets Hjernekraftpris.

  Ad Jens Hermundstad Østmoes bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt. Og om oppfølging i to forsknings-papere til deltakelse i årets Hjernekraftpris.

  Hei igjen Forsvaret og E-tjenesten PST, og CIA på USAs Ambassade, kopi til The Economist, Samfunnsøkonomenes forening, Finansdepartementet, Noam Chomsky, Arbetaren og Senterpartiet + noen blindkopier bl.a. til litt presse og forskere mv.

  Nå får dere endelig lese gårsdagens pressemelding fra Green Global Spring, kopiert inn nederst på denne meldingen, og hvor jeg har bidratt sterkt som konsulent, om dere ikke har giddet før.

  Endelig noen seriøse forskere, i Forskerforbundet hvor jeg er pensjonist-medlem, som har lest det sentrale i Cogrips-model og –policy og synes det er bra, se kommentar nedenfor. Kommer til å følge opp med to bidrag på under 8000 tegn, som kreves for å delta i konkurransen om Hjernekraftprisen i år. Da tar jeg som nr. 1 analysen av Xi & Co, fra Hong Kong anarkistene, The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China, hvor jeg har bidratt sterkt som konsulent, og bearbeider det litt videre til et forsknings-paper fra meg. Og som nr. 2 tar jeg New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Som altså er et konsulent arbeide for Folkebladets delgruppe AISC, og også det finpusser jeg til et forsknings-paper signert av meg, og sender begge paperne  til Forskerforbundet før fristen går ut.

  Så får vi se hva juryen sier, tror ikke jeg vinner Hjernekraftprisen i år, for Forskerforbundet har mye rødbrun møkk fra Rødt, tidligere SUF og AKP-ml og SV, og marxismen får det glatte lag i disse notatene fordi de ikke har med korrupsjonsloven i ideologien/teorien sin med fatale følger i praksis, og jeg er nå overhodet ikke interessert i slikt æres-tull, er ikke som morfar Knut Hermundstad som var fryktelig stolt fordi han fikk Kongens Fortjenestemedalje i gull for all folkeminne-granskningen sin og tallrike bøker om dette, inkludert en økonomi-bok om Valdres handelssoga, og var personlig på slottet og hilste på Kongen, noe jeg blankt ville avvist selv som knapper og glansbilder fra øvrigheten (Byråkratiet) om noen skulle finne på å ville få til noe slikt,  men det er greit å bli lest av noen seriøse forskere i pris-komiteen til Forskerforbundet.

  Det vanker vel også en vurdering og kommentarer. De er jo allerede positive til Cogrips-model og –policy i stort, se kommentar nedenfor, så jeg regner med at noen små sentrale godbiter fra Cogrips-prosjektet, med vekt på demokrati og korrupsjonsloven, som er ca. like sikker som tyngdeloven, blir godt og seriøst mottatt, det er ikke bare ml-kommunister og venstre-marxister i Forskerforbundet – det er litt av hvert av ideretninger der. Kan hende priskomiteen ikke har ideologiske skylapper i år, men er opptatt av bidrag til ca. 100% sann samfunnsvitenskapelig-forskning, som er objektiv og gjelder helt uavhengig av politisk retning akkurat som naturvitenskapen. Og det er det Cogrips-model og –policy er ca. 100%. At demokratigrad er lik libertærgrad, og også er lik anarkigrad for Reelt dvs, alltid inklusive grønt, Demokrati, er ikke politisk ideologi og propaganda, men er et objektivt ca. 100 % sikkert samfunnsvitenskapelig faktum.

  Dette er det bare å ta det innover seg mine damer og herrer som får denne mailen. Å nekte å ta innover seg objektiv ca. 100% sann vitenskap, bare fordi det mye misbrukte ordet anarki forekommer, som Cogrips-model og –policy de facto er, er like dumt som å tro på Storebrors Nytale i Orwells «1984» dvs. krig = fred og helt analogt: anarki = kaos, og dette er like dumt som å tro man kan neglisjere tyngdeloven i praksis. Bare så dere vet det. Les og følg opp. NÅ! Hele denne mailen med linker.

  Cogrips-model og –policy kommer ganske sikkert til å bli et stort paradigme-skifte m.v., selv om det kan ta lang tid. Men det er bedre å ta inn over seg nye vitenskapelige fakta raskt, analogt med å akseptere i praksis at jorden er rund, og ikke tvi-holde på foreldete verdensbilder, som marxismen, liberalistiske økonomi-bøker, og populistisk/fascistisk tankegods, analogt med å tviholde på påstander om at jorden er flat! Spesielt det førende økonomi-magasinet og hittil kun liberalist-organet The Economist bør merke seg dette, og ikke avvise ny og ca. 100% sann samfunnsvitenskap inklusive samfunnsøkonomi, som Cogripsmodel og –policy er, og ikke rapportere om dette nye vitenskapelige stoffet i det hele tatt. Nå må redaksjonen  i The Econmist skjerpe seg. RASKT! Den som i praksis i gjøren og laden gir blaffen i ny og ca.100% sann vitenskap, som Donald Trump og The Economist, bidrar bare til at det bærer galt av sted og ofte riktig galt av sted. Ved å neglisjere ca. 100% sann  og viktig ny samfunnsvitenskap, som Cogrips-model og –policy de facto er, bidrar dere alle til at det kan bære fryktelig galt av sted her på planeten. Og det kommer det til å gjøre dersom dere fortsetter med å neglisjerer de nye forskningsresultatene fra NØI-INDECO og IIFOR, og ikke følger opp i praksis. Det var bare det jeg ville ha sagt. NB Cogrips-model og –policy er ikke anarkistisk propaganda, men ca. 100% sann og objektiv ny vitenskap, og må ikke neglisjeres. Det er direkte farlig å neglisjere de nye vitenskapelige fakta i dette tilfellet.i samfunnsvitenskapen inklusive økonomi, sosial-økologi, og politologisk demokrati-forskning

  Med vennlig hilsen Jens Hermundstad Østmoe, forskningssjef i NØI-INDECO-nettverket.

  From: Kari Folkenborg [mailto:kari.folkenborg@forskerforbundet.no]
  Sent: Thursday, June 04, 2020 2:12 PM
  To: The Institute of Industrial Economics
  Subject: SV: Mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt.

  Hei Jens Hermundstad Østmoe

  Takk for fine bidrag. Vi må imidlertid minne om kriteriene for bidrag, at skriftlige bidrag ikke skal overstige 8000 tegn og at innsender ikke kan sende mer enn to bidrag. Du viser til en rekke skriftlige bidrag i linkene dine, og de fleste er dessverre over 8000 tegn. Det er derfor fint om du kan velge ut to av bidragene og sende dem som en pdf eller liknende.

  Lykke til!

  Med vennlig hilsen

  Kari Folkenborg

  Spesialrådgiver
  Forskerforbundet
  Tlf. 21 02 34 28
  Mob. 41 44 65 96
  kari@forskerforbundet.no
  www.forskerforbundet.no

  Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
  Sendt: tirsdag 5. mai 2020 18:26
  Til: Post Forskerforbundet <post@forskerforbundet.no>
  Emne: Mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt.

  Hei post@forskerforbundet.no.

  Her følger mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020.

  Mitt livsverk så langt.

  Sender med (se nedenfor) linker til hovedtrekkene i mitt livsverk så langt. Det dreier seg i hovedsak om videreføring og utdyping av Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch’ Samgripingsmodell (Kortform: Samgrepsmodell – Eng.: Cogripsmodel), medregnet demokrati og miljøaspekter, inklusive den praxeologiske delen mot miljøkrisen, GGS. Det er også litt om Koronakrisen, se linkene nederst. Det dreier seg dels om forskningsarbeider ved NØI-INDECO (indeco.no), dels om konsulentarbeider for International Journal of Organization Research/Fb/IJ@ © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, ved redaktør Harald Fagerhus, på anarchy.no. Det ville være fint om dere kunne ta en grundig titt på livsverket mitt, da dette er viktig for meg. Det er mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020. NB! Både på indeco.no og på anarchy.no har flere bidratt, men jeg har gjort alt det meste på de filene som er linket opp nedenfor, det utgjør det meste av livsverket mitt (medregnet da også ytterlige linker på de angitte web-sidene nedenfor). Les og bli vis!

  Mvh. Jens Hermundstad Østmoe

  The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy...

  The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... click on:

  http://www.anarchy.no/ggs1.html and http://www.anarchy.no/green.html to see the updated web-sites.

  Join The Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  GGS is based on Cogrips-model and -policy!

  Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy…

  www.indeco.no& www.anarchy.no

  http://www.anarchy.no/frisch1.html

  http://www.indeco.no/archive/frisch.html

  http://www.anarchy.no/iifor.html

  http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

  http://www.anarchy.no/wec.html

  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

  http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

  The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

  Best regards

  Jens Hermundstad Østmoe

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.


  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Thursday, June 04, 2020 1:16 PM
  To: The Economist; Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; PST
  Cc: 'redaktionen@arbetaren.se'; Noam Chomsky; International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: The ca 100% truth about Xi Jinping, ruler of China. New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Corrected. Resolutions by AISC, The Anarchist International Security Council and the Hong Kong anarchists.

  The ca 100% truth about Xi Jinping, ruler of China.
  New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Corrected.
  Resolutions by AISC, The Anarchist International Security Council and the Hong Kong anarchists.
  www.anarchy.no

  From the Real Democracy Debate at: http://www.anarchy.no/andebate.html, with the large article «China's place on the economic-political map». Read the whole article to get the full context and to understand the development of the in the name only communist regime, from de facto left-fascism in 2009, to ultra-fascism in 2020, and the present Chinese war-theater and scenario, and the strategic and other situation in general, also much from Hong Kong. Best regards AISC and the Green Global Spring. PS. To all that receives this report, at least read it, it has ca. 100% correct social scientific analysis and conclusions. And also report about it in your papers and on the web, and to your principals. We have ca. 100 % right, but we will also like to get ca. 100% right, in due time before full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  The ca 100% truth about Xi Jinping, ruler of China and an ochlarchical, evil Coal-Monarch, and his ultra-fascist and extreme ultra-authoritarian “communist” party and regime. Ochlarchy is mob rule broadly defined, including evil repression, corruption and destruction of the climate. Economical and political/administrative power corrupts, and the more power, the more corrupt. Remember the Gini-index, which clearly shows greater income disparities, more top-heavy income pyramid, in China than even in the stronghold of capitalism, the United States. At the same time, Xi Jinping promises to equalize the income differences and get rid of the rampant regime corruption, in the interest of the People, i.e. the grassroots. This is probably reinforced and combined with Orwell's "1984" double-thinking, i.e. psychological dysfunction including a large portion of self-deception. Xi imagines as ruler of the Central Committee "the proletariat's vanguard" that he will "serve the People", reinforced by the fact that his "thinking" is now incorporated into the Constitution in line with Mao's thoughts. Both are unscientific marxist dialectical bullshit, something Kropotkin already showed as non-scientific about 1900. This is imbecility + power put into system.

  And then since his large corrupt Bureaucracy, based on the “communist” party (and de facto ultra-fascists & Hitlerism) steals a lot and more and more of the societal cake, according to the Gini-index, based on updated statistics, he has to use the cheapest type of large economic growth in old-fashioned (not green) Gross Domestic Product (GDP), so the cake gets bigger - so also the People at the bottom of the societal pyramid get a bit too of the cake, otherwise the People are rebelling - something he fears like the plague, and more and more. Therefore, more and more use of coal and fossil energy in general, even though he realizes it's going to hell with the climate crisis - he won't fix it. And this only reinforces and reinforces itself in a vicious circle, which is now also combined with increased repression (based on Artificial Intelligence face-control), which only reinforces the madness even more + Gulags and lots of political prisoners. All of this makes Xi & Co act like Sociopaths in this evil circle! This must now end soon, preferably at once! The social-scientific law of corruption, i.e. power corrupts broadly defined, and more power the more corrupt, always beats his system’s campaigns for the climate and less income disparities and less economic corruption and less corruption in the meaning of misuse of political/administrative power to ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, and de facto anti-climate policy, by his Bureaucracy. His system can’t fix these problems because of the power concentration and following always corruption broadly defined.

  Xi and his very large top-heavy repressive Bureaucracy in private and public sector, are totally trapped in his own game of this totally dysfunctional and very corrupt broadly defined - and over time even more corrupt - ultra-fascist and very hierarchical Hitlerism regime. Xi and his regime is very unpopular by the People, and to stay in power, that he wants at all costs because he and his Bureaucracy are totally corrupt, and because he is truly enough afraid of rebellion, he only increases his and his Bureaucracy’s power over time, by more and more repression, that makes the system even more corrupt broadly defined, including more anti-climate, and even more dysfunctional. He know it will go to hell because of the climate crisis, also for China, in the  terrible World War IIII, the global  Fugitive War, and he don’t like it, but the system is so dysfunctional corrupt & and from his place on the top, necessary repressing, that he can’t fix it, and make the necessary change towards Real, i.e. including green Democracy. Xi = Hitler II, will crush totally the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, if he is allowed to. Thus it is necessary with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to support the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, and do away with Xi and his ultra-fascist regime (similar to Hitler’s Germany) and introduce and produce together with the opposition a sufficient Real, i.e. including green Democracy in China.

  This should be based on Cogrips-model and -policy, which are both 1. integrated micro-macro models, including based on ecocirc, and 2. have elements of decentralized planning economy again based on MBO & freedom within a framework + a bottom up approach, plus 3. a generally flatter structure, somewhat like in Norway, Switzerland and Iceland (and perhaps even some more democratic including green) i.e. sufficient Real, including green Democracy to a.o.t. contribute to stop the climate crisis, quickly, is the way to go forward for China. Hong Kong should be the first to introduce Real, i.e. including green Democracy, and should be a model for main-land China in Real, i.e. including green, Democratic direction, be the spearhead in a General Green Chinese Pro-Democracy Movement and soon after a general Chinese [Green] Spring Revolution (CSR), a part of the The Green Global Spring Revolution (GGS) - and with a Green Economy, ca. 100% without Coal, Oil and Gas. First drop the Coal in China included Hong Kong! Remember the GGS "Action No 1: China, USA and EU! Drop COAL". But these, at present mostly embryotic, People’s popular pro-democracy including green oppositions and movements, already rather brutally repressed, need significant military support, with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to succeed. This must happen soon. The Xi-Chinese ultra-fascist repression is soon crushing all opposition in Hong Kong and main-land China, like Hitler, effectively ca. 100%. Resolution by The Anarchist Confederation of Asia and the Middle East - ACAME - Chinese Section (Hong Kong). Sources: GGS, AISC, ACAME and AIIS.

  03.06.2020. New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc. click here: Google Translate. Ingen terrorister historisk har vært anarkister, se http://www.anarchy.no/apt.html. De sentrale anarkistiske talspersonene Proudhon, Bakunin, Kropotkin og Malatesta tok alle avstand fra terrorismen. Men det må være lovlig å bruke vold i legitimt og proporsjonalt selvforsvar mot attakkerende og morderiske rødbrun, blåbrun, bare brun og mørkebrun møkk, og det med harde midler og lut, og det har det vært mye av nå og historisk. Anarkister er generelt ikke idioter og pasifister som Jesus. Merk dere det. Vi tar igjen med det vi har, selv om  det ofte kan være lite for suksess, i legitimt selvforsvar. Jevnfør AISC-strategien ved angrep av killer-ochlarchs, se bl.a. http://www.anarchy.no/ggs1.html, om det skulle bli riktig ille. Vi er ikke der i dag heldigvis i demokratiske land. Men i Saudi-Arabia, Iran, Sudan, Egypt, og vel også Kina main-land, pluss flere mørkebrune møkkaland, er det lang tids tortur, ofte med dødsstraff etter lang tid med helvete, for opposisjonelle pro-demokrater med eller mindre grønn profil, som tør å si noe kritisk om regimet, og ikke lar seg kue 100%. Fy faen for noe mørkebrun møkk.

  Men så over til the report “Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy –  to save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!” publisert på http://www.anarchy.no/ggs1.html - med essensen av GGS & Cogrips-model & -policy, helt uten noe om anarkisme og anarki, bare demokrati, også Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati. (= anarki og anarkisme, men det kan man generelt bare glemme. NB! Det er ikke nødvendig å koble på anarkisme-delen av Cogrips-model og –policy i det hele tatt for resonnementet inkludert strategisk analyse og policy-en generelt. Denne anarkisme-delen er et helt unødvendig (men vitenskapelig ca. 100% sant likevel) tillegg til demokrati-analysene, inklusive korrupsjonsloven, som gjelder like sikkert som tyngdeloven og annen naturvitenskap, men innenfor samfunnsvitenskapen.

  Korrupsjonsloven har også sin rot i biologi og gen-poolen til menneskene (men ikke bare – vil også avhenge noe av sosialt, dvs. økonomisk og politisk/administrativt, system), som er veldig beslektet med bavian-genene. Ikke alle har det i samme grad, noen er litt arvelig beslektet med tre-apene, som genetisk er ganske non-autoritære, og ikke er så autoritære som bavianer er av natur. AISC-nettverket kan være litt der, men med makt hadde også vi blitt korrupte, helt sikkert, er klart mennesker og derfor bavianlignende også  vi, og ikke treape-lignende, som er genetisk non-autoritære. Så korrupsjonsloven gjelder også for oss, men ikke i så alvorlig grad, som for genetiske sociopater, arvelig mørkebrun møkk, som er veldig mye lik bavianene, bare verre – de er destruktive: Makt for enhver pris, inklusive anti-climate. Det er lite forskjell på samfunnsvitenskap og naturvitenskap, begge deler har med gener og arv og biologi å gjøre - ganske mye, men menneskene påvirkes også av sosiale systemer. Demokrati og lite maktkonsentrasjon betyr at effektene av korrupsjonsloven virker svakere. Men at overordnet makt korrumperer, og mer desto mere makt, gjelder like sikkert som tyngdeloven, det er bare det at systemet blir mindre korrupt i vid forstand, når det er lite maktkonsentrasjon – lite topptung pyramide og flat pyramide. I et reelt, dvs. inklusive grønt demokrati, av tilstrekkelig høy demokratigrad, vil selvoppholdelsesdriften til Folket, slå gjennom.

  Folkets interesse, dvs. the People's Demands, publisert nær øverst på http://www.anarchy.no/ggs1.htm, av å unngå full blown climate crisis with Ragnarokk og for barnebarnas ve og vel i fremtiden, vil automatisk føre til at reelt demokrati også blir grønt, når Folkets innflytelse på toppens beslutninger øker tilstrekkelig, og forutsatt at Folket er seg bevisst problemet og har klare krav og mål. GGS har publisert klare mål (demands) i denne sammenheng, se nær øverst på http://www.anarchy.no/ggs1.htm, og ved større folkelig oppslutning og bidrag til opplysning av Folket generelt, bl.a. via  støtte fra nyhetsmedia og store organisasjoner, kan GGS’ The People’s demands, publisert på GGS & anarchy.no, og i Cogrips-model og-policy, også på indeco.no, danne basis for gjennomslag på toppenes beslutninger, og Cogrips-model og -policy generelt, nasjonalt og globalt. Men alt dette går veldig tregt hittil og tilsynelatende med liten til null påvirkning foreløpig fra indeco.no og GGS og anarchy.no generelt. Folket - massene - er lite opplyste både om klimasaken og løsningsforslaget på indeco.no og anarchy.no, får håpe det retter seg tilstrekkelig på lengre sikt, men før det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk. Tiden er ganske knapp for Cogrips-policy tar også tid å gjennomføre i tilstrekkelig grad til å unngå at det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  Det som skjer nå er at selve selvoppholdelses-driften (som forutsetter grønt reelt demokrati verden over i tilstrekkelig grad globalt, for å opprettholdes og tilfredsstilles) blir undertrykt fryktelig mye av blå-brun, rødbrun og bare brun, og tendensielt over i mørkebrun møkk, dvs. ultra-fascisme, inkludert anti-klima (som Trump, men han er ikke diktator i USA ennå, som andre mørkebrune herskere er i sine respektive land, dvs. mange i landene bredt rundt ekvator som vil rammes av klimakrise om den slår til for fullt, alle Araber-landene, inklusive Hemedti i Sudan, Iran, mye i Asia og Sør-Amerika og så videre og videre, se resultatene av IIFOR’s demokrati-undersøkelse på anarki.no om demokratigrad = 100% - autoritærgrad – NB! foreløpige tall for nesten alle land i verden og med noen oppdateringer ellers på anarchy.no.) Det er veldig mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-systemer/land på kloden, men de står alle på leirføtter med lite motiverte tropper for tiden – som lett kan slås om de ikke gir seg ved militære trusler, inkludert krav om omlegging til reelt, inklusive grønt demokrati, og  de  har alle pro-demokrati, mer eller mindre grønne opposisjons-bevegelser, åpent der det går an (foreløpig også i Hong Kong, men der går det mot slutten på dette og opposisjonen må snart gå helt under jorden) og latent, der represjonen er fryktelig brutal som i Kina main-land, og snart også i Hong Kong, i Egypt etc. og mange andre steder, dvs. det er svært mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-land/systemer. 

  Selv om ikke alle toppene/herskerne der behøver å være ca. 100%  genetiske sociopater, så fungerer de ca. 100% sociopatiske likevel, se analysen av Kina på http://www.anarchy.no/andebate.html om hvorfor, dette skyldes i hovedsak veldig stor maktkonsentrasjon og korrupsjonsloven, som trumfer alt, og desto mer korrupt jo mere makt, og slike systemer, som i Kina, er selvforsterkende over tid og blir bare verre og verre, med stadig mere bruk av kull og fossilt ellers, og stadig mere korrupsjon bredt definert og mere represjon og mer og mer topptung  sosial pyramide og maktkonsentrasjon, når de kommer over en viss autoritærgrad og blir mørkebrune a la Hitler, og kanskje enda mere autoritære. Blåbrune (erke-konservativ liberalisme, inkludert anti-climate) og rødbrune  (ml-kommunistiske o.l. inkludert anti-climate) systemer er lite stabile hybrider, som på grunn av korrupsjonsloven, når den får virke over lang tid uten tilstrekkelige demokratiske, inklusive grønne, motkrefter, tenderer til bare brune (populistisk/fascistiske), og siden via selvforsterkende mekanismer går de over til ultra-fascistiske mørkebrune systemer, som Kina har gjort nylig, og Trump gjerne vil ha i USA, men neppe får til på grunn av sannsynlig tilstrekkelige demokratiske inklusive grønne motkrefter (Joe Biden & Co og mange flere, i opposisjon til Trumps & Co’s veldig ultra-autoritære og ultra-fascistiske inkludert anti-climate og rasisme-politiske tendens, som nok vil stoppes før diktaturet er et faktum).

  Og så har vi «free rider» fascismen, som saboterer vanligvis demokratisk systemer, og som fungerer like autoritært og dysfunksjonelt som topptunge maktsystemer, og forhindrer selvoppholdelses-driften til å slå gjennom, som vi har analysert og publisert på http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc (se pressemeldingsarkivet) og på http://www.anarchy.no/ggs1.html. Helt destruktiv er «free rider» fascismen også. Den hersker i toppen i alle de mer eller mindre demokratiske land for tiden, og dessverre blant flere som tror alt er håpløst angående klimakrisen  – noe det langt fra er fysisk-sosialt, men holder dette seg over lang tid, kan det medføre full blown climate-crisis with Ragnarokk om noen ganske få 10-år, fordi demokratiet ikke fungerer, men får ca. 100% autoritærgrad og null % demokratigrad, i det The People’s demands ikke når gjennom i systemet i det hele tatt, dvs. de facto null innflytelse for Folket på de viktige samfunnsmessige beslutningene i hovedsak tatt av Toppene, med påfølgene null realisering av the People's demands (gjengitt på http://www.anarchy.no/ggs1.html, ganske høyt oppe på websiden), altså som nevnt resulterende i null demokratigrad og 100% autoritærgrad, og dermed full ultra-fascisme, uten diktator riktig nok, men pga. dysfunksjon og «free riding» inkludert de facto pasifisme, militær vegring og nekting av nødvendig væpnet påtrykk, i hvert fall seriøse trusler om væpnet støtte, til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, så de ultra-facistiske diktatur-systemene inkludert anti-climate policy, blir avviklet til fordel for tilstrekkelig Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, raskt nok til å unngå full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  Straffebataljoner basert på alle «free rider» pasifister og de facto fungerende som fascister i de demokratiske landene, for nødvendig innsats i «3. verdenskrig» kan komme, som godt botemiddel, men kanskje for sent til å unngå 4. verdenskrig – Ragnarokk og full blown climate-crisis, som trolig vil tapes for demokratiene, som det er forklart både på indeco.no og publisert på GGS’ http://www.anarchy.no/ggs1.html. Man må i hvert fall true seriøst med væpnet støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, for å få til tilstrekkelig grønt demokrati globalt til å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk i tide. Og man må nok trå til med litt væpnet kamp-støtte også av og til og noen ganger. Har godt litt tøft ut i rapportene om 3. og 4. verdenskrig for å skremme demokratiene og deres Topper til aksjon, men det er opplagt mye som kan gjøres ved trusler om væpnet intervensjon med støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, og trusler om å bruke H-bomber, uten at det blir nødvendig å gjøre det som regel. I hvert fall om man gjør et par avskrekkende statuerende eksempler ganske raskt, så alvoret siger inn i de mørkebrune anti-climate diktaturene.

  Opposisjonen i Kina, det er mest skjult opposisjon, ikke så mye åpen opposisjon, i det veldig repressive økonomisk-politiske Kina, bare øker og øker. Så NATO/USA har ikke vanskelig med å ta Xi & Cos tropper ved å støtte opprør. Truer man seriøst med massiv væpnet støtte og også massiv bruk av H-bomber tror AISC at «kommunist-partiet» i Kina vil oppløse seg som i Sovjet Unionen. Systemet til Xi er mye jævligere enn Stalin og Sovjet-unionen, for den var bare brunrød, og mot ultra-fascismen til Hitler. Kineserne er klart ultra-fascister som Hitler, og med rasisme bl.a. mot muslimene i nordvest, og som nevnt tidligere, med stadig mer kull og anti-climate. Men vi tror de bare fungerer som sociopater pga. systemet, som er så jævlig repressivt, korrupt og autoritært at de ikke klarer å styre det lenger i det hele tatt. De er imidlertid trolig ikke genetiske socipopater, som Hitler og Hemedti, derfor tror AISC at de vil gi opp uten mye bråk, i hvert fall tør de ikke utfordre NATOS/USAs store H-bombearsenal med det lille de har av atomvåpen. Og troppene deres har lav moral, og vil trolig desertere og slutte seg til Folkets opprør en masse når det topper seg. Og altså sannsynlig vil de gjøre som i Sovjet-Unionen, oppløse regimet sitt, når de blir utsatt for tilstrekkelig press og trusler om væpnet intervensjon fra NATO/USA, til støtte for åpen og latent pro-demokrati opposisjon, som nok lett kan overtales til å bli grønn, om den ikke alt er lei kullfyringen pga. smog. Det er mulig man må gi fly/rakett støtte, og må få ut våpen og litt spesial-soldater og E-folk, og skape litt militær organisasjon/militia, ut fra rådgivning, så en kan nok ikke bare sitte på røven og true, men tror ikke man trenger mye militær direkte intervensjon fra NATO/USA. Det blir ventelig lite blod og andre grusomheter.

  I motsetning til nazister og andre ultra-fascister så tror ml-statskommunistene at de skal gjøre det godt for proletariatet og Folket, men det går ikke an å få det til med diktator pluss sentralkomite i toppstyrt, topptung og repressiv sosial-pyramide pga. korrupsjonsloven som ødelegger alt for dem, bortsett fra at det lovmessig fører til at de stjeler stadig mer og mer og beriker seg ditto i makt og penger til toppene selv, og har anti-klima-politikk som sikker bivirkning. Vi tror egentlig ikke Xi & Co liker seg noe særlig med tanke på barnebarnas fremtid, men systemet er alt for korrupt til at han får lagt det om og løse problemene med ulikheter, klima/kull etc. Systemet gjør at de får til svært lite positivt for Folket generelt. Ml-kommunistene kan ikke korrupsjonsloven, og tror ikke den virker, men den gjelder like sikkert som tyngdekraften og kan ikke oppheves ved idealisme i toppen særlig lenge. Det går bare ikke i praksis. Aldri! Det er mye biologi og genetikk, som gjør at mennesket, som er ganske baviansk, er biologisk bestemt til korrupsjon i vid forstand når det får overordnet makt økonomisk og politisk/administrativt. Men det lille som er igjen av idealisme hos Xi & Co, vil gjøre at de gir lett opp under sterk opposisjon støttet av NATO/USA med signifikant press på Xi & Co. De, inklusive diktatoren Xi, er neppe som Hitler som setter inn ungene sine til å slåss, selv når det åpenbart bare er destruktivt og det er helt håpløst. Xi er neppe like ille som Hitler var, selv om korrupsjonsloven skaper brutalitet og moralsk korrupsjon også.

  Man får ikke løst klimaproblemet med Xi & Cos system, det er et stort og voksende problem der – Kina er digert med mye folk, og klimaproblemet der blir bare større og større pga. total mangel på styring ut fra Folkets inkludert barnebarnas interesser. «Kommunistenes» ultra-fascistiske med anti-klima system i Kina, må altså bort ganske raskt om vi skal unngå «full blown climate-crisis with Ragnarokk». Hvordan de sannsynlig vil te seg i et eventuelt Ragnarokk, har AISC analysert strategisk tidligere og konklusjonen var at da kan de være et veldig alvorlig og uhyre farlig sikkerhets-problem med atomvåpen og motiverte tropper, sammen med, og alliert med, andre ultra-fascister/anti-klima diktaturer lokalisert til de ubeboelige områdene vidt omkring ekvator m.m, som de neppe vil holde seg i særlig lenge, men prøve Lebensraum-krigføring nordover og sørover på kloden. Og alle ultra-fascister over hele kloden vil trolig rotte seg sammen, for å erobre verdensherredømme, ikke bare diktaturer fra rundt ekvator. Preventivt må Kineserne, tropper og Top, nå tas ut snarlig, Chamberlain-isme og pasifisme holder ikke, da får man det i fleisen meget ubehagelig og fatalt i voldsom grad senere i Ragnarokk, pluss helvete med ødelagt klima og miljø generelt i den anledning. Resolution by AISC, The Anarchist International Security Council.


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Wednesday, May 27, 2020 11:16 PM. 27.05.2020
  To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'
  Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; United Kingdom
  Subject: Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe. Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP) , basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

  Hei Forsvaret og E-tjenesten, Forsvarsdepartementet, NATO og Generalsekretær Jens Stoltenberg. Kopi til SMK/Erna Solberg, PST, CIA og USAs og UKs ambassader. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v.

  Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe.

  Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa- click here: Google Translate.

  NATOs DGSP vil dere vel kunne være med på og svelge og delta i, om dere ikke liker å delta i, og ikke vil delta i Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Disse siste termene, brukt i Cogrips-model og –policy resonnementene, trengs overhodet ikke. Modellens og policyens holdbarhet er helt uavhengig av terminologien på disse punktene, og resonnementene holder robust uansett. Kan gjerne kutte ut alt dette, om dere ønsker det, for ikke å støte noen som er hårsåre for Green Global Spring og anarkisme-, krig- og revolusjons-terminologien. Man behøver heller ikke ha noen som helst sammenheng og samarbeid med anarkist-organisasjonene på anarchy.no og anarkistbevegelsen generelt + skolestreikerne til Greta Thunberg i GGS-nettverket for å følge opp det sentrale i Cogrips-model og -policy. Alt dette er så smått og ubetydelig i forhold til problemstillingen i NATOs DGSP, og klimakrisen og nødvendig grønt demokrati globalt, at det bare kan kuttes ut, og NATOs DGSP behøver overhodet ikke ha noe med dette å gjøre. Og Erna Solberg kan gjerne snakke om Høyres Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan, begge deler basert på Cogrips-model og –policy. Da kan hun kanskje samarbeide seriøst.

  Dette med Green Global Spring Revolution og deltakelse der, som Anna Quist har invitert til og skriver om, kan dere bare altså droppe, om dere ikke vil være med på det, og det vil dere jo ikke. Og begrepet anarkisme, selv om det bare betyr Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, kan bare kuttes ut. Dette er helt uviktig. Skjønner klart at dere og Erna Solberg neppe vil være med på og bruke anarkismebegrepet, spesielt ikke CIA og USA, som har lover mot innreise fra anarkister, men demokrati vil alle ha, også dere. Men Cogrips-model og –policy er som nevnt ikke avhengig av denne litt alternative terminologien.

  Det holder å prate om og resonnere med demokrati, demokratigrad og reelt, dvs. inklusive grønt, demokrati og fullt demokrati, og mangel på demokrati som er autoritært. Demokratigraden = 100% - Autoritærgraden. Dette holder helt, det er ikke nødvendig å trekke inn libertær- og anarki-begrepet, revolusjon og GGS o.l. i det hele tatt, for resonnementene. Man kan bare droppe relasjonen til anarkismen, det libertære og den delen av terminologien helt, om det gjør det vanskelig for dere å bli assosiert med dette. Også forbindelsen til the Arab Spring, ved betegnelsen Green Global Spring og endelsen Revolution, kan dere bare droppe helt, om dere ikke liker det og det hindrer seriøst samarbeide. Terminologien med revolusjon, definert lik signifikant endring i demokratigraden, kan også bare droppes helt, og dere behøver heller ikke samarbeide med Anna Quist i GGS eller slutte dere til denne lille bevegelsen og utvide den. Dette er helt uinteressant både for dere og for mine planer og formål, som går ut på å redde barnebarnas fremtid og dette alene, ved nødvendig global innsats for å stoppe klimakrisen, som igjen er avhengig av mer demokrati, inklusive grønt.

  NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), som jeg har kalt det, kan operere helt alene basert på Cogrips-model og –policy, og kutte ut alt om Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Da skulle det bli lettere å svelge for dere. For meg spiller dette ingen rolle, terminologien betyr ingenting for meg, det er Cogrips-modellen og –policy og resonnementene som er viktig. Og samarbeid med «Byråkratiet», toppene i privat og offentlig sektor, er viktig for det må også være med sivile rådgivere og organisasjons- og institusjons-byggere og lærere, for å få til tilstrekkelig reelt grønt demokrati globalt.

  Revolusjonsbegrepet kan også bare kuttes ut i den forbindelsen. Dette er ikke viktig, men kun et ord som ikke trengs, og kan kanskje virke skremmende. Det er nok å snakke om signifikante endringer i demokratigraden, selv om det er litt mer omstendelig enn ordet revolusjon. Cogrips-modellen og –policy gjelder altså uansett terminologi, f.eks. korrupsjonsloven gjelder like sikkert som tyngdeloven, og resonnementene knyttet til dette gjelder uansett om man snakker om endringer i demokratigraden eller bruker betegnelsen revolusjon og libertærgrad og trekker inn anarkist-terminologien.  Cogrips-modellen og –policy og resonnementer, også militære, basert på dette, er ikke terminologi-avhengig i det hele tatt, men holder like bra uansett om man kutter ut krigsbegrepet, revolusjon, GGS, libertærgrad og anarkist-terminologien. Det er bare å kutte det ut, dette er helt unødvendig for kjernen i resonnementet.

  I stedet for Green Global Spring og Revolution, kan man bare snakke om å skape Reelt, dvs. alltid inklusive grønt Demokrati, mv. og begrepet  «3- Verdens krig» kan også bare droppes, og man kan bare kalle det NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOS DGSP), om krigsbegrepet virker skremmende. Vi kan godt droppe hele revolusjons, krig og anarki/libertær terminologien helt. Cogrips-model og –policy er som nevnt helt terminologi-uavhengig og resonnementene gjelder 100%  like bra uansett om man dropper disse termene og ordene. Da skulle dere kunne samarbeide med NØI-INDECO og meg, uten å få bakoversveis og avstand-staking. Men vi kommer imidlertid ikke unna IJOR/IIFOR og demokratiprosjektet der, som ligger på anarchy.no, det er mye der som er sentralt for Cogrips-model og –policy, men at det ligger på anarchy.no betyr ikke at det er nødvendig med GGS, revolusjon og libertærgrad og anarkist-terminologien. Dette betyr ingenting for resonnementene om demokrati etc., og kan kuttes ut uten å miste forståelsen av Cogrips-model og –policy, selv om linkene ligger på anarchy.no. Det sentrale er helt uavhengig av anarkismen og den terminologien, men står helt på egne ben, basert på demokrati-begrepene.


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Saturday, May 30, 2020 7:53 AM
  To: United Kingdom
  Cc: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; USUNPublicAffairs@state.gov; Sivilombudsmannen; 'press@joebiden.com'; tips aftenposten; TV2; NRK Nyhetstips; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks ; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'
  Subject: Important update! The latest 3. articles from the Archive of Press Releases at the back of http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc updated and corrected. Strategic analysis and advice to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk. Read and learn!

  Hei United Kingdom, kopier til legio, se «kopi til/copy to» over. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v. som tidligere.

  UK! Glemte dere i “til”-listen 28.05.2020, og dere fikk meldingen bare som blindkopi. Retter det nå opp, både på indeco.no og anarchy.no (som jeg har tilgang til i egenskap av konsulent for Folkebladet/IJOR-IIFOR etter avtale med Harald Fagerhus, ansvarlig redaktør for Folkebladet/anarchy.no). Har også rettet opp et par små feil. Jeg fikk for øvrig svar fra NATO, Joe Bidens gruppe og USUN på at meldingen av 28.05.2020 var mottatt. Håper den også blir lest og saksbehandlet på vanlig måte, også hos de som jeg ikke har fått svar på om at den er mottatt, f.eks. av SMK og Forsvaret og E-tjenesten. NB! Når jeg sender til SMK har jeg krav på bekreftelse om at den er mottatt og blir saksbehandlet på vanlig måte, som skattebetalende statsborger i Norge. Dette har jeg tatt med Sivilombudsmannen (SOM) før, i en periode da jeg ikke fikk svar fra SMK, og fikk støtte der. Og da fikk jeg omsider et ordentlig svar også, fra SMK. Så nå vil jeg ha svar på at denne meldingen er mottatt i hvert fall, Erna Solberg & Co! Ellers klager jeg til SOM, igjen! SOM er orientert alt, se kopi-listen.

  Med vennlig hilsen Jens Hermundstad Østmoe, for NØI-INDECO-nettverket.

  PS. NB! Jeg bryr meg ikke katten om anarkisme, helt uinteressant, det er kun barnebarnas ve og vel i fremtiden jeg er opptatt av, og «full blown climate-crisis with Ragnarokk» må unngås for enhver pris, og det går det også an å få til dersom dere alle følger opp NØI-INDECOs og mine råd basert på Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch’ Cogrips-model  og –policy, oppdatert og videreutviklet i hovedsak av meg med hjelp av noen flere, og tenker litt selv relevant i tillegg og følger opp raskt. Bare så dere vet det! Gi nå ikke fullstendig f. i barnebarna og deres ve og vel i fremtiden! Løsningen på klimakrisen vil koste en del, men er helt nødvendig og er på ingen måte umulig! Så se å få bakenden i gir – alle sammen. Bruk ikke all tid og penger på Koronakrisen, den går over om et par års tid, etter at Covid19-vaksinen er utviklet og spredd, det er klimakrisen som er det virkelige altoverskuende problemet, husk det! Og problemet kan meget vel praktisk løses, ved rask handling! Dette må nå prioriteres 100% absolutt! Nå og fremover!

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no ]
  Sent: Thursday, May 28, 2020 9:38 PM
  To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'
  Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade
  Subject: The latest 3. articles from the Archive of Press Releases at the back of http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc updated and corrected. Strategic analysis and advice to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk. Read and learn!

  Til Forsvaret og E-tjenesten, Forsvarsdepartementet, NATO og Generalsekretær Jens Stoltenberg. Kopier til SMK/Erna Solberg, PST, CIA og USAs og UKs ambassader. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v.

  The latest 3. articles from the Archive of Press Releases at the back of http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc updated and corrected. Strategic analysis and advice to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk. Read and learn!

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no ]
  Sent: Wednesday, May 27, 2020 11:16 PM. 27.05.2020
  To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'
  Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; United Kingdom
  Subject: Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe. Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP) , basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

  Hei Forsvaret og E-tjenesten, Forsvarsdepartementet, NATO og Generalsekretær Jens Stoltenberg. Kopi til SMK/Erna Solberg, PST, CIA og USAs og UKs ambassader. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v.

  Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe.

  Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa- click here: Google Translate.

  NATOs DGSP vil dere vel kunne være med på og svelge og delta i, om dere ikke liker å delta i, og ikke vil delta i Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Disse siste termene, brukt i Cogrips-model og –policy resonnementene, trengs overhodet ikke. Modellens og policyens holdbarhet er helt uavhengig av terminologien på disse punktene, og resonnementene holder robust uansett. Kan gjerne kutte ut alt dette, om dere ønsker det, for ikke å støte noen som er hårsåre for Green Global Spring og anarkisme-, krig- og revolusjons-terminologien. Man behøver heller ikke ha noen som helst sammenheng og samarbeid med anarkist-organisasjonene på anarchy.no og anarkistbevegelsen generelt + skolestreikerne til Greta Thunberg i GGS-nettverket for å følge opp det sentrale i Cogrips-model og -policy. Alt dette er så smått og ubetydelig i forhold til problemstillingen i NATOs DGSP, og klimakrisen og nødvendig grønt demokrati globalt, at det bare kan kuttes ut, og NATOs DGSP behøver overhodet ikke ha noe med dette å gjøre. Og Erna Solberg kan gjerne snakke om Høyres Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan, begge deler basert på Cogrips-model og –policy. Da kan hun kanskje samarbeide seriøst.

  Dette med Green Global Spring Revolution og deltakelse der, som Anna Quist har invitert til og skriver om, kan dere bare altså droppe, om dere ikke vil være med på det, og det vil dere jo ikke. Og begrepet anarkisme, selv om det bare betyr Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, kan bare kuttes ut. Dette er helt uviktig. Skjønner klart at dere og Erna Solberg neppe vil være med på og bruke anarkismebegrepet, spesielt ikke CIA og USA, som har lover mot innreise fra anarkister, men demokrati vil alle ha, også dere. Men Cogrips-model og –policy er som nevnt ikke avhengig av denne litt alternative terminologien.

  Det holder å prate om og resonnere med demokrati, demokratigrad og reelt, dvs. inklusive grønt, demokrati og fullt demokrati, og mangel på demokrati som er autoritært. Demokratigraden = 100% - Autoritærgraden. Dette holder helt, det er ikke nødvendig å trekke inn libertær- og anarki-begrepet, revolusjon og GGS o.l. i det hele tatt, for resonnementene. Man kan bare droppe relasjonen til anarkismen, det libertære og den delen av terminologien helt, om det gjør det vanskelig for dere å bli assosiert med dette. Også forbindelsen til the Arab Spring, ved betegnelsen Green Global Spring og endelsen Revolution, kan dere bare droppe helt, om dere ikke liker det og det hindrer seriøst samarbeide. Terminologien med revolusjon, definert lik signifikant endring i demokratigraden, kan også bare droppes helt, og dere behøver heller ikke samarbeide med Anna Quist i GGS eller slutte dere til denne lille bevegelsen og utvide den. Dette er helt uinteressant både for dere og for mine planer og formål, som går ut på å redde barnebarnas fremtid og dette alene, ved nødvendig global innsats for å stoppe klimakrisen, som igjen er avhengig av mer demokrati, inklusive grønt.

  NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), som jeg har kalt det, kan operere helt alene basert på Cogrips-model og –policy, og kutte ut alt om Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Da skulle det bli lettere å svelge for dere. For meg spiller dette ingen rolle, terminologien betyr ingenting for meg, det er Cogrips-modellen og –policy og resonnementene som er viktig. Og samarbeid med «Byråkratiet», toppene i privat og offentlig sektor, er viktig for det må også være med sivile rådgivere og organisasjons- og institusjons-byggere og lærere, for å få til tilstrekkelig reelt grønt demokrati globalt.

  Revolusjonsbegrepet kan også bare kuttes ut i den forbindelsen. Dette er ikke viktig, men kun et ord som ikke trengs, og kan kanskje virke skremmende. Det er nok å snakke om signifikante endringer i demokratigraden, selv om det er litt mer omstendelig enn ordet revolusjon. Cogrips-modellen og –policy gjelder altså uansett terminologi, f.eks. korrupsjonsloven gjelder like sikkert som tyngdeloven, og resonnementene knyttet til dette gjelder uansett om man snakker om endringer i demokratigraden eller bruker betegnelsen revolusjon og libertærgrad og trekker inn anarkist-terminologien.  Cogrips-modellen og –policy og resonnementer, også militære, basert på dette, er ikke terminologi-avhengig i det hele tatt, men holder like bra uansett om man kutter ut krigsbegrepet, revolusjon, GGS, libertærgrad og anarkist-terminologien. Det er bare å kutte det ut, dette er helt unødvendig for kjernen i resonnementet.

  I stedet for Green Global Spring og Revolution, kan man bare snakke om å skape Reelt, dvs. alltid inklusive grønt Demokrati, mv. og begrepet  «3- Verdens krig» kan også bare droppes, og man kan bare kalle det NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOS DGSP), om krigsbegrepet virker skremmende. Vi kan godt droppe hele revolusjons, krig og anarki/libertær terminologien helt. Cogrips-model og –policy er som nevnt helt terminologi-uavhengig og resonnementene gjelder 100%  like bra uansett om man dropper disse termene og ordene. Da skulle dere kunne samarbeide med NØI-INDECO og meg, uten å få bakoversveis og avstand-staking. Men vi kommer imidlertid ikke unna IJOR/IIFOR og demokratiprosjektet der, som ligger på anarchy.no, det er mye der som er sentralt for Cogrips-model og –policy, men at det ligger på anarchy.no betyr ikke at det er nødvendig med GGS, revolusjon og libertærgrad og anarkist-terminologien. Dette betyr ingenting for resonnementene om demokrati etc., og kan kuttes ut uten å miste forståelsen av Cogrips-model og –policy, selv om linkene ligger på anarchy.no. Det sentrale er helt uavhengig av anarkismen og den terminologien, men står helt på egne ben, basert på demokrati-begrepene.

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no ]
  Sent: Wednesday, May 27, 2020 12:12 PM
  To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet
  Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips
  Subject: Oppfølging fra Anarko-Stalin på "Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture ... and the World War III... etc"

  Hei Forsvaret og E-tjenesten <forsvaret@mil.no > og Forsvarsdepartementet <postmottak@fd.dep.no >. Kopi til SMK/Erna, PST og CIA.

  Beskjed fra Anarko-Stalin. Oppfølging av Anna Quists Summary-notat.

  Kommer med en liten oppfølging til samboersken min Anna Quists Summary-Notat. Hun har lest Sun Zu - Klikk på Sun Tzu interpreted in a libertarian way lagt ut på www.anarchy.no , og kan tenke litt militært og vi prater selvfølgelig sammen om klimakrisen og væpnet kamp også av og til, men NB! ikke til middagsmaten, vi lar vanligvis ikke aktivismen gå utover dagliglivet vårt. Vi er begge alders-pensjonister + jeg gjør litt på NØI-INDECO, men vi har god tid… - og selv hun skjønner at a) moralen til troppene i ultra-fascistiske, inklusive anti-klimapolitiske, regimer er dårlig nå (og litt fremover i tid), og det er b) nå motiverte pro-demokrati, inklusive mer eller mindre grønt-grupper, over nær sagt over alt, som vil bli kvitt dem, som man kan spille på laget med for å få til grønt demokrati, ved litt militær støtte og våpen + +, men pasifisme og militær vegring og nekting fører ikke frem, som jeg har fortalt dere mange ganger før, og som dere alle vet godt - utmerket godt - selv. Tredje verdenskrig er lett å vinne, NATO  + hadde f.eks. ganske lett klart å ta ultra-fascistene inklusive kullgærningene i Kina, nå eller og ganske snart, Folket der bare venter på bli kvitt den mørkebrune møkka en masse, og hadde sloss som bare det om de bare fikk våpen og litt organisasjon og rakett/flystøtte. Hadde Xi prøvd å bruke atomvåpen kunne man bare tatt dem ut, hvis han hadde vært så dum, det er ikke sikkert han ville forsøkt på det, og NATO/USA må ha gode planer for å ta dem ut om det trengs.

  Dere og NATO må ikke være så nervøse for litt nødvendig kriging, at dere blir helt pasifistiske og idioter. Det er det vi har dere til - for å krige. Den tredje verdenskrig er helt nødvendig å vinne preventivt for å stoppe klimakrisen, og hindre at ultra-fascismen med sin anti-klimapolitikk overtar hele kloden, og den krigen er relativt lett å vinne. Derfor, trår man ikke til snart til i 3. verdenskrig, blir det bare verre  – i 4. verdenskrig. For lang nøling her er helt  fatalt – man har ikke mange år på seg for å lykkes tilstrekkelig til at full klimakrise med 4. verdenskrig unngås:

  Vil bare si at jeg er enig med samboersken (se notat nedenfor), i at moralen til ultra-fascistene, med Xi- Kina og Hemedti/Sudan i spissen og andre, blir mye høyere når de kommer desperate i  4. verdenskrig som klimaflykninger. Da blir de helt jævlige å slå. Må bruke H-bomber en masse antakelig for å ha et lite håp om å vinne, men det blir veldig vanskelig uansett. Og miljøet og klimaet er og forblir ødelagt. Og med den dårlige moralen i NATO og hos dere – Pasifisme + Chamberlain-isme, som dere har nå – topp og bunn, går det overhodet ikke i det hele tatt. Strutsepolitikk holder ikke. Dere kommer til å tape, dersom dere ikke skjerper dere nå snart, og går inn i 3. verdenskrig med full kraft, hele NATO +. Som Anna skriver: dere pisser i buksa for å bli varme, og det fungerer ikke. Det kommer milliarder med klimaflykninger, mange væpnet, litt etter litt og så brer panikken seg når næringsgrunnlaget svikter, og det blir masse flyktninger, milliarder, på en gang, eksplosivt. Ultra-fascist-anti-klima-regimene med Xi og Hemedti og flere mørkebrune gærninger i spissen kommer til å rotte seg sammen, og bli veldig farlige, med en del atomvåpen (Kina) også, og uhyre motiverte desperate tropper. Og det kan skje alt om ti år i følge IPCC, men heldigvis sannsynligvis ikke så fullt så fort. Men det er vanskelig å si. GGS-aksjonen Kina, USA og EU dropp kull, er en fiasko. Det brukes kull og fossilt generelt i stadig større grad over tid. Klimakrisen kan komme før man aner og IPCC har anslått. Den lille dippen på utslippene under Koronakrisen i år og neste år har tilnærmet null effekt i den store sammenheng, fordi det er akkumuleringseffekter på klimagasser, først og fremst på CO2-en.

  Vi har sannsynligvis litt mer tid på oss enn ti år, men det er kort tid for å lykkes i 3. verdenskrig og få ned utslippene så raskt som mulig, vi må komme i gang med seriøse planer alt nå. Dere får lese dame-praten til Anna Quist nedenfor, vi diskuterte dette en del sammen før hun rablet det ned, og jeg syns det er kloke ord. Hun er så ikke dum Anna Quist, har skrevet masse interessant gjennom et langt liv som aktivist. Les nå rapporten hennes nedenfor. USA må med, og det blir det ikke noe av med Trump tror jeg, men etterpå at han er ute av bildet, må de overtales til komme med. Se og legg bort feigheten og Pasifismen + Chamberlain-ismen så fort dere klarer, og legg planer sammen med NATO for 3. verdenskrig. Prøv å trekke inn USA så langt det går straks og raskt. Vinnes ikke 3. verdenskrig relativt raskt, går det helt klart til helvete i Ragnarokk for barnebarna. Det kan vi jo ikke la skje. Gullgutten til bestefar (meg) kan ikke få en sånn skjebne. Jeg gir meg ikke på dette – det samme gjelder hele NØI-INDECO-nettverket, og sammen med Anna Quist og Harald Fagerhus og mange andre via GGS & Folkebladet/anarchy.no og annet. Vi kommer til mase til vi blir hørt, så lenge det er helse til det og liv i oss. Håper dere ikke sender all posten vår i spamfilteret eller sletter alt uten å lese det. Det ville vær dumt. Vi er ikke så tjukke i huet nemlig. Hadde ikke vært dumt med en reply heller, bare et lite pip, så vi vet om dette blir lest.

  Mvh. Anarko-Stalin alias JHØ. Som gjør litt rådgivning for AISC igjen. Jeg er ikke medlem, bare konsulent for småtteriet, som bare har litt kniver og håndvåpen til nødvendig selvforsvar når det trengs, og er helt uegnet til militær krig.

  PS. Jeg er lei av å bruke rollen som konsulent for Folkebladet/anarchy.no (de betaler NØI-INDECO litt for det), til å leke «Anarko-Stalin» etc. og sende til dere (se «Til/to over) og til NATO og demokratiske land/ambassader mv. militær-strategiske betraktninger basert på Cogrips-model og –policy. Er redd for at det ikke blir tatt seriøst når det kommer fra anarkist-adresser som AISC, og jeg bruker dekknavn og psevdonymer som «Anarko-Stalin», så det vil jeg stort sett slutte med fra nå av. Fra nå av sender jeg i hovedsak fra NØI-INDECO til dere i sakenes anledning og dropper relasjonen til anarkismen mv. mest mulig, og sender ut under eget navn, og/eller fra NØI-INDECO og basert på dette nettverket. Jeg kommer fremover stort sett til å droppe relasjonen til anarkismen mv. inklusive revolusjons- og GGS-terminologien i Cogrips-model og –policy sammenheng, for å forsøke å få til mer samarbeid og bli hørt mer og bedre i rådene mine til militære, myndigheter og NATO. Koplingen til anarkisme mv. har trolig gjort at det er vanskelig å bli hørt, det blir antakelig tatt lite seriøst. Cogrips-model og –policy resonnementene – det sentrale – gjelder uansett om man har med anarkisme mv. eller ikke. Og  anarkismen mv. kan derfor med fordel kuttes ut i videre oppfølging basert på modellen, pga. at anarkismen ikke er viktig for resonnementene og konklusjonene, men er et unødvendig tillegg til demokrati, økonomi og miljø-relasjonene og begrepene, og da det antakelig skremmer bort seriøse aktører.

  Det er forsøket verdt å kutte ut hele anarkistpreiket i pressemeldinger for fremtiden, og bare snakke om demokrati, økonomi & miljø/klima og militær strategi. Da kan det kanskje nå frem bedre til relevante mottakere. Forsøker i hvert fall på dette fra nå av, men håpet om å nå frem med rådene mine i den grad at barnebarna blir reddet og får en lysere fremtid enn Ragnarokk, er ikke stort, som jeg har skrevet om tidligere. Men kostnadene ved analysene og rådgivningen i pressemeldinger mv. i tid og penger er veldig små, og også sikkerhetsproblemer  for meg og familien er foreløpig høyst sannsynlig tilnærmet lik null, og håper små drypp og drypp og drypp på lengre sikt kan nå frem litt i hvert fall. Kommer derfor til å fortsette med analyser og rådgivning basert på Cogrips-model og –policy så lenge helsen holder og det er liv i meg, sammen med de andre i NØI-INDECO-nettverket, og kommer også til å fortsette samarbeidet med Folkebladet/anarchy.no, som konsulent for nettverket der, inkludert IJOR/IIFOR, da det kan gi ytterligere påvirkningsmuligheter for å berge barnebarna, om enn trolig veldig små effekter. Litt effekt er vel bedre enn absolutt ikke noe, ved å kutte ut forskningen og rådgivningen helt, og pensjonere seg 100%. Jeg fortsetter og fortsetter derfor, og håper på å trigge NATO + og demokratiske land m,v. til å ta affære i tide, og bidra til tilstrekkelig Reelt, dvs. inkludert grønt Demokrati globalt, til å avverge Ragnarokk og helvete og død for barnebarna i fremtiden.

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Wednesday, May 27, 2020 8:46 AM
  To: Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; PST; USAs Ambassade; United Kingdom ; 'USUNPublicAffairs@state.gov'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'
  Cc: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks
  Subject: Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture before the now not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. More coal in China & USA.

  Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture before the now not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. More use of coal in China & USA. A little more about World War III & IIII, moral and the military included NATO. A Summary-note. NB! READ THIS NOTE – IT IS IMPORTANT!

  Hello again Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips (CIA); Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; PST; USAs Ambassade; United Kingdom, USUN and NATO. Blind-copies to other relevant embassies in Oslo and some more.
   
  As expected we got no replies to yesterday’s e-mails (see below – not even from USUN in the latest), and thus Pacifism & Chamberlain-ism for the time being rules all over in the real democratic as well as semi-democratic countries including the armed wing NATO, and Russia! You all, including Prime Minister of Norway Erna Solberg and president Donald Trump in USA, seem to give a damn in our grand-children’s future. NB! No democratic country neither NATO, joined and took over the GGS this time, on our invitation, and the World War III is thus still only in the embryotic non-military phase, and ultra-fascism, including anti-climate policy, has won ca. 100% in Egypt & Sudan and now very soon totally in China included Hong Kong, and – sorry – will probably win in the Arab Spring in general and more, as long as the Pacifism & Chamberlain-ism rules. The strategic picture before the now ca. 100% not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party, is repeated below, and we have added  some more, especially on moral, below in this Summary-note.

  NB! Since it will be no armed support to the opposition from the West including NATO, the ultra-fascists Xi & Co will quite certain crush the pro-democracy, including green, opposition and movement in Hong Kong and mainland China ca. 100% effectively, similar to what Hitler managed in Germany. The Hong Kong anarchist-network is however secret and classified AISC-stuff, so Xi & Co will probably not manage to crush and silence them totally, but they will probably go underground and there will soon be no protest rallies, due to heavy repression by Beijing, arrests of open opposition, use of Gulags for political prisoners and heavy handed police-ochlarchy against protesting People. Ochlarchy is mob rule broadly defined. The dictatorship in Hong Kong will be total, and not funny to live in for the anarchists & other opposition and the People in general. It will be much like main-land China, with ultra-fascism including anti-climate policy and much use of coal, and increasing repression and corruption broadly defined over time, as all over China.

  The brown populist, included anti-climate, madman and slime-ball Donald Trump, also – sorry to say - continuing to be a very bad and cowardly, but still de facto Commander in Chief, will most likely be re-elected in USA in the autumn, but this is not certain. Perhaps, but not very likely, the more democratic, i.e. including green, Joe Biden, will win. GGS and the British and Anglophone Anarchist Federation campaign for Joe Biden, a.o.t. via AISC Section USA, but have very little influence.

  NB! GGS Climate-Action No 1: China, USA & EU! Drop Coal! has got a clear set back. China and Trump’s USA use, and will use much more coal as well as fossil energy in general. The EU is not much better. This will contribute much to the worsening of the climate crisis, and make it full blown faster. We still continue with GGS Climate-Action No 1: China, USA & EU! Drop Coal! But especially in China there is ca. 100% certain no hope for a drop of coal use, it will increase, and as long as Trump rules USA, drop coal is also ca. 100% certain not possible there, but will only be increased. And EU is de facto not much better, but are at best very, very slow in reducing use of coal and fossil energy in general. Thus, very probably it rather soon goes to hell with the climate crisis, i.e. faster and faster towards climate-destruction!

  The small present non-military GGS will however still try to trigger, a.o.t. via popular pressure and scientific based information, the democratic countries included the military wing NATO, via velvet and/or idealistic revolutions, to be sufficiently Real, i.e. including green Democracies, and to join and ca. 100 % take over the GGS, and fight and win the necessary World War III via support, also militarily when needed, to pro-democracy including green opposition and movements world wide, to prevent the horrible World War IIII. But as before, and now even more after the set back connected to China & Hong Kong: we are not optimistic – we are very pessimistic, most likely our grand-children will go to hell in the World War IIII with full blown climate crisis, because at present and probably for some time, Pacifism & Chamberlain-ism clearly rules the democratic countries including NATO. But we hope this hopeless negative security-policy will be changed and end in time to solve the climate crisis, so this is still not 100% certain. It is still possible to win the World War III, and avoid the terrible World War IIII, but then the Pacifism & Chamberlain-ism and coward-ness must end in time. This will probably not happen as long as Trump rules USA, because he is a coward and de facto practically has a policy of Pacifism & Chamberlain-ism, as showed in Afghanistan and Syria and other places. He even has said NATO is obsolete. Brown idiot! And USA must very likely be a member of the extended, included military forces, Green Global Spring Revolution (GGS), as well as NATO in general – and more, shall it be success.

  It is too late when the climate crisis is full blown and the horrible World War IIII comes, then you must and will most likely fight against the invasion of climate refugees from round equator, but it is nearly impossible to win, and billions will be killed. NATO and allies could have beaten Hemedti/Sudan, Xi/China and the ultra-fascists in general from round equator, easy now, soon or at least before the climate crisis is full blown, when it is easy to win because a) their fascist soldiers are less motivated and have low moral, and you can b) support opposition willing to fight for Real, i.e. including green Democracy, against the ultra-fascist including anti-climate rulers, but c) you have already demonstrated too much coward-ness with Pacifism & Chamberlain-ism, to do it now or soon, but remember in the World War IIII their soldiers will be desperate and motivated and nearly impossible to beat. Hope therefore you in good time before the full blown climate-crisis hits, will change policy and be more brave and drop the Pacifism & Chamberlain-ism, and will fight and win the necessary World War III, based on membership in the extended and armed GGS.

  But perhaps you always will be stupid cowards, perhaps also in the World War IIII, and lose this war to the ultra-fascists included anti-climate policy. Hope not, but we are not optimistic on behalf of the Bureaucracies including the military and NATO, but still hope a little that you will get rid of the coward-ness and Pacifism & Chamberlain-ism in god time before the World War IIII, and fight the World War III and win, which is still quite possible and easy, probably also in the first coming years, but don’t wait too long. Your choice! Fight soon enough and win or wait too long and probably lose, with hell and death for our grand-children. Coward-ness and Pacifism & Chamberlain-ism certainly don’t pay, it is like to piss in the pants to be warm, and you should have learned from the World War II history, that this is idiotic and fatal. So please change security-policy in  due time, in line with the strategy of the Cogrips-model and –policy, preferably soon.

  But optimistic in this direction - sorry: NO! NO! NO! The moral in the Bureaucracy including the military is very low now in Norway and the real democratic and semi-democratic countries in general included NATO, and perhaps it will never change and be better. Our consultant JHØ has written about “free rider” fascism, and dysfunction in the system in this connection, and means to stop it. Read it! However we will continue to work with the GGS and also AISC and with research & information, but we know very well that we have quite marginal to ca. zero influence on the Bureaucracies in the democratic countries including the military wing NATO (post to the NATO-headquarter from GGS and AISC, say to natomediaoperations@hq.nato.int, is even rejected), and even less influence in the more authoritarian countries, but the costs are very small, so we will continue, as long as the health permits it.

  We work and fight for our grand-children’s survival in a good global climate and environment in general, and with and for Real, i.e. always including green Democracy, and of higher and higher degree, world wide. Our aim is Full Democracy, i.e. always including sufficient green, all over the planet later on. NB! You should all help to reach this aim!!! The Bureaucracies should not struggle to get more power a) economically, with concentration of money and b) political/administratively, both included to cow the People and with anti-climate policy, for themselves, but listen to the People and decide and act based on much influence by the People, again based on the People’s demands, see  - click on: http://www.anarchy.no/ggs1.html, and reduced power to the Top – the Bureaucracy, i.e. significant flat – horizontal - organizational structure.

  Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS) and member of AISC.


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 1:32 AM
  To: 'Forsvaret og E-tjenesten'; 'Forsvarsdepartementet'; 'Statsministerens kontor'; 'PST'; 'USAs Ambassade terrortips'; 'USAs Ambassade'; 'USUNPublicAffairs@state.gov'; 'Sivilombudsmannen'; 'press@joebiden.com'; 'tips aftenposten'; 'TV2'; 'NRK Nyhetstips'; 'NTB-Vaktsjef'; 'NTB-Utenriks'; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; 'United Kingdom'; 'Finansdepartementet'
  Subject: NEW UPDATE: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

  Forwarding world wide. Blind-copies to some more embassies and more, and also to more NATO-addresses.

  Best regards NØI-INDECO

  NB! The International Anarchist Tribunal has updated the Brown Cards to Donald Trump, see  the report from Harald Fagerhus in the Press Release Archive at the back of http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc. Trump seems to be even more ultra-fascist and attacks Joe Biden!

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Monday, June 01, 2020 11:09 AM
  To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

  Forwarding for Anna Quist and Harald Fagerhus, main spokespersons for the anarchy.no-organizations, to the GGS-network included anarchists broadly defined, and many more, see “To/Til”. Best regards Jens Hermundstad Østmoe for NØI-INDECO, consultant for Folkebladet/IJ@/IJOR-IIFOR and anarchy.no in general, but not members. But also the NØI-INDECO-network denounces Donald Trump. We don’t like very ultra-authoritarian, ultra-fascists including anti-climate and racists, as Donald Trump and his followers among US-authorities are, and their contribution in this wrong direction to the usually rather democratic and freedom loving, economic-political system, of the USA. We are Real, including green Democrats.

  And we hope to trigger the more or less democratic countries, also USA, including the main military wing NATO and more, to fight for, achieve and establish Real, i.e. including green Democracy, of sufficient high degree globally in due time to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk», on their own - without joining the GGS, and based on Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO-network, and with the help of their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world.

  We really don’t care about anarchism and the Green Global Spring, GGS, we are only interested in securing a good future for our grand-children, 100% without «full blown climate-crisis with Ragnarokk». However perhaps the GGS-network can make some small pressure on the authorities in democratic countries, to support the aim of the NØI-INDECO-network and all People that care about the grand-children’s future. The GGS has of course very little influence, but probably not absolute zero. So keep on with all the GGS-actions, direct and indirect, for Real, i.e. including green Democracy, in your country and globally, to help a little to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk».

  Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Monday, June 01, 2020 8:32 AM
  To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

  Hello to the network of The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide and International news-media and mandated persons etc.

  NB! Both the index-site www.anarchy.no, the action-site of the Green Global Spring http://www.anarchy.no/ggs1.html, Freedom Press Online http://www.anarchy.no/afbpress1.html and The International Press Tribunal of IAT http://www.anarchy.no/apt.html are updated with the BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS, and Harald Fagerhus’ relevant comments and updates. See also the International Anarchist Tribunal’s web http://www.anarchy.no/iat.html, and The British and Anglophone Anarchist Federation including Section USA’s, web http://www.anarchy.no/afb.html.

  For Real, i.e. including green Democracy in USA and globally! Libertarian – non-authoritarian - greetings from Anna Quist, elected and official spokesperson for the GGS.

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Monday, June 01, 2020 12:08 PM
  To: 'Forsvaret og E-tjenesten'; 'Forsvarsdepartementet'; 'Statsministerens kontor'; 'PST'; 'USAs Ambassade terrortips'; 'USAs Ambassade'; 'USUNPublicAffairs@state.gov'; 'Sivilombudsmannen'; 'tips aftenposten'; 'TV2'; 'NRK Nyhetstips'; 'NTB-Vaktsjef'; 'NTB-Utenriks'; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; 'press@joebiden.com'; United Kingdom ; Finansdepartementet
  Subject: UPDATE: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

  To Forsvaret og E-tjenesten <forsvaret@mil.no>; Forsvarsdepartementet <postmottak@fd.dep.no>; Statsministerens kontor <postmottak@smk.dep.no>; PST <post@pst.politiet.no>; USAs Ambassade terrortips <oslotips@state.gov>; USAs Ambassade <osloirc@state.gov>; USUNPublicAffairs@state.gov; Sivilombudsmannen <post@sivilombudsmannen.no>; press@joebiden.com; tips aftenposten <tips@aftenposten.no>; TV2 <tips@tv2.no>; NRK Nyhetstips <03030@nrk.no>; NTB-Vaktsjef  <vaktsjef@ntb.no>; NTB-Utenriks  <utenriks@ntb.no>; natomediaoperations@hq.nato.int; info@ncia.nato.int; webmaster@ncia.nato.int; United Kingdom  ukinnorway@fco.gov.uk; Finansdepartementet <postmottak@fin.dep.no>. Blind-copies to some other embassies in Oslo and more, and some other NATO-addresses.

  NB! Also the www.indeco.no is updated with the material above, all of it at the Press Release Archive at the back of http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc, and some of it at front of this document and at http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm. Also this message will be published all over.

  Real, including green Democratic greetings from Jens Hermundstad Østmoe and the NØI-INDECO-network.


  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  Join the GGS - a bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis - Contact GGS via e-mail - Click here!


  DIPLOM – VITNEMÅL – KOMPETANSE-ATTEST SOM  PROFESSOR Dr. M.V. I LIBERTÆR POLITISK ØKONOMI = OECON. POLIT. LIBERTAR, FOR JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE

  DIPLOM – VITNEMÅL – KOMPETANSE-ATTEST

  fra

  Økonomisk-Politisk Seminar ØPS til
  Anarkistisk Universitetslag AU ved Universitas Osloensis UiO, tilsluttet The Anarchist International University Federation AIUF og International Institute For Organization Research IIFOR samt Anarkist-Internasjonalens Vitenskaps-Akademi AI/IFA-VA.

  Som gir Jens Hermundstad Østmoe, født i 1948,  kompetanse samt kompetansenivå på - og rett til titlene cand. anarch. = cand. oecon. polit. libertar. og Ph D samt Dr. og Professor, Forskningssjef  og  General-Konsulent (General Consultant) i libertær politisk økonomi = oecon. polit. libertar.

  AD MASTERSTUDIUM TIL CAND. ANARCH. = CAND. OECON. POLIT. LIBERTAR, OG Ph D SAMT DOKTOR I FILOSOFI Dr. & VIDEREGÅENDE KOMPETANSE-STUDIUM PÅ PROFESSOR, FORSKNINGSSJEF OG GENERAL-KONSULENT NIVÅ I LIBERTARIAN POLITICAL ECONOMY – LIBERTÆR POLITISK ØKONOMI = OECON. POLIT. LIBERTAR. M. V.

  Alle medlemmer av AI-sekretariatet (WSC-IFA & AISC's etc. sekretariat, a.k.a. AI-Sekretariatet) har bestått grunnkurset og videregående kurs i anarkisme. Pensum for grunnkurs pluss videregående kurs, dvs. masterstudiumet til cand. anarch., tilsvarer hele www.anarchy.no pluss publisering av minst en vitenskapelig artikkel i et anerkjent fagtidsskrift, eller publisering av flere mer populære artikler. Grunnkurset og videregående kurs evalueres med bestått vs. ikke-bestått 1. til en muntlig eksamen, og listen ligger relativt høyt for bestått her, pluss 2. publiseringskravet, se ovenfor, som også må bestås. Gjør man det, dvs. oppfyller kravene gitt i 1. og 2. får man rett til tittelen cand. anarch.

  Bestått begge kurs er en forutsetning for å kunne velges til AI-sekretariatet, og bestått grunnkurs er en forutsetning for fullt medlemskap i AIs organisasjoner, i tillegg til betalt kontingent. (Kun nettverksmedlemskap, også GAIAN og i GGS, krever ingen forkunnskaper, og er gratis.) Har man 1. bestått begge kurs ved muntlig eksamen og 2. publisert relevante fagartikler som nevnt over, og således er blitt cand. anarch. - og 3. dertil leverer en Ph D-diplomoppgave på doktorgradsnivå, som også får bestått som karakter, får man rett til tittelen Ph D of libertarian political economy, med vitnemål utstedt av ØPS, IIFOR og AIUF, for begge deler. Cand. anarch.-er får også vitnemål av ØPS, AIUF & IIFOR, ved bestått 1. eksamen og 2. kravet til publisering.

  Er Diplom-avhandlingen eller tilsvarende samfunnsvitenskapelige kompetanse-arbeider på norsk Dr. Philos. nivå, får man rett til tittelen Doktor i filosofi - Dr. i tillegg. Har man minst ti års aktiv erfaring og publisert flere bøker, forskningsrapporter og vitenskapelige artikler samt populærvitenskapelige artikler og intervjuer o.l. i  vitenskapelig/forsker-stilling, herunder også undervisning/rådgivning på vitenskapelig nivå, får man etter vurdering av Anarkist-Internasjonalens Vitenskaps-Akademi AI/IFA-VA kompetanse-nivå på - og rett til titlene – Professor, Forskningssjef og General-Konsulent (General Consultant) i vitnemål og diplom og kompetanse-attest, underskrevet av Generalsekretæren i AI/IFA-VA, for tiden cand. anarch. og Ph D Harald Fagerhus.

  AI-sekretariatet velges på Anarkistinternasjonalens kongresser annen hvert år og har en autonom, selvstendig og fri stilling innenfor visse rammer, vedtatt av kongressen. Kongressen dreier seg om AI/IFA som helhet og alle seksjoner, dvs. geografiske og for ulike aspekter, blant disse AIUF/AU. Alle seksjoner har autonomi, selvstendighet og en fri stilling, og er styrt nedenfra og opp, eller har ingen topp.

  Dette studie- og kompetanse- opplegget er utarbeidet av AI/IFA-VA inklusive Generalsekretæren og cand. oecon. & Ph D (eg. med Dr. Philos. kompetanse, som er noe høyere kompetanse enn for Ph D – i samfunnsøkonomi)  Jens Hermundstad Østmoe - Veileder for masterstudium til cand. anarch., og Ph D studieopplegget, begge deler i universitets-faget libertær politisk økonomi, ved ØPS, AIUF og IIFOR [dvs. PGU]. I praksis besørges undervisningen ved Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag (tilsluttet AIUF) ved Universitas Osloensis – Universitetet i Oslo  - Norway (UiO) [dvs. PGU]. I dag er dette studiet et Online-studium, knyttet til www.anarchy.no, og kan tas fra hjemmekontor el. l. hvor muntlig eksamen avlegges per telefon etter nærmere avtale. Veiledning skjer online via websider og e-mail, samt per telefon. 

  Om veilederen for masterstudiumet til cand. anarch. og Ph D i libertær politisk økonomi i praksis i regi av den faglige studentorganisasjonen Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag ved Universitetet i Oslo – Universitas Osloensis UiO:

  Jens Hermundstad Østmoe, Professor Dr. cand. oecon. og cand.anarch. - Research Manager at the Institute of Industrial Economics, The INDECO-Network at indeco.no, that is also responsible editor group of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & GGS © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, and consultants to anarchy.no in general. Member and activist of the Norwegian agrar-socialist party - Senterpartiet, a.o.t. with decentralization on the agenda. Cooperates with DnA.

  Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har militær utdanning som fenrik i marinen (Sjøheimevernet – Haakonsvern) 1974, og doktorgradskompetanse (Ph. D.) i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Han er nå full Professor Dr. i libertær politisk økonomi ved INDECO og IIFOR m.v.

  Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert, inklusive industrial organization og miljø- og klima-økonomi,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

  NB! Han har også publisert i statsvitenskap (politologi), og skrevet notater om kognitiv psykoterapi (psykologi), og har generelt en bred natur- og spesielt samfunns-vitenskapelig vinkling i forskning og rådgivning samt undervisning på høgskole- og universitets-nivå. JHØ har bl.a. vært opptatt av genforskning i mange år, noe som har både natur- og samfunns-vitenskapelige aspekter. Han har også vært redaktør av Folkebladet Anarkistorganet i flere år, etter at Andreas Hompland, grunnleggeren av Fb-A, la inn årene og skiftet til Dagbladet, men før cand. anarch., Ph. D. Harald Fagerhus tok over stafettpinnen.

  JHØ har også jobbet på Universitetet i Oslo, UiO, med matematikk & statistikk, pedagogikk og for Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag; Norges Landbruks-høgskole (NLH), nå Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB); og i Prisdirektoratet, nå Konkurransetilsynet; samt en del for Transportøkonomisk Institutt (TØI). Via NØI-INDECO har han hatt varierte oppdrag for norsk nærings-og samfunns-liv, som strekker seg fra Norsk Hydro Aluminium, via NSB - nå VY, til FIVH - Framtiden i Våre Hender, bl.a. Han har også forfattet ca. 90 % av www.anarchy.no i et stort, fast og pågående betalt konsulent-arbeide for International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR, GGS, AISC & GAIAN © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009 og anarchy.no in general - generelt. Han har fra og med oktober 2020 også kompetansenivå og titlene Dr. Professor cand. oecon og cand. anarch. og General-Konsulent, ved både IIFOR - i egenskap av rådgiver for instituttet, og ØPS ved UiO [dvs. PGU]- i egenskap av veileder for Master og Ph D studiet og videre der, samt for NØI-INDECO-Nettverket, hvor han også er innehaver av NØI-INDECO-firmaet, og Forskningssjef for det tilhørende NØI-INDECO-Nettverket, samt Forlagssjef.

  Mvh. Generalsekretær i AI/IFA-VA, cand. anarch. & Ph D Harald Fagerhus
  Sign.

  Litt om Harald Fagerhus cand. anarch. og Ph D studium i libertær politisk økonomi.

  Harald Fagerhus har skrevet Ph D-avhandlingen (Ph D dissertation) publisert i IJ@ no 2/05 (35) About the northern and southern sections of IFA-IAF and the Anarchist International AI-IFA-IAF, med Appendikset «Anarkismen og syndikalismen i Norge ca. 1850-2000».

  Harald Fagerhus har altså a) skrevet Ph D avhandlingen (Ph D dissertation) nevnt over, publisert i IJ@, og b) og en vitenskapelig artikkel publisert i et annet anerkjente vitenskapelige fagtidsskrift: Arbarkivs «Arbeiderhistorie», som til sammen tilsier vanlig Dr. Philos. doktorgradskompetanse i Norge. Siden dette er utarbeidet ved Økonomisk-Politisk seminar (ØPS), en faglig studentorganisasjon (også for ferdig-utdannete akademiker) ved Universitetet i Oslo (Universitas Osloensis), UiO, og ikke ved et ordinært studium ved UiO så får han ikke det der.

  ØPS/AU ved  UiO har imidlertid sitt eget opplegg for masterstudium i libertær politisk økonomi (se over) ledet av cand. oecon. Jens Hermundstad Østmoe som har doktorgradskompetanse (tilsvarende Dr. Philos.) i samfunnsøkonomi. Han har vært mentor og veileder for Harald Fagerhus’ masterstudium og Ph D  vitenskapelige arbeider som

  1. leder til tittelen cand. anarch. (candidatus anarchismus) etter studium av www.anarchy.no og avlagt muntlig eksamen. Han har fått a) Bestått som resultat på denne muntlige  eksaminasjonen, og har b)  publisert en vitenskapelig preget artikkel i Arbeiderbevegelsens Arkiv og Biblioteks Årbok «Arbeiderhistorie» i 2005, noe som innebærer at han som forfatter (eller co-forfatter) har fått antatt en artikkel i et relevant vitenskapelig fagtidsskrift som bevis på at han har forstått pensum og har arbeidet selvstendig (og/eller sammen med andre) i denne sammenheng, og har dermed fått rett til tittelen cand. anarch. Og videre:
  2. til tittelen Ph D i libertær politisk økonomi  etter fullføring og avlevering av Ph D-avhandlingen nevnt over i disiplinen libertær økonomisk historie , med Godkjent av veilederen J.H. Østmoe som resultat.

  Harald Fagerhus har klart både 1. a) og b) og 2. med glans og har fra nå av rett til titlene cand. anarch. og Ph D i libertær politisk økonomi.

  Mhv. for ØPS/AU ved UiO, AU tilsluttet AIUF og IIFOR, Oslo - 06.09.2020.

  Jens Hermundstad Østmoe
  (sign.)
  Vitenskapelig veileder for Masterstudiumet til cand. anarch. og Ph D i libertarian political economy ved UiO, som nevnt over.
  JHØ er cand.oecon. 1973, med doktorgradskompetanse (tilsvarende Dr. Philos.) i samfunnsøkonomi fra FMD i 1982.

  PS. Til  NØI-INDECO-Nettverket og ANARCHY.NO-Nettverket, begge i vid forstand… Jeg vil fra nå av tituleres Professor Dr. cand. oecon. og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe i all offisiell skriftlig korrespondanse og Professor Dr. Jens Hermundstad Østmoe i møter og offisielle muntlige sammenhenger. Ellers JHØ eller Jens HØ. Bare Jens er forbeholdt familie og nære venner og fagkollegaer som deg Per Ove, Jacken, Harald, Bjørn, etc.. Mvh. Professor Dr. cand. oecon. og cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe.


  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  Join the GGS - a bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis - Contact GGS via e-mail - Click here!


  Arbeidsledigheten og global menneskeskapt oppvarming på vei opp! Tid for mer Samgrepspolitikk! 
  Apropos statsbudsjettet - Samgrepspolitikk - et nedenfra og opp, demokratisk perspektiv inkludert miljøfaktorer...

  Scenarioanalyser av utviklingen fremover 50 - 100 år med Samgrepspolitikk innført snarlig og uten - og dermed med klimakrisen.
  Scenarionalysen for alternativet uten Samgrepspolitikk (eller noe tilsvarende) er både høyst sannsynlig og veldig skremmende!
  STRAKS MÅ NOE GJØRES! SNART ER DET FOR SENT!

  ÅPENT BREV TIL STATS- OG FINANSMINISTER - OG TIL ALLE SOM HAR BARNEBARN!

  Oppdatert 02.06.2020

  Arbeidsledigheten i Norge økte fra 3,5 til 3,8 % fra mars til juli 2019 i følge AKU/SSB.
  Menneskeskapt global oppvarming øker nå med 0,2 ° C per tiår på grunn av tidligere og pågående utslipp i følge IPCC.

  Folket - Grunnplanet i samfunnspyramiden, i motsetning til Toppen = Øvrigheten økonomisk og/eller politisk/administrativt i privat og offentlig sektor = Byråkratiet bredt definert, krever sterk reduksjon i både arbeidsløsheten og den farlige globale oppvarmingen m.m., og da må politikken til Statsrådet legges klart om fra Byråkratipolitikk, Øvrighetspolitikken i Statsbudsjettet for 2020, i retning Samgrepspolitikk - dvs. Folkepolitikk - Nedenfra og Opp - mer Demokratisk, inkludert miljøfaktorer! NB! Konkret kan maksimalt 1,5 prosent arbeidsledighet og 1,5 ° C global oppvarming (siden førindustriell tid ca. 1720 - 1800) være operative mål, og dette kan nås ved intensiv Samgrepspolitikk, inklusive utenrikspolitisk! Generelt må det bli mer demokratisk på en rekke områder. Folket må få større innflytelse på de samfunnsmessige beslutningene, som i hovedsak tas av Byråkratiet. Kort og godt - vi må få til en signifikant AV-BYRÅKRATISERING! Dette skaper igjen grunnlag for økt bærekraftig økonomisk vekst via intensivert Samgrepspolitikk, både miljø- og markedsøkonomisk bredt definert!

  Samgrepsmodellen inkludert Samgrepspolitikk er utvidet til løsning av samfunnskriser generelt. NØI-INDECOs oppdaterte Scenarioanalyser for utviklingen nasjonalt og globalt fremover 50 - 100 år med og uten Samgrepspolitikk, viser høyst sannsynlig entydig og klart at Statsministeren assistert av Finans-statsråden raskt 1. bør starte med Samgrepspolitikk for løsning av klimakrisen og samgripende økonomiske kriser m.v. som det er nødvendige å løse samtidig med løsningen av klimakrisen, 2. ellers så går det rett til helvete a) for Folket, på bunnen i samfunnspyramiden og b) det meste av Toppen - Byråkratiet også, dvs. BARNEBARNA! Scenarioanalysen med nærmere og detaljert beskrivelse av dette helvete, for Norge og globalt, er gjengittt like nedenfor i utdraget av Cogripsmodel-Notatet. Dette Notatet er linket opp på bunnen av denne websiden. Nå bør det leses, selv om det fremdeles bare er et foreløpig utkast, klikk på linken ved en laglig anledning. Statsministeren assistert av finasministeren kan begynne med noen justeringer av Statsbudsjettet for 2020 i retning Samgrepspolitikk. DETTE HASTER!


  Apropos statsbudsjettet - Samgrepspolitikk - et nedenfra og opp, demokratisk perspektiv - med bl.a. løsning av samfunnskriser!
  Keynespolitikken er utilstrekkelig - Nå er det tid for Samgrepspolitikk!
  Hvordan best løse den økonomiske krisen, som med a) 3,5 - 4 % arbeidsledighet her og b) truende skyer over konjunkturene internasjonalt, c) ikke er over?
  Svaret finnes i: Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet!
  Oppdateringer: Keynes- vs Samgreps-modeller og -politikk. Demokrati inklusive miljøfaktorer & løsning av klimakrisen - samt næringsutviklingen - Oljepriser - Matmaktutvalgets NOU 2011:4.
  *)
  Kurs i moderne samfunnsøkonomi - Selvstudium!


  NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI
  THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS – INDECO
  Web: http://www.indeco.no - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84
   Oslo - Norway - E-mail:
  indeco@online.no

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.


  Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if Cogripspolicy is not soon implemented. Cogripsmodel-Notatet versjon 3.4. Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!


  Cogripsmodel-Notatet

  Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet – Cogripsmodel

  Notat til Ragnar Frisch Seminaret
  "En sosial-individualist mot det uopplyste pengevelde"

  Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt
  og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!

  En utdypning og videreføring av Ragnar Frisch’ arbeider om Samgripingsmodeller inklusive det 3. alternativ

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Wednesday, May 27, 2020 11:16 PM. 27.05.2020
  To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'
  Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; United Kingdom
  Subject: Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe. Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP) , basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

  Hei Forsvaret og E-tjenesten, Forsvarsdepartementet, NATO og Generalsekretær Jens Stoltenberg. Kopi til SMK/Erna Solberg, PST, CIA og USAs og UKs ambassader. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v.

  Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe.

  Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa- click here: Google Translate.

  NATOs DGSP vil dere vel kunne være med på og svelge og delta i, om dere ikke liker å delta i, og ikke vil delta i Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Disse siste termene, brukt i Cogrips-model og –policy resonnementene, trengs overhodet ikke. Modellens og policyens holdbarhet er helt uavhengig av terminologien på disse punktene, og resonnementene holder robust uansett. Kan gjerne kutte ut alt dette, om dere ønsker det, for ikke å støte noen som er hårsåre for Green Global Spring og anarkisme-, krig- og revolusjons-terminologien. Man behøver heller ikke ha noen som helst sammenheng og samarbeid med anarkist-organisasjonene på anarchy.no og anarkistbevegelsen generelt + skolestreikerne til Greta Thunberg i GGS-nettverket for å følge opp det sentrale i Cogrips-model og -policy. Alt dette er så smått og ubetydelig i forhold til problemstillingen i NATOs DGSP, og klimakrisen og nødvendig grønt demokrati globalt, at det bare kan kuttes ut, og NATOs DGSP behøver overhodet ikke ha noe med dette å gjøre. Og Erna Solberg kan gjerne snakke om Høyres Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan, begge deler basert på Cogrips-model og –policy. Da kan hun kanskje samarbeide seriøst.

  Dette med Green Global Spring Revolution og deltakelse der, som Anna Quist har invitert til og skriver om, kan dere bare altså droppe, om dere ikke vil være med på det, og det vil dere jo ikke. Og begrepet anarkisme, selv om det bare betyr Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, kan bare kuttes ut. Dette er helt uviktig. Skjønner klart at dere og Erna Solberg neppe vil være med på og bruke anarkismebegrepet, spesielt ikke CIA og USA, som har lover mot innreise fra anarkister, men demokrati vil alle ha, også dere. Men Cogrips-model og –policy er som nevnt ikke avhengig av denne litt alternative terminologien.

  Det holder å prate om og resonnere med demokrati, demokratigrad og reelt, dvs. inklusive grønt, demokrati og fullt demokrati, og mangel på demokrati som er autoritært. Demokratigraden = 100% - Autoritærgraden. Dette holder helt, det er ikke nødvendig å trekke inn libertær- og anarki-begrepet, revolusjon og GGS o.l. i det hele tatt, for resonnementene. Man kan bare droppe relasjonen til anarkismen, det libertære og den delen av terminologien helt, om det gjør det vanskelig for dere å bli assosiert med dette. Også forbindelsen til the Arab Spring, ved betegnelsen Green Global Spring og endelsen Revolution, kan dere bare droppe helt, om dere ikke liker det og det hindrer seriøst samarbeide. Terminologien med revolusjon, definert lik signifikant endring i demokratigraden, kan også bare droppes helt, og dere behøver heller ikke samarbeide med Anna Quist i GGS eller slutte dere til denne lille bevegelsen og utvide den. Dette er helt uinteressant både for dere og for mine planer og formål, som går ut på å redde barnebarnas fremtid og dette alene, ved nødvendig global innsats for å stoppe klimakrisen, som igjen er avhengig av mer demokrati, inklusive grønt.

  NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), som jeg har kalt det, kan operere helt alene basert på Cogrips-model og –policy, og kutte ut alt om Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Da skulle det bli lettere å svelge for dere. For meg spiller dette ingen rolle, terminologien betyr ingenting for meg, det er Cogrips-modellen og –policy og resonnementene som er viktig. Og samarbeid med «Byråkratiet», toppene i privat og offentlig sektor, er viktig for det må også være med sivile rådgivere og organisasjons- og institusjons-byggere og lærere, for å få til tilstrekkelig reelt grønt demokrati globalt.

  Revolusjonsbegrepet kan også bare kuttes ut i den forbindelsen. Dette er ikke viktig, men kun et ord som ikke trengs, og kan kanskje virke skremmende. Det er nok å snakke om signifikante endringer i demokratigraden, selv om det er litt mer omstendelig enn ordet revolusjon. Cogrips-modellen og –policy gjelder altså uansett terminologi, f.eks. korrupsjonsloven gjelder like sikkert som tyngdeloven, og resonnementene knyttet til dette gjelder uansett om man snakker om endringer i demokratigraden eller bruker betegnelsen revolusjon og libertærgrad og trekker inn anarkist-terminologien.  Cogrips-modellen og –policy og resonnementer, også militære, basert på dette, er ikke terminologi-avhengig i det hele tatt, men holder like bra uansett om man kutter ut krigsbegrepet, revolusjon, GGS, libertærgrad og anarkist-terminologien. Det er bare å kutte det ut, dette er helt unødvendig for kjernen i resonnementet.

  I stedet for Green Global Spring og Revolution, kan man bare snakke om å skape Reelt, dvs. alltid inklusive grønt Demokrati, mv. og begrepet  «3- Verdens krig» kan også bare droppes, og man kan bare kalle det NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOS DGSP), om krigsbegrepet virker skremmende. Vi kan godt droppe hele revolusjons, krig og anarki/libertær terminologien helt. Cogrips-model og –policy er som nevnt helt terminologi-uavhengig og resonnementene gjelder 100%  like bra uansett om man dropper disse termene og ordene. Da skulle dere kunne samarbeide med NØI-INDECO og meg, uten å få bakoversveis og avstand-staking. Men vi kommer imidlertid ikke unna IJOR/IIFOR og demokratiprosjektet der, som ligger på anarchy.no, det er mye der som er sentralt for Cogrips-model og –policy, men at det ligger på anarchy.no betyr ikke at det er nødvendig med GGS, revolusjon og libertærgrad og anarkist-terminologien. Dette betyr ingenting for resonnementene om demokrati etc., og kan kuttes ut uten å miste forståelsen av Cogrips-model og –policy, selv om linkene ligger på anarchy.no. Det sentrale er helt uavhengig av anarkismen og den terminologien, men står helt på egne ben, basert på demokrati-begrepene.

  Alternative titler -  Spesielt angående Notatets Løsningsforslag nr. 1 og tilhørende kamp mot klimakrisen:

  Siste beskjeder fra kapteinen på Titanic!
  Siste søk i ørkenen etter vann til flokken fra en gammel hannape!
  De siste «calls» om nødvendig «Revolusjon!» fra en «die hard» 68-er!
  De siste låt-skrikene fra primus motor i prog-pønk gruppen FABS!
  Bedre å dø kjempende & «til Valhall», enn på sotteseng & «til Helheim»!
  Forskere! Tenk stort! Kutt ut alt det Frisch kalte «lommerusk-forskning»!
  Døyr fe, døyr frendar, døyr sjølv det same – eit aldri døyr: Eftirmæli!

  Det  blir kanskje ikke  «eftirmæli» for noen, hvis Løsningsforslag nr. 1 ikke blir implementert!

  Versjon 3.4 - kun foreløpig utkast – under utarbeidelse og stadige oppdateringer – dynamisk forskning!
  Av Jens Hermundstad Østmoe

  Det understrekes at dette er et debattinnlegg, innledningen til Ragnar Frisch Seminar, og ikke en NØI-INDECO-forskningsrapport. Cogrips-models er, akkurat som Keynes-models, økonomikk – economics, og ikke politikk – men akkurat som Keynes-policy finnes også Cogrips-policy, dvs. økonomiske modeller kan brukes i politisk sammenheng. Men notatet dreier seg altså om økonomikk – ikke politikk – men på bakgrunn av modell-resonnementene kan en gi politiske råd, noe forfatteren også gjør, bl.a. i egenskap av mangeårig aktivt medlem i Senterpartiet. Forfatteren har også hatt artikler i Nationen, Senterbevegelsens hovedorgan, bl.a. om kjøtt-markedet, dvs. en analyse av struktur og prisdannelse i produksjons- og distribusjonskanalene for kjøtt i Norge, og om renter, kapitalkostnader og prisstigning (inflasjon) med råd til Norges Bank. Begge temaer er drøftet generelt og teoretisk i dette Cogripsmodel-notatet, uten at man her går i detaljer om empirien. Empirisk har man her i hovedsak støttet seg på FN-data og realfaglige analyser foretatt i FN-regi, bl.a. fra IPCC, ikke noe eget datamateriale og empiriske, økonometriske undersøkelser. FN-data, også fra IPCC, er i noen grad omstridte, også de brukt her. NB! A comprehensive  Cogrips Model is also presented at www.anarchy.no, see especially World Economic Council with links. NØI-INDECO's model and WEC's model reasoning complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips model, also presented in the PS after V. Sammedrag in this report.

  INNHOLD:
  FORORD MED KORT INTRODUKSJON TIL COGRIPS-MODEL OG -POLICY
  I. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING

  II. SAMGRIPINGSMODELL OG TEORETISK ANALYSE
  A. Modellen på prosentform
  B. Litt historikk om økonomiske kriser
  C. Økonomisk politikk for løsning av resesjonsproblemer
  D. Mer om prisstigning og tiltak for å begrense inflasjonen
  E. Avrundende merknader om modellen
  III. SCENARIOANALYSER BASERT PÅ MODELLEN
  IV. VIDEREGÅENDE NOTER
  V. SAMMENDRAG
  PS. MED YTTERLIGERE UTDYPNINGER OG PRESSEMELDINGSARKIV


  FORORD MED KORT INTRODUKSJON TIL COGRIPS-MODEL OG -POLICY

  HVA MÅ GJØRES: HOVEDPUNKTENE I SAMFUNNS-KRISELØSNING GENERELT OG SPESIELT LØSNINGSFORSLAG NR. 1. FOR KLIMAKRISEN

  Om hovedpunkter i Løsningsforslag nr. 1 fra Cogripsmodellen, dvs. for klimakrisen

  Generelt gjelder at samfunnskriser, i den grad de rent fysisk kan løses, og uansett initial trigger, 1. i hovedsak skyldes beslutningsfeil i Toppen av samfunnspyramiden, som inkluderer både privat og offentlig sektor, og  2.  kan bare løses ved at det tas nye og riktige beslutninger i Toppen. Skjer ikke dette av seg selv av en eller annen grunn, må Folket, dvs. grunnplanet i samfunnspyramiden, nedenfra og opp, skaffe seg 1. tilstrekkelig innflytelse på toppenes beslutninger, og 2. bruke denne innflytelsen til å presse frem de riktige beslutningene fra Toppen, og dermed løse krisen.

  Handler ikke Folket på denne måten nedenfra og opp, og grunnene til at toppen i seg selv ikke korrigerer er permanente, så vil krisen bare fortsette og fortsette. Krisen kan bare løses på denne måten, forsøk på å løse krisen på  bunnen  av samfunnspyramiden, dvs. utenom det nevnte nedenfra og opp perspektivet, fører i hovedsak aldri frem. Å skylde på Folket og individer på bunnen av samfunnspyramiden for krisen og mangel på løsning, er derfor i hovedsak falske beskyldninger og feil. Dette gjelder både for en enkelt, og for flere samfunnskriser samtidig. Flere samfunnskriser påvirker ofte hverandre og må fikses samtidig i en vending, som anvist foran. Og dette gjelder generelt, for alle typer samfunnskriser, både økonomiske, f.eks. konjunktur- og fattigdoms-kriser, og miljømessige, f.eks. klimakrisen, jevnfør Løsningsforslag nr.1. Og som regel krever løsning av krisen økt innflytelse fra folket på beslutningene tatt av toppen, på bred basis, dvs. en generell økning i graden av demokrati i samfunnet. Dette gjelder spesielt når det er flere kriser som må løses samtidig. Og dette er nettopp situasjonen i Norge og globalt nå og i overskuelig fremtid.

  Den generelle Cogrips-modellens Løsningsforslag nr. 1 går ut på at 1. kun en seirende global folkereisning for betydelig mer og  tilstrekkelig høy grad av demokrati, til 2. derigjennom å få stoppet samfunns-toppenes de facto trenering av dropping av kull, olje og gass m.v., til 3. ca. null bruk av dette, 4. raskt nok til å forhindre klima-krisen dvs. til under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), er 5. en farbare veien til å få løst klimakrisen. - Hovedtrekkene i løsningen er konkretisert og presentert i en pressemelding datert 04.11.2019, bl.a. sendt til Statsministerens Kontor, som også er gjengitt nedenfor. Og siden forskningen viser at samfunns-krisene de facto i stor grad henger sammen, med en i hovedsak felles rot  på Topp i samfunnspyramiden, herunder beslutningsfeil hos Byråkratiet bredt definert,  toppene økonomisk og/eller politisk/administrativt, både i offentlig og privat sektor, -  både de økonomiske (snevert definert) og de miljømessige krisene, så må alle krisene i det alt vesentligste løses samtidig, og sett under ett. Og som forskningen også viser, i hovedsak på samme måte – dvs. kompatibelt med Løsningsforslag nr. 1. i den generelle Cogrips-modellen, også kalt Samgreps- eller Samgripings-modeller (sistnevnte er Ragnar Frisch’  navn på denne typen modeller) inklusive Cogrips-policy bredt definert, dvs. på norsk: Samgreps-politikk!

  NB! Vi gjentar og HUSK! Den generelle Cogrips-modellens Løsningsforslag nr. 1 går ut på at 1. kun en seirende global folkereisning for betydelig mer og  tilstrekkelig høy grad av demokrati, til 2. derigjennom å få stoppet samfunns-toppenes de facto trenering av dropping av kull, olje og gass m.v., til 3. ca. null bruk av dette, 4. raskt nok til å forhindre klima-krisen dvs. til under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), er 5. en farbare veien til å få løst klimakrisen.

  Hovedtrekkene i løsningen er konkretisert og presentert i en pressemelding datert 04.11.2019, bl.a. sendt til Statsministerens Kontor, som per 22.11.2019 oppdatert og utdypet også er gjengitt i kortform foran i Cogripsmodel-Notatet. En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er nødvendig! Det forutsetter bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler i dag. Pressen og de store organisasjonene må ta tak i dette, nasjonalt og globalt. Ellers får vi ikke løst klimakrisen.

  NB! Ad den 3. Verdenskrig.  En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er nødvendig.  Dette krever demokratisk revolusjon definert som signifikant skift i demokratisk retning av styresettet. I enkelte land vil dette kreve væpnet revolusjon. Vi kaller derfor denne nødvendige globale Folkereisningen for den «3. Verdenskrig», men i de fleste land vil det gå fredelig for seg.  Dette forutsetter bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler stort sett i dag. Nå må media og store organisasjoner på banen! Nærmere om et opplegg til løsning for dette problemet, se http://www.anarchy.no/sudan.html.- Ad den 3. Verdenskrig. NB! Den trenger neppe å bli særlig blodig og voldelig om man innretter seg litt samfunnsvitenskapelig, fagmilitært og politifaglig smart! Her er NØI-INDECO innstilt på videre samarbeid, som angående Kina – se pressemeldinger av 19-22.11.2019 publisert bakerst i Notatet! Dette må imidlertid følges opp med skikkelig press/kontroll fra bunnen, Folket, for at Målstyringen skal bli effektiv i forhold  til Folkets krav (målene for styringen), dvs. frihetlig & demokratisk og ikke autoritær og Folkefiendtlig, byråkratisk og treg. Ad dette er det allerede noe aktuelt stoff på Kina/Hong Kong-artikkelen, også basert på AISC-rapporter, på Demokrati- & Anarki-debatten http://www.anarchy.no/andebate.html . Og så får man forske litt videre, og samarbeide med andre rådgivere & eksperter og Folket, så lenge helsen holder. Egypt er en nøtt – og USA og EU. Men vi begynner å tro at 3. verdenskrig kan vinnes i tide, og å avverge det skrekkelige Ragnarokk – den 4. Verdenskrig, men det er veldig langt frem. Men nå: Forsiktig, realistisk, ørlite optimistisk. Men ikke mye foreløpig. Og alle: Topp, Midt og Bunn, innenlands og globalt, må være med  –  å få sin plass på laget  –  demokratisk og grønt. Samtidig som avstanden mellom topp og bunn – skal krympes en del, både økonomisk og politisk/administrativt, og for miljøet, herunder klimaet (viktigst), men ikke minst arbeidsmiljøet. For nå har det vært mye gjørmevandring (les: brunt). Det må det bli en slutt på!

  Scenarioanalyser av utviklingen fremover 50 - 100 år med
  Samgrepspolitikk innført snarlig og uten
  - og dermed med klimakrisen.
  Scenarionalysen for alternativet uten Samgrepspolitikk (eller noe tilsvarende)
  er både høyst sannsynlig og veldig skremmende!

  STRAKS MÅ NOE GJØRES! SNART ER DET FOR SENT!

  det bli mer Samgreps-politikk, i Norge og GLOBALT – og det må skje RASKT!  Eller noe tilsvarende, men i hovedsak KOMPATIBELT med Samgreps-politikk – Cogrips-policy, eventuelt under et annet navn. Navnet skjemmer ingen i denne sammenheng, bare det nødvendige blir GJORT! For Klimakrisen, hvis den får utvikle seg relativt uhindret som nå, blir ganske sikkert veldig plagsom for Folket globalt, ille men neppe så mye dødelig her i Norge kanskje, men nok ganske fatal i stor målestokk i allerede fattige land. Så nå er det på tide å ta skikkelig tak i dette.

  NB! Klima-krisen skaper sannsynligvis en enorm flyktning-krise. Vi kommer ikke unna alvorlige problemer selv om vi ligger utenfor det området som blir sterkest rammet av den globale oppvarmingen, bl.a. med mer tørke og stormvær, for når mange i områdene rundt ekvator blir rammet dødelig av klima-krisen – det dreier seg sannsynligvis om milliarder av mennesker, så drar de på desperat flukt til klimamessig bedre områder, herunder også, kanskje i milliontall, til Norge. Og hva skal vi gjøre da? Det blir et fryktelig kaos og lurveleven mv. helt sikkert. Går ikke i detaljer om denne enorme flyktningkrisen, som ganske sikkert kommer, om ikke klimakrisen og samgripende  kriser, herunder bl.a. plastforurensning, demografiske, fattigdoms og konjunktur  kriser,  blir temmelig raskt løst. Her kan Samgreps-politikk meget mulig løse alle krisene, som altså delvis samgriper med hverandre, og derfor høyst sannsynlig må løses under ett og samtidig – om denne gjennomføres i tilstrekkelig grad i praksis globalt.

  Samgrepspolitikk, som innebærer mer demokrati generelt - på en eller annen måte, så 1. Folkets krise-krav angående miljø, herunder bl.a. klima, og for samgripende økonomiske forhold bredt definert, 2. får gjennomslag i de økonomisk-politiske systemene globalt, 3. er høyst sannsynlig nødvendig for løsning av de delvis sammenvevde samfunnskrisene. Om ikke det blir mer demokrati med påfølgende kriseløsninger, dvs. Samgrepspolitikk (eller noe ganske kompatibelt), går kloden temmelig sikkert til helvete for Folket, og delvis også for Byråkratiet (selv om de fleste der, lik Hitler i bunkersen før slutten, falskt optimistisk ennå ikke tror det), ganske raskt – i løpet av noen få tiår!  Om 50 - 100 år kan det meget mulig  være slutt hva normalt liv for Folket angår, og bare kaos, krig, voldsomme stormer, uvær, tørke, og ulidelig til fatalt varmt over store deler av kloden – spesielt i et bredt område rundt hele ekvator, fulgt av død, epidemier og desperat flukt, brutale autoritære overgrep og elendighet generelt, rådende over hele kloden, og enden på visa etter en del år med dette kaoset & krig etc., er sannsynligvis bare noen relativt få gjenlevende millioner av Folket, på bunnen – grunnplanet i samfunnspyramiden, i et ultra-fascistisk helvetes-system med ca. null i demokratigrad og dermed ca. 100% autoritærgrad, med noen enda færre millioner i Byråkratiet på topp. Fri og bevare oss på barnebarnas vegne –  noe må gjøres STRAKS! NÅ! Det er snart for sent å avverge klimakrisen og samgripende samfunnskriser! Kanskje det ikke går fullt så ille som antydet i dette scenariet, men det er på ingen måte usannsynlig ut fra oppdatert materiale fra sentral realfaglig ekspertise, og ganske  mange mener til og med at menneskeheten står foran total utryddelse, om man ikke raskt får løst klimakrisen, NB! medregnet løsning av samgripende samfunnskriser, som det høyst sannsynlig er nødvendig å løse samtidig, for å få løst klimakrisen, jevnfør NØI-INDECOs forskning..

  INDECO og et annet lite institutt, IIFOR, som har et lignende løsningsforslag for klimakrisen, har informert bredt og vidt om dette på vanlig måte via e-mail og websider bl.a. i håp om å trigge noen med tilstrekkelige ressurser og kapasitet til å få i gang denne nødvendige globale folkereisningen, helst så fort som mulig – for dette haster, men dessverre så langt (per tidlig november 2019) uten å få seriøse tilbakemeldinger i det hele tatt. Hverken ros, ris, eller oppfølging av Samgreps-modellens praktiske del i Løsningsforslag nr. 1, eller noe annet. Helt stille fra mottakere av e-mail og eventuelle lesere av websider. I tidligere faser av INDECOs Cogripsmodel-prosjekt kom det seriøse tilbakemeldinger bl.a. fra statsminister og samfunnsøkonom Jens Stoltenberg og flere fagøkonomer samt politikere. Nå får vi ingenting. Hva er galt? Vi ønsker feedback! Generelt og helst fra noen ressurssterke grupper og organisasjoner som kan bidra signifikant til å implementere løsningsforslaget, f.eks. bl.a. statsministeren i Norge. Dette haster.

  Det dreier seg jo bl.a. om en veldig alvorlig trussel mot rikets sikkerhet om 50 - 100 år, kanskje en del før, i henhold til NØI-INDECOs scenarioanalyser, om man ikke får løst klima-krisen ganske snart. NB! Dette er neppe vanskeligere enn det var å slå Hitler i 2. verdenskrig, men Erna [Solberg, statsministeren i Norge] ser ut til å ha gitt opp allerede? Erna – vi kan ikke vente på at noen ny Winston Churchill skal dukke opp, kanskje det ikke kommer noen slik overhodet, og da går det til helvete om 50 -100 år, om ikke før: Om du ikke trår til for fullt i denne saken  snart! Majoriteten av Folket krever det helt sikkert – om de blir nærmere opplyst, forklart og spurt! NB! Også bare få av Toppene, til og med her til lands, kommer trolig unna de klima-relaterte katastrofene, i følge NØI-INDECOs scenarioanalyser.

  Erna! Ville ikke gamble på at man er av de «heldige» her, og blir med i Toppen, det ultra-fascistiske (mer eller mindre slutt-) Byråkratiet, i en globalt klima-ødelagt verden, som sannsynligvis stadig bare blir verre og verre om 200 – 300 etc. år. Og kanskje menneskeheten blir helt utryddet om la os si 1000 år, hvis dette får gå sin skjeve gang. NØI-INDECO gjør alt i sin bitte-lille makt for å stoppe dette. Det bør alle andre også gjøre, nasjonalt og globalt. Og spesielt Erna som er ansvarshavende for hele Norge. Du kan bruke hele apparatet og gjøre mye. Da det ikke ser ut som at Erna eller andre gidder å lese hele Cogripsmodel-Notatet, etter responsen å dømme, har undertegnede 04.11.2019, kort trukket ut og lagt frem essensen i Løsningsforslag Nr. 1. for klimakrisen, inkludert samgripende kriser, som løses samtidig, for å få løst klimakrisen. Men som undertegnede tidligere har antydet, så er man noe pessimistisk inntil videre angående signifikant respons fra Erna & Co. Men som utdypet lengre ute i Notatet, så er ikke dette noen grunn til avslutte prosjektet eller trappe ned for NØI-INDECO-nettverket. Vi står på ufortrødent. Her er det fullt trøkk på forskningen, så lenge helsen holder.

  Hva må gjøres: Hovedtrekkene i løsningen av den globale klimakrisen - Cogrips-policy!

  Igjen til Erna & Co! Man jo prøve å stoppe den negative utviklingen i retning klimakatastrofe – herunder fryktelige konsekvenser, mens det ennå er tid, dvs. raskt. NB! Det dreier seg jo 1. ikke om en vanskelig og kostbar territoriell krig om grenser og land, som i 2. verdenskrig, denne «3. verdenskrig» dreier seg bare - i all hovedsak - om 2. en del mer demokrati, altså en del større innflytelse fra Folket, nedenfra, på Toppenes beslutninger (NB! Byråkratiet må nok krympes litt her og der for å få til ønskede effekter) i hvert enkelte land, så i) Folkets krav om under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), som igjen innebærer ii) at pengene i dag globalt brukt til etterspørsel (kjøp av) av kull, olje og gass etc. ca. i sin helhet i stedet blir anvendt til a) etterspørsel (betaling) for investering i grønn energi og andre produkter og b) til økt kjøpekraft til fattigfolk globalt som nå bruker mye kull (som er billig), så de får råd til å etterspørre (kjøpe) den dyrere grønne energien og andre produkter, iii) blir fulgt opp og gjennomført. Ellers får man ikke faset ut kull, olje og gass m.v. som er hovedsaken i klima-krise løsningen. Det betyr at fattigdoms-krisen globalt i hovedtrekk må løses samtidig med, og som en forutsetning for, løsning av klima-krisen.

  Å slutte å spise kjøtt og annen individuell livsstilsendring, for ikke å si selvplaging og askese, har i beste fall kun helt marginal effekt på klimaet og kan derfor droppes helt. Kloden har nemlig en viss selvrensende effekt som kan stimuleres ved ulike tiltak og miljøinvesteringer, og som kan ta seg av mer marginale klima-problemer. Hele Folket på kloden skal nemlig etter NØI-INDECOs realistiske plan leve godt og lenge og ha det trivelig , bl.a. spise normal og naturlig mat, inkludert og kjøtt og fisk til den som ønsker det. Det har heller ingen effekt  på klimaet å stenge oljekranene i Nordsjøen, for det har null effekt på den globale etterspørselen, som her styrer tilbudet ca. 100%, da det er nok kull, olje og gass m.v. på lager i kloden til å ødelegge planeten fullstendig, og tilbyder-landene står i kø for å ta ut mer – tilsvarende den globale etterspørselen.

  Altså - det er bare å pumpe på med Nordsjøolje, til kutt og fall i etterspørselen globalt, ned til ca. null over en nødvendigvis ikke for lang tidsperiode, gir en naturlig avslutning på det norske olje-eventyret. Å stoppe før det kan til og med ha en liten negativ effekt på klimaet, fordi Norge har en relativt ren olje sett globalt, f.eks. sammenlignet med Venezuela. Kull, som er verstingen, og deretter den mest forurensende tunge oljen, så den lettere, inkludert Nordsjøolje og til slutt gass etc. må ca. 100% fases ut som angitt over, via kutt i global etterspørsel, og i den angitte rekkefølgen. Da blir den negative klima-effekten under utfasingen minst. Man skal altså ta det verste først, og så videre på samme vis.

  Og samtidig man må begrense veksten i folketallet globalt (bl.a. ved et sterkt subsidiert prevensjonsprogram for de landene hvor befolkningen vokser uoptimalt), og samtidig få til tilnærmet full sysselsetting (f.eks. ikke mer enn 1,5 % arbeidsledighet AKU) og skikkelig økonomisk vekst i denne nye grønne økonomien, (dvs. med aktuelle miljømessige rammebetingelser) via en tilstrekkelig ekspansiv finans-, fordelings & miljø- og penge-politikk. Fordelings  & miljø-politikken består a) dels i styrking av fagbevegelsen (en del av «mer demokrati» perspektivet) og økte lønninger til Folket i arbeidsmarkedet, samt bedre arbeidsmiljø (bl.a. flat struktur), dels b) av offentlig overføringspolitikk - via skatte/stønader og avgifts/subsidie-politikken, herunder også miljø-økonomisk styring. Gini-indeksen i alle land bør ned mot 20% tallet. I Norge er den i dag rundt 25%, dvs. for høy, men det er i utgangspunktet mye verre i mange land, f.eks. klart høyere i USA, og enda høyere inntektsulikhet målt med Gini-indeksen enn i USA, er det i Kina. Gini-indeksen er 100% når en person har all inntekt, og lik 0 % når alle har lik inntekt. Denne indeksen måler hvor topptung inntektspyramiden er. 

  Hvordan man skal fikse dette i teori og praksis står allerede i hovedtrekk i Cogripsmodel-Notatet + linker, som nok likevel må videreutvikles en god del i detaljer både i bredde og dybde – men dette er en relativt enkel og mer rutinemessig sak som ikke krever særlig mye ny og grensesprengende kreativitet – det går i hvert fall trolig fint og tilstrekkelig raskt om universitetene i Norge og eventuelt noe globalt slår sammen de kloke hodene og jobber videre i Ragnar Frisch’ ånd og tenkning – og kutter ut «lommeruskforskningen» (les: utredning & saksbehandling for Staten og privat næringsliv) og konsentrerer seg om de store linjene i samfunnet, også globalt, samt ser alt i sammenheng, som NØI-INDECO har gjort hittil i dette prosjektet. Cogrips-modeller og -policy, som er både 1. integrerte mikro-makro modeller, bl.a. basert på økosirk, og 2. har innslag av desentralisert planøkonomi igjen basert på målstyring (MBO & freedom within a framework), nedenfra og opp, pluss 3. en generelt flat struktur, noe i retning av systemene i Norge & Sveits, med reelt og grønt demokrati, raskt, er veien å gå.

  NB! En signifikant økning i demokrati-graden, tilsvarende en signifikant økning i grunnplanets dvs. Folkets, innflytelse på de samfunnsmessige beslutningene, som oftest tatt av Toppene i privat og offentlig sektor, kalles per definisjon en revolusjon i demokratisk retning i Cogripsmodel-Notatet. Man må ikke la seg skremme av terminologien her. Det behøver ikke være noe dramatisk eller vold i denne forbindelse. Som regel går dette relativt fredelig for seg, via litt press fra Folket, en folkeavstemning supplert med noen mindre aksjoner, eller rett og slett at Toppene hører litt mer på folket og følger opp det de hører, dvs. blir litt mer idealistisk demokratiske. Dvs. frivillig kutter litt på egen-interessene i makt og penger, økonomisk og politisk/administrativt dvs. hever seg litt over overklasseinteressene, og kutter litt i bl.a. valgflesket, når det trengs og situasjonen tilsier det, og etter at man f.eks. får en liten trigger, en aha opplevelse i en kritisk situasjon, ut fra ny informasjon, som nå angående klima-krisen. NØI-INDECO håper at en slik idealistisk demokratisk revolusjon kan skje i Norge og i andre relativt demokratiske land i tilknytning til løsning av klima-krisen – det er nemlig det mest effektive og rettferdige, og at slike rapporter som Cogripsmodel-Notatet og/eller noe lignende fra annet hold, kan bidra til dette.

  I andre land, særlig autoritære land med lav demokratigrad i utgangspunktet vet vi at demokratibevegelsene sliter og at det ikke går så glatt med å få til nødvendig mer demokrati – og da kan og bør de mest demokratiske landene (inklusive grønt), som Norge, tre støttende til, om man skal få til alt som trengs for å få stoppet klima-krisen før den slår til for fullt – dvs. nasjonalt og globalt.

  Dette er også Cogrips-policy – og dette kan bli et militært anliggende av og til – men neppe på langt nær – forutsatt at man starter opp snart - i god tid før klima-krisen blir et faktum -  så ille som 2. verdenskrig. Men da må man huske at dette er nødvendig i preventivt øyemed. Det blir nemlig som nevnt en veldig alvorlig trussel mot rikets sikkerhet om 50 - 100 år, kanskje en del før – og da smeller det nok mye kraftigere og fryktelig mye mer enn om man nå og utover planmessig gir noe våpen, økonomisk, humanitær og kanskje av og til også noe væpnet støtte til demokratibevegelser i nød, under forutsetning av at demokrati-bevegelsen man støtter slåss for nødvendig mer demokrati, reelt og grønt. Dette kan være aktuelt i land med totalitære og ultra-autoritære regimer, spesielt fascistiske stater! Og de er det en del av. Forutsetningen for støtte til pro-demokrati-bevegelser, er altså at de har en tilstrekkelig grønn profil, dvs. støtter ca. 100% opp om klima-løsningen nevnt over, og ikke bare dreier seg om nye eliters kamp for å overta etter gamle i Byråkratiet. Da kan de klare seg selv, for NØI-INDECOs og Norges del – uten noe støtte fra oss. Her må man prioritere strengt – dette kan bli dyrt på flere måter. Kanskje man må ta litt av oljefondet for å berge fremtiden for barnebarna. Det er i så fall rimeligvis vel anvendte penger! –

  Apropos statsbudsjettet - Samgrepspolitikk - Keynespolitikken er utilstrekkelig - Nå er det tid for Samgrepspolitikk!

  Sitat: "NØI-INDECO mener ... at man må være noe forsiktig med tradisjonell Keynesk finanspolitikk i form av økte offentlige utgifter, konsentrere seg om langsiktige offentlige investeringer og ikke øke det offentlige konsumet for mye, da det er vanskelig å reversere og egentlig ikke er optimalt... Dette betyr at man heller bør stimulere privat etterspørsel enn offentlig... Man må ... altså konsentrere seg om å stimulere privat etterspørsel... Keynespolitikken er utilstrekkelig – nå er det tid for ... Samgrepspolitikk. [Når en nærmer seg] full sysselsetting kan en normal lav realrente på 2-3 prosent ... være aktuell i norsk økonomi ... høyrentepolitikk bør ... unngås. Samgrepspolitikk har også et mer generelt nedenfra og opp, demokratisk perspektiv, inkludert miljøfaktorer. Dette inkluderer også løsning av samfunnskriser generelt, og spesielt økonomiske kriser og miljøkriser, f.eks. klimakrisen."

  V. SAMMENDRAG

  Av Cogripsmodel-Notatet

  Ragnar Frisch hevdet "I forhold til problemstillingen i dag er det mer naturlig å klassifisere Keynes-tilhengerne ... sammen med den kompakte masse av tankekonstruksjoner vi har arvet fra fortiden [bl.a. nyklassikerne] ... Det vi har arvet fra dem er ... helt ufullstendig som analyseapparat til å angripe de praktisk-økonomiske problemene i verden slik den ser ut i dag." Som alternativ til dette lanserer Frisch samgripingsmodeller. Vi har her sett nærmere på NØI-INDECOs basis samgripingsmodell for analyse og løsning av resesjonsproblemet, inklusive forslag til varig løsning av problemet. Det er også trukket inn en konjektural spillmodell, en markedsandelsvariasjonsmodell, dvs. avansert markedsteori - inkludert dynamiske aspekter, som ytterligere belyser prisdannelsen.

  Vi vil understreke at modellen, inklusive på prosentform (IMAS), er kvalitetssikret via presentasjon på Det Nasjonale Forskermøte For Økonomer, henholdsvis det 14. i 1992 ved Handelshøyskolen BI og det 17. 1995 ved Høgskolen i Agder, HiA, (nå Universitetet i Agder, UiA). Kapittel II.A om modellen på prosentform, og kapittel II.C om økonomisk politikk for løsning av resesjonsproblemer, er utformet med henblikk på ikke-økonomer, og er pedagogisk enkle.

  Samgripingsmodellen er mer realistisk og gir til dels andre resultater enn Keynesmodeller. Bl.a. antar Keynesianerne at økte renter overveltes negativt i prisnivået, gir lavere inflasjon. Samgripingsmodellen viser at dette sannsynligvis bare gjelder i helt spesielle tilfeller, som ikke er så aktuelle i en åpen økonomi som den norske. Normalt vil økte kapitalkostnader som følge av økte renter, til en viss grad overveltes i prisene i form av høyere prisnivå og økt inflasjon.

  Samgripingsmodellen antyder også at store ringvirkninger av tradisjonelle Keynes-baserte finans- og pengepolitiske tiltak sannsynligvis uteblir, i norsk økonomi av i dag.

  Samgripingsmodellen viser at nedgang i sysselsettingen, sett relativt til arbeidsstyrken, og krise kan skyldes at a) total etterspørsel etter BNP svikter, b) at inflasjonen er for sterk, at c) arbeidsproduktiviteten vokser for sterkt, eller d) at arbeidsstyrken vokser for sterkt. Skal man løse resesjonsproblemer og skape varig stabil størst mulig vekst, må man altså reversere a-d, og dette krever et bredt anlagt sett av virkemidler og offentlig styring, tradisjonell Keynesinspirert penge- og finanspolitikk er som regel ikke tilstrekkelig alene. Tiltakene må settes inn både via tilbuds- og etterspørselssiden. Samgripingsmodellen viser på en klarere måte hvordan tilbudssiden griper sammen med etterspørselssiden enn tradisjonelle Keynesmodeller gjør. Samgripingsmodellen legger i større grad enn tradisjonell Keynes-politikk vekt på tilbudssiden, bl.a. konkurransepolitikk, etc. Keynespolitikken er utilstrekkelig – nå er det tid for Samgripingspolitikk, eller kortere: Samgrepspolitikk.

  Samgripingsmodellen, eller kortere – Samgrepsmodellen, (Eng. Cogripsmodel) er en integrert mikromakro modell, en makroøkonomisk modell som innbefatter mikroøkonomiske modeller og resonnementer og viser hvordan mikroøkonomiske forhold påvirker makroøkonomiske og vice versa. Samgrepsmodellen og tilhørende samgreps-politikk, har også et demokrati-aspekt, et nedenfra og opp perspektiv (a bottom - up approach) inkludert miljøfaktorer (Green), bl.a. basert på Ragnar Frisch' artikler om demokrati - og dette har bl.a. resultert i et internasjonalt demokrati prosjekt (Democracy Project) i regi av IIFOR, som også er prosjektansvarlig. En foreløpig oppsummering av resultater fra dette pågående demokrati-prosjektet er sitert i kapittel IV. Flere forskere har vært involvert, bl.a. den kjente professor Noam Chomsky ved MIT, NØI-INDECO har bidratt noe som konsulent, og det har også vært assistanse fra - og dialog med - Økonomisk institutt (ØI) ved UiO, Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Arbeiderbevegelsens Arkiv (ARBARK). Demokrati-problematikk er interessant og aktuelt, og her kunne flere norske demokrati-interesserte samfunnsforskere bidra, og ikke bare samfunnsøkonomer, da det er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig perspektiv på prosjektet. Norske interesserte generelt kan ta kontakt via NØI-INDECO.

  Til slutt kan vi nevne en hyggelig klapp på skulderen angående samgripingsmodellen m.v. fra Statsministeren i et brev fra Statsministerens kontor av 19. mai 2009 til NØI-INDECO: "Diverse innspill - På vegne av statsminister Jens Stoltenberg vil jeg takke for e-post av 11. og 12. mai i år. Vi har merket oss innspillene. Med hilsen Hilde Singsaas (e.f.) statssekretær."


  Linker til hele rapporten, og populariserte artikler omkring samme tema m.v., - til å klikke på - nederst på denne websiden!


  OPPDATERINGER - INKLUDERT KOMMENTARER TIL ÅRETS STATSBUDSJETT

  NØI-INDECO har analysert Statsbudsjettet for 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 og sannsynlige virkninger for norsk økonomi basert på Samgripingsmodellen m.v. Konklusjonen er at statsbudsjettene i hovedsak, men litt varierende, er nokså kompatible med Samgrepspolitikk, men mest sannsynlig

  a) er litt for lite ekspansive vedrørende total etterspørsel, og spesielt angående privat etterspørselsstimulering; og

  b) litt for lite orientert mot aktiv nærings- og tilbudsside-politikk med hensyn til i) å redusere markedsmakt og ii) stimulere til utnyttelse av stordriftsfordeler og kutt i byråkrati, og derigjennom iii) bl.a. redusere inflasjonen;

  til c) å bidra til redusert arbeidsledighet og en kurs i retning full sysselsetting og maksimal økonomisk vekst - under aktuelle miljømessige bibetingelser - i 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 såvel som i 2020.

  I tilknytning til punkt b) har NØI-INDECO spesielt sett på Matmaktutvalgets rapport og økonomisk-politisk oppfølging, og følger også utviklingen i eiendoms- og boligmarkedet nøye. Det er imidlertid stor usikkerhet, bl.a. angående situasjonen i andre land og konsekvenser for Norge, knyttet til denne analysen og konklusjonene. Men analysen indikerer at det vil være optimalt med noe justering av den økonomiske politikken i retningen antydet i punkt a), b) og c), dvs. i retning optimal Samgrepspolitikk. Det er altså sannsynligvis et visst rom for forbedringer, spesielt i tilknytning til årets forslag til statsbudsjett, som synes å bevege seg i feil retning når det gjelder punkt a), b) og c). Dvs. i feil retning i forhold til optimal Samgrepspolitikk, som også er folkepolitikk i motsetning til den øvrighetspolitikken som vi ser tendenser til i Siv Jensens og Erna Solbergs framlegg.

  Ad NØI-INDECOs kommentar og kritikk av Matmaktutvalgets rapport, klikk på følgende link: NOU 2011:4. Skivebom fra Matmaktutvalget. Statsbudsjettet for 2012 er hevdet å virke ganske nøytralt med hensyn til økonomisk vekst, arbeidsledighet og inflasjon, men disse variable påvirkes naturligvis også av andre faktorer. Også Statsbudsjettet for 2013 er hevdet å virke ganske nøytralt med henblikk på disse faktorene. Finansministeren karakteriserer budsjettet som stramt. Norge har per 2012 nær fire statsbudsjett på bok i Statens pensjonsfond utland, SPU, også kalt Oljefondet. Det tilsvarer til sammen rundt fire tusen milliarder kroner. Av denne summen vil 125 milliarder bli brukt til statsbudsjett for 2013. Det tilsvarer 3,3 prosent av fondet. Det betyr at statsrådet, til tross for at budsjettet som legges frem, er for valgåret 2013, nøyer seg med å bruke mindre enn det handlingsregelen tillater, som er 4 prosent. Høyre-Frp statsrådet fortsetter med moderat oljepenge-bruk og holder seg godt innenfor handlingsregelen ved å bruke 2,9 prosent av SPU i statsbudsjettet for 2014 og 3 prosent for 2015. For 2016 utgjør oljepenge-bruken 2,8 prosent av SPU, klart innenfor handlingsregelen. For 2017 utgjør oljepengebruken 3 prosent av SPU, og det er innenfor handlingsregelen. For 2018 utgjør oljepengebruken 2,9 prosent av SPU, og dette er innenfor den nye handlingsregelen på 3 prosent. For 2019 utgjør den planlagte oljepengebruken 2,7 prosent av SPU, og dette er innenfor handlingsregelen på 3 prosent. Budsjettet for 2019 er hevdet å virke nøytralt.

  For 2020 utgjør den planlagte oljepengebruken 2,6 prosent av SPU, og dette er innenfor handlingsregelen på 3 prosent, den beregnede budsjett-impulsen på total etterspørsel er negativ - 0,2 prosent, ned fra 0,5 prosent i fjor, og man antar 2,5 prosent vekst i BNP for Fastlands-Norge, ned fra 2,7 prosent i år. Likevel tipper man på en liten nedgang til 3,4 prosent arbeidsledighet (AKU) for 2020. Dette mener NØI-INDECO er vel optimistisk, og antyder at statsrådets forslag til statsbudsjett for 2020, er noe for stramt til å være godt kompatibelt med optimal Samgrepspolitikk, se over for detaljer om kritikken. Dessuten er innsatsen når det gjelder miljø og utslipp av klimagasser både i Norge og internasjonalt alt for dårlig. Det blir ikke "maksimal økonomisk vekst - under aktuelle miljømessige bibetingelser", se punkt c) av Samgrepspolitikken, av dette statsbudsjettet. Det har også vært en kraftig sentralisering i de senere årene, uten reduksjon i byråkrati - men tvert i mot en økning i dette. Dette framlegget fra Siv Jensen og Erna Solberg, Statsbudsjettet for 2020, går i samme retning. Dvs. det ser ut til å gå noe i retning av topptung samfunns-pyramide i lønn og/eller rang bredt definert, også inkludert miljøfaktorer, og dette er ikke i pakt med folkets - dvs. grunnplanets & grasrotas - interesser, og er klart i strid med Samgrepspolitikkens anbefalinger. Alt i alt er dette ikke folkepolitikk, f.eks. Samgrepspolitikk, men øvrighetspolitikk - dvs. politikk som tjener Byråkratiet bredt definert - toppene økonomisk og/eller politisk/administrativt i privat og offentlig sektor. Nå må politikken legges om i retning mer reelt demokrati, dvs. at folket (og dets interesser og behov) får økt innflytelse på de samfunnsmessige beslutningene generelt, både i privat og offentlig sektor. Dessuten økte arbeidsledigheten fra 3,5 prosent i mars til 3,8 prosent i juli 2019 (AKU). Og menneskeskapt global oppvarming øker for tiden med 0,2 ° C per tiår på grunn av tidligere og pågående utslipp i følge IPCC. Storparten av Folket krever sterk reduksjon i både arbeidsløsheten og den farlige globale oppvarmingen, og da bør politikken til Statsrådet legges klart om i retning Samgrepspolitikk. Konkret kan maksimalt 1,5 prosent arbeidsledighet og 1,5 ° C global oppvarming (siden førindustriell tid ca. 1720 - 1800) være operative mål, som bør - og kan - nås ved intensiv Samgrepspolitikk.

  Konklusjon: Det er nå klart tid for mer Samgrepspolitikk - og/eller Folkepolitikk mer generelt - Siv Jensen og Erna Solberg må nå legge om politikken i denne retningen. Den Byråkratiske øvrighetspolitikken til Erna og Siv, som også avspeiles klart i Statsbudsjettet for 2020, må tones klart NED! Politikken og systemet må bli mer demokratisk - større innflytelse fra Folket, så man kan være noenlunde sikker på at politikken blir gjennomført mer i samsvar med folkets krav!

  Forøvrig har NØI-INDECO innført kortformen Samgrepsmodell(er), på engelsk "Cogrips-model(s)", i stedet for det mer tungrodde Samgripingsmodell(er). Samgrepspolitikk blir da på engelsk "Cogrips-policy".

  I vanlige Keynes-modeller opererer man i hovedsak med symmetriske virkninger (symmetric effects) av a) tradisjonell ekspansiv politikk med økninger i offentlige utgifter etc, og b) innstramminger i den økonomiske politikken, - og dette er en hypotese og teori som i hvert fall i en del tilfeller nå ser ut til å måtte forkastes. Internasjonalt, i flere OECD-land, herunder i England, USA og flere land i Euro-sonen, ser det ut til å være en tendens til negative asymmetriske virkninger (negative asymmetric effects) av vanlig Keynespolitikk. De vil si at tradisjonell ekspansiv politikk gir liten reduksjon i arbeidsledigheten, mens innstramminger gir store økninger i ledigheten.

  I store deler av Europa ser det ut til at man til fulle får smake de negative asymmetriske effektene av Keynespolitikken, og man har i den nokså fåfengte ekspansive økonomisk-politiske fase pådratt seg store offentlige gjeldsproblemer, som man nå forsøker å bøte på ved harde innstramminger (austerity measures). Dette vil meget mulig sende arbeidsledigheten til nye og uante høyder og i hvert fall medføre vedvarende økonomisk depresjon. Muligheten for mer sosial uro og usikkerhet, herunder også redusert jobbsikkerhet, og kanskje også fare for mer autoritære regimer, er tilstede.

  Men sosial uro og usikkerhet kan også kanskje være en impuls til mindre autoritære systemer. Det vil tiden vise. Man har allerede sett tendenser til større protestbevegelser i flere OECD land. Men hvordan dette slår ut på de økonomisk-politiske systemene er foreløpig ganske usikkert. Jobbsikkerhet er i hovedsak en miljø-økonomisk faktor, mens sosial sikkerhet kontra usikkerhet generelt kan ha flere dimensjoner, som bl.a. kan påvirke stabiliteten av økonomisk-politiske systemer. Det sistnevnte representerer et stort forskningsfelt som det foreløpig er gjort lite på i samfunnsfaglige og andre relevante miljøer. Her kan og bør det gjøres mer. Et hovedproblemfelt er å stabilisere økonomisk-politiske systemer via sosial sikkerhet, uten at man som følge av dette utvikler et mer autoritært system. Samgrepspolitikk innebærer generelt et nedenfra og opp, reelt demokratisk perspektiv!

  Redusert jobbsikkerhet er ikke bare en negativ miljø-økonomisk faktor. Det kan også skape mer pessimisme og derigjennom redusert etterspørsel etter BNP (GDP) og økt arbeidsledighet, i en nedadgående spiral. Redusert jobbsikkerhet kan ha sammenheng med mange faktorer, bl.a. media og politiske signaler spiller en viss rolle her. Siden arbeidsledighet kan ramme relativt tilfeldig, vil sannsynligvis ikke bare økning i arbeidsledigheten, men også selve størrelsen på ledigheten, om denne er stor, bidra til redusert jobbsikkerhet. Forventninger om økonomiske problemer og spekulasjoner om kommende lavkonjunktur kan også bidra til redusert jobbsikkerhet.

  Frykt for å bli sagt opp, et viktig aspekt ved redusert jobbsikkerhet, kan avstedkomme at folk jobber hardere for å beholde jobben. Da trengs det færre hender for å lage BNP-volumet, produktiviteten øker (kunstig kan man si), og for gitt volumetterspørsel vil da sysselsettingen gå ned og arbeidsledigheten cet. par. øke. Frykt for ikke å få jobb, spesielt etter endt utdanning, er også et aspekt ved redusert jobbsikkerhet. Bl.a. større inntektsforskjeller som følge av arbeidsledighet innebærer et mindre rettferdig samfunn (less social justice).

  Og så har vi problemet med ustabilitet i de økonomisk-politiske systemene og fare for en utglidning i autoritær retning. Arbeidsledighet er også naturligvis sløsing med ressurser og av den grunn ikke samfunnsøkonomisk effektivt. Man kan konstatere sannsynligvis omfattende sosialt, velferdsmessige samt livs- og levestandards-messige negative konsekvenser, og delvis selvforsterkende mekanismer i en nedadgående spiral, knyttet til redusert jobbsikkerhet, arbeidsledighet og relaterte saker.

  Å få bukt med redusert jobbsikkerhet og oppnå tilnærmet full sysselsetting er bl.a. av nevnte grunner viktig, og her er Samgrepspolitikk (Cogripspolicy) trolig noe av det mest effektive for å få bukt med problemet. Dette vil også bidra til økt jobbsikkerhet, sosial sikkerhet generelt og sosial rettferdighet (social justice). Et demokrati må være rimelig trygt og sikkert, ellers er det ikke reelt demokrati. Og det vil vel folk flest ha. Reelt demokrati innebærer også at man klarer å holde arbeidsledigheten på et rimelig lavt nivå, i hvert fall sett over noe tid.

  Det ser forøvrig ut til å være en sammenheng mellom sosial effektivitet (Pareto-optimalitet; at ingen kan få det bedre uten at andre får det verre) og sosial rettferdighet (ombyttekriteriet; at ingen når alt kommer til alt vil bytte posisjon med noen annen), som begge kan være oppfylt i større eller mindre grad. Sosial rettferdighet er en viktig del av sosial justis bredt definert. Teoretisk vil løsninger som både er effektive og rettferdige, definert ved ombyttekriteriet, utgjøre en delmengde av mengden av Pareto-optimale løsninger. Det er også sannsynligvis slik at økt eller mye rettferdighet kan motivere til ekstra innsats, effektivitet og produktivitet. Her er vi kanskje ved et av kjernepunktene i den norske modellen, som i hovedsak er kompatibel med Samgrepsmodellen inkludert samgrepspolitikk, og representerer en type reelt demokrati - real democracy (signifikant, men ikke av høy grad), som relativt sett sannsynligvis er både ganske effektiv og rettferdig, også sett i internasjonalt perspektiv.

  Også i Norge kunne man fra 2008 til 2009 konstatere at tradisjonell Keynesiansk politikk hadde små positive ringvirkninger motkonjunkturelt. Det som gjorde at Norge ikke fikk et betydelig tilbakeslag med stor økt arbeidsledighet var først og fremst at svikt i etterspørselen tilsvarende -1,5% volumendring i BNP for Fastlands-Norge i stor grad ble oppveid av et fall i arbeidsproduktiviteten på 1,1%, og man hadde en utflating i arbeidsstyrken. Det var altså i stor grad næringslivets tilpasning med ikke å si opp folk tilsvarende redusert salgsvolum, som i hovedsak gjorde at SSBs AKU-arbeidsledighetstall for 2009 ble estimert til 3,2% av arbeidsstyrken, kun en liten økning fra 2008 hvor AKU-arbeidsledigheten var på 2,6% av arbeidsstyrken. Man kan altså vanskelig gi det rødgrønne sentrum-venstre statsrådets motkonjunktur-politikk på denne tiden hovedæren for å ha berget Norge nokså vel igjennom krisen så langt. Men nå er det altså tid for Samgrepspolitikk, et mer nedenfra og opp perspektiv, dvs. i folkets interesse.

  I 2010 var arbeidsledigheten på 3,6 prosent i følge SSB. Arbeidsløsheten for desember 2010 (gjennomsnitt november-januar) og januar 2011 (gjennomsnitt desember-februar) var henholdsvis 3,4 og 3,3 prosent. De arbeidsløse utgjorde 3,1 prosent av arbeidsstyrken i februar 2011. Det er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra november 2010. I august 2011 var arbeidsledigheten 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Den sesongjusterte arbeidsledigheten holdt seg stabil på 3,3 prosent i perioden september til desember 2011. Arbeidsledigheten i gjennomsnitt for 2011 var 3,3 prosent. I første kvartal 2012 var arbeidsledigheten (AKU) 3,2 prosent og i annet kvartal 3,3 prosent. Arbeidsledigheten i gjennomsnitt for 2012 (AKU) var 3,2 prosent. Arbeidsledigheten i gjennomsnitt for 2013 (AKU) var 3,5 prosent. Arbeidsledigheten i gjennomsnitt for 2014 (AKU) var også på 3,5 prosent. Arbeidsledigheten i gjennomsnitt for 2015 (AKU) var på 4,4 prosent. Arbeidsledigheten i gjennomsnitt for 2016 (AKU) var på 4,7 prosent. Arbeidsledigheten i gjennomsnitt for 2017 (AKU) var på 4,2 prosent. Det har vært en svakt nedadgående tendens i AKU-arbeidsledigheten fra 2017 til 2019, og for mars 2019 var ledigheten nede i 3,5 prosent, den laveste siden juni 2014, men i juli (gjennomsnitt for perioden juni - august 2019) var den oppe i 3,8 prosent, i følge SSB. I 2014 startet det kraftige oljeprisfallet, som sendte ledigheten i olje- og offshorebransjen i været, men dette har jo rettet seg opp i de senere årene.

  Fra begynnelsen av 1970-årene og fram til lav-konjunkturen i 1983-84 var arbeidsledigheten stabil i underkant av 2 prosent av arbeidsstyrken. I 1993 var 6 prosent av befolkningen arbeidsledige. Den såkalte "naturlige" arbeidsledighetsraten i Norge kan være omkring 2 prosent. Begrepet er nærmere drøftet i Samgripingsmodell-rapporten, notat 2., se link nedenfor. Det er også drøftet hvordan man kan få denne størrelsen nedover, da den ikke er naturgitt. Den "naturlige" arbeidsledighetsraten kalles også "likevektsledigheten".

  Arbeidsledigheten i Norge de seneste årene på rundt 3-4 prosent ligger sannsynligvis over den "naturlige" arbeidsledighetsraten. Det er som nevnt et visst rom for forbedringer av den økonomiske politikken, og ved en systematisk politikk for å få den "naturlige" arbeidsledighetsraten nedover, kan man få redusert arbeidsledigheten ytterligere, dersom den økonomiske politikken optimaliseres.

  I landene med stor arbeidsledighet er det ingenting som tyder på at den totale etterspørselen etter BNP og økonomien generelt av seg selv vil ta seg opp så mye at man kommer ut av depresjonen. Man kan jo også spørre seg hvor slike insentiver skulle komme fra? Adam Smith's usynlige hånd ser ikke bare ut til å være usynlig, men også ikke-eksisterende. Det ser ut til at den økonomiske sirkulasjonen allerede har kjørt seg fast på et alt for lavt nivå. Løsningen ser ut til å være Samgrepsmodeller og Samgrepspolitikk, og at man forlater Keynes og Keynesparadigmet og annet foreldet sosialøkonomisk tankegods.

  Med hensyn til at USA, England og Japan har tydd til kvantitative lettelser (quantitative easing), dvs. "trykke ferske penger", i motkonjunkturpolitikken, så er det tvilsomt om dette har og får noen særlig effekt på arbeidsledigheten, med mindre dette kombineres med Samgrepspolitikk, dvs. til å øke kjøpekraften for folket, dvs. grunnplanet & grasrota og derigjennom øke den private etterspørselen. Dette skyldes bl.a. at Folket som regel har størst konsum-tilbøyelighet, eller mer generelt - størst etterspørsels-tilbøyelighet blant befolkningen, og dermed bidrar mest effektivt til økning i total etterspørsel ved økt disponibel inntekt, dvs. inntekten som gjenstår til bruk etter trukket skatt og med tillegg for eventuelle mottatte stønader. Moderat bruk av kvantitative lettelser kombinert med Samgrepspolitikk kan imidlertid være en vei ut av uføret, uten ytterligere forgjelding av offentlig sektor. I 2015 har også den Europeiske Sentralbanken, ECB, innført kvantitative lettelser, men uten at dette kombineres med Samgrepspolitikk - Folkepolitikk, så det er tvilsomt om dette vil ha noen særlig effekt på arbeidsledigheten i EU.

  Total etterspørsel nominelt er der den økonomiske sirkulasjonen starter, og denne etterspørselen styrer den økonomiske sirkulasjonen. Sentraladministrasjonen er hovedansvarlig for at den totale etterspørsel/(prisnivå x produktivitet) = full sysselsetting, men en må sørge for at etterspørselen ikke koker bort i offentlig og privat byråkrati.

  Det er ingenting i veien for at Norge lar Oljefondet (SPU), - og dermed fremtidige pensjonisters penger - være i fred, og tar i bruk noe kvantitative lettelser i kombinasjon med Samgrepspolitikk om konjunkturene tilsier det. Dette vil ventelig også dempe et mulig utilbørlig press mot kronen. Man står ikke i fare for å ende opp som noe i retning av Zimbabwe ved en moderat bruk av kvantitative lettelser i kombinasjon med Samgrepspolitikk ved konjunktursvikt.

  NØI-INDECOs Samgripings- eller om man vil, Samgrepsmodell, er velegnet til teoretisk og økonometrisk å belyse hvorfor man får - eller kan få - en slik empirisk utvikling, dvs. at man får negative asymmetriske virkninger av vanlig Keynespolitikk.

  Samgrepspolitikk er sannsynligvis en mer effektiv form for etterspørsels-styring i vid forstand en Keynesiansk politikk. Det ser nå ut til at Keynesparadigmet, på grunn av negative asymmetriske effekter, står for fall og bør skrotes til fordel for Samgrepsmodeller og Samgrepspolitikk, inspirert av Ragnar Frisch. (Cogrips-policy is probably a more efficient way of demand management broadly defined than Keynesian policy. The Keynesian paradigm, due to negative asymmetric effects, is falling and should be scrapped in favor of Cogrips-models and Cogrips-policy, inspired by Ragnar Frisch.)

  Ved nyttår 2011 kan vi se tilbake på at Norge har nydt godt av stigende råvarepriser på verdensmarkedet, noe som også har dempet virkningene av den økonomisk krisen her til lands. Når det gjelder råoljeprisen forventer NØI-INDECO en moderat stigning over første kvartal 2011, og man kan kanskje komme opp i 100 US $ per fat enkelte dager. Sjømateksporten og oppdrettsnæringen har oppvist en gunstig utvikling som forventes å fortsette i 2011. Man har også økt bearbeidingsgraden. NØI-INDECO konstaterer fremdeles en viss investeringstørke i fastlands-økonomien når det gjelder private investorer. Kompatibelt med Samgrepspolitikk har imidlertid det offentlige tatt betimelige grep angående investeringssiden.

  Man har f.eks. styrket Statkrafts egenkapital og det forventes at foretaket vil investere ca 20 milliarder her hjemme i Norge. Norge og Sverige ble i 2010 enige om et felles elsertifikatmarked. Forhandlingene om de grønne sertifikatene har pågått i mange år, og for ett år siden kom Norge og Sverige til enighet om å etablere en slik ordning fra og med 2012. Sent i 2010 ble man enige om detaljene. Avtalen innebærer at hvert land skal finansiere 13,2 TWh fornybar elektrisitet innen 2020, noe som miljøbevegelsen ser på som et stort skritt i en mer miljøvennlig retning. Avtalen mellom Norge og Sverige er den første i sitt slag i Europa, og strekker seg i første omgang fram til 2020. Det økte tilbudet i elkraftmarkedet vil forhåpentligvis bidra til å moderere prisutviklingen. NØI-INDECO mener også at det offentlige bør ta initiativ som kan stimulere til nyinvesteringer i boligmarkedet, ellers kan man få en uheldig prisboble. Situasjonen i norsk økonomi for 2011 tilsier en fortsatt aktiv Samgrepspolitikk bredt definert.

  31.01.2011 kom råoljeprisen opp i 100 US $ per fat for første gang siden 2008, hovedsakelig på grunn av uroen i Egypt. 01.02.2011 var råoljeprisen litt over 100 US $ per fat. I siste uken av Mars var gjennomsnittsprisen omlag 115 US $ per fat, som også var gjennomsnittsprisen for Mars måned. Tirsdag 05.04.2011 var råoljeprisen 123 US $ per fat. Nærmere om råoljeprisutviklingen, dynamisk markedsmodell og prognoser, se link nedenfor. Oljemarkedsmodellen er også en submodell i Samgripingsmodell-notatet/rapporten nevnt over, som er linket opp nedenfor (notat 2).

  05.05.2011. Utviklingen i boligmarkedet. Foreløpige tall fra SSB tyder på at boligbyggingen var markant høyere i januar-mars 2011 sammenlignet med samme periode året før. Antall igangsatte boliger gikk opp med 39 prosent, mens bruksareal til andre bygg enn boligbygg gikk opp med 14 prosent. Samtidig viser prisene en utflating. Det later ikke til å være noen overhengende fare for en prisboble i bolig- og eiendomsmarkedet, men det bør nok likevel legges til rette for en økning i investeringene, da nivået i fjor var lavt.

  07.07.2011. ECB, sentralbanken for euro, har økt renten i den hensikt å dempe inflasjonen. På side 26 i Samgripingsmodell-notatet/rapporten, som er linket opp nedenfor (notat 2), er det argumentert for at dette vil virke mot sin hensikt, og bidra til økt inflasjon. 03.11.2011 kutter ECB styringsrenten (benchmark rate) igjen med et kvart prosentpoeng til 1,25 prosent. 08.12.2011 kutter ECB styringsrenten med et kvart prosentpoeng til 1,00 prosent. 14.12.2011 satte Norges Bank ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent. Siste gang renten var på et så lavt nivå var tidlig i mai 2010. 14.03.2012. Norges Bank setter ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent. 05.07.2012 satte ECB ned styringsrenten med et kvart prosentpoeng til 0,75 prosent. 02.05.2013 satte ECB ned styringsrenten med et kvart prosentpoeng til 0,50 prosent. 07.11.2013 satte ECB ned styringsrenten med et kvart prosentpoeng til 0,25 prosent. 05.06.2014 satte ECB ned styringsrenten med 0,1 prosent til 0,15 prosent. Samtidig blir innskuddsrenten negativ (- 0,1 prosent). 04.09.2014 satte ECB ned styringsrenten til 0,05 prosent. Innskuddsrenten senkes til - 0,2 prosent. 10.03.2016 satte ECB ned styringsrenten til 0,00 prosent. ECB satte også ned innskuddsrenten til minus 0,4 prosent. Den var fra før på minus 0,3 prosent.

  11.12.2014. Norges Bank setter ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent. 18.06.2015. Norges Bank kutter styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,0 prosent. 24.09.2015. Norges Bank kutter styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Samtidig har den norske valutaen NOK i 2015 blitt depresiert med omkring 20 prosent i forhold til sentrale valutaer. Dette gir et viktig bidrag til å styrke den norske konkurranse-evnen og økt eksport-etterspørsel og redusert import-etterspørsel. 17.03.2016. Norges Bank kutter styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 0,50 prosent. 20.09.2018. Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 0,75 prosent. 21.03.2019. Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 1,00 prosent. 20.06.2019. Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 1,25 prosent. 19.09.2019. Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 1,50 prosent. 13.03.2020. Norges Bank setter ned styringsrenten med 0,50 prosentpoeng, til 1,00 prosent. 20.03.2020. Norges Bank setter ned styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, til 0,25 prosent. 07.05.2020. Norges Bank setter ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 0,00 prosent. Styringsrenten vil mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. 23.09.2021. Norges Bank setter opp styringsrenten fra null til 0,25 prosent, og varsler flere økninger. 16.12.2021 setter Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosent til 0,5 prosent. 24.03.2022 setter Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosent til 0,75 prosent. 23.06.2022. For første gang på 20 år øker Norges Bank styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, til 1,25 prosent. Og mer skal det bli. 18.08.2022. Norges Bank økerstyringsrenten med 0,5 prosentpoeng, til 1,75 prosent.

  17.10.2011. Tobin skatt. En liten Tobinskatt eller annen skatt på internasjonale finanstransaksjoner kan bidra til å legge grunnlag for økt nasjonal etterspørsel via Samgrepspolitikk, og overskuddet kan f.eks. anvendes til en internasjonal sikkerhetsstyrke underlagt FNs sikkerhetsråd. Den kan bl.a. ta seg av piratene utenfor Somalia. Det ligger i sakens natur at styrken logistisk også må sørge for mat til sultrammede i landet og aktuelle land rundt.

  06.11.2011. Vanskeligere for norsk eksport. Prisene på viktige norske eksportvarer som laks og aluminium har falt. Omkring halvparten av norsk eksport selges på det europeiske markedet. Forsterkes den økonomiske krisen i EU, kan det få negative konsekvenser for norsk eksport og bidra til økt arbeidsledighet her til lands, om man ikke finner alternativ avsetning. Jobbsikkerheten blir mindre. Tendenser til økt arbeidsledighet kan imidlertid motvirkes med en mer aktiv Samgrepspolitikk.

  Tilbakegang i julehandelen. 31.01.2012 rapporteres det om en liten nedgang i julehandelen i 2011. Dette kan ha en tilsvarende liten negativ effekt på sysselsettingen. Spesielt oljerelatert virksomhet, bygg og anlegg samt offentlig sektor hadde imidlertid en god sysselsettingsutvikling. Den sesongjusterte arbeidsledigheten holdt seg som nevnt stabil på 3,3 prosent i perioden september til desember 2011. Dette er likevel en liten økning i ledigheten, som var 3,2 prosent av arbeidsstyrken i august 2011.

  12.06.2014. Mer midlertidige ansettelser fører ikke til økt sysselsetting. Høyre-Frp-statsrådet har foreslått endringer i arbeidsmiljøloven i retning mer midlertidige ansettelser. Sysselsettingen bestemmes av total etterspørsel, prisnivået og arbeidsproduktiviteten. Adgang til mer midlertidige ansettelser vil høyst sannsynlig ikke endre disse faktorene, og det man oppnår er derfor kun flere midlertidige ansatte som andel av sysselsettingen, uten at sysselsettingen totalt endres. "Oppmyking" av arbeidsmiljøloven i retning mer midlertidige ansettelser vil høyst sannsynlig ikke føre til økt sysselsetting. Næringsøkonomisk Institutt ser det som uheldig med en større andel av midlertidige ansatte av sysselsettingen, når denne altså ikke øker, men står på stedet hvil, og sier nei til denne "oppmykingen" av arbeidsmiljøloven.

  20.03.2014 - 23.10.2019. Arbeidsledigheten på vei opp. Arbeidsledigheten økte fra 3,5 til 3,8 % fra mars til juli 2019. Arbeidsledigheten var på 3,2 prosent i 2012 (AKU) stigende til 3,5 prosent i 2013. Det forventes en ytterligere økning i ledigheten i 2014, dersom det ikke settes inn tilstrekkelige motkonjunktur-tiltak. Det er tid for intensivert samgrepspolitikk. Senere viste det seg at arbeidsledigheten i gjennomsnitt for 2014 (AKU) også var på 3,5 prosent. I 2015 har arbeidsledigheten (AKU) økt til 4,4 prosent. I 2016 har arbeidsledigheten (AKU) økt til 4,7 prosent. Det er igjen tid for intensivert samgrepspolitikk. 01.01.2016. AKU-arbeidsledigheten nærmer seg 5 prosent, grensen for økonomisk depresjon. Det er på tide med mer og flere etterspørsels-stimulerende tiltak og et større innslag av (desentralistisk) planøkonomi for å få ned arbeidsledigheten. 30.03.2018. Situasjonen bedret seg noe i 2017 og AKU-arbeidsledigheten i gjennomsnitt for 2017 var på 4,2 prosent. Dette er fremdeles et uakseptabelt høyt tall og det er fortsatt behov for en intensivert samgrepspolitikk. Som nevnt over har det vært en svakt nedadgående tendens i AKU-arbeidsledigheten fra 2017 til 2019, og for mars 2019 var ledigheten nede i 3,5 prosent, men i juli var den oppe i 3,8 prosent. Dette kan være en tilfeldig variasjon, AKU er jo en spørreundersøkelse med en viss feilmargin, men det kan være begynnelsen på en stigende trend i arbeidsledigheten. Uansett er nivået på 3,5 - 4 prosent arbeidsledighet for tiden (2019) alt for høyt, og det trengs en mer intensiv samgrepspolitikk for resten av 2019 samt 2020 og videre fremover. Dette gjelder ikke bare med hensyn til arbeidsledighet og sysselsetting, i tillegg må lønns- og rangsforskjeller utjevnes og miljøfaktorene må tas mer hensyn til (se bl.a. innledningen til dette skrivet og sitatene om løsning av klimakrisen fra det oppdaterte Samgrepsmodell-notatet), i samsvar med Folkets - grunnplanets behov, ønsker og krav, generelt må det bli mer demokrati - større innflytelse fra Folket på de samfunnsmessige beslutningene, som i hovedsak tas av Øvrigheten, økonomisk og/eller politisk/administrativt i privat og offentlig sektor, dvs. av Byråkratiet bredt definert. Kort og godt - vi må få til en signifikant AV-BYRÅKRATISERING! Dette skaper igjen grunnlag for økt bærekraftig økonomisk vekst via intensivert Samgrepspolitikk, både miljø- og markedsøkonomisk bredt definert!

  Fotnoter med: Siste nytt og kommentarer om Korona-krisen m.v. med referanser bl.a. til Cogrips-model og -policy

  18.11.2019. «Åpent Brev» ad justering av Statsbudsjettet er oppdatert. Norge snart tilbake i konjunkturkrise tilsvarende i 1989-90? NB! Alle samfunnskriser må som regel løses samtidig! De siste 12 månedene er 6.311 bedrifter gått konkurs eller tvangsavviklet. Tall fra data- og analyseselskapet Bisnode viser at 6311 norske bedrifter er slått konkurs eller tvangsavviklet i løpet de siste tolv månedene. Vi har gjennom året sett flere kjente kjeder som er slått konkurs. Første ut blant de store og mest synlige konkursene i 2019 var leketøybutikkene i Toys'r'Us/BR. Konkursen som helt klart fikk mest omtale i mediene kom på sensommeren og var Ving-eier Thomas Cook og nå ganske så nylig har vi sett eieren av kosmetikkjedene Vita og Loco har måtte kaste inn håndkleet. På toppen av dette kommer også avviklinger. Som for eksempel Dominos Pizza som har varslet at de vil trekke seg ut av Norge. I alt økte antall tvangsavviklinger med 11,6 prosent bare i oktober – sammenlignet med oktober 2018. Dermed nærmer vi oss tilstanden under finanskrisen, mener Bisnode. For mens det i løpet av 2009 var 6449 bedrifter som ble slått konkurs eller tvangsavviklet - er tallet fra 1. november i fjor og ut oktober i år på 6311. Nå er ikke anslag på antall konkurser i privat næringsliv noen sikker indikator på stigende arbeidsledighet, men dette ser noe faretruende ut for målstyring ned mot 1,5 prosent arbeidsledighet (AKU) i 2019 og 2020 og videre. Kilde: ABC-Nyheter.

  10-11.03.2020. Koronavirus og oljepriskrasj: Virusfrykt og redusert økonomisk aktivitet i verdensøkonomien førte til at forrige uke ble den verste uka på Oslo Børs siden 2011. 09.03.2020 gjorde kollaps i oljeprisen at børsen raste ytterligere. Ved åpningen falt børsen 12 prosent, men stabiliserte seg utover dagen 09.03.2020 på 8 prosent. Børsene i USA og resten av Europa opplevde også kraftige fall. Norsk Industri ber staten om krisehjelp. Statsministeren og finansministeren redegjorde for en del mulige tiltak 10.03.2029. Det var først og fremst endringer i permitteringsreglene med mer statlig finansiering som stod på programmet. Sannsynligheten for at vi får en økonomisk krise i Norge og internasjonalt er ganske stor. Den er stor nok til at man må ta høyde for det i planleggingen av den økonomiske politikken. Nå er det tid for praktisk Samgrepspolitikk. Da må en ta hensyn til at folk lar ikke være å kjøpe tjenester og varer fordi de er blakke, men fordi de er redde. En må da bruke offentlige midler mer treffsikkert for å skape jobber og hindre arbeidsledighet, i tillegg til vanlig ekspansiv motkonjunkturpolitikk. I tråd med god Samgrepspolitikk ble det oppfordret til å jobbe mer hjemmefra, og man kan da benytte telefon- og videokonferanser til møter. Utstyr for dette må nå raskt komme på plass. Å jobbe hjemmefra vil også ha en positiv effekt på CO2 utslippet pga. mindre reising.

  20.03.2020. Statsrådet legger en rekke nye tiltak på bordet for å håndtere koronakrisen. Kutt i momsen for en del varer og tjenester, nye sykeregler og omfattende statlige lånegarantier er nå på vei. Alt dette, og spesielt kutt i momsen, er i samsvar med god Samgrepspolitikk. Statsrådet foreslår å kutte den lave momssatsen fra 12 til 8 prosent, og foreslår å redusere momsen på persontransport, overnatting og deler av kultursektoren. Det foreslås å redusere momsen fra 20.03.2020, til og med 31. oktober 2020. Virusutbruddet vil ha stor innvirkning på norsk økonomi, og trekke aktiviteten betydelig ned den nærmeste tiden. Samtidig vil de økonomiske tiltakene som nå iverksettes motvirke inntektsbortfallet og bedre likviditeten i norske bedrifter og husholdninger med om lag 280 milliarder kroner. Til sammenligning var samlet verdiskaping i fastlandsbedriftene rundt 500 milliarder kroner per kvartal før virusutbruddet. Usikkerheten om hvor lenge virusutbruddet varer er stor. Rent teknisk er kostnadsanslagene basert på at de strengeste smitteverntiltakene opprettholdes i to måneder, for deretter gradvis å vende tilbake til det normale. Kortere eller lengre varighet vil slå kraftig ut i kostnadsanslagene. NØI-INDECO stiller spørsmål om tiltakene er tilstrekkelige. Krisen kan godt bli langvarig - opp i mot ett og et halvt år. Foreløpig ser det ut til at tiltakene er ganske kompatibelt med Samgrepspolitikk.

  21.03.2020. Unntakstilstand: Ad krisefullmaktslov = koronaloven. Statsrådets forslag til krisefullmaktslov, som ble lagt fram på torsdag 19.03.2020, fikk krass kritikk av juss-eksperter for å gi statsrådet alt for vide fullmakter. Loven som Stortinget samlet seg om lørdag 21.03.2020, er kraftig strammet inn. – Det var ikke et forsøk på statskupp, det var et forsøk på å få hverdagen til folk til å fungere. Nå tror jeg at vi har fått de hjemlene vi trenger, sa statsminister Erna Solberg etter at Stortinget hadde stemt over loven lørdag 21.03.2020. - Vi skal ikke ha mer fullmakter enn nødvendig eller lengre enn nødvendig, sa justis-statsråd Monica Mæland (H). Koronaloven gir statsrådet fullmakt til å gjøre endringer i 62 nærmere spesifiserte lover. Det er statsrådet selv som har spilt inn de 62 lovene, men verken Solberg eller Mæland kan love at de har tenkt på alt. – Det kan være vi må komme tilbake til Stortinget med andre lover, sier Solberg. Statsrådet mener loven er nødvendig for raskt å kunne endre Nav-regelverket, slik at folk kan få utbetalt dagpenger og ytelser i tråd med krisevedtakene Stortinget har gjort den siste uka. Men også regler for regnskapsinnlevering, generalforsamlinger, saksbehandlingsregler og pasientrettigheter kan bli endret med grunnlag i loven, ifølge Solberg og Mæland. Det kan også bestemmelser i arbeidsmiljøloven, men statsrådet understreker at partene i arbeidslivet vil bli tatt med på råd. Loven skal bare gjelde i én måned, - foreløpig. – Tidsperspektivet betyr bare at Stortinget må samles flere ganger hvis det er nødvendig. I praksis tror jeg dette er helt i tråd med de behovene vi hadde, sa Erna Solberg lørdag ettermiddag. – Vi vet ikke hva vi står overfor, om vi trenger én, tre eller seks måneder vet vi ikke. Men vi lever godt med dette. Så må vi komme tilbake til tidsperioden, sa Mæland. Kilde: NTB.

  24.03.2020. 291.000 personer er nå arbeidsledige i Norge i følge Nav. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken og er de høyeste tallene siden 1930-tallet, ifølge NHO. Den siste uka har 142.000 flere registrert seg som ledige, en økning på 95 prosent, ifølge tall fra Nav som ble lagt fram tirsdag 24.03.2020. Tirsdag 10. mars var 65.000 personer registrert som helt ledige, mot 291.000 i dag. – Utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de siste to ukene er uten historisk sidestykke, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Hovedårsaken er en kraftig økning i antall permitteringer, bl.a. som følge av koronatiltakene statsrådet har innført. 90 prosent av dem som har registrert seg som ledige i løpet av den siste uken, har oppgitt at de er permittert. Tallene er nesten ikke til å fatte, mener NHO-sjef Ole Erik Almlid. – Et land som Norge, kan ikke leve med stor arbeidsledighet. Det er opplagt feil økonomisk, men også sosialt og moralsk, mener Almlid. NHO-sjefen understreker at mange av dem som nå er ledige, er permitterte og dermed skal tilbake i jobb etter hvert. – Men vi sitter også på tall som viser at mange vurderer ytterligere permitteringer, og oppsigelser og nedbemanninger. Det blir verre før det blir bedre, sier han. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen kaller situasjonen helsvart.  – Jeg har aldri sett lignende tilstander i norsk arbeidsliv. Dette er svært alvorlig, sier Gabrielsen. NB! God Samgreps-politikk betyr at helsen går foran alt, og statsrådet ser ut til å være på denne linjen, og det er bra, men velferdstiltak til de ledige må sikres også fremover. Norge skal fortsatt være et solidarisk velferdssamfunn, og kjøpekraften til Folket må sikres. Dette er god Samgreps-politikk. Statsrådet fortsetter alle Koronatiltakene, foreløpig til over påske... NØI-INDECO-nettverket støtter helhjertet opp om Korona-dugnaden. Her må man forsøke 100% å slå ned Covid-19 viruset, koste hva det koste vil, til en vaksine er utviklet og anvendt i full målestokk, så populasjonen i det store og det hele blir immune.

  25.03.2020. Ny treffsikre næringsstøtte-tiltak varsles: De svært inngripende tiltakene for å begrense korona-smitte har gjort at mange har måttet stenge ned driften helt. Eksempler på dette er frisører, treningssentre, optikere og hudpleiesalonger. Statsrådet og stortinget har kommet med to økonomiske krisepakker, men disse har stort sett handlet om å redusere/utsette betalinger til staten, bedre tilgangen på lån og gjøre permitteringsreglene gunstigere for bedrifter og arbeidstakere. Problemet for mange bedrifter som har måttet stenger er at inntektene falt til null, mens faste kostnader som husleie, rentebetalinger og leie/leasing av utstyr fortsetter å løpe. Utsatt skatt, redusert arbeidsgiveravgift og billige lån hjelper derfor bare delvis på problemene. Nå peker NØI-INDECO og flere ledende politikere fra opposisjonen på Danmark. – Vi må gjøre som de gjør i Danmark: Sikre at de bedriftene som blir fratatt all inntekt over natta får dekket deler av utgiftene sine sånn at de ikke går over ende, sier JHØs partikollega Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Danmark har, som Norge, innført betydelige økonomiske støttetiltak etter å nærmest ha stengt ned deler av næringslivet. En ordning som danskene har innført er at bedrifter som er beordret stengt kan få kompensert opp til 100 prosent av de faste kostnadene fra staten. Ordningen er anslått til å koste staten rundt 13 milliarder danske kroner i måneden. Både NØI-INDECO og Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet tar nå til orde for å innføre noe liknende her til lands. Statsrådet jobber nå på spreng med en ny runde krisetiltak som etter planen skal lanseres fredag 27.03.2020. Nærings-statsråd Iselin Nybø sier at en av tiltakene de ser på er nettopp en kompensasjonsordning.  – Vi er i god dialog med næringslivsorganisasjonene NHO og Virke for å se på hvordan vi kan innrette en kompensasjonsmodell. Men detaljene i den er ikke klare, og det må vi komme tilbake på fredag. Men vi jobber altså med en kompensasjonsordning, sier Nybø.

  Forøvrig, FHI er enige med NØI-INDECO om Korona-krisens sannsynlige varighet. Camilla Stoltenberg om krisen: Tror vi må leve med tiltak i minst 18 måneder. Norge vil kanskje ikke vende tilbake til normalen før det finnes en vaksine. Det mener direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI), i følge NRK. Nær halvparten av alle yrkesaktive har nå hjemmekontor på grunn av koronaviruset og 47 prosent av disse sier de er like effektive eller mer effektive nå enn  på sin vanlige arbeidsplass. 49 prosent av alle yrkesaktive som ikke er permittert eller sykmeldte svarer at de hadde hjemmekontor torsdag 19. mars. 41 prosent vurderer at de var litt mindre effektive og 12 prosent sier at de var mye mindre effektive på hjemmekontoret denne dagen. Neste ingen svarer at dette ikke fungerte i det hele tatt, melder TØI. - Når denne krisen er over er det ikke utenkelig at vi kan få et oppsving både når det gjelder hjemmekontor og bruk av videomøter, sier forskningsleder Susanne Nordbakke ved TØI. At en så stor andel av befolkningen har mulighet for å jobbe hjemme er interessant i forhold til arbeidsreiser og belastninger på transportsystemet. Mer hjemmekontor kan for eksempel også i en normalsituasjon være med på å lette presset på biltrafikken og kollektivtrafikken i rushtiden, sier Nordbakke, ganske på linje med det NØI-INDECO tidligere har uttalt på dette feltet.

  27.03.2020. Ad cash til Korona-rammede bedrifter. Statsrådet foreslår at staten – felleskassen - dekker en del av de faste utgiftene for bedriftene som er koronarammet. Tiltaket anslås å koste 10–20 milliarder kroner per måned. – Nå er vi i fase to. Nå handler det om bedrifter som trenger cash, ikke kreditt, sier finans-statsråd Jan Tore Sanner (H). – Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sier  Sanner. Målet er at ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og den utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto, opplyser statsrådet. NØI-INDECO støtter dette tiltaket, og mener man bør heller være litt for raus, enn knipen. Dette gjelder også utbetalinger til Folket, herunder også koronarammede selvstendige næringsdrivende. Er det problemer med finansieringen får man ty til Kvantitativ lettelse (engelsk: quantitative easing, QE), dvs. "trykke noen ferske penger". Faren for inflasjon er minimal i denne situasjonen.

  28.03.2020. De rødgrønne blokkerer kriseforskrifter. Fredag 27.03.2020 fikk Stortinget oversendt et første sett med nye forskrifter fra statsrådet under Koronaloven, som gir statsrådet vide fullmakter til å iverksette krisetiltak. Alle slike kriseforskrifter kan blokkeres av et mindretall på en tredel av de folkevalgte på Stortinget, og den muligheten har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG nå bestemt seg for å benytte seg av. De fem partiene blokkerer et sett med forskriftsendringer på utdanningsfeltet, opplyses det i en pressemelding lørdag 28.03.2020. NØI-INDECO får støtte for sitt forslag om kvantitativ lettelse for å finansiere Korona-tiltak.  – Trykk heller penger enn å tappe Oljefondet til Korona-krisetiltak, anbefaler Jørgen Randers og Thorvald Grung Moe.  «Vi trenger ikke trekke på Oljefondet for å finansiere krisetiltak. Det kan Norges Bank gjøre - med et tastetrykk.» Det skriver professor emeritus Jørgen Randers ved Handelshøyskolen BI og forsker og tidligere spesialrådgiver ved Norges Bank, Thorvald Grung Moe, i en kronikk i Klassekampen lørdag 28.03.2020. Hundrevis av milliarder går nå med i krisetiltak i forbindelse med Korona-epidemien. De to ekspertene maner Storting og regjering til å la verdiene forbli i Oljefondet og heller la sentralbanken trykke penger som fordeles på folk så de kan opprettholde aktivitet. I normale tider forbyr eksisterende lovverk sånne ting av relativt gode grunner – gode grunner særlig for de rikeste, for de ikke har interesse av inflasjon, svarer Randers. – Men nå blir det heller ikke inflasjon fordi kapasitetsutnyttelsen er så lav, legger han til. En presisering fra NØI-INDECO: Kvantitative lettelser brukes til å finansiere a) innenlandsk virksomhet og etterspørsel, mens Oljefondet (SPU) brukes til b) å finansiere importoverskuddet. Man kan nå a) benytte sjansen til bl.a. å bytte ut bilparken til hydrogen og elektrisk til en billig penge og anskaffe annet grønt utstyr, og b) bygge infrastruktur i denne sammenheng, samt bredbånd over hele landet, c) delvis i offentlig finansiert, mye i kommunalt - og delvis privat regi. Her må nå det offentlige tenke og handle desentralisert planøkonomisk i Koronakrisetider. Man må nå ruste opp kommunene m.v. til den nye grønne tid etter Koronakrisen.

  30.03.2020. Ekstramilliarder til kommunene. Det ligger etter det NRK kjenner til, an til at norske kommuner og fylker får ekstrabevilgninger på 5-7 milliarder kroner i forbindelse med Koronakrisen. Statsrådet ønsket først ikke å beløpsfeste dette, men har valgt å komme opposisjonen i møte. NØI-INDECO hilser dette velkommen, men mener beløpet er alt for lite. Det må nå settes i gang reparasjoner, vedlikehold og realinvesteringer i kommunene i stort monn, for å avhjelpe arbeidsledighet blant håndverkere m.v. og som nevnt for å ruste opp kommunene for den nye grønne tid etter Koronakrisen. Dette er god Samgreps-politikk. Finans-statsråd Jan Tore Sanner (H) anslo mandag 30.03.2020 i et brev til Stortinget at kontantstøtten til bedriftene vil koste 50 milliarder kroner fram til slutten av mai 2020, noe som er mer enn først anslått.

  31.03.2020. I Korona-tiltakspakke nr. 3 ble den lave momssatsen som statsrådet har gått inn for å redusere til 7 prosent, ytterligere redusert til 6 prosent. I tillegg blir det kompensasjon til kollektivselskapene for tapte billettinntekter. Flertallet på Stortinget er enige om å øke støtten til studenter. I tillegg skal partiene ha blitt enige om en pakke for å få i gang grønne investeringer, bl.a. i form av havvind. Det ble i første omgang bevilget 5 milliarder kroner mer til kommunene, og at staten forplikter seg til å dekke kommunenes merutgifter i forbindelse med Koronakrisen.

  06.04.2020. Helsestatsråd Bent Høie (H) mener at Koronaepidemien i Norge er under kontroll. Virussmittede nordmenn smitter sannsynligvis ca. 0,7 personer i gjennomsnitt. NØI-INDECO advarer sterkt mot å slippe opp på Korona-tiltakene. Kontrollen er skjør. Helsen går foran alt - også økonomien, men velferden til Folket må sikres.

  07.04.2020. Over 400.000 har søkt om dagpenger hittil i år, opplyser Nav. Ordningen med kontantstøtte til Koronarammede bedrifter går gjennom i stortinget. Kompensasjonsordningen for bedriftene ble lagt fram på Stortinget tirsdag 07.04.2020. Bedriftene trenger kontantstøtte, det er alle enige om, og pakken har blitt bedre gjennom forhandlingene på Stortinget. NØI-INDECO hilser kompensasjonsordningen for bedriftene velkommen, men advarer mot mulig misbruk. Dette er god Samgreps-politikk. NB! Statsrådet åpner for å slippe opp på en del av Korona-tiltakene. Dette gjelder særlig skole og barnehager, men også en del næringsdrivende. NØI-INDECO er sterkt mot dette "frislippet" i Korona-tiltakene. Dette vil sannsynligvis svi seg signifikant i antall Koronarelaterte dødsfall i Norge.

  07.05.2020. Norges Bank setter ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 0,00 prosent. Styringsrenten vil mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Dette vil ventelig stimulere eksport-etterspørselen via lavere valutakurs, boligetterspørselen og investeringsetterspørselen generelt noe pga. lavere NIBOR-rente, men begrenset på grunn av generell pessimisme i næringslivet, og redusert import-etterspørsel på grunn av høyere pris på import. Alt i alt vil total etterspørsel i Norge ventelig gå noe opp, og BNP gå noe opp, og arbeidsledigheten dermed gå noe ned, men effekten er begrenset på grunn av Koronatiltakene. Dette er god Samgrepspolitikk.

  12.05.2020. Ad revidert stats- og nasjonalbudsjett. I revidert statsbudsjett for 2020 forslår statsrådet en relativt ekspansiv motkonjunkturpolitikk, med bruk av ca. 4,2 prosent av SPU (Oljefondet) mens handlingsregelen tilsier maksimalt 3 prosent. Her kunne man brukt noe kvantitative lettelser, og dermed spart på oljepengebruken. NØI-INDECO mener det trengs enda mer ekspansiv finanspolitikk, spesielt i retning mer grønn økonomi. I denne forbindelse kan en merke seg at CO2 rensing og lagring ikke er miljø- og samfunns-økonomisk lønnsomt i stor skala, og pengebruk her bør stoppes. Også kommuneøkonomien må styrkes mer. For øvrig gjelder fortsatt at helsen - koronatiltak - går foran alt - også økonomien, men velferden til Folket må sikres. Statsrådets forslag til revidert statsbudsjett er litt for lite ekspansivt og grønt til å være optimalt god Samgrepspolitikk, men er ikke så helt ille.

  01.10.2020. Korona Antiklima-konkurs vs. Klima-vekst-strategi. En bør nå la antiklima-bedrifter og slike avdelinger i storbedrifter (som i Equinor f.eks.) gå konkurs, og ikke la de få en krone i korona-støtte subsidier, og bare subsidiere klima-vekst-bedrifter og sådanne avdelinger i storkonserner. Samtidig må etterspørselen stimuleres noe kraftig, så man får ned ledigheten, men man må holde fast på koronareglene mot smitte, ev. også bruke munnbind. Dette er en økonomisk-politikk, og strategi - som skal startes opp forsiktig. SMK, Fin-Dep, NoBa og OeD er orientert... + +.

  LITT LOKALISERINGSØKONOMI: DET MÅ EN RADIKAL ENDRING TIL I RETNING DESENTRALISERING OM KLIMASPØRSMÅLET OG PANDEMISPØRSMÅLET SKAL FÅ ET ADEKVAT SVAR I NORGE OG GLOBALT!

  04.11.2020. Hei Aftenposten. v. K. B. Alstadheim: Innbilte stordriftsfordeler ved sentralisering til storbyer. Ad Alstadheims artikkel om uunngåelig fortsatt sentralisering. Arbeider/forbrukernes/husholdningenes de facto subsidiering av bedriftene ved å betale arbeidsreiser og handleturer inkl. tidskostnader selv, må opphøre. Da vil også sentraliseringen opphøre. Disse subsidiene er ikke Pareto-optimale, dvs. de er ineffektive, jevnfør optimal sosial-økonomisk lokaliseringsteori.

  07.11.2020. Litt lokaliseringsøkonomi - Sosial-økonomisk kontra snevert Bedriftsøkonomisk perspektiv som gir feiltilpasning. Det sistnevnte er sosialøkonomisk dysfunksjonelt og gir Pareto-uoptimal lokalisering med sentralisering, mens det optimale er desentralisering. Årsaken til feiltilpasningen er at husholdningene/borgerne de facto subsidierer bedriftene med arbeids- og handleturer inklusive tidskostnader (pendling), som dermed ikke blir internalisert ved snevert bedriftsøkonomisk tilpasning og lokalisering. Sosialøkonomiske kostnader som ikke blir  internalisert, fører til feiltilpasning. Disse subsidiene må bort og bedriftene må internalisere kostnadene ved å betale fullt ut alle vanlige arbeids- og handleturer inklusive tidskostnader (pendling). Ellers blir sentraliseringen uoptimalt sterk, når altså desentraliseringen er den samfunnsmessige optimale løsningen.

  Disse subsidiene fra borgerne til  bedriftene er nemlig dysfunksjonelle og medfører at lokaliseringen ikke blir Pareto-optimal, dvs. at mange husholdninger kan få det bedre, uten at noen får det verre, ved en mer desentralisert lokalisering, uten disse subsidiene til bedriftene fra husholdningene/borgerne. Pareto-optimal vil si at en innretter seg slik sosialøkonomisk, at ingen borgere kan få det bedre uten at noen får det verre, eventuelt inklusive kompensasjoner. NB! Bedriftene er ikke borgere – husk det. Deres interesser er alltid underordnet husholdningenes/borgernes ve og vel. Alle storbyer er sosialøkonomisk dysfunksjonelle og må bort. De skaper bl.a. smittefeller via for mye kollektivtransport og store forsamlinger (koronarelevant, og relevant for alle epidemier), for mye forurensing ved for mye privatbil-transport både i form av køer og utslipp av klimagasser, og sløsing av tid og penger ved pendling. Dette gjelder også delvis hydrogen og el-biler. Dette uoptimale og dysfunksjonelle må nå BORT AT ONCE. Oslo må fraflyttes en masse!

  Sosialøkonomisk optimal løsning er lokalisering desentralisert i kommunale klimavennlige clustere over hele landet, som er ca. 70-80% selvforsynte med energi,  vann og mat samt kultur etc. og ca. alt er i gå/sykkelavstand. Jevnfør Kropotkins "Fields, Factories and Workshops Tomorrow" (1899, rev. 1913). «Tomorrow» er NÅ! Det må bli massive desentraliserte grønne investeringer over hele Norge og globalt. Ellers går det til helvete både ved epidemier og ved klimakrisen og alt for mye pendling. Tiden er kostbar - pendling er uoptimalt.

  PS. LITT MER LOKALISERINGSØKONOMI: New York and Oslo with the Barcode = “The Towers of Dystopia”. NEI TIL FLERE HØYHUS!

  11.11.2020. Litt kaldtvann på pannebrasken. NB! Kropotkins bok om "Fields, Factories and Workshops Tomorrow" (1899, rev. 1913), kan ikke brukes som et "blueprint" for en desentralisert plan+privat-økonomi. Pjotr Kropotkin var Lamarckist, mente at miljøet påvirket genene i stor grad, noe som er beviselig feil, og boken bærer noe preg av en feilaktig utviklingsoptimisme bl.a. pga. dette. Men den er absolutt et must å lese som et brukbart grunnlag for videre arbeid med Forskning og Utvikling (FoU) på feltet. Kropotkin var ingen tosk, selv om han tok feil vedrørende Lamarckisme, kontra genbiologi. Han har skjønt mye, hovedidéene er ikke dumme, men vi lever i det 21nde århundre, ikke 1899-1913 og litt etterpå. Merk dere det.

  Mer om den nye grønne & desentraliserte politiske økonomien. Verdenshandel og transport basert på fossilt, er en hovedkilde til forurensning bl.a. CO2 utslipp. Verdenshandelen og langtransport må antakelig reduseres en god del, bl.a. grunnet mangel på fysisk mulig batteri-kapasitet for virkelig lang transport på strøm. Går ikke an å fly verden rundt raskt nok på solceller/batteridrift. Batteriene blir for tunge. Fysisk umulig å løse, som å løfte seg etter håret, strider mot tyngdekraften. Brenselsceller er et alternativ til batterier, men man skal ikke være for utvikling-optimistisk her heller. Kanskje det kan gå noe bedre med hydrogen – men det finnes ikke - ikke oppfunnet ennå i hvert fall - brukbar hydrogenteknologi for fly og skip for lang verdens-distanse, og det kommer vel heller ikke. Så man må høyst sannsynlig si raskt farvel til stor verdenshandel og mye import og eksport.

  NB! Bruk av avgifter og subsidier for å rette opp dysfunksjoner i markedsøkonomien er velkjent , og må intensiveres. Store avgifter på all transport som er fossilt-basert og subsidier på bl.a. kortreist mat etc. uten nevneverdig bruk av fossilt drivstoff. Det må bli dyrere med import = eksport i verden totalt. Handelen må ned og også syden-reiser må det blie mye mindre av. Fram for kort-reiste løsninger. Å jobbe fra hjemmekontor, med video-konferanser og telefon-møter, må utvikles videre til masseløsning for folk flest. Fabrikker med roboter med Artificial Intelligence, som fjernstyres hjemmefra, er noe en raskt bør se nærmere på. Veiprising (TØI-forslag fra gammel kollega på TØI, Lasse Fridstrøm, ser bra ut) støttes, men transportmengden totalt må også mye ned. Arbeidsplasser må legges i hovedsak der hvor folk bor, pendling bør ned og helst helt bort, som nevnt over. Etc. Etc.

  I hovedsak – NB! f.eks. 70-80 prosent, ikke 100% prosent – selvbergede, små landsbyer i kommunale clustere, med rikelig med vesentlig lokalt produsert energi, med småskala fiske- og dyre-oppdrett og grønnsak-, frukt- og korn-produksjon, store veksthus, + jakt og fiske, og eventuelt noe større industri  noen steder, og sol-paneler og vindmøller for strøm, + vannkraften, er løsningen på litt lengre sikt. Og adjø til stor-byer. I Norge og Verden over!? Jeg bare spør – tenk sjæl! Nærmere om grønt Brutto-Nasjonal-Produkt (BNP) finnes andre steder på de sentrale linkene i Cogrips-modellen, og vi skal ikke gå nærmere inn på dette her. Hovedtrekkene står på green.html på anarchy.no, klikk på http://www.anarchy.no/green.html.

  En liten detalj: Saltvannsbassenger som «batterier» for sol og vindkraft. Pumper opp saltvann i store bassenger nær havet/strand med sol- og vind-kraft i nærheten, og lager strøm via vannkrafts-turbiner (som er laget sånn at de ikke ruster av saltvann), når det ikke er sol og vind. Saltvannsbassengene kan også brukes til fiskeoppdrett og skalldyrsoppdrett og tangproduksjon. Noe jeg har tenkt på en stund. Kan kanskje sendes til øko-ingeniørene på NTNU, har de på mail-listen, først, for å lufte ideen.

  Litt om plastforurensning, basert på ting og innpakning, laget av fossilt, dvs. olje etc. Det blir vel til slutt CO2 av alt. Kortreist ferskvare reduserer behovet for plast-innpakning. Mye av dette stoffet noterte jeg ned alt 09.02.2020 Kl. 23.00. Men nå er det blitt høyaktuelt for investerings-programmer for offentlig (vesentlig kommunalt) og privat næringsliv i grønn desentralisert retning i Norge og globalt.

  I motsetning til Kropotkin antar jeg at det vesentligste av produksjonen skal foregå privateid, og med vanlige, kanskje storfamilie, private husholdninger. Samvirkebevegelsen kan utvides, men også ordinært grønt privat næringsliv, bl.a. i nettverksorganisasjoner med flate strukturer, har absolutt sin plass i den desentraliserte plan+privat-økonomien. Store hierarkiske statsbedrifter på linje med det fordums Jernverket i Mo i Rana, og store offentlige styrings-byråkratier, har liten til null plass i den nye grønne og effektive samfunnsøkonomien. Det må være fri konkurranse, men toppskatt på stor formue, så det ikke utvikler seg oligopoler og monopoler. Frikonkurransemodellen, med grønne avgifter og subsidier + topp-formuesskatt, er egentlig anarkistisk (sosialisme + autonomi) = liberalt sosial-demokrati = reelt demokrati = det libertære, i motsetning til det autoritære, som skal på historiens skraphaug all over. Der forurenser det autoritære ikke, og forsurer ikke livet til Folket.

  LITT OM KAPITALISME VS. SOSIALISME OG ANARKISME...

  NB! Skillet mellom kapitalisme og sosialisme går ikke på om bedriftene har fortjeneste (profittmaksimering) som mål eller ikke, men om fortjenesten, eller rettere sagt inntektene, blir signifikant ulikt fordelt når alt kommer til alt, eller ikke; sosialisme er signifikant likhet, frihet, etc. og fortjeneste og frikonkurranse kan utmerket godt være en del av dette, bare det ikke utarter til oligopoler og monopoler med kjempefortjeneste, der dette ikke er hensiktsmessig. Sosialisme har i bunn og grunn egentlig ingenting med statsbedrifter og null fortjeneste å gjøre, bare så dere veit det. Et samfunn hvor det er fy, fy og forbudt å tjene betalingsmidler (penger), strider mot genene til folk flest, og vil aldri og ikke fungere bra pga. bl.a. korrupsjonsloven, som også i stor grad er genbestemt. Men det går an å organisere seg til signifikant likhet, frihet etc. og godt miljø, via avgifter og subsidier og topp-formuesskatt - i vesentlig markedsøkonomi - som nevnt over, med videre... Det er det som er anarkisme = liberalt sosial-demokrati - alltid inklusive grønt, i bunn og grunn, ANarkistisk ORGanisasjon (ANORG).

  Å løse klimakrisen er hovedmålet og overordnet alt annet! To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else!
  Folkets krav om grønn planet må nå slå gjennom i systemet globalt. The People's demand for a green planet must now be achieved and passed in the system globally.

  Slogans: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!
  Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!

  12.11.2020. HEI HADIA & JONAS GS OG JONAS B – AD DAGSNYTT 18 I DAG! AP MÅ STØTTE KONTANTSTØTTEORDNINGEN - UNGE [OG ELDRE] DAMER MED BARN MÅ HA VALGFRIHET! MVH. ANNA QUIST - KONTAKTPERSON FOR DEN LIBERALE SOSIALDEMOKRATISKE DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET 2021! Anna Quist, cand. anarch. and elected and official spokesperson for the Green Global Spring (GGS) http://www.anarchy.no/ggs1.html & http://www.anarchy.no/green.html and The Anarcha-Feminist International (http://www.anarchy.no/iaf.html). Also Consultant of the INDECO-OSE-Network and spokesperson for SDIA and SDIA-GLOBAL, as well as activist for, and supporter of - and voting for – Ap-DnA, the Norwegian Social-Democrats, following the tradition of Mikael Bakunin’s Social-Democratic Alliance in the 1. International. DnA cooperates with Senterpartiet. Kontaktperson for DnA-SP-V-ALLIANSEN [Sammen med JHØ]. Se også www.anarchy.no.

  13.11.2020. NB! Er det virkelig krise kan et samlings-statsråd med liberale sosial-demokrater, dvs. relativt frihetlige, i Sp, V, Kr.F & H + DnA være den beste muligheten, rådgitt av de fremste frihetlige mer generelt, dvs. i INDECO-OSE-NETTVERKET. RESOLUTION FROM The Anarchist Federation of Norway - Anarkistføderasjonen i Norge AFIN - Anarkistenes Organisasjon: FOKUS PÅ LEDELSEN I SENTERPARTIET OG VENSTRE - SAMT DnA, M.V. LEDELSEN ER OFTE TONEANGIVENDE FOR DEN POLITISKE PROFILEN - AV DENNE GRUNN HAR ANARKISTENE FOKUS PÅ LEDERSPØRSMÅLET I NORGES FOR TIDEN TO MEST LIBERTÆRE PARTIER - SP OG V. VI SER OGSÅ PÅ DnA. NB! EN FRAKSJON DER ER RELATIVT FRIHETLIG, MENS EN ANNEN ER ERKE-KOMMUNISTISK OG AUTORITÆR MARXISME. OG VI SER OGSÅ LITT PÅ HØYRE OG Kr.F SAMT STATSRÅDSDANNELSE MER GENERELT.

  Det er ingen hemmelighet at storparten av anarkistene i AFIN støtter det mest progressive*) av sentrum i norsk politikk ved valg, da dette antas å samsvare best med a) en anarkistisk sosial-individualistisk a.k.a. frihetlig = liberal sosial-demokratisk - politikk - på kort sikt, og b) en utvikling oppover mot det kommune-anarkistiske ideal henimot toppen av det økonomisk-politiske kartet på lang sikt; se kartet nedenfor. Anarkisme betyr i praktisk norsk politikk i dag et progressivt sentrumsalternativ. Dette betyr i hovedsak en støtte til DnA, Venstre og Senterpartiet, og det progressive sentrum i sin alminnelighet (kan også innbefatte [deler av] Kr.F og Høyre), men vi har boikottet enkelte kandidater som vi mener er autoritære og lite progressive eller generelt ikke egner seg, i disse partiene. Siden Norge har et i hovedsak anarkistisk økonomisk-politisk system, riktignok av lav grad, er det naturligvis viktig å merke seg hva anarkistene mener om styre og stell. De frihetlige = liberale sosial-demokrater, gjør også analyser, uttaler seg om, og kommer med innspill til partiers programmer og praktiske politikk, spesielt da DnA, Venstre og SP, men også H og Kr.F. Anarkistene har generelt meninger om hvem som bør nomineres og velges a) både ved stortings- og kommunevalg og b) ikke minst ved valg på ledelse i disse partiene: Nei til Ola Borten Moe som ny Senterpartileder. Anarkistenes favoritt er Marit Arnstad (når Navarsete går av og eventuelt Trygve S. V. senere...).

  Kampen on SPs politiske profil og sjel: A. Fortsatt progressiv, relativt frihetlig inklusive grønt, eller B. et lysebrunt haleheng til Frp og 'kraftsosialistene' i Ap m.v. tidligere med Jens Stoltenberg i spissen - nå med Dagsavis-redaktøren Eirik Hoff Lysholm i front, - har skjerpet seg. Anarkistene, og naturligvis spesielt de som sokner til SP, går sterkt inn for alternativ A. Det andre, Ola Borten Moes fraksjon i Sp, B-fraksjonen, har i hittil praksis vist seg klart for politikk av type B.

  Med O. B. Moe som Olje- og energistatsråd og 1. nestleder under Navarsete, var [og er] B- fraksjonen sannsynligvis noe styrket. Men anarkistene gir seg ikke uten kamp, og antar vi har flertallet av SPs velgere i ryggen når vi sier Nei til O. B. Moe som ny Sp-leder

  I. Ola Borten Moe (født 6. juni 1976 i Trondheim) er norsk gårdbruker og politiker (Sp). Han er utdannet agronom og har statsvitenskap og historie mellomfag fra NTNU. Av mediene har han fått kallenavnet "Senterpartiets kronprins". Borten navnet har han fra moren Kari Borten. O. B. Moe ble innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag i 2005, etter å ha vært vararepresentant i perioden 2001-2005. Han var lokalpolitiker i Trondheim og medlem av Trondheim bystyre fra 1995 til 2007, og kommunalråd i Trondheim 1993-1996. Han var nestleder for Kirke- og kulturkomiteen i Trondheim 1995-1999, og leder for Oppvekstutvalget 1999-2003. Ola Borten Moe var medlem av Senterpartiets programkomite forut for stortingsvalget 2005, og har en særlig interesse for distrikts- og næringspolitikk. Dessverre står han for en tradisjonell konservativ Bondepartipolitikk, med nasjonalistiske innslag, noe som Senterpartiet helt bør legge på hyllen til fordel for en frihetlig innretning. Noen god og framsynt samfunnsøkonom, politisk økonom og økonomisk-politisk systemanalytiker er han ikke, ut fra de utspillene vi har sett. Han er også statsviter - ikke anarkiviter. Råkjører. Mandag 19.06.2006 ble den ferske stortingsrepresentanten Ola Borten Moe stoppet i 129 kilometer i timen i 80-sonen ved Støren i følge VG 22.06.2006. Førerkortet ble inndratt på stedet. Politiadvokat Astrid Eggen opplyser til Adresseavisen at en fartsovertredelse på 49 kilometer i timen i 80-sone kan gi betinget fengsel, tap av førerkort i syv-åtte måneder og en bot på rundt 9000 kroner.

  II. Høyre, når det beveger seg mot sentrum, er minst like libertært som Arbeiderpartiet, når dette partiet beveger seg mot sentrum. At Ola Borten Moe kategorisk avviser et hvert samarbeid med Høyre og et sentrum med Høyre i statsråd, ser vi derfor som uheldig. NB! De mest autoritære partiene i norsk politikk: SV, Rødt og Frp bør generelt boikottes ved valg, og det er uheldig når de er i statsråd. Generelt er SV og Rødt for rødbrune, og Frp for blåbrunt, til å være spiselige for anarkistene.

  Alternativ 1. Sp, V, Kr.F og H - eller alternativ 2. Sp, V, Kr.F og Ap - ser vi som de to beste praktisk mulige og mest frihetlige politiske alternativene i norsk politikk, også etter stortingsvalget i 2013 og senere. Enighet, gjerne forhåndsenighet, om alternativ 1. Sp, V, Kr.F og H, kan meget vel også være et godt kort i valgkampen 2013 [og senere], og for å unngå Frp i statsråd. Når Ola Borten Moe skyter ned alternativ 1. Sp, V, Kr.F og H allerede nå, skyter han Sp i foten. At gaveskandaliserte Sp-leder Signe Navarsete sier seg enig med Ola Borten Moe, betyr ikke så mye, for Sp kan umulig drive valgkamp i 2013, med skandaliserte ledere. Hun er på vei ut - men Ola Borten Moe skal ikke inn på toppen i Sp. NB! Er det virkelig krise kan et samlings-statsråd med liberale sosial-demokrater, dvs. relativt frihetlige, i Sp, V, Kr.F & H + DnA være den beste muligheten, rådgitt av de fremste frihetlige mer generelt, dvs. i INDECO-OSE-NETTVERKET… Fra: http://www.anarchy.no/neitil.html. Se også www.indeco.no og www.anarchy.no. Spesielt http://www.anarchy.no/stortingsvalget2021.html.

  PS. Hei Aftenposten. Bra papiravis i dag 13.11.2020 på flere måter. Krysningspunktet mellom ekte stordriftsfordeler og falske er brukbart behandlet i dagens avis. Dere tenker bra selv. Hei og Hå! V.-hilsen Jens og Anna. God weekend! (Aftenposten Tips svarte på tilbakemeldingen.)

  PPS. Videresender til norske media generelt & til politiske, etc. organisasjoner, forskernettverket, SP og AP og anarkister, familie, venner og kjente … V.h. INDECO-OSE – PS. Les Aftenposten på papir i dag alle sammen!

  PPPS. And Embassies in Oslo + International newsmedia & GGS! Regards INDECO-OSE www.indeco.no.

  PPPPS. Om nødvendig mål og nødvendig middel. De mest frihetlige (dvs. i AFIN-ANORG & anarchy.no- og indeco.no-nettverkene generelt) har ingen illusjoner om hvor frihetlige, selv de mest libertære fraksjoner i Ap/DnA, SP, V, Kr.F og H, er. Ap er i hovedsak de offentlige & LO byråkratenes parti, SP er bøndenes, V er lærernes, Kr.F er kirkebyråkratenes parti, og H de private byråkratenes/plutarkenes parti. Men det er som sagt grader av autoritært vs. frihetlig i disse leirene. De autoritære fraksjonene er størst i fløyene Ap/DnA og H, men det er nok av autoritære i SP, V, Kr.F, også, spesielt i Kr.F.

  Men det er som sagt grader her "ute å går". Norge er som nevnt sett under ett ganske anarkistisk, om enn av lav grad: Ca. 54 % anarkistisk, med ca. 46 % autoritærgrad. Dette gjenspeiler seg også i de nogenlunde og mest frihetlige partiene Ap/DnA, SP, V, Kr.F og H, mens resten av partifloraen i hovedsak er rødbrun, bare brun (inklusive "grønn"-fascister - samt mørkebrune ultra-fascister, som i Kina), eller blåbrun, autoritær til ultra-autoritær møkk. Dette inkluderer både R, SV, MDG og PP & Fr.p, og i hovedsak også de enda mindre partiene, som stort sett bare ljuger om at de er demokratiske.

  NB! De frihetlige er overhodet ikke interessert i makt i betydningen innflytelse til å lage anarkisme i og for seg. NB! De frihetlige har bare ett overordnet mål: Å stoppe klimakrisen før den går for langt, men det kan praktisk talt sikkert bare oppnås i et reelt demokrati = anarki, av tilstrekkelig høy grad til at menneskehetens selvoppholdelsesdrift - som krever grønn planet - slår igjennom i styringen, nasjonalt og globalt. Reelt demokrati = liberalt sosialdemokrati = anarki & anarkisme - er således ikke et mål i seg selv, bare et nødvendig middel til å berge menneskeheten og barnebarna fra total ødeleggelse i Full Blown Climate Crisis med Ragnarokk!

  18.11.2020. From: The Institute of Industrial Economics Sent: Wednesday, November 18, 2020 11:04 AM To: Statsministerens kontor Cc: Pressemelding fra INDECO; Trygve Slagsvold Vedum; Jonas Gahr Støre Subject: Transporten i Norge skal ned permanent, spesielt utenlandsreiser. Hjemmekontor og kortreist er parolen. Ikke fem øre av våre skattepenger til Norwegians aksjonærer og oligopolistene i taxinæringen m.v.

  Transporten i Norge skal ned permanent, spesielt utenlandsreiser. Hjemmekontor og kortreist er parolen. Ikke fem øre av våre skattepenger til Norwegians aksjonærer og oligopolistene i taxinæringen m.v. NØI-INDECO-OSE-NETTVERKET www.indeco.no

  20.11.2020. From: The Institute of Industrial Economics Sent: Friday, November 20, 2020 6:56 PM To: NRK P2 Dagsnytt 18 Cc: Pressemelding fra INDECO; Trygve Slagsvold Vedum; Jonas Gahr Støre, m.fl. Subject: Om forsvarspolitikken - Om Trump/USA - Ad Nordsjøen - Ad EØS-avtalen... Mvh. Jens og Anna.

  Hei! Om Trump/USA, se www.anarchy.no.  Om forsvarspolitikken = b.s., se www.anarchy.no litt lengre nede.

  Ad Nordsjøen. Selv to blinde brune høner (Fr.p. og MDG) kan finne et korn. Utfasingen av CO2/fossilt er kull først, så tungolje, så lettolje (Brent), så gass. Stopp elektrifiseringen av Nordsjøen NÅ! Dette er en 100% feilinvestering, fossilnæringen i Nordsjøen vil avvikles av seg selv etter hvert som etterspørselen etter fossil energi avtar globalt. Tull å elektrifisere. Vi trenger el-kraften på land! En må konsentrere seg om å redusere klima-utslippene på land for å nå klimamålene. Her må en ta et voldsomt krafttak.

  Ad EØS-avtalen. EØS avtalen er brukbar, men da må vetoretten brukes en gang hvert kvartal ca. Mvh. Anna og Jens - God weekend alle sammen!

  PS. Hei Aftenposten. Har sakset litt fra dagens avis i en oppdatert versjon av "PS. Litt prosentregning for ikke-økonomer. Økonomisk prosentregning for «dummies» = Folk flest." Se nederst på denne filen. Takk for ytterligere popularisering.

  01.12.2020. SP størst. For første gang i historien er Senterpartiet, partiet til JHØ, landets største parti på en måling fra Kantar for TV 2. Kantar har laget politiske meningsmålinger i Norge siden 1964. Senterpartiet får 22,1 prosent, opp 2,3 prosentpoeng fra november. Partiet jafser i seg velgere fra Frp, Høyre og Ap, melder TV2.

  09.12.2020. Forslag til statsminister-kandidater i ønsket rekkefølge etter stortingsvalget i 2021, fra AFIN-ANORG, Folkebevegelsen og DnA-SP-V-ALLIANSEN: 1. Marit Arnstad, 2. Trygve Slagsvold Vedum, 3. Jonas Bals, 4 Jonas Gahr Støre, 5. Erna Solberg. 1. - 4. i et Sentrum inklusive Ap/DnA Statsråd, avhengig av styrkeforhold. 1. 2. 5. i et Sentrum inklusive Høyre Statsråd, avhengig av styrkeforhold.

  NB! Koronapandemien har ført til at verden slipper ut 7 prosent mindre CO2 i år (2020) enn i fjor (2019). Det viser UNEP 2020, FNs årlige statusrapport om klimaet i verden. Likevel vil temperaturen i 2050 bare bli 0,01 grad lavere enn den ville ha vært uten pandemi. Dette skyldes akkumulasjons-effekten for CO2 i atmosfæren. Den virker som et badekar med kranen litt åpen (hvor vannet svarer til CO2), så stiger det hele tiden, selv om kranen skrues igjen 7 % for en forholdsvis kort periode. "Vannet" ,CO2 nivået i atmosfæren, stiger likevel, men altså litt mindre stigning i år, i forhold til i fjor, som forøvrig var et rekordår i CO2 utslipp. Kilde: NRK.

  12.02.2021. Perspektivmeldingen 2021 spår budsjettknipe. «Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet.» Statens utgifter vil om få år øke raskere enn statens inntekter, advarer statsrådet i sin nye perspektivmelding. – Vi har verdens beste utgangspunkt for å håndtere omstillingen og håndtere utfordringene. Men vi er nødt til å ha tydelige strategier for å få det til, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB. Meldingen viser at Norge har betydelige utfordringer i vente.

  Udekket finansieringsbehov. «I årene framover står Norge overfor både nye og kjente utfordringer. I tiårene som kommer, vil det stå færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet.» Slik begynner stortingsmeldingen, som er 308 sider lang. Over tid vil inntektene fra olje- og gassvirksomheten avta, og oljefondet vil snu fra å vokse raskere til å vokse saktere enn resten av økonomien, advares det videre. Sammen med lavere vekst i skatteinntektene framover og økte utgifter til pensjoner, helse og omsorg, bidrar dette til at handlingsrommet i budsjettene blir trangere. «Om få år vil statens utgifter øke raskere enn inntektene, og fram mot 2060 vil det ifølge fremskrivninger i denne meldingen være et udekket finansieringsbehov over statsbudsjettet på om lag 5 mrd. kroner årlig», står det i meldingen.

  Svekket inntektsvekst. Veksten i skatteinntektene ligger an til å avta. I forrige tiår vokste statens skatteinntekter med 18 milliarder kroner i året i snitt. I perioden fra 2023 til 2030 ventes skatteinntektene derimot å vokse med bare 10 milliarder kroner i året. Samtidig vil oljefondet etter all sannsynlighet vokse langsommere enn før, og etter hvert vil det vokse saktere enn fastlandsøkonomien. Regjeringen anslår at bruken av oljepenger vil kunne øke med 3–6 milliarder kroner i året i snitt fram mot 2030, mot en økning på 12 milliarder kroner i året i snitt i perioden fra 2001 til 2019. I motsatt ende øker utgiftene, både på grunn av økende pensjonsutgifter og på grunn av budsjettsatsinger som langtidsplanen for Forsvaret og Nasjonal transportplan. Denne utviklingen vil etter hvert skape en ubalanse i budsjettene, advares det:
  «Etter hvert vil det oppstå et økende inndekningsbehov. Det betyr at inntektene må økes eller utgiftene reduseres. Med de forutsetningene som er lagt inn i basisforløpet i denne meldingen, må statens utgifter kuttes eller skattene økes tilsvarende 5,6 pst. av fastlands-BNP fram mot 2060», fastslås det i meldingen. Det tilsvarer en årlig innstramming på nær 5 milliarder kroner.

  Klimamål. I meldingen framheves også klimakutt og omstillingen til et grønnere samfunn som en hovedutfordring framover. Olje og gass vil gradvis miste sin betydning som vekstmotor for norsk økonomi, og fram mot 2050 ventes det at olje- og gassproduksjonen i Norge vil bli mer enn halvert fra dagens nivå. Under koronakrisen har også klimautslippene falt. Men dette er ikke nødvendigvis en varig trend: «Når økonomien tar seg opp igjen, vil utslippene trolig gradvis øke mot tidligere nivåer». I meldingen framheves prising av utslipp som hovedgrepet for å sørge for at utslippene går ned i årene som kommer.  Kilde: NTB. INDECO-OSE ser utfordringene som ligger der, men påpeker at subsidier på grønn økonomi er vel så viktig som avgifter på fossil energibruk, og videre at desentralisering er et nøkkelord i forbindelse med det grønne skiftet.

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Tuesday, February 16, 2021 8:01 AM
  To: Senterpartiet epost; Senterungdommen; Nationen
  Cc: 'per.lundteigen@stortinget.no'
  Subject: Per O. Lundteigen gjorde en god og grønn jobb for SP på Politisk Kvarter i dag. Full støtte fra NØI-INDECO-OSE...

  Per O. Lundteigen gjorde en god og grønn jobb for SP på Politisk Kvarter i dag. Full støtte fra NØI-INDECO-OSE...  www.indeco.no og rådgiver for www.anarchy.no.

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Tuesday, February 16, 2021 5:41 PM
  To: Folket - media og øvrigheten
  Cc: Venstre; Venstre-stortinget; jan.bohler@stortinget.no
  Subject: Nei til narkotika-liberalismen til Venstre. Kunnskapsløst fra Venstre. Anarchy vs narcotic-liberalism. The Anarchist International's policy on drugs.

  Se: http://www.anarchy.no/ija145.html.

  17.02.2021. For informasjon om Kosmologi, klikk på http://www.anarchy.no/cosmology.html.

  11.05.2021. Ad Jordbruksoppgjøret. Bøndene bør få gjennomslag for 80% av sitt krav på 2,100 milliarder NOK, forutsatt at oppgjøret fordeles tilstrekkelig slik at det skaper økt inntektsutjevning og mest til små bruk over hele landet. Statens tilbud på 0,962 milliarder NOK må da økes med 0,718 milliarder NOK, for å komme opp i 80% av bøndenes krav, dvs. 1,680 milliarder NOK- som resultat av Jordbruksoppgjøret. Resolusjon fra den liberale sosial-demokratiske DnA-SP-V-ALLIANSEN og NØI-INDECO-OSE. PS. 07.06.2021. Høyrestatsrådet, med støtte fra Frp, vedtok i stortinget at bøndene bare skulle få det opprinnelige tilbudet fra Staten på 0,962 milliarder NOK. Dette betyr økt nedleggelse av små bruk, veldig uheldig og sentraliserende.

  25.08.2021. Om Norge kutter all oljeproduksjon, vil det høyst sannsynlig ikke slå noe ut på verdens CO2 utslipp. Råoljemarkedet er ikke et frikonkurransemarked med en tilbuds- og etterspørselskurve, men har varierende avanse oppå (marginal)-kostnadskurven, som til sammen bestemmer prisen. Om Norge kutter all produksjon vil det derfor høyst sannsynlig ikke slå noe ut på prisen og etterspørselen, og dermed CO2 utslippet i verden. Dette går frem av forskningsrapporten Næringsøkonomi - fokus på petroleumsbransjen. Industrial Economy - Focus on the petroleum Branch. (English abstract) Forskningsrapport nr 2 NØI (1987), forfattet av Prof. Dr. Jens Hermundstad Østmoe og Ole Jacob Edna, tidligere underdirektør i Olje- og Energidepartementet. Rapporten har bl.a. vært brukt som pensum i petroleumsøkonomi ved ADH, nå Universitetet i Agder. Mvh JHØ. PS. Mer informasjson, se (klikk på): http://www.indeco.no/archive/oilprice2.htm.

  12.10.2021. I sitt siste forslag til statsbudsjett for 2022 vil statsrådet bruke 322,4 milliarder oljekroner, viser nøkkeltallene fra budsjettet. Det er 84,4 milliarder kroner mindre enn i budsjettet for 2021, og tilsvarer om lag 2,6 prosent av Oljefondet (SPU). Statsrådet holder seg altså godt under handlingsregelens veiledende grense på 3 prosent. Årsaken til reduksjonen er hovedsakelig at de ekstraordinære koronatiltakene skal avsluttes. Oljepengebruken betyr at en et nytt statsråd i teorien kan bruke rundt 50 milliarder ekstra og fortsatt være innenfor handlingsregelen. Kilde: NRK.


  NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI
  THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO

  THE OSLO SCHOOL OF ECONOMICS - OSE

  KURS I MODERNE SAMFUNNSØKONOMI
  PÅ UNIVERSITETS/HANDELSHØYSKOLE NIVÅ - BASERT HOVEDSAKELIG PÅ SELVSTUDIUM

  Nobelprisvinner i økonomi - Ragnar Frisch: - [Det] trenges ... et solid ... grunnlag for at det offentlige ordskifte
  i aviser og tidsskrifter og forsamlinger ikke skal bli brakt ned til ørkesløst snakk eller bjeffing på to sider av et gjerde.

  Stoffet på linkene nedenfor, notatene 1 - 6, er egnet til selvstudium - et kurs i moderne samfunnsøkonomi. Kurset ligger på forskningsfronten, men er ikke vanskelig - det er minimal bruk av matematisk-økonomiske symboler. Det er både teori og praksis, dvs. anvendte elementer, i stoffet. Det legges vekt på at - og hvordan - alt henger sammen, både mikro og makro, kort og lang sikt, privat og offentlig sektor, marked og miljø - samt nytte og velferd og demokrati-problematikk. Målgruppe: Samfunnsvitere inklusive øk./adm., journalister, politikere og andre interesserte, herunder alle med vanlig studiekompetanse

  Kurset omhandler aktuelle problemstillinger som: A. Økonomisk krise og løsning - inklusive varig løsning på problemet, - inkluderer også sosiologiske og psykologiske elementer; B. Oljepriser; C. Markedsmakt og priser; D. Miljø- og ressurs-problematikk herunder også klimakrisen og dens løsning; E. Økonomisk-politiske systemer, herunder bl.a. reelt demokrati og varierende grader av demokrati, inklusive politisk økonomi samt miljøfaktorer og politologiske, sosiologiske og psykologiske aspekter.

  Kurset gir rimelig solid - oppdatert - bakgrunn for egne meninger i politisk-økonomiske debatter, og kan forhåpentligvis bidra til å høyne nivået på debattene i det offentlige rom, samt på undervisning. Tabloid "bjeffing" og "ørkesløst snakk", se Frisch-sitatet over, bør unngås.

  Anbefalt fremgangsmåte: Start  med dagens høyaktuelle problemstillinger, i notat 1. Dette leder til det mest sentrale lærestoffet, notat 2 med linker og linkers linker. Notat 3 og 4 populariserer viktige temaer i notat 2 (og 1). I fotnotene i notat 2 er det fordypningsstoff og i Forord og ps-et til slutt er det mer av dette, blant annet belyses ulike sider ved demokrati-spørsmålet & demokrati-problematikk, inkludert miljøfaktorer, herunder løsning av klimakrisen, også sett i sammenheng med løsning av økonomiske kriser og miljøkriser mer generelt. Notat 5 går videre med økonomisk-politiske systemer, bl.a. reelt demokrati, også sett i historisk perspektiv. Notat 6 rendyrker en submodell i notat 2, praktisk anvendt på råoljeprisen. Står man fast, kan man kontakte NØI-INDECO-OSE på vanlig måte per e-mail til indeco@online.no for å få hjelp til å komme videre.

  Eksamen består av følgende: 1. skrive en avhandling på en ca. 80-120 sider - maksimalt ca. 40 000 ord, med tema godkjent av NØI-INDECO-OSE, som får karakteren bestått, NB! det er her IKKE en faglig styrke å prøve å vise at du kan masse om mye - det som virkelig krever innsikt er å kunne kort og konsist fremstille argumentasjonsrekken din uten uvesentligheter; samt 2. produserer 1 fagartikkel til et vitenskapelig tidsskrift eller flere mer populære faglig pregede artikler, som blir godkjent av NØI-INDECO-OSE, får man rett til den akademiske tittelen cand. polit. oecon., dvs. en universitets/høyskole-eksamen i politisk økonomi, som er en akademisk grad med kompetanse på litt over mastergrads-nivå i tilsvarende fag ved universitet, noe som er en konkurransefordel ved søknad om jobb.

  1. 2010-oppdatert: Apropos statsbudsjettet - Samgrepspolitikk... Pressemelding fra INDECO (Oppdateres årlig, bl.a. med betraktninger om Keynes- vs Samgreps-modeller og -politikk [Cogrips-models and -policy], demokrati-aspekter inklusive miljøfaktorer - herunder litt om klimakrisen og koronakrisen, næringsutvikling, oljepriser og markedsmakt - spesielt i matbransjen. Dvs. aktuelt stoff og kommentarer vedrørende A-E. Denne meldingen/notatet.)

  2. 2009-oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar
  - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan genereltog spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!.
  NØI-INDECO (NB! Rapporten er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle problemstillingene A-E teoretisk og anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, samt stoffet på linker, er spesielt viktig på flere punkter A-E.)*)

  3. 2009 Søkelys på Norges Bank. Nationen 08.06.09, s 19 (Populariserer temaer i notat 2.)

  4. 2009 Er det virkelig slik at lave renter gir økt inflasjon? - Norges Bank bør holde fast på lavrentepolitikken. Samfunnsøkonomen nr 5, s 72-73 (Populariserer temaer i notat 2, men noe mer faglig enn notat 3.)

  5. 2008 Ragnar Frisch - En sosial-individualist. Forskningsrapport nr 16, NØI (Inkluderer originale arbeider forfattet av Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch, som bl.a. omhandler Samgripingsmodeller - English abstract. Tar spesielt opp A og E. Er utdypende og videregående på punkt E i forhold til notat 2.)

  6. 2008/9/10 og oppdatert New crude oil price forecasts from INDECO - Nye råoljepris-prognoser fra NØI. (Anvendt analyse basert på en modell som også er en submodell i notat 2. Tar opp B og noe C og D. Oppdateres hvert kvartal)

  *) Samgripingsmodell-notatet (link 2.) har to fotnoter *) og **) med forklarende og utdypende stoff, samlet i kapittel IV. Videregående noter. Fotnote **) er omfattende og med utdypende stoff angående flere aktuelle temaer, som videre er belyst i Forord og PS til slutt i Notatet. Artiklene i Nationen og Samfunnsøkonomen linket opp over representerer populariseringer både av temaer nevnt på denne websiden og i Samgripingsmodell-notatet.


  From: Kari Folkenborg [mailto:kari.folkenborg@forskerforbundet.no]
  Sent: Friday, May 14, 2021 12:14 PM
  To: The Institute of Industrial Economics
  Subject: SV: Mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2021.

  Takk for ditt bidrag til Hjernekraftprisen 2021!
  Med vennlig hilsen
  Kari Folkenborg

  Litt prosentregning for ikke-økonomer. Økonomisk prosentregning for «dummies» = Folk flest.

  Bidrag til Hjernekraftprisen 2021.
  Av Jens Hermundstad Østmoe, www.indeco.no

  Har oppdaget, bl.a. i tilknytning til FoU, at mange har problemer med prosentregning og prosentbegrepet, som går igjen over nær sagt alt i økonomi og politikk etc. For det første er selve ordet prosent et fremmedord, som mange ikke skjønner og virker som «gresk» (selv om det bare er latin) og skremmer vekk folk fra å forstå.

  Det betyr «av hundre» på godt norsk, NB! alltid av noe konkret i praksis, for folk flest klarer ikke å tenke abstrakt over hodet. I økonomi betyr prosent egentlig «av hundre» øre, som igjen utgjør 1 krone (penger = fiksjonsøkonomi), og realøkonomisk (varer og tjenester) igjen utgjør en «kroneis», som man fikk kjøpt for nettopp 1 krone = 100 øre i  1970 i Norge (I mange år fra 1955 til 1970, kostet faktisk isen én krone). Eller  f. eks. «av hundre» cent, som utgjør 1 dollar og noe som koster en dollar, f.eks. et lite brød i USA i dag. Tilbake til Norge igjen, og vi antar at en «kroneis er en kroneis»,  dvs. at det aldri fuskes på vekten, selv om prisen kan øke. En prosent-økning på  5 prosent betyr bare en økning på 5 øre, dvs. at «kroneisen» plutselig koster 1 krone og 5 øre = 105 øre, i stedet for som tidligere 1 NOK =  1 krone = 100 øre. Da kaller vi økonomer det 5 prosent inflasjon (= prisstigning), spesielt dersom dette også gjelder gjengs, dvs. for  gjennomsnittet av prisøkningen for alle varer og tjenester til forbruk og lagring = investering.

  Men det betyr bare at pengeverdien «i  navnet» = nominelt er blåst opp med 5 øre på krona, og utgjør 105 øre. Realverdien, dvs. den virkelige verdien («real» betyr i økonomien «virkelig», da i motsetning til «fiksjon» og «nominelt») er fremdeles 1 krone som før økningen, tilsvarende en «kroneis». Man får ikke noe mer reelt enn den «gamle» kroneisen, som man nå må betale 105 øre for, dvs. 5 øre = 5 prosent mer for, pga. inflasjonen. Og da melder spørsmålet seg. Hvordan man skal få råd til å kjøpe kroneisen, dersom man bare hadde satt av en krone = 100 øre til dette i budsjettet?  En vanlig måte å løse dette på er å kreve en lønnsøkning på 5 øre på krona, dvs. 5 prosent. Man snakker om lønnskompensasjon for inflasjonen. 

  Går lønnen opp, f.eks. ved å true med streik, med 5 øre på krona (til 105 øre), er økningen på 5 prosent, tilsvarende altså 5 øre per krone i lønn. Da har man råd til å sette av 105 øre i budsjettet til kjøp av is, og får akkurat råd til en kroneis som før, som altså er gått opp til 105 øre i pris, fra i fjor f.eks.  Man sier da at realverdien av lønna, og det er jo varer og tjenester som man er interessert i, slik som kroneisen, er den samme som i fjor, altså etter lønnsøkningen.

  Skal man imidlertid få råd til to is, under ellers like forhold (= på latin Ceteris Paribus, forkortet «cet. par.»), må man få økt lønnen med 110 øre på krona til 210 øre, dvs. 110% lønnsøkning, og det får man jo ikke til på et år, men over mange år med noen 5-10 øres økning på krona, kan dette oppnås om lønnsøkningen alt i alt er tilstrekkelig større enn inflasjonen, f.eks. kan kroneisen da koste 20 kroner = 20 00 = 2000 øre, og dermed økt med 1900 %. Og lønna økt med 39 kroner på krona til 40 kr =  40 00 øre, dvs. en økning på i alt 39 00 øre, dvs. 39 00 prosent = tretusen-nihundre-prosent. Under eller like forhold har man da råd til å kjøpe to kroneiser, som nå koster 20 kroner stykket, fordi man nå har akkurat 39 kroner mer å rutte med (3900 % økning) til kjøp av is enn i 1970, dvs. 40 kroner til 2 kroneis. Og altså det dobbelte av reallønnen i 1970, dvs. man har nå råd til to kroneis cet. par., mens man bare hadde råd til 1 kroneis i 1970. Altså dobbelt så rik i levestandard. Man kan også si ekvivalent at kjøpekraften, som er et annet ord for reallønnen, eller rettere sagt realinntekten, da er doblet.

  Realinntekten for hele landet, altså vurdert til faste priser for eksempel fra 1970, som da kroneisen kostet 1 krone, kalles BruttoNasjonalProduktet, BNP, regnet i volum. BNP kan også regnes nominelt, i løpende priser, f.eks. prisene fra i år, altså blåst opp (inflatert) med inflasjonen. Realinntekten i gjennomsnitt per person (= per capita) er like BruttoNasjonalProduktet per capita = BNP per capita. Dette tilsvarer gjennomsnittsinntekten i Norge, som kan regnes 1. nominelt (inflatert) eller 2. reelt, dvs., i volum = kjøpekraft (f.eks. til prisene fra 1970). BNP per capita, gjennomsnittsinntekten, må ikke forveksles med midtinntekten (medianinntekten), som er inntekten til en middels innbygger i Norge = "Ola Nordmann", dvs. definert ved at halvparten av befolkningen tjener mindre enn Ola og den andre halvparten tjener mer enn Ola.

  Aftenposten 20.11.2020 skriver: "En medianinntekt er ikke det samme som en gjennomsnittsinntekt: Medianinntekten er inntekten til den personen som befinner seg midt i fordelingen når inntekten til alle personer i befolkningen er sortert stigende (eller synkende). Det vil altså være like mange personer med en inntekt over som under medianinntekten.

  Ola Nordmanns inntekt, dvs. medianen = midtinntekten, er alltid lavere enn gjennomsnittsinntekten (BNP per capita) fordi inntektspyramiden er topptung, dvs. at alle rikingene ("Onkel Skruene") drar opp gjennomsnittsinntekten kunstig i forhold til hva en middels innbygger, altså Ola, faktisk tjener, regnet i 1. kjøpekraft = realverdi, eller 2. nominelt (inflatert) til dagens høye priser. Det er jo kjøpekraften man = Ola Nordmann, er interessert i, ikke BNP per capita nominelt, som er et tall som er kunstig dratt opp av a) rikingene + b) inflasjonen. Midtmannen, medianpersonen, midtpersonen i inntektspyramiden, Ola Nordmann, må imidlertid ikke forveksles med den typiske nordmann, med typetalls-inntekten, som vi kan kalle Kari Nordmann, som det er flest av i arbeidslivet, dvs. en dame av FOLKET, folk flest. De fleste = grunnplanet i inntektspyramiden, grasrota, har altså typetalls-inntekt = grasrotinntekt. Kari er den typiske innbygger i Norge.

  De fleste = grunnplanet i inntektspyramiden, grasrota, som oftest tilsvarer tilnærmet de på "gulvet" også kalt førstelinjen i rangspyramiden, dvs. i hovedsak de som ikke har noen ansatte under seg i arbeidet/yrket, tjener som regel mye mindre enn medianinntekten. Den typisk inntekten, typetallsinntekten, er relativt ganske lavt, dvs. Kari Nordmann blir avspist med relativt lite, også her i Norge. I mange land finnes en lovfestet minimumslønn som storparten av grunnplanet (the frontline workers) har og som ofte tilsvarer typetallsinntekten, men det har man ikke i Norge, fordi fagforeningene antar at grunnplanets gjennomsnittslønn er større enn hva en lovfestet minimumslønn ville gi. Men grunnplanets gjennomsnittslønn, dvs. typetallet for inntekt, grasrotinntekten = typetallsinntekten, publiseres ikke offentlig i media. Det bør gjøres snarest.

  Topptungheten i inntektspyramiden måles ved Gini-indeksen, som er 100% når en person har all inntekt, og 0 % når alle har lik inntekt. Gini-indeksen i Norge er rundt regnet 25 % (0,25), internasjonalt sett ganske lav, Norge er ganske egalitært hva inntekt angår, og anslagsvis også i rang. Også rangspyramiden er ganske flat.

  Men siden vi ikke har minstelønn er det nok en del som går for "lut og kaldt vann" og er direkte fattige. Fattiglønn eller fattiginntekt defineres ofte som under halvparten av, dvs. under 50% av - medianinntekten, EU har en fattigdomsgrense på 60% av medianinntekten kalt "EU60", men uansett gjelder at er inntektspyramiden ganske topptung, er medianinntekten relativt liten, og 50-60% av medianinntekten blir et et ganske lite beløp i kroner. Det er dessverre en del som må ty til tigging eller gå på Fattighuset i Norge i dag for å få endene til å møtes. Nærmere om fattigdomsproblematikken, klikk på Fattigdomsproblemet i Norge.

  I følge Aftenposten 20.11.2020 var fattigdomsgrensen basert på "EU60" for 2018 lik 228.400 kroner. Det er forholdsvis mye mer enn en minstepensjon. Fra 1. mai 2018 var minstepensjonen for en enslig 186.968, altså klart under fattigdomsgrensen. I statsrådets anslag antar man at EUs fattidomsgrense vil ligge på nærmere 247.000 kroner for 2021.

  Prosentbegrepet brukes også i miljø-økonomi - herunder klima-økonomi: Koronapandemien har ført til at verden slipper ut 7 prosent mindre CO2 i år (2020) enn i fjor (2019). Det viser UNEP 2020, FNs årlige statusrapport om klimaet i verden. Likevel vil temperaturen i 2050 bare bli 0,01 grad lavere, dvs. 1 % av en grad Celsius lavere, enn den ville ha vært uten pandemi. Dette skyldes akkumulasjons-effekten for CO2 i atmosfæren. Den virker som et badekar med kranen litt åpen, hvor vannet, som svarer til CO2, stiger hele tiden, selv om kranen skrues igjen 7 % for en forholdsvis kort periode. 100% - 7 % = 93 % CO2, i forhold til utslippet i fjor - 2019, lekker fremdeles ut i atmosfæren i 2020. "Vannet", CO2 nivået i atmosfæren, stiger altså likevel, men altså litt mindre stigning i år, i forhold til i fjor 2019, som forøvrig var et rekordår i CO2 utslipp. Kilde: NRK 09.12.2020.

  En må også skille mellom prosentpoeng og prosent. Øker et politisk parti i et valg (eller meningsmåling) f.eks. med fra en andel fra 0,05 til 0,10 av stemmene, altså fra 5%  til 10% av stemmene («av hundre»), så er det en økning på 5 prosentpoeng, mens det er en dobling av antall stemmer, dvs. en økning på 100 prosent i antall stemmer. Det siste forutsetter egentlig at totalt antall stemmer avgitt for alle partier er det samme før og etter økningen, ellers gjelder det bare tilnærmet. JHØ.


  MAKVIST ER GRUNNLAGET FOR NØI-INDECO-OSEs PEDAGOGIKK

  - Motivasjon (og meningsfylthet)
  - Aktivisering (og aktualisering)
  - Konkretisering
  - Variasjon (og vurdering)
  - Individualisering/differensiering (og integrering samt IKT)
  - Sosialisering (og samarbeid)
  - Tilbakemelding


  Mvh. NØI-INDECO-OSE